English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Slovenstvo skozi zgodovino in sedanjost v obmejnih krajih Istre in Kvarnerja

Vodja projekta: dr. Barbara Riman
Sodelavci: dr. Danijel Grafenauer, dr. Sofija Zver, dr. Anja Mroic (FF UL)
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in ARRS
Šifra projekta: V6-1926
Obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020


Preteklost Istre (slovenske in hrvaške) in Kvarnerja, enako kot tudi njena sedanjost, je specifična in kompleksna. Različni procesi, zaznani na v tem delu zajetem območju so poleg znanstvene in politične rasženosti tematike tudi ideološko močno obarvani ter zbujajo veliko pozornost  raziskovalcev in tudi širšege dela javnosti. Posamezni znanstveniki celo trdijo, da so določena vprašanja (vprašanje meje, vprašanje ljudskega štetja itn.) močno mistificirana (Grafenauer 1993), sodobni visoka hrvaška in slovenska politika pa določena odprta vprašanja uporabljata glede na potrebe zaostrovanja ali miritve odnosov med državami. V teh primerih imajo največ težav z življenjem na Hrvaškem, v Istri in na Kvarnerju, pripadniki slovenske skupnosti, ki živijo tik ob meji s Slovenijo. Številni zaradi stoletnih družinskih in drugih povezav s slovenskimi kraji tako še vedno doživljajo težave v vsakodnevnem življenju ob meji (in čez mejo).

V množici tu napisanih tematik, nekatere so bile bolj zastopane v raziskavah in dokaj dobro raziskane, pa za spoznavanje ostaja še vrsta doselj neraziskanih procesov, ki bi jih veljalo še dodatno proučiti, zbrane podatke pa sistematično predstaviti zainteresiranim slovenskim in hrvaškim instutucijam ter tudi širši javnosti. Raziskovalci so k predlaganim tematikam doselj pristopali parcialno, niso zajeli celotnega obmejnega območja in prezrli pripadnike slovenske skupnosti. Bolj so se osredotočali na druge tematike in niso analizirali nekdanjega in sedanjega življenja, delovanja in položaja pripadnikov slovenske skupnosti na obravnavanem območju. Pravzaprav so bili posamezniki slovenske etničnosti, ki živijo na današnjem hrvaškem obmejnem območju, popolnoma pozabljeni.

Pristop k predlagani raziskovalni tematiki je interdisciplinaren, trenutno namreč ne obstajajo raziskave, ki bi zajele tu omenjane tematike in vključevale posameznike slovenske etničnosti, ki so živeli ali živijo na predlaganem geografskem območju. Izledki različnih raziskav, ki so obravnavano območje proučevale spotoma in parcialno, so raztreseni v različnih hrvaških in slovenskih revijah in tako niso vedno dostopni vsem raziskovalcem, ki se ukvarjajo s to tematiko. Nekateri izmed njih so tudi popolnoma izključili slovenske ali hrvaške raziskovalce, tako da obravnavane teme  prikazujejo zelo enostransko.

Da bi dosegli cilj, je potrebno tematiko raziskovati in analizirati z dveh vidikov: 1. zgodovinski del; 2. sodobni del.

1. V zgodovinskem delu, ki bo predvidoma tudi raziskovalno težišče preteklega stanja med prebivalci slovenske etničnosti s posebnim poudarkom na obdobju do začetka prve svetovne vojne.

2. V sodobnem delu, ki bo zajel sodobnejše tematike, od leta 1991 do danes.
 

 
 
NOVICE

3-7-2020
Vabljeni na predstavitev čezmejnega projekta z naslovom Mirovna regija Alpe-Jadran: vključujoč odprti javni dialog o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v Sloveniji in Avstriji ter med državama. Projekt bodo predstavili prof. dr. Mitja Žagar, dr. Marjan Sturm, Janez Stergar, dr. Boris Jesih in dr. Danijel Grafenauer. Predstavitev bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja, v sredo, 8. julija 2020 ob 11. uri. Prosimo, da udeležbo na dogodku potrdite do torka, 7. julija 2020 na elektronski naslov nada.vilhar@guest.arnes.si Zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19 je število obiskovalcev omejeno Prenos bo potekal tudi v živo (streaming) na spletni strani https://vzivo.sta.si/ Kasneje pa si ga bo mogoče ogledati tudi na spletni strani INV

Več

2-7-2020
Izšla je 84. številka revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo.

Več

3-6-2020
Akad. prof. dr. Peter Štih, ki je tudi član Upravnega odbora INV, je postal novi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Več

26-5-2020
Inštitut za narodnostna vprašanja je tudi letos sodeloval na sejmu akademske knjige Liber.ac.

Več