English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

December 2019

1.

CALIC, Marie-Janine
    Zgodovina Jugovzhodne Evrope / Marie-Janine Calic ; [prevedel Igor Antič ; imensko kazalo Mojca Šuster]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Maribor] : Ma-tisk). - 640 str. : zvd. ; 25 cm

Prevod dela: Südosteuropa : Weltgeschichte einer Region. - Zvd. na spojnih listih. - 1.800 izv. - Bibliografija: str. 554-616. - Kazalo

ISBN 978-961-282-411-2 : 49,99 EUR

94(4-12)

COBISS.SI-ID 301606656

2.

ECKERSLEY, Robyn, 1958-
    Zelena država : premišljanje demokracije in suverenosti / Robin Eckersley ; [prevedla [!] Jani Rebec, Rok Kranjc, Andrej A. Lukšič]. - Ljubljana : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 353 str. ; 22 cm. - (Zbirka Oikos. Zelena)

Prevod dela: The green state. - 300 izv. - Bibliografija: str. 331-347

ISBN 978-961-94527-6-9

502/504

COBISS.SI-ID 301650176

3.

    EGON Kraus : človek, ki je uresničil idejo = l'uomo che realizzò l'idea / [uredniški odbor, comitato di redazione Martina Repinc, Vojmir Tavčar ; besedila, testi Lojze Abram ... [et al.] ; prevodi, traduzioni Jadranka Križman ; fotografije, fotografie Egon Kraus ... et al.]. - Trst : Zadruga Naš Kras = Trieste : Cooperativa Carso nostro, 2008. - 77 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v it. - Na dnu nasl. str.: Ob 40-letnici zadruge Naš Kras = In occasione del 40° anniversario della Cooperativa Carso nostro

929Kraus E.

COBISS.SI-ID 3405548

4.

    EUROPE on the move : refugees in the era of the great war / edited by Peter Gatrell and Liubov Zhvanko. - Manchester : Manchester University Press, 2017. - XII, 335 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cultural history of modern war)

Bibliografija: str. Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-7849-9441-9

94(100)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 64699234

5.

GUŠTIN Grilanc, Vesna
    Živio Kraška ohcet! / Vesna Guštin Grilanc ; [fotografije Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice ... et al.]. - Trst : Zadruga Naš Kras = Cooperativa Carso nostro, 2018 ([Žalec] : Sinegraf). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [172]

392.51(450.361=163.6)

COBISS.SI-ID 10159340

6.

GUŽVICA, Stefan
    Frakcijski boji v Komunistični partiji Jugoslavije med veliko čistko 1936-1940 / Stefan Gužvica ; prevedel in uredil Marko Kržan. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 233 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - Prevod dela: Learning leninism : fraction struggles in the Communist Party of Yugoslavia during the great purge 1936-1940. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 225-233 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7003-41-3 : 18 EUR

94(497.1)"1936/1940"
329.15(497.1)"1936/1940"

COBISS.SI-ID 302403584

7.

HOČEVAR, Tone
    Skušnjave : novinarjeva zgodba / Tone Hočevar ; [fotografije arhiv avtorja]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 372 str., [50] str. pril. ; 22 cm

800 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7047-50-9 : 28,90 EUR

821.163.6-94
070(497.4):929Hočevar T.

COBISS.SI-ID 301921536

8.

HOOKS, bell
    Naša pozicija : razred je pomemben / bell hooks ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Marina Gržinić]. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Izlake : Grafex). - VIII, 205 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Where we stand. - 400 izv. - Spremna beseda / Marina Gržinić: str. 185-205. - O avtorici: str. II

ISBN 978-961-7003-42-0 : 18,00 EUR

316.342.2
316.347(73)

COBISS.SI-ID 302405376

9.

HUZJAN, Vladimir
    Slovenci u Varaždinu tijekom 1941. i 1942. godine / Vladimir Huzjan ; [avtor spremne besede Boris Jesih]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja ; Varaždin : Slovensko kulturno društvo Nagelj, 2019. - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6159-72-2 (Inštitut za narodnostna vprašanja)

94(497.5Varaždin=163.6)"1941/1942"

COBISS.SI-ID 302877696

10.

    JEZIKOVNI profil mladih v slovenskem zamejstvu / uredila Sonja Novak Lukanovič ; [prevod povzetka Laura Sgubin ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja ; v Celovcu : Slovenski znanstveni inštitut : Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik ; v Trstu : Slovenski raziskovalni inštitut, 2019. - 370 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mladi v slovenskem zamejstvu : družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi ; zv. 4)

ISBN 978-961-6159-71-5 (Inštitut za narodnostna vprašanja)

811.163.6'27:323.15(=163.6)(082)
323.15(=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 302766592

11.

LINASI, Marjan
    Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941-1945 : partizanski odpor, revolucija, prevzem oblasti, žrtve / Marjan Linasi ; [fotografije in faksimili iz arhiva in fototeke Koroškega pokrajinskega muzeja ... et al.]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (Vetrinj : Mohorjeva tiskarna). - 720 str. : ilustr., faks. ; 25 cm

500 izv. - O avtorju: str. 720. - Bibliografija: str. 595-608 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-1036-8 : 49,00 EUR

94(497.413)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 301447936

12.

MALEŠEVIĆ, Siniša
    Grounded nationalisms : a sociological analysis / Siniša Malešević. - Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2019. - ix, 312 str. ; 23 cm

Includes bibliographical references (pages 280-304) and index. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: the tenacity of nationalisms ; Making sense of nationhood ; Grounded nationalisms and the sociology of the long run ; Empires and nation-states ; Nationalisms and imperialisms ; What makes a small nation? ; Nationalisms and statehood in Ireland ; Nationalisms and wars in the Balkans ; Balkan piedmont? ; From sacrifice to prestige ; Globalisation and nationalist subjectivities ; Grounded nationalisms and the privatisation of security ; Conclusion: the omnipotence of nationalisms

ISBN 978-1-108-44124-7 (broš.)

COBISS.SI-ID 14101325

13.

MAMMONE, Andrea
    Transnational neofascism in France and Italy / Andrea Mammone, Royal Holloway, University of London. - 1st pbk.ed. - New York, NY : Cambridge University Press, 2019. - XXVI, 281 str. ; 24 cm : ilustr.

Sorodni elektronski vir: http://assets.cambridge.org/97811070/30916/cover/9781107030916.jpg - Cover image. - Includes bibliographical references (pages 250-270) and index. - Kazalo

ISBN 978-1-108-70585-1 (broš.)

COBISS.SI-ID 14090061

14.

    MIGRACIJE i identitet: kultura, ekonomija, država : međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Zagreb, 6.-8.12.2018. / ur. Marina Perić Kaselj et.al. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2019. - 66 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-953-6028-38-2 (broš.)

COBISS.SI-ID 14071885

15.

    MINDERHEITEN im Europa der Zwischenkriegszeit : Wissenschaftliche Konzeptionen, mediale Vermittlung, politische Funktion. - 1. Auflage. - Münster : Waxmann, 2017. - 236 str. ; 21 cm : ilustr. - (Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte ; 12)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029669490&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Dostopno tudi na: http://d-nb.info/1128331217/04 - Inhaltsverzeichnis

ISBN 978-3-8309-3614-5 (broš.)

COBISS.SI-ID 14101581

16.

MUZEJ novejše zgodovine Slovenije
    Fotoaparat in vojna : fotografije druge svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije / [pisci besedil Kaja Širok ... [et al.] ; uredila Katarina Jurjavčič]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Solos). - 237 str. : ilustr. ; 28 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6665-57-5 : 22 EUR

94(497.4)"1941/1945"(084.12)
77.044:94(497.4)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 301763584

17.

    NA predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije / Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Andrej Rahten (ur.) ; [prevodi Višnja Jerman, Andrej Rahten]. - 2. dopolnjena izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2019 (Vetrinj : Mohorjeva tiskarna). - 231 str., 15 str. pril. ; 25 cm. - (Collection Studia diplomatica Slovenica. Monographiae, ISSN 1855-9190 ; 3A)

Prevod dela: On the eve of the Great War. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-1061-0 : 32 EUR

94(100)"1914/1918"(082)

COBISS.SI-ID 301659136

18.

    The OXFORD handbook of migration crises / edited by Cecilia Menjivar, Marie Ruiz, and Immanuel Ness. - New York : Oxford University Press, [2019]. - XXVII, 918 str. ; 26 cm : tab.

Includes bibliographical references and index. - Kazalo

ISBN 978-0-19-085690-8 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 14078797

19.

ROTER, Zdenko
    Usodne prevare poražencev in zmagovalcev / Zdenko Roter. - 1. izd. - Ljubljana : Sever & Sever, 2019 ([Ljubljana] : DTP). - 160 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Klic k moralni treznosti / Peter Kovačič Peršin: str. 153-159. - Tretji del trilogije --> na zadnji strani ov.

ISBN 978-961-94855-0-7 : 24,90 EUR

821.163.6-94
929Roter Z.
94(497.4)"1941/..."(092)

COBISS.SI-ID 302598912

20.

    SLAVONIJA - tradicija u suvremenosti. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2019. - 177 str. : tab. ; 24 cm

Recenzenta: dr. sc. Mario Bara, dr. sc. Šenol Selimović. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-6028-40-5 (broš.)

COBISS.SI-ID 14071629

21.

SPASKOVSKA, Ljubica
    The last Yugoslav generation : the rethinking of youth politics and cultures in late socialism / Ljubica Spaskovska. - Manchester : Manchester University Press, 2020. - XIII, 220 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 205-215. - Kazalo

ISBN 978-1-5261-0632-2 (broš.)
ISBN 1-5261-0632-9 (broš.)
ISBN 978-1-5261-0631-5 (trda vezava)
ISBN 1-5261-0631-0 (trda vezava)

94(497.1)"1980/1991"

COBISS.SI-ID 749676

22.

    "USODA je koroškim Slovencem zopet dana njim samim v roke" : zbornik ob 70-letnici Narodnega sveta koroških Slovencev / uredil Simon Trießnig ; izdal Narodni svet koroških Slovencev. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva družba, 2019 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-7086-1080-1 : 22 EUR

323.15(436.5=163.6)(082)
329.73(436.5=163.6)(091)(082)

COBISS.SI-ID 302505216

23.

    VLOGA Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v državo / uredil Igor Lukšič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Stičišča)

Zbornik je posvečen 100-letnici Univerze v Ljubljani --> kolofon. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-892-1 : 20 EUR

378.4(497.4Ljubljana)(082)

COBISS.SI-ID 302016000

NOVICE

12-11-2020
Predavanja, predstavitve in druge vsebine se zbirajo na YouTube kanalu Inštituta za narodnostna vprašanja.

Več

21-10-2020
Zaradi Cobiss inventure je knjižnica INV v času od 21.10. 2020 do 28.10. 2020 zaprta.

Več

7-10-2020
Vabljeni v sredo, 14. oktobra 2020 ob 11. uri na pogovor z Rudijem Pavšičem ob predstavitvi njegove knjige »Izbral sem srednjo pot«. Predstavitev bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Knjiga predstavlja zapis spominov, pogledov, mnenj in stališč o manjšinski skupnosti in o njenem odnosu s Slovenijo. Z avtorjem se bo pogovarjal dr. Boris Jesih.

Več

6-10-2020
Združenje slovenske izseljenske matice je v sredo, 30. septembra 2020 izbralo novo vodstvo. Po 16 letih vodenja se je poslovil predsednik Sergij Pelhan. Za novega predsednika matice je bil izvoljen dr. Boris Jesih, raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja.

Več