English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INVDRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Leto 2022 

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: 
 
Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo
Vodja projekta: dr. Mojca Medvešek
Št. projekta: J5-3119
Partnerska organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL)
Sodelavci: dr. Janez Pirc (INV), dr. Romana Bešter (INV), Antonija Todić (INV), izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink (FDV UL), doc. dr. Meta Novak (FDV UL), doc. dr. Simona Zavratnik (FDV UL)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Vodja projekta: dr. Damir Josipovič (INV)
Šifra  projekta: ARRS J5-3118
Sodelavci:  dr. Barbara Riman (INV), dr. Miran Komac (INV), ), dr. Romana Bešter (R), dr. Janez Pirc (R), dr. Attila Kovács (R), dr. Sara Brezigar (UP), izr. prof. dr. Stanko Pelc (UP)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah republike Slovenije
Vodja projekta:
prof. dr. Mitja Žagar
Št. projekta: J5-3117
Partnerske organizacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL), Slovenski raziskovalni inštitut, Trst (SLORI), Slovenski znanstveni inštitut, Celovec (SZI)
Sodelavci: dr. Danijel Grafenauer (INV), dr. Boris Jesih (INV), prof. dr. Matjaž Klemenčič (INV), dr. Barbara Riman (INV), izr. prof. dr. Boštjan Udovič (FDV UL), dr. Zaira Vidau (SLORI), Milan Obid (SZI)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024
  

Strokovno razvojne naloge, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 
 

·         Dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti

Nosilka: dr. Sabina Zorčič

 

·         Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (italijanska narodna skupnost)

Nosilki: dr. Lara Sorgo, dr. Sonja Novak Lukanović

 

·         Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)

Nosilka: dr. Barbara Riman

 

·         Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem/Balkanu

Nosilka: dr. Barbara Riman

 

·         Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika v zamejstvu ter podpora in razvoj šolstva narodnosti v Sloveniji

Nosilke: dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Barbara Riman, dr. Sabina Zorčič

 

·         Raziskava o učnem uspehu romskih otrok v OŠ

Nosilca: dr. Romana Bešter in dr. Janez Pirc

 

·         Evalvacijske študije po načrtu dela SKE

Nosilka: dr. Sonja Novak Lukanović

 
  

DRUGO

Redno delovanje reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja

Nosilka projekta: dr. Barbara Riman
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022


Slovenski manjšinski mediji na Madžarskem: trenutno stanje in perspektive (nadaljevanje)

Nosilka projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022


Slovenščina na manjšinskih šolah na avstrijskem Koroškem: enojezični dijaki iz Slovenije

Nosilka projekta: dr. Sabina Zorčič
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022


Slovenski javni prostori v zamejstvu: primer Trgovskega doma v Gorici v obdobju pred prvo svetovno vojno

Nosilec projekta: dr. Robert Devetak
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022

 

Poglavja iz zgodovine in vsakdanjega življenja naselja Domanjševci - Fejezetek Domonkosfa történelméből és mindennapi életéből
 

Vodja projekta: dr. Attila Kovács
Sodelavci: dr. László Göncz; (INV), dr. Boris Jesih (INV), dr. Janez Balažic (Oddelek za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru), dr. Zágorhidi Cigány Balázs (direktor Mestnega muzeja Vasvára - Vasvári Helytörténeti Múzeum, Madžarska), Eszter Kovács (arhivistka, MNL VaML), dr. Bence Lajos (literarni zgodovinar), Benczik Gyula (arhivist), Mark Krenn (zbiratelj).
Financerji: Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Šalovci - Šalovci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség; Zavod za kulturo madžarske narodnosti - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendava - Lendva).
Obdobje trajanja projekta: 2020 - 2022

Opis: Glavni cilj projekta je ureditev znanstvene monografije o zgodovini naselja Domanjševci - Domonkosfa od prve omembe naselja v srednjem veku pa do začetka 21. stoletja.

NOVICE

1-7-2022
Vabljeni na Posvet z naslovom Prva, druga in post-Jugoslavija v včerajšnjih in sodobnih slovenskih selitvah, ki bo potekal 1. julija 2022 ob 13. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto.

Več

28-6-2022
Vabimo vas na predstavitev knjig Inštituta za narodnostna vprašanja in Slovenske matice v Ljubljani, ki bo v torek, 28.6.2022 ob 18.30 uri v Knjižnem centru Haček v Celovcu.

Več

23-6-2022
Vabljeni na predstavitev knjige z naslovom SLOVENIJA, KAKO NAPREJ? Predlog ustavne, institucionalne in politične reforme. Predstavitev bo v četrtek, 23. junija 2022 ob 18. uri v Kraterju v Ljubljani.

Več

8-6-2022
Vljudno vabljeni na okroglo mizo z naslovom Nekatera aktualna vprašanja in možni izzivi Republike Slovenije glede zagotavljanja obstoja in razvoja avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki bo dne, 8. junija 2022 ob 10. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Prisotne bo pozdravila prof. dr. Sonja Novak Lukanović, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja Ljubljana, s strani INV bodo na okrogli mizi sodelovali: prof. dr. Mitja Žagar, prof. dr. Miran Komac, dr. Attila Kovács, dr. Lara Sorgo, in dr. László Göncz, ki bo pogovor tudi moderiral.

Več