English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Leto 2023

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:

Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo
Vodja projekta: dr. Mojca Medvešek
Št. projekta: J5-3119
Partnerska organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL)
Sodelavci: dr. Janez Pirc (INV), dr. Romana Bešter (INV), Antonija Todić (INV), izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink (FDV UL), doc. dr. Meta Novak (FDV UL), doc. dr. Simona Zavratnik (FDV UL)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Ugotavljanje etnične vitalnosti na obmejnem območju ob slovensko-hrvaški meji: izbrani poselitveni prostori manjšinskih populacij
Vodja projekta: dr. Damir Josipovič (INV)
Šifra projekta: ARRS J5-3118
Sodelavci: dr. Barbara Riman (INV), dr. Miran Komac (INV), ), dr. Romana Bešter (R), dr. Janez Pirc (R), dr. Attila Kovács (R), dr. Sara Brezigar (UP), izr. prof. dr. Stanko Pelc (UP)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah republike Slovenije
Vodja projekta: prof. dr. Mitja Žagar
Št. projekta: J5-3117
Partnerske organizacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL), Slovenski raziskovalni inštitut, Trst (SLORI), Slovenski znanstveni inštitut, Celovec (SZI)
Sodelavci: dr. Danijel Grafenauer (INV), dr. Boris Jesih (INV), prof. dr. Matjaž Klemenčič (INV), dr. Barbara Riman (INV), izr. prof. dr. Boštjan Udovič (FDV UL), dr. Zaira Vidau (SLORI), Milan Obid (SZI)
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

CRP – Ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti

Instrumentarij za prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev v romskem jeziku
Številka projekta: V6-2249
Vodja projekta: dr. Sabina Zorčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
Sodelujoči: dr. Romana Bešter, dr. Janez Pirc, dr. Lara Sorgo

HORIZON-CL2-2021

LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE 
Project: 101061550 – LEGITIMULT
Project title: LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE
Topic: HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05 – Politics and governance in a post-pandemic world
Type of action: HORIZON Research and Innovation Actions
Project duration: 36 months


Interreg ITALIA – SLOVENIJA 2021 - 2027

Primis Plus
Zgodbe o večkulturnosti: senzorično potovanje skozi prizmo manjšin

Št. javnega razspisa: 01/2022
Partnerske organizacije: Ass. degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana/Društvo pripadnikov it. narodne skupnosti, Associazione temporanea di scopo PROJEKT, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto,
Società Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli”, INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA.

Pridruženi Projektni Partnerji: Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto S.c.a.r.l., PromoTurismoFVG, Slovenska turistična organizacija

Obdobje trajanja projekta: 1 september 2023 – 31 avgust 2025

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Skupni izziv PO po pandemiji je razvoj trajnostnega turizma, tako v socialnem kot tudi kulturnem in okoljskem smislu. Po izkušnjah s pandemijo mora turizem postati bolj etičen in usmerjen v manjše /manj znane destinacije, kjer imajo lahko od ustvarjenega dohodka koristi tudi narodne in jezikovne skupnosti.

Facebook: https://www.facebook.com/primisproject/

Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/primis-plus

Strokovno razvojne naloge, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti
Nosilka:
dr. Sabina Zorčič

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (italijanska narodna skupnost)
Nosilki:
dr. Lara Sorgo, dr. Sonja Novak Lukanović

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem/Balkanu
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika v zamejstvu ter podpora in razvoj šolstva narodnosti v Sloveniji
Nosilke:
dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Barbara Riman, dr. Sabina Zorčič

Raziskava o učnem uspehu romskih otrok v OŠ
Nosilca:
dr. Romana Bešter in dr. Janez Pirc

Evalvacijske študije po načrtu dela SKE
Nosilka:
dr. Sonja Novak Lukanović


»Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Sestava konzorcija: Zavod za gradbeništvo (vodja konzorcija), Inštitut za ekonomska raziskovanja, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za hidravlične raziskave in Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko.

Pogodba št. C3330-23-952007

Financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Obdobje trajanja projekta: 19.4.2023 - 30. 6. 2026

Projekt »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

Sestava konzorcija: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot koordinatorka projekta, Geološki zavod Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut za hidravlične raziskave, Institut "Jožef Stefan", Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški inštitut, Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Univerza v Ljubljani (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Arhiv družboslovnih podatkov), Univerza v Mariboru (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Univerzitetna knjižnica Maribor) in Univerza na Primorskem.

Številka pogodbe: C3360-23-952001

Financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Obdobje trajanja projekta: 2.8.2023 – 30.6.2026

Republika Slovenija, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Redno delovanje reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja

Vodja projekta: dr. Barbara Riman

Pogodba št.:5320-76/2022

Obdobje trajanja projekta: 01.01.2023 – 31.12.2023

Kontinuirano raziskovanje porabskih Slovencev

Vodja projekta: dr. Katalin Munda Hirnök

Pogodba št.: 5320-76/2022

Obdobje trajanja projekta: 01.01.2023 – 31.12.2023

Vzpostavljanje kulture spominjanja in dialoga med mladimi Slovenkami in Slovenci v Avstriji in Italiji

Vodja projekta: dr. Maria Jurič Pahor

Pogodba št.:5320-76/2022

Obdobje trajanja projekta: 01.01.2023 – 31.12.2023

Muzeji kot utrjevalci slovenske narodne zavesti: primer muzejskih zbirk v nadiških in Tarskih dolinah ter v Reziji

Vodja projekta: dr. Robert Devetak

Pogodba št.:5320-76/2022

Obdobje trajanja projekta: 01.01.2023 – 31.12.2023

 

 
NOVICE

28-9-2023
Slovenska manjšina na Hrvaškem se sooča z nizko politično participacijo in pomanjkanjem učiteljev

Več

26-9-2023
Vljudno vabljeni na predavanje našega sodelavca dr. Devetaka z naslovom: "Vpliv dobrodelnosti na emancipacijo žensk pred prvo svetovno vojno: delovanje ženskih podružnic organizacije Rdečega križa na Goriškem in Gradiškem", ki bo potekal ta četrtek, 28. septembra ob 11. uri na ZRC SAZU.

Več

26-9-2023
Prejšni teden se je s prvim srečanjem uradno pričel projekt PRIMUS PLUS, ki krepi vrednost kulturne in jezikovne dediščine narodnih skupnosti.

Več

20-9-2023
Sodelavci INV so se udeležili 27. mednarodne znanstvene konference z naslovom "Nacionalne manjšine, migracije in varnost" na Brijonih.

Več