English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Leto 2022

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:

Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo
Vodja projekta: dr. Mojca Medvešek
Št. projekta: J5-3119
Partnerska organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL)
Sodelavci: dr. Janez Pirc (INV), dr. Romana Bešter (INV), Antonija Todić (INV), izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink (FDV UL), doc. dr. Meta Novak (FDV UL), doc. dr. Simona Zavratnik (FDV UL)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Ugotavljanje etnične vitalnosti na obmejnem območju ob slovensko-hrvaški meji: izbrani poselitveni prostori manjšinskih populacij
Vodja projekta: dr. Damir Josipovič (INV)
Šifra projekta: ARRS J5-3118
Sodelavci: dr. Barbara Riman (INV), dr. Miran Komac (INV), ), dr. Romana Bešter (R), dr. Janez Pirc (R), dr. Attila Kovács (R), dr. Sara Brezigar (UP), izr. prof. dr. Stanko Pelc (UP)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah republike Slovenije
Vodja projekta: prof. dr. Mitja Žagar
Št. projekta: J5-3117
Partnerske organizacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL), Slovenski raziskovalni inštitut, Trst (SLORI), Slovenski znanstveni inštitut, Celovec (SZI)
Sodelavci: dr. Danijel Grafenauer (INV), dr. Boris Jesih (INV), prof. dr. Matjaž Klemenčič (INV), dr. Barbara Riman (INV), izr. prof. dr. Boštjan Udovič (FDV UL), dr. Zaira Vidau (SLORI), Milan Obid (SZI)
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

CRP – Ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti

Instrumentarij za prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev v romskem jeziku
Številka projekta: V6-2249
Vodja projekta: dr. Sabina Zorčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
Sodelujoči: dr. Romana Bešter, dr. Janez Pirc, dr. Lara Sorgo

HORIZON-CL2-2021

LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE 
Project: 101061550 – LEGITIMULT
Project title: LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE
Topic: HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05 – Politics and governance in a post-pandemic world
Type of action: HORIZON Research and Innovation Actions
Project duration: 36 months


Strokovno razvojne naloge, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti
Nosilka:
dr. Sabina Zorčič

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (italijanska narodna skupnost)
Nosilki:
dr. Lara Sorgo, dr. Sonja Novak Lukanović

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem/Balkanu
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika v zamejstvu ter podpora in razvoj šolstva narodnosti v Sloveniji
Nosilke:
dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Barbara Riman, dr. Sabina Zorčič

Raziskava o učnem uspehu romskih otrok v OŠ
Nosilca:
dr. Romana Bešter in dr. Janez Pirc

Evalvacijske študije po načrtu dela SKE
Nosilka:
dr. Sonja Novak Lukanović

DRUGO

Redno delovanje reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja
Nosilka projekta:
dr. Barbara Riman
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022


Slovenski manjšinski mediji na Madžarskem: trenutno stanje in perspektive (nadaljevanje)
Nosilka projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022

Slovenščina na manjšinskih šolah na avstrijskem Koroškem: enojezični dijaki iz Slovenije
Nosilka projekta:
dr. Sabina Zorčič
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022

Slovenski javni prostori v zamejstvu: primer Trgovskega doma v Gorici v obdobju pred prvo svetovno vojno
Nosilec projekta: dr. Robert Devetak
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022

Poglavja iz zgodovine in vsakdanjega življenja naselja Domanjševci - Fejezetek Domonkosfa történelméből és mindennapi életéből
Vodja projekta: dr. Attila Kovács
Sodelavci: dr. László Göncz; (INV), dr. Boris Jesih (INV), dr. Janez Balažic (Oddelek za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru), dr. Zágorhidi Cigány Balázs (direktor Mestnega muzeja Vasvára - Vasvári Helytörténeti Múzeum, Madžarska), Eszter Kovács (arhivistka, MNL VaML), dr. Bence Lajos (literarni zgodovinar), Benczik Gyula (arhivist), Mark Krenn (zbiratelj).
Financerji: Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Šalovci - Šalovci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség; Zavod za kulturo madžarske narodnosti - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendava - Lendva).
Obdobje trajanja projekta: 2020 - 2022
Opis: Glavni cilj projekta je ureditev znanstvene monografije o zgodovini naselja Domanjševci - Domonkosfa od prve omembe naselja v srednjem veku pa do začetka 21. stoletja.
 

 

 

 
NOVICE

17-3-2023
Vabljeni na PREDSTAVITEV KNJIGE dr. Mitje Žagarja, z naslovom: Slovenija, kako naprej?, ki bo 22. 3. 2023 ob 18:30 uri, v knjižnem centru HACEK v Celovcu. Poljudno napisana znanstvena monografija želi spodbuditi poglobljeno javno in strokovno razpravo o prihodnosti Slovenije, konceptu, ciljih in strategijah njenega prihodnjega razvoja. Vabljeni!

Več

16-3-2023
Vljudno vabljeni na podijsko diskusijo z naslovom: Volitve v koroški deželni zbor in koroški Slovenci. Diskusija bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, v sredo, 29. marca 2023 ob 11:00 uri. Pogovor z dr. Marjanom Sturmom in dr. Danielom Wuttijem bosta vodila dr. Boris Jesih in dr. Danijel Grafenauer. Prenos bo potekal tudi v živo (streaming) na spletni strani https://vzivo.sta.si/ Vabljeni!

Več

16-3-2023
V sredo, 22. 3. 2023 ob 11.00 uri na Inštitutu za narodnostna vprašanja organiziramo okroglo mizo z naslovom: »Učenje in položaj slovenskega jezika med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem danes«. Predstavljene bodo dejavnosti izvedene v okviru Strokovno-razvojnih nalog, ki jih financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. Sodelovali bodo: Dr. Barbara Riman, vodja strokovnorazvojne naloge, Damjana Hliš, učiteljica slovenskega jezika in mladi raziskovalec na INV, Natko Štiglić. Vabiljeni!

Več

14-3-2023
Inštitut za migracije in narodnosti bo 16. marca 2023 ob 10.00 uri v Mestni hiši Hrvaške gospodarske zbornice (Rooseveltov trg 2, Zagreb), predstavil zbornik 2. mednarodne strokovno-znanstvene konference »Migracije in identiteta: kultura, gospodarstvo, država«, na kateri so s svojimi prispevki sodelovali tudi raziskovalci INV.

Več