English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Tekoči projekti 2024

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:

Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo
Vodja projekta: dr. Mojca Medvešek
Št. projekta: J5-3119
Partnerska organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL)
Sodelavci: dr. Janez Pirc (INV), dr. Romana Bešter (INV), Antonija Todić (INV), izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink (FDV UL), doc. dr. Meta Novak (FDV UL), doc. dr. Simona Zavratnik (FDV UL)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Ugotavljanje etnične vitalnosti na obmejnem območju ob slovensko-hrvaški meji: izbrani poselitveni prostori manjšinskih populacij
Vodja projekta: dr. Damir Josipovič (INV)
Šifra projekta: ARRS J5-3118
Sodelavci: dr. Barbara Riman (INV), dr. Miran Komac (INV), ), dr. Romana Bešter (R), dr. Janez Pirc (R), dr. Attila Kovács (R), dr. Sara Brezigar (UP), izr. prof. dr. Stanko Pelc (UP)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah republike Slovenije
Vodja projekta: prof. dr. Mitja Žagar
Št. projekta: J5-3117
Partnerske organizacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL), Slovenski raziskovalni inštitut, Trst (SLORI), Slovenski znanstveni inštitut, Celovec (SZI)
Sodelavci: dr. Danijel Grafenauer (INV), dr. Boris Jesih (INV), prof. dr. Matjaž Klemenčič (INV), dr. Barbara Riman (INV), izr. prof. dr. Boštjan Udovič (FDV UL), dr. Zaira Vidau (SLORI), Milan Obid (SZI)
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanjin učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT
Vodja projekta: dr. Irina M Cavaion (ZRS Koper)
Št.projekta: ARIRS TP J6-3132
Sodelujoča z INV-ja: dr. Barbara Riman
Obdobje trajanja projekta:  1.10.2021 – 30. 09 .2024

Teža preteklosti. Dediščina večkulturnega območja: primer Kočevske
Vodja projekta:
dr. Anja Moric (ZRC SAZU, FF UL)
Šifra projekta: ARIRS TP J6-4612
Sodelujoči z INV-ja: dr. Danijel Grafenauer (INV)
Obdobje trajanja projekta:  1.10. 2022 – 30. 09. 2025

CRP – Ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti

Instrumentarij za prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev v romskem jeziku
Številka projekta: V6-2249
Vodja projekta: dr. Sabina Zorčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
Sodelujoči: dr. Romana Bešter, dr. Janez Pirc, dr. Lara Sorgo
Končno poročilo

Slovenska skupnost na Hrvaškem v sodobnem kontekstu: analiza njihovega socialno-ekonomskega položaja in odnosa njenih pripadnikov do slovenskega jezika ter, kulturne ter politične participacije
Vodja projekta: dr. Barbara Riman
Št. projekta: V5-2362 
Sodelavci: dr. Sonja Novak Lukanović (INV), dr. Mojca Medvešek (INV), dr. Sofija Zver (INV), Natko Štiglić (INV)
Financer: ARRS, MZEZ
Obdobje trajanja projekta: oktober 2023 – september 2026

Dokumenti projekta:

HORIZON-CL2-2021

LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE 
Project: 101061550 – LEGITIMULT
Project title: LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE
Topic: HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05 – Politics and governance in a post-pandemic world
Type of action: HORIZON Research and Innovation Actions
Project duration: 36 months


Interreg ITALIA – SLOVENIJA 2021 - 2027
PRIMIS PLUS - Zgodbe o večkulturnosti: senzorično potovanje skozi prizmo manjšin
Št. javnega razspisa: 01/2022
Partnerske organizacije: Ass. degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana/Društvo pripadnikov it. narodne skupnosti, Associazione temporanea di scopo PROJEKT, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto,
Società Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli”, INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA.
Pridruženi Projektni Partnerji: Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto S.c.a.r.l., PromoTurismoFVG, Slovenska turistična organizacija
Obdobje trajanja projekta: 1 september 2023 – 31 avgust 2025

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic
Specifični cilj: SC 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
Tipologija: kapitalizacijski projekt
Skupni izziv PO po pandemiji je razvoj trajnostnega turizma, tako v socialnem kot tudi kulturnem in okoljskem smislu. Po izkušnjah s pandemijo mora turizem postati bolj etičen in usmerjen v manjše /manj znane destinacije, kjer imajo lahko od ustvarjenega dohodka koristi tudi narodne in jezikovne skupnosti.
Facebook: https://www.facebook.com/primisproject/
Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/primis-plus

Interreg SLOVENIJA - AVSTRIJA 2021 - 2027
CULREM – Vključujoča kultura spominjanja in čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in uprizoritvene umetnosti

Naslov projekta: Vključujoča kultura spominjanja in čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in uprizoritvene umetnosti
Akronim: CULREM
Trajanje projekta: 1.1.2024-30.6.2024
Partnerji: Društvo za strpne odnose Eksena, Inštitut za narodnostna vprašanja, Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule, Osnovna šola Lipa ob Vrbi Klagenfurt/Celovec
Celotna vrednost projekta: 38.000 EUR
Skupna finančna podpora iz ESRR: 30.400 EUR

Projekt CULREM naslavlja skupne teritorialne izzive programa na področju boljšega poznavanja, navezovanja stikov s ciljem skupnega sodelovanja na področju izobraževanja. Skozi projekt bomo skupaj s partnerji na igriv in neformalen način seznanili otroke in mladino, pa tudi odrasle s tematiko skupne zgodovine Koroške in Slovenije skozi lutkovno in gledališko predstavo. Pri tem bomo spodbujali povezovalni pogled na mejo in skupni nadregionalni življenjski prostor. Obe predstavi bosta na ustvarjalen in duhovit način predstavili znanstveno in pedagoško opredeljene teme, pripravljene posebej za projekt na obeh straneh meje. Vsebina predstav bo podana na način, da bo gledalce in udeležence spodbujala k dolgoročnemu razmišljanju. Na ta način bo projekt omogočil vključujoče sožitje na obmejnem območju v skupni sedanjosti in prihodnosti – prek novih skupnih konstrukcij skupne, vključujoče preteklosti, ki je predolgo delila prebivalstvo obmejne regije.

Strokovno razvojne naloge, ki jih financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti
Nosilka:
dr. Sabina Zorčič

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (italijanska narodna skupnost)
Nosilki:
dr. Lara Sorgo, dr. Sonja Novak Lukanović

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem/Balkanu
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika v zamejstvu ter podpora in razvoj šolstva narodnosti v Sloveniji
Nosilke:
dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Barbara Riman, dr. Sabina Zorčič

Raziskava o učnem uspehu romskih otrok v OŠ
Nosilca:
dr. Romana Bešter in dr. Janez Pirc


»Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Sestava konzorcija: Zavod za gradbeništvo (vodja konzorcija), Inštitut za ekonomska raziskovanja, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za hidravlične raziskave in Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko.
Pogodba št. C3330-23-952007
Financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.
Obdobje trajanja projekta: 19.4.2023 - 30. 6. 2026

Projekt »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«
Sestava konzorcija: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot koordinatorka projekta, Geološki zavod Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut za hidravlične raziskave, Institut "Jožef Stefan", Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški inštitut, Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Univerza v Ljubljani (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Arhiv družboslovnih podatkov), Univerza v Mariboru (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Univerzitetna knjižnica Maribor) in Univerza na Primorskem.
Številka pogodbe: C3360-23-952001
Financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.
Obdobje trajanja projekta: 2.8.2023 – 30.6.2026
Spletna stran projekta: https://projekt-spoznaj.si


Republika Slovenija, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Redno delovanje reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja
Vodja projekta: dr. Barbara Riman
Pogodba št.: 5320-76/2022
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontinuirano raziskovanje porabskih Slovencev
Vodja projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
Pogodba št.: 5320-76/2022
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Vzpostavljanje kulture spominjanja in dialoga med mladimi Slovenkami in Slovenci v Avstriji in Italiji
Vodja projekta: dr. Maria Jurič Pahor
Pogodba št.:5 320-76/2022
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Muzeji kot utrjevalci slovenske narodne zavesti: primer muzejskih zbirk v nadiških in Tarskih dolinah ter v Reziji
Vodja projekta: dr. Robert Devetak
Pogodba št.: 5320-76/2022
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Ostalo

Naslov projekta: »Domonkosfa – Domanjševci: Történelmi áttekintés – Zgodovinski pregled«
Nosilec: dr. Attila Kovács
Sodelavci: dr. László Göncz
Št. pogodbe: 100/2023-76
Financer: Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Šalovci - Šalovci Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség
Obdobje trajanja projekta: 2023-2024


Naslov projekta: Raziskava o državljanstvu grofice Marije Ifigenije Zichy
Nosilec: dr. Attila Kovács
Št. pogodbe: 100/2023-91
Financer: Občina Beltinci
Obdobje trajanja projekta: 2023-2024 

NOVICE

17-7-2024
Direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, Ljubljana, dr. Sonja Novak Lukanović in dekan Učiteljske fakultete, Rijeka, dr. Darko Lončarić sta 15. julija 2024 za namene sodelovanja pri projektu Motivacije za zgodnje učenje manjšinskih jezikov sklenila dogovor o uporabi pisarne Laboratorija za učenje in poučevanje na Fakulteti, soba št. 375.

Več

5-7-2024
Sodelavci INV smo dne, 4.7.2024 obiskali Inštitutske prostore enote INV v Lendavi. Sledil je obisk Madžarske samoupravne narodne skupnosti, ogled Sinagoge Lendava ter ogled prostorov Kulturnega centra Lendava/Lendva.

Več

20-6-2024
V torek, 18.6.2024 in v sredo, 19.6.2024 je INV obiskal profesor Conchúr Ó Giollagáin z univerze University of the Highlands and Islands na Škotskem.

Več

29-5-2024
Dne, 29.5.2024 smo objavili JAVNO POVABILO za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo z naslovom PREPREČEVANJE IZGOREVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA NJIHOVE ŠIRŠE DOBROBITI. Rok za prijavo: 28.6.2024

Več