English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Leto 2022

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:

Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo
Vodja projekta: dr. Mojca Medvešek
Št. projekta: J5-3119
Partnerska organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL)
Sodelavci: dr. Janez Pirc (INV), dr. Romana Bešter (INV), Antonija Todić (INV), izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink (FDV UL), doc. dr. Meta Novak (FDV UL), doc. dr. Simona Zavratnik (FDV UL)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Ugotavljanje etnične vitalnosti na obmejnem območju ob slovensko-hrvaški meji: izbrani poselitveni prostori manjšinskih populacij
Vodja projekta: dr. Damir Josipovič (INV)
Šifra projekta: ARRS J5-3118
Sodelavci: dr. Barbara Riman (INV), dr. Miran Komac (INV), ), dr. Romana Bešter (R), dr. Janez Pirc (R), dr. Attila Kovács (R), dr. Sara Brezigar (UP), izr. prof. dr. Stanko Pelc (UP)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah republike Slovenije
Vodja projekta: prof. dr. Mitja Žagar
Št. projekta: J5-3117
Partnerske organizacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV UL), Slovenski raziskovalni inštitut, Trst (SLORI), Slovenski znanstveni inštitut, Celovec (SZI)
Sodelavci: dr. Danijel Grafenauer (INV), dr. Boris Jesih (INV), prof. dr. Matjaž Klemenčič (INV), dr. Barbara Riman (INV), izr. prof. dr. Boštjan Udovič (FDV UL), dr. Zaira Vidau (SLORI), Milan Obid (SZI)
Obdobje trajanja projekta: oktober 2021 – september 2024

CRP – Ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti

Instrumentarij za prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev v romskem jeziku
Številka projekta: V6-2249
Vodja projekta: dr. Sabina Zorčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
Sodelujoči: dr. Romana Bešter, dr. Janez Pirc, dr. Lara Sorgo

HORIZON-CL2-2021

LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE
Project: 101061550 – LEGITIMULT
Project title: LEGITIMATE CRISIS MANAGEMENT AND MULTILEVEL GOVERNANCE
Topic: HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05 – Politics and governance in a post-pandemic world
Type of action: HORIZON Research and Innovation Actions
Project duration: 36 months

Strokovno razvojne naloge, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti
Nosilka:
dr. Sabina Zorčič

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (italijanska narodna skupnost)
Nosilki:
dr. Lara Sorgo, dr. Sonja Novak Lukanović

Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem/Balkanu
Nosilka:
dr. Barbara Riman

Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika v zamejstvu ter podpora in razvoj šolstva narodnosti v Sloveniji
Nosilke:
dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Barbara Riman, dr. Sabina Zorčič

Raziskava o učnem uspehu romskih otrok v OŠ
Nosilca:
dr. Romana Bešter in dr. Janez Pirc

Evalvacijske študije po načrtu dela SKE
Nosilka:
dr. Sonja Novak Lukanović

DRUGO

Redno delovanje reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja
Nosilka projekta:
dr. Barbara Riman
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022


Slovenski manjšinski mediji na Madžarskem: trenutno stanje in perspektive (nadaljevanje)
Nosilka projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022

Slovenščina na manjšinskih šolah na avstrijskem Koroškem: enojezični dijaki iz Slovenije
Nosilka projekta:
dr. Sabina Zorčič
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022

Slovenski javni prostori v zamejstvu: primer Trgovskega doma v Gorici v obdobju pred prvo svetovno vojno
Nosilec projekta: dr. Robert Devetak
Financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja: 2022

Poglavja iz zgodovine in vsakdanjega življenja naselja Domanjševci - Fejezetek Domonkosfa történelméből és mindennapi életéből
Vodja projekta: dr. Attila Kovács
Sodelavci: dr. László Göncz; (INV), dr. Boris Jesih (INV), dr. Janez Balažic (Oddelek za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru), dr. Zágorhidi Cigány Balázs (direktor Mestnega muzeja Vasvára - Vasvári Helytörténeti Múzeum, Madžarska), Eszter Kovács (arhivistka, MNL VaML), dr. Bence Lajos (literarni zgodovinar), Benczik Gyula (arhivist), Mark Krenn (zbiratelj).
Financerji: Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Šalovci - Šalovci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség; Zavod za kulturo madžarske narodnosti - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendava - Lendva).
Obdobje trajanja projekta: 2020 - 2022
Opis: Glavni cilj projekta je ureditev znanstvene monografije o zgodovini naselja Domanjševci - Domonkosfa od prve omembe naselja v srednjem veku pa do začetka 21. stoletja.
 

 

 

 
NOVICE

24-11-2022
Predavanje dr. Rubina Zemona z naslovom: »North Macedonia between Melting Pot and Salad Bowl: Challenges, Practices and Experiences on Managing of diversity society in North Macedonia«, je bilo v sredo, 30.11.2022 ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja. V opisu se nahaja povezava do predavanja.

Več

23-11-2022
Predstavitev knjige dr. Jerneja Zupančiča z naslovom Slovenske manjšine v sosednjih državah. Moderira dr. Sonja Novak Lukanović, Inštitut za narodnostna vprašanja

Več

14-11-2022
Na spletni strani hrvaškega časopisa je izšel prispevek https://www.novilist.hr/rijeka-regija/okrugli-stol-ucenje-slovenskog-jezika-u-hrvatskoj-model-c-u-skolama-najzastupljeniji-u-pgz-u-i-istri/ o okrogli mizi z naslovom "Učenje slovenskega jezika na Hrvaškem", ki smo jo dne, 11.11.2022 organizirali skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Več

4-11-2022
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA – ENOTA REKA in MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE organizirata okroglo mizo z naslovom "Učenje slovenskega jezika na Hrvaškem", ki bo v petek, 11. novembra 2022 na Inštitutu za narodnostna vprašanja – Enota Reka, na naslovu Podpinjol 43 (Slovenski dom), Reka, Hrvaška.

Več