Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKS


BOOK SERIES ETHNICITY
OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Since 1960 the IES has been publishing the journal Razprave in gradivo/Treatises and Documents. As the only Slovene specialized journal for ethnic issues it publishes articles by Slovene and foreign experts. Summaries are published in English or another world language. So far 78 issues have been published; the journal did not appear between 1967 and 1973, and number 22 was not published.Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies welcomes the submission of scholarly articles for the next thematic issue on Research of Slovenehood in Croatia: yesterday, today, tomorrow in June 2018.

The editors welcome the submission of articles on relevant issues concerning different theoretical approaches to the research of Slovenehood in the past and present time, along with the future vision of this research, different aspects of the life of Slovenes in Croatia and their offspring in the past, present and future, current problems of Slovenes in Croatia, examples of good practice among researchers from Austria, Italy and Hungary, that could also be applied in the territory of Croatia.

The thematic issue will be edited by Barbara Riman (guest editor), and by a guest editorial board.

All papers are subject to a double blind review procedure.
About the journal see this link.
Guidelines for contributors are available here.
Deadline for submission:
October 30th, 2017.

Articles should be submitted to: editorTD@guest.arnes.si.


 
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies welcomes the submission of scholarly articles for the issue of the journal in June 2018.

Deadline for submission: December, 2017.

Articles should be submitted to editorTD@guest.arnes.si.

The editors welcome the submission of articles in the field of ethnic and minority studies, especially on racial and ethnic relations, ethnic identity, nationalism, xenophobia, protection of (ethnic, national, linguistic, religious, and other) minorities, migration, multiculturalism and related subjects. The journal is particularly interested in discussions regarding ethnic and minority issues in the so-called Alpine-Adriatic-Panonnian area and all comparative studies, which include – only partially or as a whole - this geographic area.
 
All papers are subject to a double blind review procedure.

 


***


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2017, No. 78


Mitja Žagar
Inclusion, Participation and Self-Governance in Plural Societies: Participation of National Minorities in the CEI Area Vključevanje, sodelovanje in samouprava v pluralnih družbah: participacija narodnih manjšin v regiji SEI

Zaira Vidau
What Kind of Involvement for National Minorities in the Political Decision-Making Process? An Overview of the Case of the Slovenes in Italy
Vključevanje narodnih manjšin v politične procese odločanja: splošni pregled primera Slovencev v Italiji

Elisabeth Alber
South Tyrol’s Negotiated Autonomy
Izpogajana avtonomija Južne Tirolske

Daniel Wutti
Between Self-Governance and Political Participation: The Slovene Minority in Carinthia, Austria
Koroški Slovenci med samoupravo in politično participacijo

Romana Bešter, Miran Komac, Janez Pirc
The Political Participation of the Roma in Slovenia
Politična participacija Romov v Sloveniji

Drino Galičić
D e Jure vs. de Facto Minority Protection in Bosnia and Herzegovina
De jure in de facto manjšinska zaščita v Bosni in Hercegovini

Marius Lupșa Matichescu, Anda Totoreanu
Political Representation of Ethnic Minorities and Socio-Demographic Groups in the Romanian Parliament
Politično predstavništvo narodnih manjšin in sociodemografskih skupin v romunskem parlamentu


 Michael Strubell
The Catalan Independence Process and Cold Repression (2003-2016) / Katalonski proces osamosvajanja in hladna represija (2003-2016)

Michele Gazzola, François Grin, Johan Häggman, Tom Moring
The EU's Financial Support for Regional or Minority Languages: A Historical Assessment / Zgodovinska finančna ocena podpore EU regionalnim in manjšinskim jezikom

Maja Mezgec
Linguistic Landscape as a Mirror: the Case of the Slovene Minority in Italy /
Jezikovna krajina kot ogledalo: primer slovenskem manjšine v Italiji

Matejka Grgič
The Identification and Definition of the Minority Community as an Ideological Construct: the Case of Slovenians in Italy /
Opredeljevanje in definicija jezika narodne manjšinske skupnosti kot ideološki konstrukt: primer Slovencev v Italiji

Špela Gale
Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu /
Evaluation of Performance of Language Policies and Language Initiatives for the Use of Welsh Language in Wales

Andreja Sršen
Konstrukcija identiteta u sociološkom diskursu / 
The Construction of Identity in Sociological Discourse

Barbara Riman
Delovanje Slovencev v Osijeku med drugo svetovno vojno /
The Activities of Slovenes in Osijek during World War II

 


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2016, No. 76
 


Vloga romskih pomočnikov v Sloveniji pri vključevanju romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja /
The Role of Roma Assistants in Inclusion of Roma Children into Slovene Educational System
 
Women's Narratives on Learning through Migration /
Ženske pripovedi o učenju skozi izkušnje migracije
 
Who “Belongs”? Migration, Nationalism and National Identity in Slovenia /
Kdo “pripada”? Migracije, nacionalizem in nacionalna identiteta v Sloveniji
 
Demokratično državljanstvo med mladimi: znanje slovenskih osnovnošolcev s področja demokracije in človekovih pravic /
Youth and Democratic Citizenship: Knowledge of Slovenian Elementary School Children about Democracy and Human Rights
 
 
 

 
 
Jernej Zupančič
O integraciji romskih naselij v slovenski naselbinski sistem /
About the Integration of Roma Settlements into Slovene Settlement Network
 
Katarina Kreceva
Researching Ethnicity through Education Policy: Towards the Most
Adequate Epistemology /
Raziskovanje etničnosti skozi izobraževalno politiko: najprimernejši
epistemologiji naproti
 
Miran Komac
Narodne manjšine v Sloveniji 1920–1941/
Ethnic Minorities in Slovenia 1920–1941
 
Oskar Edoror Ubhenin
Echoes of Resistance: Social Groups and Mass Violence in Nigeria /
Odmevi odpora: družbene skupine in množično nasilje v Nigeriji
Norina Bogatec
 
Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji /
Education in the Slovene Language in Italy
 
Zaira Vidau
 
Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji /
The intercultural condition of youth studying in Slovene language in Italy
 
Lana Zdravković
 
Meje identitete /
Borders of identity
 
Miran Komac
 
Poselitveni prostor avtohtonih narodnih manjšin /
The settlement territory of autochthonousethnic minorities


NEWS

15-6-2017
The new issue (78) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

29-12-2016
The new issue (77) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

30-6-2016
The new issue (76) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

28-12-2015
The new issue (75) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More