Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKS

BOOK SERIES ETHNICITY
 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Since 1960 the IES has been publishing the journal Razprave in gradivo/Treatises and Documents. As the only Slovene specialized journal for ethnic issues it publishes articles by Slovene and foreign experts. Summaries are published in English or another world language. So far 77 issues have been published; the journal did not appear between 1967 and 1973, and number 22 was not published.
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies welcomes the submission of scholarly articles for the next issue of the journal in June 2017.

Deadline for submission: March 10th, 2017.

Articles should be submitted to editorTD@guest.arnes.si.

The editors welcome the submission of articles in the field of ethnic and minority studies, especially on racial and ethnic relations, ethnic identity, nationalism, xenophobia, protection of (ethnic, national, linguistic, religious, and other) minorities, migration, multiculturalism and related subjects. The journal is particularly interested in discussions regarding ethnic and minority issues in the so-called Alpine-Adriatic-Panonnian area and all comparative studies, which include – only partially or as a whole - this geographic area.
 
All papers are subject to a double blind review procedure.

 


***
 Michael Strubell
The Catalan Independence Process and Cold Repression (2003-2016) / Katalonski proces osamosvajanja in hladna represija (2003-2016)

Michele Gazzola, François Grin, Johan Häggman, Tom Moring
The EU's Financial Support for Regional or Minority Languages: A Historical Assessment / Zgodovinska finančna ocena podpore EU regionalnim in manjšinskim jezikom

Maja Mezgec
Linguistic Landscape as a Mirror: the Case of the Slovene Minority in Italy /
Jezikovna krajina kot ogledalo: primer slovenskem manjšine v Italiji

Matejka Grgič
The Identification and Definition of the Minority Community as an Ideological Construct: the Case of Slovenians in Italy /
Opredeljevanje in definicija jezika narodne manjšinske skupnosti kot ideološki konstrukt: primer Slovencev v Italiji

Špela Gale
Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu /
Evaluation of Performance of Language Policies and Language Initiatives for the Use of Welsh Language in Wales

Andreja Sršen
Konstrukcija identiteta u sociološkom diskursu / 
The Construction of Identity in Sociological Discourse

Barbara Riman
Delovanje Slovencev v Osijeku med drugo svetovno vojno /
The Activities of Slovenes in Osijek during World War II

 


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2016, No. 76
 


Vloga romskih pomočnikov v Sloveniji pri vključevanju romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja /
The Role of Roma Assistants in Inclusion of Roma Children into Slovene Educational System
 
Women's Narratives on Learning through Migration /
Ženske pripovedi o učenju skozi izkušnje migracije
 
Who “Belongs”? Migration, Nationalism and National Identity in Slovenia /
Kdo “pripada”? Migracije, nacionalizem in nacionalna identiteta v Sloveniji
 
Demokratično državljanstvo med mladimi: znanje slovenskih osnovnošolcev s področja demokracije in človekovih pravic /
Youth and Democratic Citizenship: Knowledge of Slovenian Elementary School Children about Democracy and Human Rights
 
 
 

 
 
Jernej Zupančič
O integraciji romskih naselij v slovenski naselbinski sistem /
About the Integration of Roma Settlements into Slovene Settlement Network
 
Katarina Kreceva
Researching Ethnicity through Education Policy: Towards the Most
Adequate Epistemology /
Raziskovanje etničnosti skozi izobraževalno politiko: najprimernejši
epistemologiji naproti
 
Miran Komac
Narodne manjšine v Sloveniji 1920–1941/
Ethnic Minorities in Slovenia 1920–1941
 
Oskar Edoror Ubhenin
Echoes of Resistance: Social Groups and Mass Violence in Nigeria /
Odmevi odpora: družbene skupine in množično nasilje v Nigeriji
Norina Bogatec
 
Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji /
Education in the Slovene Language in Italy
 
Zaira Vidau
 
Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji /
The intercultural condition of youth studying in Slovene language in Italy
 
Lana Zdravković
 
Meje identitete /
Borders of identity
 
Miran Komac
 
Poselitveni prostor avtohtonih narodnih manjšin /
The settlement territory of autochthonousethnic minorities


NEWS

29-12-2016
The new issue (77) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

30-6-2016
The new issue (76) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

28-12-2015
The new issue (75) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

30-6-2015
The new issue (74) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More