Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKSBOOK SERIES ETHNICITYPUBLICATIONS BY IES
RESEARCHERS 
OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
BRANCH OFFICE LENDAVA/LENDVA

Izpostava Lendava – Lendvai Kutatócsoport
Glavna ulica – Fő utca 124
9220 Lendava – Lendva
Tel: +386 02 578 87 18
 

Head of branch office:  dr. Attila Kovács
E-mail: attila.kovacs@guest.arnes.si 
One of the traditional research topics of the IES is the study of minorities in Slovenia and the neighbouring countries, as well as of (inter)ethnic relations in the ethnically mixed territories along the entire Slovene state border. In the past it has often been ascertained that the North Eastern parts of Slovenia and the territories across the state border have not been covered sufficiently enough. Therefore, in 1997 the IES employed a junior researcher, a member of the Hungarian national minority, with the purpose of his becoming head of the planned office branch in that part of Slovenia. The opening of the Lendava/Lendva office branch was the realization of one of the strategic aims of the IES, i. e. to “cover” in the sense of research work not only current topics, but also the entire territory of the Republic of Slovenia as well as the ethnically plural regions in the neighbouring states.Lendvai Kutatócsoport
Az Etnikai Kutatóintézet (INV) egyik meghatározó kutatási témája közé tartozik a Szlovéniában és a szomszédos államokban élő kisebbségek, illetve a nemzetek és nemzetiségek közötti kapcsolatok kutatása. Ezzel kapcsolatban a múltban többször is megállapításra került, hogy Szlovénia északkeleti részei és az azzal szomszédos, határon átnyúló területek nem voltak oly mértékben szakmailag lefedve, mint ahogy az szükséges lett volna. Ebből az okból kifolyólag került be 1995-ben a Lendvai Kutatócsoport a szlovén Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programba. Két évvel később, 1997-ben lett az INV munkatársa Kovács Attila, a szlovéniai magyar kisebbség tagja azzal a céllal, hogy a tervezett kutatóegység munkáját vezesse. Az Etnikai Kutatóintézet Lendvai Kutatócsoportját (Izpostava Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi) 2005 novemberében hivatalosan is megnyitásra került a szlovén és a magyar köztársasági elnökök, Drnovšek Janez és Sólyom László részvételével. A Lendvai Kutatócsoport megnyitásával megvalósult az Etnikai Kutatóintézet egyik stratégiai célja, mely szerint nem csak az aktuális kutatási témák kerülnének minél alaposabban lefedésre, hanem a Szlovén Köztársaság egész területe és az etnikailag vegyesen lakott területek a szomszédos országokban is.
 
A Lendvai Kutatócsoport kutatási területei és céljai
Kutatói munka – A Lendvai Kutatócsoport kutatómunkája mindenekelőtt az etnikai kérdés és az etnikumok közötti viszony kutatására fókuszál Szlovénia északkeleti részén a határ mindkét oldalán, úgy Szlovéniában, mint Magyarországon. Elsősorban a szlovéniai magyar kisebbséget és a magyarországi szlovén kisebbséget érintő kutatásokról van szó. Különösen a kisebbségek történetét, ill. az általuk lakott terület történetét megvilágító kutatások fontosak, valamint az itt élő egyéb etnikai csoportok közötti kapcsolatok kutatása. A kisebbségi élet egyéb területei, mint pl. az oktatás, kultúra, médiák, kisebbségi politika stb. kutatása is lényeges eleme a Lendvai Kutatócsort munkájának.
Az etnikai kutatásokkal kapcsolatos dokumentumok gyűjtése és azok adatbázisba való szervezése – A Lendvai Kutatócsoport meghatározó feladatai közé tartoznak a levéltári és egyéb írott források gyűjtése (különböző dokumentumok, fényképek, képeslapok, plakátok meghívók stb.), mélyinterjúk készítése valamint az ezekből kialakítandó adatbázisok megszervezése. Ezért is örvendetes az az esemény, hogy a Lendvai Kutatócsoport már a megnyitó napján egy nagyon értékes magánygyűjteményt vehetett át a közelmúltban elhunyt Varga Sándortól. Ez és még sok más dokumentum már hozzáférhető és kutatható is a Lendvai Kutatócsoport helységében.
Szlovénia északkeleti részén valamint a szomszédos államokban lévő helyi és a kisebbségi szervekkel való együttműködés – Az etnikai csoportok közötti jó viszony, együttélés és együttműködés nemcsak e régió, a szlovén állam és a szomszédos államok számára fontos, hanem az európai integrációs folyamatban is kulcsszerepet játszanak. Ez utóbbi hosszútavon csak abban az esetben lehet sikeres, ha felismeri saját kulturális, etnikai, és egyéb különbözőségeit, melyeket ismernie, tisztelnie, figyelembe vennie valamint fejlesztenie kell. Ugyanakkor az egyesült Európának ki kell alakítania azokat a mechanizmusokat, melyek alkalmasak a másságból származó konfliktusok kezelésére. A tudomány és a kutatás itt nagyon fontos szerepet játszik, mivel a politika, valamint az állami és európai intézmények nem tudnak megfelelő és sikeres megoldásokat találni, ha nem ismerik kellően az adott problémát. A jó megoldásokhoz feltétlenül szükségesek a kutatási eredményeken alapuló szakmai javaslatok. Északkelet Szlovéniában (és máshol is) végrehajtott kutatások, projektek és egyéb elemzések a helyi, lokális és kisebbségi szervek támogatása nélkül nem lehetnek sikeresek, ezért számít az Etnikai Kutatóintézet az említett tényezők segítségére és együttműködésre. A »tereppel« való együttműködés ápolásáért és fejlesztéséért a térségben a Lendvai Kutatócsoportnak és dr. Kovács Attilának kulcsszerep jut, mivel a személyes kapcsolatok, a terepismeret valamint a környezetbe való integrálódás megkönnyíti, következésképpen »olcsóbbá« teszi a kutatásokat.
Szlovéniában és külföldön működő, elsősorban az etnikai kérdéseket kutató tudományos intézetekkel való együttműködés – A Lendvai Kutatócsoport azon intézmények közé tartozik a Muravidéken és a régióban, melyek tudományos munkát folytatnak. Működése nem csak a magyar kisebbség és a szűkebben vett nemzetiségileg vegyesen lakta terület számára kulcsfontosságú, hanem a régió tudományos fejlődése szempontjából is. Ki kell hangsúlyozni, hogy a Lendvai Kutatócsoport egyre jobban együttműködik a szélesebb régióban működő tudományos intézményekkel. Ezt igazolják a különböző együttműködési szerződések, melyek közül külön említést érdemel a MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetével aláírt együttműködési szerződés. 
NEWS

23-12-2017
The new issue (79) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

15-6-2017
The new issue (78) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

29-12-2016
The new issue (77) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

30-6-2016
The new issue (76) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More