English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Publikacije sodelavcev INV v letu 2008

 
Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica
Barbara Riman, Kristina Riman ; [ur. Marija Riman]. - 
Rijeka: Slovenski dom Kulturno, prosvetno društvo Bazovica, 2008.
383 str.
The endeavors of Carinthian Slovenes for their ethnic survival with /against Austrian governments after World war II:
(selected chapters) / Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič; Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2008
(Celovec; Ljubljana; Dunaj:  Mohorjeva). - 281 strani    
  WINDS of change [Elektronski vir]: how e-technologies can assist
education on human and minorities' rights
editors Wolfgang Benedek, Mitja Žagar, Saša Madacki
Sarajevo: Human Rights Centre, University of Sarajevo; Graz: ETC - European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, 2008.
216 str.

Način dostopa (URL): http://www.hrc.unsa.ba/aso/PDFS/asoictservicesbook.pdf

ISBN 978-9958-9541-6-0 (PDF)

COBISS.SI-ID 11013197

 
Arhiv Publikacij
2013 2012
2011 2010
2009 2008
2007 2006
2005 2004
2003 2002
2001 2000
1999 1998
1997 1996
1995 1994
1993 1992
1991 1990