English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

 
»Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah«
 
zbornik z znanstvenega posveta
Murska Sobota, 9.-11. novembra 2007
 

Beseda urednikov
 
Pozdravni nagovori
 
Anton Vratuša, predsednik Programskega odbora: Pozdrav ob začetku simpozija
Mihaela Brezar, Urad za narodnosti Republike Slovenije: Vloga manjšin v obmejnem prostoru

Uvodni del
 
II. Kadri, zaposlovanje, sodobne razmere in trajnostni razvoj Prekmurja
 
Informativna dejavnost Romske skupnosti
Romski informativni center - Romic

III. Jezikovni aspekti položaja manjšinskih skupnosti v panonskem prostoru
 
 
 
Poročila moderatorjev o rezultatih dela v delovnih skupinah
Moderatorka: Etelka Korpič Horvat
Moderator: Jože Vugrinec
 
Gradivo
 
Recenzija: izr. prof. dr. Jernej Zupančič: Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah
Recenzija: red. prof. dr. Matjaž Klemenčič: Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah
Program znanstvenega srečanja
Program študijskega potovanja na Goričko
Attila Kovács: Zapis s študijskega obiska naselja Dobrovnik - Dobronak
Jože Pirjevec: Ob Muri se marsikaj dogaja. Glosa.
Romski informativni center Romic
Seznam avtorjev