English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV


 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko:
Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956-57 v Sloveniji

 
Nosilec projekta: dr. Attila Kovács (INV)
Sodelavci:  dr. Sara Brezigar (INV), dr. Dušan Nećak (FF-Ljubljana, Oddelek za zgodovino), dr. Mateja Režek (Inštitut Nove revije)
Obdobje trajanja projekta: oktober 2006 – september 2008
 
 
V času po drugi svetovni vojni je begunska problematika postala pomemben dejavnik kriznih situacij v svetu in v Sloveniji. V tem okviru je posebej zanimiv primer madžarskih beguncev v Sloveniji, ob katerem lahko analiziramo delovanje varnostnega sistema v krizi. Obstoječi viri kažejo, da je do največjega vala madžarskih beguncev prišlo v letih 1956 in 1957 po zatrtju madžarske revolucije oktobra leta 1956. Po porazu revolucije je Madžarsko zapustilo več kot 200.000 ljudi. Od tega je približno 180.000 ljudi zbežalo v Avstrijo, okoli 20.000 beguncev pa si je zatočišče poiskalo v Jugoslaviji, mnogi med njimi v Sloveniji. O madžarskih beguncih v Sloveniji in Jugoslaviji, na Madžarskem ali v drugih naslednicah bivše Jugoslavije ni nastala in ni bila objavljena nobena znanstvena študija ali monografija.
 
Osnovni cilji CRP so, da se s pomočjo arhivskih virov, periodike in pričevanj ljudi čim bolj celovito prikaže madžarska begunska problematika v Sloveniji po drugi svetovni vojni ter da se opravi analiza ravnanja oblasti oz. varnostnega sistema v takratni krizni situaciji, ki bi zajela tudi analizo ukrepov in delovanja oblasti. V okviru projekta bomo zato predstavili mednarodni okvir madžarske revolucije in v sklopu tega mednarodni vidik madžarske begunske problematike ter odnos jugoslovanskega (in v tem sklopu tudi slovenskega) vodstva do dogajanj na Madžarskem. Sama raziskava se osredotoča na odnos jugoslovanske države in slovenskih oblasti do beguncev, na ukrepe za urejanje begunske problematike ter na odnos prebivalstva do beguncev.
 
Posebej bomo analizirali tudi ravnanje in ukrepanje JLA ob izbruhu revolucije na Madžarskem, prihodu in registraciji beguncev, njihovi namestitvi v prehodne begunske centre in nato v stalna taborišča. V okviru tega bomo predstavili organiziranost taborišč, njihovo delovanje in življenje v njem. Poleg tega bomo z uporabo metode globinskih intervjujev predstavili odnos prebivalstva, domačinov do beguncev. Ob raziskovanju delovanje državnih in republiških organov v krizni situaciji bomo posebej proučevali tudi pomoč mednarodnih organizacij, za pomoč katerih je Jugoslavije zaprosila že januarja leta 1957. 
 
V Sloveniji in tudi v širšem prostoru ne premoremo publikacije o madžarskih beguncih iz leta 1956 in 1957 v Jugoslaviji in Sloveniji, poleg tega pa lahko ugotovimo, da viri in dokumenti o tem kriznem dogajanju sistematično niso zbrani in urejeni. Predlagani raziskovalni projekt ima namen zapolniti prav te vrzeli in s tem izpolniti poznavanje dogodkov v drugi polovici 50. let v Sloveniji in Jugoslaviji.

Nazaj na prejšnjo stran
NOVICE

24-5-2018
Inštitut za narodnostna vprašanja vas vabi na predstavitev knjige prof. dr. Milana Bufona MEJE IN OBMEJNE SKUPNOSTI NA SLOVENSKEM (Založba: Annales, Koper). Ob predstavitvi knjige bosta poleg avtorja prof. dr. Milana Bufona spregovorila tudi prof. dr. Sonja Novak Lukanović in prof. dr. Jernej Zupančič. Predstavitev bo potekala. na Inštitutu za narodnostna vprašanja (Erjavčeva 26, Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje) v torek, 29. maja 2018 ob 11.00 uri.

Več

24-5-2018
Slovenska kulturno-gospodarska zveza je v sredo, 23. maja 2018, ob 10.30 (Tržaško knjižno središče TS 360 v Trstu, Oberdanov trg 7) organizirala predstavitev zaključkov delovne skupine in razprave o bodočih pobudah, začenši s pripravo manifestacije na tromeji z naslovom Alpe-Jadran: regija miru. Srečanja sta se udeležila tudi Danijel Grafenauer in Mitja Žagar.

Več

23-5-2018
Na posvetu o prihodnosti in izzivih uresničevanja kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki ga je organiziral poslanec in poslanski kandidat Stranke modernega centra dr. Dragan Matić v sredo, 23. maja 2018, ob 18. uri v Gostišču Portal v Ljubljani je sodelovala tudi dr. Vera Kržišnik –Bukić.

Več

23-5-2018
V okviru 9. sejma akademske knjige Liber.ac, ki poteka v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto je bilo mogoče v sredo 23. maja 2018, ob 12. uri prisluhniti pogovoru s predstavniki najbolj večjezične in večkulturne šole v Sloveniji – Osnovne šola Livada v Ljubljani. Pogovarjala sta se direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, dr. Sonja Novak Lukanović in ravnatelj Osnovne šole Livada, Goran Popovič, glavne zvezde pa so bili seveda – otroci!

Več