English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko:
Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956-57 v Sloveniji

 
Nosilec projekta: dr. Attila Kovács (INV)
Sodelavci:  dr. Sara Brezigar (INV), dr. Dušan Nećak (FF-Ljubljana, Oddelek za zgodovino), dr. Mateja Režek (Inštitut Nove revije)
Obdobje trajanja projekta: oktober 2006 – september 2008
 
 
V času po drugi svetovni vojni je begunska problematika postala pomemben dejavnik kriznih situacij v svetu in v Sloveniji. V tem okviru je posebej zanimiv primer madžarskih beguncev v Sloveniji, ob katerem lahko analiziramo delovanje varnostnega sistema v krizi. Obstoječi viri kažejo, da je do največjega vala madžarskih beguncev prišlo v letih 1956 in 1957 po zatrtju madžarske revolucije oktobra leta 1956. Po porazu revolucije je Madžarsko zapustilo več kot 200.000 ljudi. Od tega je približno 180.000 ljudi zbežalo v Avstrijo, okoli 20.000 beguncev pa si je zatočišče poiskalo v Jugoslaviji, mnogi med njimi v Sloveniji. O madžarskih beguncih v Sloveniji in Jugoslaviji, na Madžarskem ali v drugih naslednicah bivše Jugoslavije ni nastala in ni bila objavljena nobena znanstvena študija ali monografija.
 
Osnovni cilji CRP so, da se s pomočjo arhivskih virov, periodike in pričevanj ljudi čim bolj celovito prikaže madžarska begunska problematika v Sloveniji po drugi svetovni vojni ter da se opravi analiza ravnanja oblasti oz. varnostnega sistema v takratni krizni situaciji, ki bi zajela tudi analizo ukrepov in delovanja oblasti. V okviru projekta bomo zato predstavili mednarodni okvir madžarske revolucije in v sklopu tega mednarodni vidik madžarske begunske problematike ter odnos jugoslovanskega (in v tem sklopu tudi slovenskega) vodstva do dogajanj na Madžarskem. Sama raziskava se osredotoča na odnos jugoslovanske države in slovenskih oblasti do beguncev, na ukrepe za urejanje begunske problematike ter na odnos prebivalstva do beguncev.
 
Posebej bomo analizirali tudi ravnanje in ukrepanje JLA ob izbruhu revolucije na Madžarskem, prihodu in registraciji beguncev, njihovi namestitvi v prehodne begunske centre in nato v stalna taborišča. V okviru tega bomo predstavili organiziranost taborišč, njihovo delovanje in življenje v njem. Poleg tega bomo z uporabo metode globinskih intervjujev predstavili odnos prebivalstva, domačinov do beguncev. Ob raziskovanju delovanje državnih in republiških organov v krizni situaciji bomo posebej proučevali tudi pomoč mednarodnih organizacij, za pomoč katerih je Jugoslavije zaprosila že januarja leta 1957. 
 
V Sloveniji in tudi v širšem prostoru ne premoremo publikacije o madžarskih beguncih iz leta 1956 in 1957 v Jugoslaviji in Sloveniji, poleg tega pa lahko ugotovimo, da viri in dokumenti o tem kriznem dogajanju sistematično niso zbrani in urejeni. Predlagani raziskovalni projekt ima namen zapolniti prav te vrzeli in s tem izpolniti poznavanje dogodkov v drugi polovici 50. let v Sloveniji in Jugoslaviji.

Nazaj na prejšnjo stran
NOVICE

12-11-2018
V sredo, 7. novembra 2018 je bil sodelavec INV dr. Attila Kovács na sedežu Regionalnega oddelka Madžarske akademije znanosti v Pécsu (Magyar Tudományos Akadémia, Pécsi Akadémiai Bizottság) odlikovan z nagrado za znanstveno delo v zamejstvu (PAB Határon Túli Tudományért Díj). Znanstvena nagrada je bila sodelavcu INV izročena na svečanosti ob dnevu madžarske znanosti, predal pa jo je predsednik Regionalnega oddelka Madžarske akademije znanosti v Pécsu, akademik dr. László Lénárd.

Več

9-11-2018
Izšla je 177. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 21. septembra do 27. septembra 2018.

Več

5-11-2018
V nedeljo, 11. novembra 2018, bo od 14. do 18. ure v Koroškem deželnem arhivu (Celovec/Klagenfurt, St. Ruprechter) Trodeželno zborovanje ob 100-letnici konca prve svetovne vojne, katerega častni pokrovitelji so avstrijski zvezni predsednik dr. Alexander Van der Bellen, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Piero Mauro Zanin, predsednik deželnega parlamenta Furlanije-Julijske-Krajine.

Več

5-11-2018
V petek, 9. novembra 2018 bo ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja predavanje Sama Pahorja, profesorja iz Trsta, z naslovom Zaščitni zakon, ki je uzakonil rasno diskriminacijo.

Več