English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE

KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Strategija RS za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU

Nosilec projekta: doc. dr. Jernej Zupančič (FF, Oddelek za geografijo)
Sodelavci: dr. Boris Jesih (INV), prof. dr. Matjaž Klemenčič (INV), dr. Sonja Novak Lukanovič (INV), dr. Katalin Munda Hirnök (INV), dr. Mitja Žagar (INV), Janez Stergar (INV),  dr. Milan Bufon (ZRS, Koper), dr. Gorazd Bajc  (ZRS, Koper) dr. Jože Pirjevec (ZRS, Koper), dr. Mateja Sedmak (ZRS), dr. Marina Furlan  (ZRS, Koper), dr. Lenart Škof  (ZRS, Koper), dr. Dejan Cigale (FF),  Boštjan Rogelj,  (FF), Andrej Herakovič  (FF), dr. Avguštin Malle (SZI, Celovec), dr. Emidij Susič (SLORI, Trst), dr. Martina Piko, (SNIUJ, Celovec), mag. Polona Sketelj (SNIUJ, Celovec)
Obdobje trajanja projekta:               oktober 2004 –  februar 2006

Projekt poteka usklajeno z oblikovanim Strateškim svetom ,ki ga oblikuje Ministrstvo za kulturo RS izmed vseh sofinancerjev, ter naslednjimi znanstvenoraziskovalnimi institucijami:

  • Inštitut za civilizacijo in kulturo, Beethovnova 2, Ljubljana, Slovenija
  • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana
  • Pravna fakulteta, Poljanski nasip 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Projekt je široko zastavljeno interdisciplinarno, medinstitucionalno raziskovalno delo na področju humanistike in družboslovja, ki bo na podlagi uporabljenih metod, kratkega teoretskega uvoda ter obsežne kritične analize in uporabe doslej izdelanih parcialnih študij ter po po potrebi tudi krajših empiričnih proučevanj pripravil osnutek celovite strategij oblikovanja in razvoja skupnega slovenskega kulturnega prostora po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, upoštevajoč pri tem različne procese evropske integracije; evropski geografski-prostorski, pravni, politični, kulturni in gospodarski okvir; globalizacijo ekonomskih in kulturnih odnosov ter procesov;  ter pogojev mobilne, multikulturne informacijske družbe. Kultura je izredno širok, dinamičen, odprt sistem medsebojne komunikacije in oplajanja, a tudi konkurence in spopadanja. Vsem evropskim narodom in nacijam je velika vrednota; njeno ohranjanje in razvoj je vsem pomemben strateški cilj. Pojem skupnega slovenskega kulturnega prostora ima za seboj že bogato in dolgo zgodovino, a zaradi objektivnih mednarodnih in tudi internih, slovenskih okoliščin je doživljal le parcialno realizacijo. Vstop Slovenije v EU bistveno spreminja pogoje razvoja slovenskega kulturnega prostora.

Prihodnost slovenskega kulturnega prostora je odvisna tako od ukrepov kulturne politike države kakor tudi od vitalnosti posameznikov in skupin na ravni civilne družbe. Čeprav globalizacijski pritisk t. i. kulturnega imperializma večjih in močnejših sicer obstaja, je pogosto le izgovor za preskromno ustvarjalnost, premajhno prodornost, povezanost in provincializem. Da bi v družbi večjih in močnejših lahko obstali, bo moral biti slovenski kulturni prostor učinkovitejši pri spodbujanju ustvarjalnega potenciala. Iskati bo treba učinkovite substitute za lastno relativno majhnost in razvitost, ter pri tem premagati še premalo razvito državno regulacijo in slabo razvito civilnodružbeno sfero. Posebej ob potrebno opredeliti tudi materialne in prostorske pogoje za ohranjanje in razvoj slovenske identitete v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.  

Temeljni cilj projekta je priprava celovite strategije RS za oblikovanje in razvoj skupnega slovenskega kulturnega prostora po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, upoštevaje pri tem vse domače in mednarodne prostorske, pravne, gospodarske, kulturne, družbene, politične in druge okoliščine. V tem okviru bo raziskovalna skupina predhodno analizirala stanje in kasneje izoblikovala osnutek strateškega dokumenta.Nazaj na prejšnjo stran / Back

NOVICE

15-11-2017
Forum romskih svetnikov vabi na Slavnostno akademijo ob 15. obletnici uzakonitve pravice Romov do enega predstavnika v občinskih svetih, ki bo 8. decembra 2017, ob 10.30 uri v Državnem svetu (Šubičeva ulica 4) v Ljubljani.

Več

15-11-2017
Izšla je 131. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 3. novembra do 9. novembra 2017.

Več

8-11-2017
Izšla je 130. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 27. oktobra do 2. novembra 2017.

Več

8-11-2017
Iniciativa Slovenščina v družini, Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Državna slovenska samouprava in Zveza Slovencev na Madžarskem organizirajo v petek, 10. novembra 2017, v konferenčni dvorani DSS na Gornjem Seniku, posvet Govorim svoj jezik. Na posvetu bosta s prispevkom sodelovala tudi raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja Katalin Munda Hirnök in Attila Kovács.

Več