English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV


 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

 Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v obmejnih mestih

Nosilec projekta: dr. Sonja Novak Lukanovič (INV)
Sodelavci: dr. Katalin Munda Hirnök (INV), dr. Boris Jesih (INV), dr. Giulio Tarlao (I.S.I.G. – Istituto di sociologia internazionale di Gorizia), Nika Vodopivec (študentka magistrskega študija Methods in European Policy Making-International University Institute for European Studies), dr. Vladimir Wakounig (Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Universität Klagenfurt/Celovec), Norma Bale (Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer), mag. Valerija Perger (Zavod za šolstvo RS OE Murska Sobota)
Obdobje trajanja projekta:            september 2004 – oktober 2006

Obmejna področja predstavljajo neke vrste »naraven laboratorij«, kjer je večkulturnost objektivna realnost. Raziskovanje v takem laboratoriju pa pomeni opazovanje, zaznavanje problematike, analiziranje odnosov med jeziki, med kulturami in posledično tudi med različnimi etničnimi skupinami. 

Raziskava poteka v šestih obmejnih območjih (Nova Gorica, Gorica, Radgona, Bad Radkersburg, Lendava, Monošter), etnično heterogenih ali etnično homogenih, kar predstavlja že v izhodišču raznolikost, ki naj bi odražala tudi razlike v percepcijah  vprašanih o kulturni in jezikovni raznolikosti.

Raziskava ima cilj, da na osnovi empiričnih podatkov zazna, kako ob spremenjenih razmerah, ki so posledica širjenja EU, izbran segment populacije (šoloobvezni otroci in njihovi starši) v treh različnih obmejnih območjih sprejema in razume jezikovno in kulturno raznolikost v okolju in kako ocenjuje znanje in učenje posameznih jezikov. Prav analiza subjektivnih stališč do posameznega jezika (maternega jezika, sosedskega jezika, drugega jezika, tujega jezika) ob upoštevanju objektivne stvarnosti bo pokazala položaj posameznega jezika v hierarhični piramidi.

Rezultati raziskave bodo nakazali razlike v percepcijah med vprašanimi (med generacijami in med posameznimi okolji) o jezikovni in kulturni raznolikosti ter pokazali subjektivno oceno o pomenu učenja posameznih jezikov v okviru šole ter o znanju posameznih jezikov. Rezultati se lahko uporabijo pri načrtovanju jezikovne politike, predvsem na področju izobraževanja v obmejnih področjih ter so lahko osnova za uvajanje novih vsebin in pristopov v okviru šole ali zunaj šole. To pa ustvarja pogoje za življenje in delo v obmejnem okolju ter za učinkovito aktivno vključevanje v širši evropski prostor.Nazaj na prejšnjo stran

NOVICE

24-5-2018
Inštitut za narodnostna vprašanja vas vabi na predstavitev knjige prof. dr. Milana Bufona MEJE IN OBMEJNE SKUPNOSTI NA SLOVENSKEM (Založba: Annales, Koper). Ob predstavitvi knjige bosta poleg avtorja prof. dr. Milana Bufona spregovorila tudi prof. dr. Sonja Novak Lukanović in prof. dr. Jernej Zupančič. Predstavitev bo potekala. na Inštitutu za narodnostna vprašanja (Erjavčeva 26, Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje) v torek, 29. maja 2018 ob 11.00 uri.

Več

24-5-2018
Slovenska kulturno-gospodarska zveza je v sredo, 23. maja 2018, ob 10.30 (Tržaško knjižno središče TS 360 v Trstu, Oberdanov trg 7) organizirala predstavitev zaključkov delovne skupine in razprave o bodočih pobudah, začenši s pripravo manifestacije na tromeji z naslovom Alpe-Jadran: regija miru. Srečanja sta se udeležila tudi Danijel Grafenauer in Mitja Žagar.

Več

23-5-2018
Na posvetu o prihodnosti in izzivih uresničevanja kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki ga je organiziral poslanec in poslanski kandidat Stranke modernega centra dr. Dragan Matić v sredo, 23. maja 2018, ob 18. uri v Gostišču Portal v Ljubljani je sodelovala tudi dr. Vera Kržišnik –Bukić.

Več

23-5-2018
V okviru 9. sejma akademske knjige Liber.ac, ki poteka v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto je bilo mogoče v sredo 23. maja 2018, ob 12. uri prisluhniti pogovoru s predstavniki najbolj večjezične in večkulturne šole v Sloveniji – Osnovne šola Livada v Ljubljani. Pogovarjala sta se direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, dr. Sonja Novak Lukanović in ravnatelj Osnovne šole Livada, Goran Popovič, glavne zvezde pa so bili seveda – otroci!

Več