English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE

KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo


Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji: soočanje percepcij

Nosilec: doc. dr. Irena Šumi
Sodelavci  INV:  dr. Boris Jesih, dr. Vera Klopčič , dr. Samo Kristen, dr. Sonja Novak Lukanovič, Janez Stergar, Nada Vilhar
Sodelavka ISH – Institutum studiorum humanitatum: dr. Alenka Janko Spreizer
Zasebna raziskovalka: mag. Natalija Vrečar
Obdobje trajanja projekta: julij 2001 - junij 2004                                                               

Že desetletja je standardna domneva v vseh vrstah javnosti kot tudi v specializiranih slovenskih etničnih študijah, da je Slovenija etnično homogen in v tem smislu neproblematičen nacionalen prostor. Tak vtis dodatno utrjuje prevladujoča raziskovalna naravnanost slovenskih etničnih študij v skorajda osemdesetletni tradiciji t.i. "slovenskega narodnega vprašanja": v prepoznavanju svojega raziskovalnega objekta se vztrajno ravna po državnopravnih opredelitvah "etničnih enot", npr. nacionalnih manjšin (Madžarov, Italijanov, Slovencev v zamejstvu) in drugih "avtohtonih" skupnosti (Romov, Sintov). Donedavna je to raziskovanje potekalo predvsem tako, da se je pretežno s stališča afirmativnega nacionalizma dokumentiralo formalne, organizacijske in politično reprezentativne vidike teh skupnosti in preverjalo učinke državnih politik in normativne zaščite. Povsem zunaj raziskovalnega zanimanja so zato ostajali dejanski, živi procesi etnične diverzifikacije v Sloveniji, ki jih po letu 1991 odločilno zaznamujejo prisotnost znatnega števila ljudi iz bivših jugoslovanskih republik, rastoča ekonomska imigracija različnih krajevnih provenienc, in v zadnjem času pribežniki in prosilci za azil iz bližnjevzhodnih in afriških krajev.

Predlagani projekt si zadaja trojno nalogo:

  1. kritično ovrednotiti normativne zaznave in regulacijo etnične problematike predvsem v obdobju od leta 1991 dalje;
  2. uveljaviti predvsem s kvalitativnimi terenskimi metodami podprt analitski zaseg razkrivanja dejanskih procesov produkcije etničnih razlikovanj, ki se tako rekoč nikoli ne ujemajo z državnopravnimi opredelitvami etničnih meja in ki jih klasična agenda slovenskih etničnih študij ne upošteva; in
  3. analitsko določiti razmerja ter projicirati domet obeh konkurenčnih percepcij etničnega: državnopravne na eni strani, in etničnih razmejevanj in samorazumevanj, kakršna se producirajo v mnogozvrstnih stikih nosilcev tako različnih kulturnih repertoarjev v Sloveniji.


Ob tem se bo projekt posebej posvečal dvema presežnima ciljema:

  1. trasirati možne poti zmanjševanja razkoraka med obema zvrstema reprezentacij, in s tem oblikovanje napotil za inventivne pravnoregulativne prakse; in
  2. v luči neizbežnega naraščanja (trajne) imigracije odkrivanje možnih generativnih plasti eskalacij etničnih konfliktov v Sloveniji.


Nazaj na prejšnjo stran
NOVICE

15-11-2017
Forum romskih svetnikov vabi na Slavnostno akademijo ob 15. obletnici uzakonitve pravice Romov do enega predstavnika v občinskih svetih, ki bo 8. decembra 2017, ob 12. uri v Cankarjevem domu (Konferenčna dvorana M3-4) v Ljubljani.

Več

15-11-2017
Izšla je 131. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 3. novembra do 9. novembra 2017.

Več

8-11-2017
Izšla je 130. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 27. oktobra do 2. novembra 2017.

Več

8-11-2017
Iniciativa Slovenščina v družini, Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Državna slovenska samouprava in Zveza Slovencev na Madžarskem organizirajo v petek, 10. novembra 2017, v konferenčni dvorani DSS na Gornjem Seniku, posvet Govorim svoj jezik. Na posvetu bosta s prispevkom sodelovala tudi raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja Katalin Munda Hirnök in Attila Kovács.

Več