Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKS


BOOK SERIES ETHNICITY
OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo

 

Serijske publikacije / Periodical
leto 2009 / year 2009 
 
 
1.
        ACTA Histriae ... - 1993, [št.] 1- . - Koper= Capodistria ; Milje= Muggia : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko= Società storica del Litorale, 1993-
ISSN 1318-0185 = Acta Histriae
PB 411
COBISS.SI-ID 34491648

 
2.
        ALTERNATIVA : revistë e SH.K.SH. "Migjeni" për kulturë dhe shkencë. - Št. 1 (1989) - . - Ljubljana : SHKSH Migjeni, 1989-
ISSN 0353-7110 = Alternativa
PB 504
COBISS.SI-ID 8532736

 
3.
        AMERICAN anthropologist . - Washington, etc. : American Anthropological Association, etc.
ISSN 0002-7294 = American anthropologist
PC 377
COBISS.SI-ID 24922112

 
4.
        AMERICAN ethnologist : The journal of American Ethnological Society . - Washington : American Ethnological Society, 1974-
ISSN 0094-0496 = American ethnologist
PC 382
COBISS.SI-ID 359565

 
5.
        AMPAK : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. - Letn. 1, št. 1 (jul. 2000)- . - Ljubljana : Nova revija, 2000-
ISSN 1580-304X = Ampak (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 106355200

 
6.
        ANNALES : Anali za istrske in mediteranske študije = Annali di Studi istriani e mediterranei = Annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. - Letn. 4, št. 5 = 1 (1994)- . - Koper= Capodistria : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko= Società storica del Litorale : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije= Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia= Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. - Deloma je nadaljevanje: Annales (Koper) = ISSN 0353-8281
ISSN 1408-5348 = Annales. Series historia et sociologia
PC 355
COBISS.SI-ID 71952128

 
7.
        ANTHROPOLOGICAL notebooks. - Year 1, no. 1 (1995)- . - Ljubljana : Društvo antropologov Slovenije= Slovene Anthropological Society, 1995-. - Je nadaljevanje: Antropološki zvezki = ISSN 0353-9865
ISSN 1408-032X = Anthropological notebooks
PB 441
COBISS.SI-ID 62755072

 
8.
        ANTHROPOLOGICAL yearbook of European cultures . - Wien ; Münster : LIT Verlag, 1990-
ISSN 0960-0604
PB 416
COBISS.SI-ID 30635008

 
9.
        The ANTHROPOLOGY of East Europe review . - Ithaca, NY : Field and International Study Program, College of Human Ecology, Cornell University and Dept. of Sociology and Anthropology, Central Connecticut State University. - Je nadaljevanje: xxxxxxxxxx = ISSN 0748-7207
ISSN 1054-4720 = The Anthropology of East Europe review
PC 385
COBISS.SI-ID 917389

 
10.
        ARCOBALENO : mensile per ragazzi . - Rijeka= Fiume : OLGE EDIT, 1990-. - Je nadaljevanje: Il Pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590
PB 400
COBISS.SI-ID 55117

 
11.
        L'ARENA di Pola . - Trieste : Libero comune di Pola in esilio, 1945-
COBISS.SI-ID 28198144

 
12.
        ARHIVI : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. - 1978, št. 1- . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1978-
ISSN 0351-2835 = Arhivi
PC 371
COBISS.SI-ID 8338690

 
13.
        ATTI . - Trieste : Università popolare ; Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana, 1970-
ISSN 0392-9493 = Atti - Centro di ricerche storiche. Rovigno
PB 391
COBISS.SI-ID 29749248

 
14.
        AULA : das freiheitliche Magazin. - Jg. 1, 1 (1950)- . - Graz : Aula-Verlag, 1950-
PC 115
COBISS.SI-ID 30455297

 
15.
        AUSTRIACA : cahiers universitaires d'information sur l'Autriche. - Numéro 1, premiere année (1975) - . - Mont-Saint-Aignan : Centre d'études et de recherches autrichiennes, 1975-
ISSN 0396-4590 = Austriaca
PB 283
COBISS.SI-ID 25044224

 
16.
        AUSTRIAN history yearbook. . - Houston, Tex. : Rice University
ISSN 0067-2378 = Austrian history yearbook
B 1101
COBISS.SI-ID 25044480

 
17.
        BAKH-Pot : glasilo Društva Kočevarjev staroselcev . - Dolenjske Toplice : Društvo Kočevarjev staroselcev= Gottscheer Altsiedler Verein, Krapflern, 1997-
PC 393
COBISS.SI-ID 6593591

 
18.
        La BATTANA  rivista trimestrale di cultura. - Anno 1, no. 1 (1964)- . - Fiume= Rijeka : Edit, 1964-
ISSN 0522-473X = La Battana
PB 153
COBISS.SI-ID 7810306

 
19.
        BESEDA: časopis za kulturo= časopis za kulturu. - God. 1, br. 1 (2000)- . - Ljubljana : Društvo Srbska skupnost, 2001-
ISSN 1580-6081 = Beseda (Ljubljana. 2000)
PB 461
COBISS.SI-ID 112145920

 
20.
        BILTEN A : informacije ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo na Dunaju. - Št. 1 (1994) - . - Ljubljana : [Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo na Dunaju, Izpostava Ljubljana]= [Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut in Wien, Aussenstelle Ljubljana], 1994-. - Suplement ali priloga k: Zgodovina za vse = ISSN 1318-2498
ISSN 1318-5349 = Bilten A (Ljubljana)
PC 383
COBISS.SI-ID 6474244

 
21.
        BILTEN KKZ : informacije, servis, ozadja, prireditve. - Št. 1 (1999)- . - Celovec : Krščanska kulturna zveza= Klagenfurt : Christlicher Kulturverband, 1999-
COBISS.SI-ID 265940

 
22.
        BOREC : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. - Let. 1, št. 1 (1949)- . - Ljubljana : Društvo za proučevanje zgodovine, literature in antropologije, 1949-
ISSN 0006-7725 = Borec
PB 103
COBISS.SI-ID 738308

 
23.
        BOŠNJAK : list Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. - God. 1, br. 1 (maj 2000)- . - Ljubljana : Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2000-
ISSN 1580-8270 = Bošnjak (Ljubljana)
PC 381
COBISS.SI-ID 108302336

 
24.
        CANADIAN American Slavic studies = Revue Canadienne Américaine d´études Slaves. - Vol. 6 (1972)- . - Idyllwild (California) : Charles Schlacks, jr., 1972-. - Je nadaljevanje: Canadian Slavic studies = ISSN 0008-4999
ISSN 0090-8290
PB 385
COBISS.SI-ID 2858255
 
25.
        CANADIAN journal of political science = Revue canadienne de science politique . - Ottawa : Canadian political science association : Société québécoise de science politique, 1968-. - Deloma je nadaljevanje: Canadian journal of economics and political science = ISSN 0315-4890
ISSN 0008-4239 = Canadian journal of political science
PB 405
COBISS.SI-ID 25187584
 
26.
[Carinthia ein]
        CARINTHIA I : Zeitschrift für geschichte Landeskunde von Kärnten. - Jg.1, Nr.1 (1891)- . - Klagenfurt : Geschichtsverein für Kärnten, 1891-
ISSN 0008-6606 = Carinthia I
PB 9
COBISS.SI-ID 25196032
 
27.
        CE fastu? : rivista della Società filologica Friulana. - An. 1, No. 1 (1925)- . - Udine : Società Filologica Friulana "Graziadio I. Ascoli", 1925-
PB 5
COBISS.SI-ID 4427853
 
28.
        La CITTÀ : foglio della Comunità italiana di Capodistria. - Anno 1, nu. 0 (genn. 1995)- . - [Koper= Capodistria : Comunità degli italiani], 1995-
COBISS.SI-ID 3058993
 
29.
        CONTACT bulletin : (English ed. online) . - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 2002-. - Je nadaljevanje: Contact bulletin (English ed. Print) = ISSN 1726-5118
ISSN 1726-5193 = Contact bulletin (English ed. online)
COBISS.SI-ID 9025101
 
30.
        CULTURAL anthropology : journal of the Society for cultural anthropology . - Washington, D.C. : American Anthropological Association, 1986-
ISSN 0886-7356 = Cultural anthropology
PB 484
COBISS.SI-ID 589077
 
31.
        CURRENT issues in language planning . - Clevedon : Multilingual Matters Ltd., 2001-. - Je nadaljevanje: Current issues in language & society = ISSN 1352-0520
ISSN 1466-4208
PB 480
COBISS.SI-ID 8052813
 
32.
        ČASOPIS za suvremenu povijest = Journal of contemporary history = Revue d'histoire contemporaine = Žurnal sovremenoj istorii. - God. 1, br. 1/2 (1969)- . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969-
ISSN 0590-9597 = Časopis za suvremenu povijest
PB 235
COBISS.SI-ID 4056066
 
33.
        DELA. - [Tiskana izd.] . - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-. - Je nadaljevanje: Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani = ISSN 0352-7921
ISSN 0354-0596 = Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Tiskana izd.)
PB 349 a
COBISS.SI-ID 23805442
 
34.
        DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana : Delo, 1959-. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 3922434
 
35.
        DEMOKRACIJA : slovenski politični tednik. - Let. 1, št. 1 (sept. 1996)- . - Ljubljana : Veda, 1996-. - Je nadaljevanje: Dan (Ljubljana) = ISSN 1318-9719
ISSN 1408-0494
COBISS.SI-ID 63427584
 
36.
        DIALOG. - Letn. 1, št. 1 (1981)- . - Tinje= Tainach : Katoliški dom prosvete Sodalitas= Kath. Bildungsheim Sodalitas, 1981-
PC 288
COBISS.SI-ID 30647041
 
37.
        DIGNITAS : revija za človekove pravice= the Slovenian journal of human rights. - 1999- . - Ljubljana : Nova revija, 1999-
ISSN 1408-9653 = Dignitas (Ljubljana)
PB 472
COBISS.SI-ID 98923520
 
38.
        DNEVNIK : neodvisni časopis. - Let. 41, št. 347 (21. dec. 1991)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana. 1991)
COBISS.SI-ID 30014721
 
39.
        DOLENJSKI list. - Let. 1, št. 1 (1950)- . - Novo mesto : Dolenjski list, 1950-
ISSN 0416-2242 = Dolenjski list
COBISS.SI-ID 16377602
 
40.
        DOM : kulturno verski list . - Cividale del Friuli ; Udine : Most piccola società cooperativa, 1965-
ISSN 1124-6472
PC 280
COBISS.SI-ID 30191873
 
41.
        Der DONAURAUM : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa. - Jg. 1, Hft. 1 (1956)- . - Wien : Fachverlag für Wirtschaft und Technik Ges. M. B. H. & Co. KG, 1956-
ISSN 0012-5415 = Der Donauraum
PB 49
COBISS.SI-ID 25347584
 
42.
        DRUŠTVENA istraživanja : časopis za opća društvena pitanja= journal for general social issues. - God. 1, br.1 (rujan/listopad 1992)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992-
ISSN 1330-0288 = Društvena istraživanja (Zagreb)
PB 410
COBISS.SI-ID 4174601
 
43.
        DRUŽBOSLOVNE razprave. - Let. 1, št. 1 (1984)- . - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo : Fakulteta za družbene vede, 1984-
ISSN 0352-3608 = Družboslovne razprave
PB 380
COBISS.SI-ID 7530242
 
44.
        DRUŽINA : slovenski katoliški tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1952)- . - Ljubljana : Slovenske rimskokatoliške škofije, 1952-
ISSN 0416-3885 = Družina
COBISS.SI-ID 16377858
 
45.
        DRUŽINA in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. - [1], št. 1 (1949)- . - Celovec= Klagenfurt : Mohorjeva družba, 1949-
ISSN 0012-6764 = Družina in dom
PC 33
COBISS.SI-ID 857860
 
46.
DVA tisoč
        2000. - 1969, št.1 - . - Ljubljana : Društvo 2000, 1969-
ISSN 0350-8935 = 2000 (Ljubljana)
PB 304
COBISS.SI-ID 5971202
 
47.
        DVE domovini : razprave o izseljenstvu = Two Homelands : migration studies. - 1990, št. 1- . - Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo= Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. - Drugače povezano delo: Dve domovini (Online) = ISSN 1581-1212. - Drugače povezano delo: Two homelands (English online ed.) = ISSN 1581-1220
ISSN 0353-6777 = Dve domovini
PB 414
COBISS.SI-ID 3025930
 
48.
DVOJEZIČNA zvezna trgovska akademija (Celovec)
        Report. - 1990/1991- . - Klagenfurt : Leitung der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie= Celovec : Vodstvo Dvojezične zvezne trgovske akademije, [1991]-
PB 413
COBISS.SI-ID 27091200
 
49.
        Der ECKART : so weit die deutsche Sprache reicht. - Jg. 50 (Mai 2002)- . - Wien : Österreichische Landsmannschaft, 2002-. - Je nadaljevanje: Eckartbote (ISSN Y500-1188)
PC 88
COBISS.SI-ID 8296269
 
50.
        EMIGRANT : časnik Slovencev po svetu= periodico bimestrale dell'Unione emigranti Sloveni del Friuli-Venezia Giulia . - Čedad= Cividale : [Zveza Slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske Krajine], 1969-
PC 245
COBISS.SI-ID 29808641
 
51.
        ETHNIC and racial studies . - London : Routledge, 1978-
ISSN 0141-9870 = Ethnic and racial studies
PB 321
COBISS.SI-ID 25418496
 
52.
        ETNOLOGIJA Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza. - 1 (1997)- . - Budimpešta : Madžarsko etnološko društvo= Budapest : A Magyar Néprajzi Társaság, 1997-
ISSN 1418-3382 = Etnologija Slovencev na Madžarskem
PB 454
COBISS.SI-ID 6520653
 
53.
        EUREGIO : dejstva in ideje za sodelovanje med Jadranom in Donavo= facts and ideas of cooperation between Adriatic and Danube. - 2006, št.1 - . - Trieste : ISDEE, Istituto di studi e documentazione sull' Est Europeo, 2006-
PB 514
COBISS.SI-ID 25633069
 
54.
        EUROPA ethnica. - Jg.1, No.1 (1958)- . - Wien : Wilhelm Braumüller, 1958-. - Je nadaljevanje: Nation und Staat = ISSN 0256-5641
ISSN 0014-2492 = Europa ethnica
PB 69
COBISS.SI-ID 1561092
 
55.
        EUROPÄISCHE Rundschau : Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte . - Wien : Europa Verlag, 1973-
ISSN 0304-2782 = Europäische Rundschau
PB 255
COBISS.SI-ID 28815361
 
56.
        FINANCE : prvi slovenski poslovni dnevnik. - [Tiskana izd.]. - 1992, št. 1 (20. maj)- . - Ljubljana : Časnik Finance, 1992-. - Ima suplement ali prilogo: Borzni fokus = ISSN 1580-7525. - Drugače povezano delo: Finance (Online) = ISSN 1580-4240
ISSN 1318-1548 = Finance (Tiskana izd.)
COBISS.SI-ID 30805505
 
57.
        FUTURIBILI . - Milano : Franco Angeli, 1994-
ISSN 1971-0720
PB 448
COBISS.SI-ID 17207389
 
58.
        GALEB : mladinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1954/1955)- . - Čedad : Zadruga Novi Matajur, 1954-
ISSN 1124-6480
PB 45
COBISS.SI-ID 29761793
 
59.
        GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede= bulletin of the Association of the Geographical Societies of Slovenia= bulletin de L'Association des Sociétés de géographiques de la Slovénie. - Letn. 1 (1924)- . - Ljubljana : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924-
ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik
PB 8
COBISS.SI-ID 3590914
 
60.
        GEOGRAPHICA Slovenica. - 1972, št. 1- . - Ljubljana : Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 1972-
ISSN 0351-1731 = Geographica Slovenica
PB 393
COBISS.SI-ID 5302018
 
61.
        Il GIORNALE di Resia : quadrimestrale di informazione dell'amministrazione comunale di Resia. - Anno 1, N.1, 1990- . - Prato di Resia : Amministrazione Comunale di Resia, 1990-
COBISS.SI-ID 30357760
 
62.
        GLAS Istre : nezavisne novine . - Pula : Glas Istre, 1943-
ISSN 0017-0771 = Glas Istre
COBISS.SI-ID 16183810
 
63.
        GLASILO Hrvatskog kulturnog društva u Mariboru . - Maribor : Hrvatsko kulturno društvo, 2000-
PC 380
COBISS.SI-ID 8677709
 
64.
        GLASNIK Slovenske matice. - Let. 1, št. 1 (1954/1955)- . - Ljubljana : Slovenska matica, 1954-
ISSN 0351-0298 = Glasnik Slovenske matice
PB 287
COBISS.SI-ID 15962114
 
65.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society. - Let. 1, št. 1 (1961)- . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1961-
ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva
PC 287
COBISS.SI-ID 6725378
 
66.
[Glasnik znanstveno raziskovalnega središča Koper]
        GLASNIK ZRS Koper. - Let. 1, št. 1 (1996)- . - Koper : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije= Capodistria : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia= Koper : Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1996-
ISSN 1318-9131 = Glasnik ZRS Koper
PB 446
COBISS.SI-ID 60865792
 
67.
        GORIŠKI letnik : zbornik Goriškega muzeja . - Nova Gorica : Goriški muzej, 1974-
ISSN 0350-2929 = Goriški letnik
PB 364
COBISS.SI-ID 7123970
 
68.
        GOTTSCHEER Zeitung : heimatblatt der Gottscheer . - Klagenfurt : s.n., 19??
COBISS.SI-ID 29490432
 
69.
        GRADIVO in razprave . - Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1979-
ISSN 1318-3478
B 3493
COBISS.SI-ID 725837
 
70.
        HISTORIJSKA traganja = Historical searches. - Br./No. 1 (2008) - . - Sarajevo : Institut za istoriju, 2008-
PB 513
COBISS.SI-ID 11137357
 
71.
        HRVATSKE novine : tajednik Gradišćanskih Hrvatov. - Let.1, št.1 (1909)- . - Željezno : Hrvatsko štamparsko društvo, 1909-
COBISS.SI-ID 10317
 
72.
        HUMAN rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities, and law . - Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 1981-. - Je nadaljevanje: Universal human rights = ISSN 0163-2647
ISSN 0275-0392 = Human rights quarterly
PB 328
COBISS.SI-ID 25576704
 
73.
        HUMANISTIČNE paradigme : študentska humanistična revija= student journal of humanities= rivista degli studenti di umanistica . - Koper= Capodistria : Društvo študentov Fakultete za humanistične študije, 2008-
ISSN 1855-3834 = Humanistične paradigme
PC 384
COBISS.SI-ID 238899968
 
74.
        The HUNGARIAN quarterly. - Vol. 34, n. 129 (1993)- . - [Budapest] : Soc. Hung. Q., 1993-. - Je nadaljevanje: The new Hungarian quarterly = ISSN 0028-5390
ISSN 1217-2545 = The Hungarian quarterly (Budapest. 1993)
PB 305a
COBISS.SI-ID 7477325
 
75.
[Immigrants and minorities]
        IMMIGRANTS & minorities . - London : Frank Cass & Co. Ltd, 1982-
ISSN 0261-9288 = Immigrants & minorities
PB 376
COBISS.SI-ID 27672832
 
76.
        INNOVATION : the European journal of social science research . - Abingdon (Oxfordshire) : Carfax Publishing Company, 1988-
ISSN 1351-1610 = Innovation I Wien
PB 420
COBISS.SI-ID 766797
 
77.
        INTERCULTURAL education . - London : Routledge - Taylor&Francis Group, 2000-. - Je nadaljevanje: European journal of intercultural studies = ISSN 0952-391X
ISSN 1467-5986
PB 477
COBISS.SI-ID 7429453
 
78.
        INTERNATIONAL journal of bilingual education and bilingualism. - Vol.1, n.1, (1998) - . - Clevedon : Multilingual Matters, 1998-
ISSN 1367-0050
PB 455
COBISS.SI-ID 5565773
 
79.
        INTERNATIONAL journal of intercultural relations . - New Brunswick(N.J) : Transaction Periodicals Consortium, 1977-
ISSN 0147-1767 = International journal of intercultural relations
PB 389
COBISS.SI-ID 26808576
 
80.
        INTERNATIONAL journal of the sociology of language . - Berlin ; New York ; The Hague : Mouton de Gruyter, 1974-
ISSN 0165-2516 = International journal of the sociology of language
PB 311
COBISS.SI-ID 4992522
 
81.
        The INTERNATIONAL journal on minority and group rights . - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff publishers, 1993-
ISSN 1385-4879
PB 471
COBISS.SI-ID 5822285
 
82.
        ISIG : Istituto di Sociologia Internazionale : Institute of International Sociology . - Gorizia : Istituto di Sociologia Internazionale, 1991
COBISS.SI-ID 677197
 
83.
        ISONZO : giornale di frontiera = Soča= časopis na meji. - Let. 1, št. 1 (1989)- . - Gorizia= Gorica : [s.n.], 1989-
ISSN 1124-6510
PC 331
COBISS.SI-ID 33096704
 
84.
        JADRANSKI koledar . - Trst : Založba tržaškega tiska, 1951-
ISSN 1124-6529
B 199
COBISS.SI-ID 12621
 
85.
        JADRO. - [Let. 1, št. 1] (feb. 1988)- . - Ronke= Ronchi D.L. : Društvo Jadro, 1988-
C 367
COBISS.SI-ID 41791488
 
86.
        JAHRBUCH der Diözese Gurk = Zbornik Krške škofije . - Celovec : Bischöfliches Gurker Ordinariat, 1978-
B 2990
COBISS.SI-ID 11853
 
87.
        JAHRBÜCHER für Geschichte und Kultur Südosteuropas = History and culture of South Eastern Europe. - Bd. 1 (1999)- . - München : Slavica Verlagsbuchhandel, 2000-. - Je nadaljevanje: Münchner Zeitschrift für Balkankunde = ISSN 0170-8929
ISSN 1617-5581 = Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas
PB 499
COBISS.SI-ID 45387521
 
88.
        JOURNAL of borderlands studies . - Laredo, TX, USA : Texas A&M International Univ., 1985-
ISSN 0886-5655
PB 501
COBISS.SI-ID 9120077
 
89.
        JOURNAL of ethnic and migration studies. - Volume 24, number 1, 1998- . - Abingdon, Oxfordshire : Carfax Publishing Ltd, 1998-. - Je nadaljevanje: New community = ISSN 0047-9586
ISSN 1369-183X
PB 457
COBISS.SI-ID 6388045
 
90.
[Journal of international relations and development]
        JOURNAL of international relations and development : JIRD. - Vol. 1 , no. 1/2 (july 1998)- . - Basingstoke : Palgrave Macmillan : Centre of International Relations, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2004-. - Nastalo z združitvijo: Journal of international relations (Ljubljana) = ISSN 1318-2862; in: Development & international cooperation = ISSN 0354-1258
ISSN 1408-6980 = Journal of international relations & development (Ljubljana)
PB 456
COBISS.SI-ID 76065792
 
91.
        JOURNAL of language and social psychology . - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Periodicals Press, 1982-
ISSN 0261-927X = Journal of language and social psychology
PB 384
COBISS.SI-ID 27671552
 
92.
        JOURNAL of multilingual and multicultural development . - Clevedon : Tieto Ltd, 1980-
ISSN 0143-4632 = Journal of multilingual and multicultural development
PB 340
COBISS.SI-ID 1556996
 
93.
        Der KÄRNTNER : Mitteilungsblatt des Kärntner Heimatdienstes . - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 19??-. - Je nadaljevanje: Ruf der Heimat
COBISS.SI-ID 11597
 
94.
        KÄRNTNER Gemeindeblatt . - Klagenfurt : Land Kärnten, 19??-
PC 37
COBISS.SI-ID 4173
 
95.
        KÄRNTNER Jahrbuch für Politik . - Klagenfurt : Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft, 1994-
PB 443
COBISS.SI-ID 4495181
 
96.
        KÄRNTNER Landesgesetzblatt. - 2001, no. 1- . - Klagenfurt : Land Kärnten, 2001-. - Je nadaljevanje: Landesgesetzblatt für Kärnten
PC 18
COBISS.SI-ID 8387661
 
97.
        KÄRNTNER Landeszeitung : Amts- und Informationsblatt des Landes Kärnten. - Jg. 1, Nr. 1 (1951)- . - Klagenfurt : Amt der Kärntner Landesregierung, 1951-
COBISS.SI-ID 29931521
 
98.
        Die KÄRNTNER Landsmannschaft . - Klagenfurt : Kärntner Landsmannschaft, 19??-
PC 87
COBISS.SI-ID 7245
 
99.
        KAŽIPOT : mesečnik slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ . - Rijeka : Slovenski dom KPD "Bazovica" : Svet slovenske narodne manjšine PGŽ : Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke.
ISSN 1845-5034 = Kažipot (Rijeka)
PB 510
COBISS.SI-ID 10539085
 
100.
        KISEBBSÉGI Értesítö : Bilten za narodne etnične manjšine na Madžarskem. - No. 1 (1993)- . - Budimpešta : Nemzeti és etnikai kisebbségi hivatal, 1993-
ISSN 1217-5048
PB 419
COBISS.SI-ID 761933
 
101.
        KNJIŽNIČARSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1991)- . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991-. - Je nadaljevanje: Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani = ISSN 0350-3577
ISSN 0353-9237 = Knjižničarske novice
COBISS.SI-ID 650248
 
102.
        KOLEDAR : za leto ... - 1925- . - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1924-
ISSN 1124-6561 = Koledar - Goriška mohorjeva družba
B 927
COBISS.SI-ID 30829569
 
103.
        KOLEDAR Mohorjeve družbe v Celovcu. - 1992- . - Celovec : Mohorjeva družba, 1991-. - Je nadaljevanje: Koledar Družbe sv. Mohorja
ISSN 1024-1493 = Koledar ... - Mohorjeve družbe v Celovcu
B 310
COBISS.SI-ID 6733
 
104.
        KORIJENI : list Saveza hrvatskih društava u Sloveniji. - 2008, št. 1 - . - Ljubljana : Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2008-
PC 395
COBISS.SI-ID 11126093
 
105.
        KOROŠKI etnološki zapisi : glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. - Letn. 1, 1 (1999)- . - Klagenfurt= Celovec : Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jernik, 1999-
PB 338
COBISS.SI-ID 412884
 
106.
        KOROŠKI fužinar. - Let. 1, št. 1 (1951)- . - Ravne na Koroškem : Železarna, 1951-
PC 50
COBISS.SI-ID 2066948
 
107.
        KOROŠKI koledar ... - 1963- . - Celovec : Založba Drava, 1963-. - Je nadaljevanje: Koledar slovenske Koroške
B 200
COBISS.SI-ID 8089344
 
108.
        KOROŠKI vestnik : glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani, Zveze koroških partizanov v Celovcu in klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. - Let. 26, št. 1/2 (1992)- . - Ljubljana : [Osrednji odbor Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani : Zveza koroških partizanov v Celovcu : Klubi koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru], 1992-. - Je nadaljevanje: Vestnik koroških partizanov = ISSN 0350-7130
ISSN 1318-1866 = Koroški vestnik (Ljubljana)
PB 208
COBISS.SI-ID 36282368
 
109.
        KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)- . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)
PC 30
COBISS.SI-ID 8221696
 
110.
KRŠČANSKA kulturna zveza (Celovec). Občni zbor
        Krščanska kulturna zveza : občni zbor. - 1980- . - Celovec= Klagenfurt : Krščanska kulturna zveza, 1980-
PC 345
COBISS.SI-ID 4867917
 
111.
        KULTURAUSTAUSCH . - Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen, 2006-. - Je nadaljevanje: Zeitschrift für Kulturaustausch = ISSN 0044-2976
PC 44a
COBISS.SI-ID 10689613
 
112.
        LADINIA : sföi culturâl dai ladins dles Dolomites. - Vol. 1 (1977)- . - San Martin de Tor : s.n., 1977-
ISSN 1124-1004
B 2972
COBISS.SI-ID 28777472
 
113.
LANDESSCHULRAT für Kärnten. Abteilung VII, Minderheitenschulwesen
        Jahresbericht über das Schuljahr ... . - [Klagenfurt] : Landesschulrat für Kärnten, [1958/59-]
PC 375
COBISS.SI-ID 405972
 
114.
        LANGUAGE and education : an international journal . - Clevedon : Multilingual Matters, 1987-
ISSN 0950-0782 = Language and education
PB 374
COBISS.SI-ID 27669248
 
115.
        LANGUAGE, culture and curriculum . - Clevedon : Multilingual Matters
ISSN 0790-8318 = Language culture and curriculum
PB 368
COBISS.SI-ID 26731520
 
116.
        LENDAVSKI zvezki = Lendvai füzetek . - Lendava : Zavod za kulturo madžarske narodnosti= Lendva : Magyar Nemzetiségi Müvelödési Intézet, 1973-
ISSN 1408-1016
PB 394
COBISS.SI-ID 64231680
 
117.
        LETNO poročilo : šolsko leto ... . - Celovec : Glasbena šola na Koroškem= Klagengurt : Kärntner Musikschule, 1985-
C 849
COBISS.SI-ID 28805377
 
118.
        LETNO poročilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu = Jahresbericht des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt. - Let.1.,š t. 1 (1957/1958)- . - Celovec : Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence, 1957/1958-
B 783
COBISS.SI-ID 32425729
 
119.
        LIMES : rivista italiana di geopolitica. - N. 1/2 (1993)- . - Roma : Arnoldo Mondadori editore, 1993-
ISSN 1124-9048
PB 444
COBISS.SI-ID 126541
 
120.
        LOT und Waage : Zeitschrift des Alpenlandischen Kulturverbandes Südmark. - Vol.1, No.1 (1953)- . - Graz : Alpenländischer Kulturverband Südmark, 1953-
PB 79
COBISS.SI-ID 9549
 
121.
        MAG : tedenski magazin. - Letn. 1, št. 1 (20. aprila 1995)- . - Ljubljana : Interdata, 1995-
ISSN 1318-6043 = Mag (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 37198337
 
122.
        METODI e ricerche : rivista di studi regionali . - Udine : Centro studi regionali, 1980-
ISSN 0394-6460 = Metodi e ricerche
PB 356
COBISS.SI-ID 27368704
 
123.
        MIGRACIJSKE i etničke teme. - God. 17, br. 1/2 (2001)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001-. - Je nadaljevanje: Migracijske teme = ISSN 0352-5600
ISSN 1333-2546
PB 344
COBISS.SI-ID 113845504
 
124.
        MIGRALEX : Zeitschrift für Fremden- und Minderheitenrecht. - 2003, [Nr.] 1- . - Wien : Braumüller, 2003-
ISSN 1727-057X = Migralex
PC 388
COBISS.SI-ID 1019604
 
125.
        MINORITIES research . - Budapest : Lucidus, 1999-
ISSN 1585-860X = Minorities research
PB 491
COBISS.SI-ID 8853069
 
126.
MIROVNI inštitut (Ljubljana). Skupina za spremljanje nestrpnosti
        Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti. - 2001, št. 1- . - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2001-
ISSN 1580-7371 = Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti
PB 486
COBISS.SI-ID 115035392
 
127.
        MISIJONSKA obzorja : koroška priloga. - 1989, [1]- . - [Celovec : Dušnopastirski urad Krške škofije], 1989-
COBISS.SI-ID 30178817
128.
        MLADI rod : list za koroško mladino. - Leto 1, št. 1 (1952)- . - Celovec : Franc Aichholzer, 1952-
PB 37
COBISS.SI-ID 29252097
 
129.
        MLADIKA. - Leto 1, št. 1 (1957)- . - Trst : Mladika, 1957-. - Ima suplement ali prilogo: Rast. - Ima suplement ali prilogo: Draga
ISSN 1124-657X = Mladika (Trst)
PC 92
COBISS.SI-ID 28732673
 
130.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1943)- . - Ljubljana : Mladina d.d., 1943-
ISSN 0350-9346
COBISS.SI-ID 16178432
 
131.
        MOHORJEV koledar ... - 1966- . - Celje : Mohorjeva družba, 1965-. - Je nadaljevanje: Koledar Mohorjeve družbe
ISSN 1318-5462
B 468
COBISS.SI-ID 14980352
 
132.
        MOJA Slovenija : revija za zamejce in Slovence po svetu . - Ljubljana : Otroci, 2006-
ISSN 1854-4061 = Moja Slovenija
COBISS.SI-ID 224106752
 
133.
        MONITOR ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije= revue des anthropologies historique,sociales et autres= review of historical, social and other anthropologies= rivista di antropologia storica, sociale e altre antropologie= revista de antropologies histórico, social y otros= zeitschrift für Historische, Soziale und Andere Anthropologien . - Ljubljana : TROPOS - Društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti, 2004-
ISSN 1854-0376 = Monitor ZSA
PB 487a
COBISS.SI-ID 216290048
 
134.
        MOSTOVI : srpske novine : glasilo Saveza srbskih društava Slovenije . - Solkan : Savez srpskih društava Slovenije, [2004]-
PC 391
COBISS.SI-ID 55159297
 
135.
        MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat. - 1988, 1. sz.- . - Lendava= Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1988-
ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)
PB 396
COBISS.SI-ID 16563458
 
136.
        NAPTÁR... : a szlovéniai magyarok évkönyve . - Lendva= [Lendava] : A Szlovéniai Magyar írócsoport, 1971-
ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)
B 1285
COBISS.SI-ID 18797570
 
137.
        NAŠ glas : infolist za volilne člane NSKS. - Letn. 1, št. 1 (dec. 2003)- . - Celovec : NSKS, 2003-
COBISS.SI-ID 8994381
 
138.
        NATIONAL identities . - Basingstoke : Taylor & Francis, 1999-
ISSN 1460-8944 = National identities (Print)
PB 481
COBISS.SI-ID 7837517
 
139.
        NATIONALISM & ethnic politics. - Vol.1, No.1 (1995)- . - Ilford : Frank Cass & Co.Ltd., 1995-
ISSN 1353-7113
PB 438
COBISS.SI-ID 1368141
 
140.
        NATIONALITIES papers . - Abingdon : Carfax Publishing Company, 1972-
ISSN 0090-5992 = Nationalities papers
PB 332
COBISS.SI-ID 25998848
 
141.
        NATIONS and nationalism : journal of the association for the study of ethnicity and nationalism. - vol. 1, no. 1 (1995)- . - Oxford : Blackwell Publishing, 1995-
ISSN 1354-5078
PB 447
COBISS.SI-ID 2223
 
142.
        NEDELJA : cerkveni list krške škofije ustanovljen 1926. - Letn. 1, št. 1 (1926)- . - Celovec : Ordinariat krške škofije, Slovenski dušnopastirski urad, 1926-
ISSN 1024-1485 = Nedelja (Celovec)
C 36
COBISS.SI-ID 24321280
 
143.
        NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Let. 1, št. 1 (17. sept. 1995)- . - Ljubljana : [Delo], 1995-. - Drugače povezano delo: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 53709568
,,  
144.
        NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - Évf. 1, sz. 1 (1956)- . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti, 1956-. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X
ISSN 0352-6569 = Népújság (Lendava)
COBISS.SI-ID 16297218
 
145.
        NOUVELLES du Centre d'études francoprovençales . - Saint-Nicolas : Centre d'etudes francoprovençales Rene Willien, 1980-
ISSN 1120-9143 = Nouvelles du Centre d'études francoprovençales René Willien
PB 358
COBISS.SI-ID 4685
 
146.
        NOVA Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije. - Let. 57, št. 2 (15. jan. 1998)- . - Ljubljana : Svet ZSSS, 1998-. - Je nadaljevanje: Delavska enotnost = ISSN 0011-7722
ISSN 1408-5569
COBISS.SI-ID 72867328
 
147.
        NOVA revija : mesečnik za kulturo. - Letn. 1, št. 1 (1982/1983)- . - Ljubljana : Nova r, evija, 1982-
ISSN 0351-9805 = Nova revija
PB 341
COBISS.SI-ID 4435458
 
148.
        NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)- . - Gorica ; Trst : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996-. - Nastalo z združitvijo: Katoliški glas; in: Novi list
ISSN 1124-6596 = Novi glas
COBISS.SI-ID 38622465
 
149.
        NOVI glasnik Unesco = The New Unesco courier. - [Slovenska izd.]. - 2003, št. 70- . - Ljubljana : Mednarodni center Unesco za kemijske študije, 2003-. - Je nadaljevanje: Glasnik Unesco (Slovenska izd.) = ISSN 0351-7780. - Prevod dela: The Unesco courier = ISSN 0041-5278
ISSN 1581-9434 = Novi glasnik Unesco (Slovenska izd.)
COBISS.SI-ID 214525696
 
150.
        NOVI Matajur : tednik Slovencev videmske pokrajine. - Leto 1, št. 1 (1974)- . - Čedad : ZTT, 1974-. - Je nadaljevanje: Matajur
ISSN 1124-6626
COBISS.SI-ID 29265409
 
151.
        NOVI odmev : glasilo Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom. - Letn. 1, štev. 1, december 1996- . - Zagreb : Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom, 1996-
ISSN 1331-548X
PC 351
COBISS.SI-ID 5302861
 
152.
        NOVICE : slovenski tednik za Koroško. - Št. 1 (11.apr. 2003)- . - Celovec= Klagenfurt : Slomedia, 2003-
COBISS.SI-ID 1000660
 
153.
        NOVO Delo. - Leto 1, št. 1 (1996)- . - Trst : Združenje Novo Delo, 1996-. - Je nadaljevanje: Delo
COBISS.SI-ID 2938161
 
154.
        NUOVA iniziativa isontina : rivista del Centro studi politici, economici e sociali "Sen. A. Rizzatti". - 1990, nr. 1=94 . - Gorizia : Centro studi politici, economici e sociali "Sen. A. Rizzati", 1990-. - Je nadaljevanje: Iniziativa isontina = ISSN 0020-1359
PC 138a
COBISS.SI-ID 53837
 
155.
        La NUOVA voce giuliana. - Ann. 1, n. 1 (16 gen. 2000)- . - Trieste : Associazione delle Comunità Istriane, 2000-. - Je nadaljevanje: Voce giuliana
COBISS.SI-ID 6379825
 
156.
        ÖSTERREICH in Geschichte und Literatur mit Geographie. - Jg. 16, Hft. 1 (1972)- . - Wien : Institut für Österreichkunde, 1972-. - Je nadaljevanje: Österreich in Geschichte und Literatur = ISSN 0029-8743
ISSN 1013-9966 = Östereich in Geschichte und Literatur mit Geographie
PB 184
COBISS.SI-ID 29474817
 
157.
[Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (1999)]
        ÖZP. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft . - Baden-Baden : Nomos-Verl. - Je nadaljevanje: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft = ISSN 0378-5149
ISSN 1615-5548 = ÖZP. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft
PB 267
COBISS.SI-ID 20269917
 
158.
        ÖSTERREICHISCHES Jahrbuch für Politik . - München : Oldenbourg ; Wien : Verlag für Geschichte u. Politik, 1978-
ISSN 0170-0847 = Österreichisches Jahrbuch für Politik
B 3065
COBISS.SI-ID 27170304
 
159.
        PANNONISCHES Jahrbuch = Panonski ljetopis = Panonski letopis = Pannon évkönyv. - 1 (1994)- . - Güttenbach : Pannonisches Institut= Pinkovac : Panonski institut ; Wien : Literas, 1994-
PB 427
COBISS.SI-ID 4453197
 
160.
        PANORAMA : rivista quindicinale. - Anno 1, no. 1 (1952)- . - Fiume= Rijeka : Edit, 1952-
ISSN 0475-6401 = Panorama (Rijeka)
PC 81
COBISS.SI-ID 16384002
 
161.
        PATTERNS of prejudice. - Vol. 1, n.1 (1967) . - Southampton : Parkes institute for the study of Jewish/non-Jewish relations ; London : Routledge - Taylor&Francis Group, 1967-
ISSN 0031-322X = Patterns of prejudice
PB 327
COBISS.SI-ID 26103552
 
162.
        Il PICCOLO : giornale di Trieste . - Trieste : S.P.E., 1881-
COBISS.SI-ID 28197632
 
163.
        PLANIKA : glasnik slovenskega društva "Triglav" . - Split : Slovensko društvo "Triglav", [199-]-
PC 376
COBISS.SI-ID 7455821
 
164.
        PLURILINGUISMO : contatti di lingue e culture : [pubblicazione periodica del Centro internazionale sul plurilinguismo dell'Università di Udine]. - 1(1994)- . - Udine : Università, Centro internazionale sul plurilinguismo, 1994-
ISSN 1127-0241
PB 462
COBISS.SI-ID 6793805
 
165.
        PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)- . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991-
ISSN 1218-7062 = Porabje
COBISS.SI-ID 23908608
 
166.
        POROČEVALEC Državnega zbora Republike Slovenije. - Let. 19, št. 1 (11. februar 1993)- . - Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije, 1993-. - Je nadaljevanje: Poročevalec Skupščine Republike Slovenije = ISSN 1318-0150
ISSN 1318-0169 = Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije
COBISS.SI-ID 33496832
 
167.
        POVIJESNI prilozi = Historische Beiträge = Historical contributions. - God. 1, br. 1 (1982)- . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1982-
ISSN 0351-9767 = Povijesni prilozi
B 4376
COBISS.SI-ID 3581954
 
168.
        PREPIH : list mladinskega doma. - Let. 1, št. 1 (junij 1982/1983)- . - Celovec= Klagenfurt : Mladinski dom SŠD, 1983-
PB 451
COBISS.SI-ID 43338240
 
169.
        PRILOZI = Contributions . - Sarajevo : Institut za istoriju, 1973-. - Je nadaljevanje: Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta = ISSN 0581-7404
ISSN 0350-1159 = Prilozi - Institut za istoriju (Sarajevo)
PB 475
COBISS.SI-ID 102167
 
170.
        PRIMORSKA srečanja : revija za družboslovje in kulturo . - Nova Gorica ; Koper ; Idrija : Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin, 1977-. - Deloma prevzame: Idrijski razgledi = ISSN 0019-1523. - Nastalo z združitvijo: Srečanja (Nova Gorica) = ISSN 1408-0176; in: Obala = ISSN 0475-0845
ISSN 0350-5723 = Primorska srečanja
PB 144
COBISS.SI-ID 5091586
 
171.
        PRIMORSKE novice. - Let. 1, št. 1 (1947)- . - Koper ; Nova Gorica : Primorske novice, 1947-
ISSN 0350-4468 = Primorske novice
COBISS.SI-ID 15914242
 
172.
        PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maja 1945)- . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945-. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik
ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik
COBISS.SI-ID 7415808
 
173.
        PRIMORSKI rodoljub : glasilo Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR. - Letn. 1, št. 1 (1999)- . - Postojna : Društvo TIGR Primorske, 1999-
PC 364
COBISS.SI-ID 103509760
 
174.
        PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions à l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Letn. 26, št. 1/2 (1986)- . - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 1986-. - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838
ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino
PB 360
COBISS.SI-ID 7530754
 
175.
        PROBLEMI sjevernog Jadrana. - Sv. 1, 1963- . - Zagreb : HAZU ; Rijeka : Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci ; Pula : Područna zajednica u Puli, 1963-
ISSN 0351-8825 = Problemi Sjevernog Jadrana
B 801
COBISS.SI-ID 6477570
 
176.
        PROFIL : das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs . - Wien : Profil, 1970-
ISSN 1022-2111 = Profil (Wien. 1970)
PC 182
COBISS.SI-ID 28009984
 
177.
        QUADERNI. - Vol. 1 (1971)- . - Rovigno= Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1971-
ISSN 0350-6746 = Quaderni - Centro di ricerche storiche Rovigno
PB 392
COBISS.SI-ID 8672514
 
178.
        QUALESTORIA : bollettino dell'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. - An. 6, [no.] 2 (1978)- . - Trieste : Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1978-. - Je nadaljevanje: Qualestoria. - Nadaljuje se kot: Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia = ISSN 0393-6031
ISSN 0393-6082 = Qualestoria
PB 323
COBISS.SI-ID 2486537
 
179.
        RAST : mladinska priloga Mladike. - 1982, 1- . - Trst : Mladika, 1982-
COBISS.SI-ID 30306561
 
180.
        RAST : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. - Let. 1, št. 1 (1990)- . - Novo mesto : Mestna občina, 1990-. - Je nadaljevanje: Samorastniška beseda = ISSN 0351-4153
ISSN 0353-6750 = Rast (Novo mesto)
PC 334
COBISS.SI-ID 16592898
 
181.
        RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)- . - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja= Institute for Ethnic Studies, 1990-. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720
ISSN 0354-0286 = Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990)
PB 54
COBISS.SI-ID 23045378
 
182.
        REGIO : kisebbség, politika, társadalom . - Budimpešta : Szerkesztőség és kiadó, 1990-
ISSN 0865-557X
PB 425
COBISS.SI-ID 872013
 
183.
        REGIONAL contact : journal for regional information and the exchange of experience and ideas in the field of European regionalism . - København : The Foundation for International Understanding ; Maribor : European Centre for Ethnic, Regional and Sociological Studies, 1987-
ISSN 0902-8994 = Regional contact
PB 387
COBISS.SI-ID 26746880
 
184.
        Le REGIONI : bimestrale di analisi giuridica e istituzionale . - Bologna : Il Mulino
ISSN 0391-7576 = Regioni (Bologna)
PB 355
COBISS.SI-ID 27175680
 
185.
        REVIEW of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate. - 1, no.1 (2005) - . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2005-
ISSN 1845-4380
PB 512
COBISS.SI-ID 55454209
 
186.
        REVIEW of international affairs. - Vol. 1, no 1 (1950)- . - Beograd : Međunarodna politika, 1950-
ISSN 0543-3657 = Review of international affairs
PC 20 A
COBISS.SI-ID 3154178
 
187.
        REZULTATI raziskovanj . - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 1976-. - Je nadaljevanje: Statistično gradivo SR Slovenije = ISSN 1408-0680
ISSN 0352-0226 = Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije
C 730
COBISS.SI-ID 16066562
 
188.
        La RICERCA : bollettino del Centro di ricerche storiche Rovigno. - Anno I, n. 1 (1991) - . - Rovigno : Unione italiana : Centro di ricerche storiche, 1991-
ISSN 1330-3503
PC 318
COBISS.SI-ID 57421
 
189.
        RICERCHE sociali. - N. 1 (1989)- . - Rovigno= Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1989-
ISSN 0353-474X = Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno
PB 407
COBISS.SI-ID 25079810
 
190.
        RIVISTA di studi politici internazionali . - Firenze : Monnier, 1934-
ISSN 0035-6611 = Rivista di studi politici internazionali
PB 30
COBISS.SI-ID 27140096
 
191.
        ROMA rights : quarterly journal of the European Roma rights center. - Fall 1996- . - Budapest : European Roma rights center, 1996-
ISSN 1417-1503 = Roma rights
PC 360
COBISS.SI-ID 6997069
 
192.
        ROMANO glauso : glas Romov : časopis Romskega društva Čapla Vanča vas - Borejci. - Letn. 1, št. 1, december 2004- . - Vanča vas - Borejci : Romsko društvo Čapla, 2004-
PC 292
COBISS.SI-ID 9989709
 
193.
        ROMANO Kipo : Informations-Zeitung Kulturverein Österreichischer Roma. - Nr. 1 (1996)- . - Wien : Kulturverein Österreichischer Roma, 1996-
PC 374
COBISS.SI-ID 8056397
 
194.
        ROMANO nevijpe = Romske novice : časopis Romani Union - Zveze Romov občine Murska Sobota. - Leto 1, št. 1 (4.april 1992)- . - Murska Sobota : [Zveza Romov občine Murska Sobota], 1992-
PC 341
COBISS.SI-ID 29886208
 
195.
        ROMANO them = Romski svet. - Let. 1, št. 1 (junij 1996)- . - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 1996-
ISSN 1318-9158 = Romano them
PC 369
COBISS.SI-ID 60873728
 
196.
[Scuola nostra]
        SN : Scuola nostra. - 1969, no. 1 (agosto)- . - Fiume= Rijeka : Edit, 1969-
ISSN 0351-5753 = SN. Scuola nostra
PB 346
COBISS.SI-ID 11341826
 
197.
        SIGNAL : Zweisprachig ist besser= dvojezično je boljše . - Graz : Artikel VII Kulturverein für Steiermark= Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko, [1995]-
PC 347
COBISS.SI-ID 60609792
 
198.
        SINTATIKO welto. - 2006, št.1 - . - Jesenice : Zveza društev Sintov Slovenije, 2006-
ISSN 1854-3243 = Sintatiko welto
COBISS.SI-ID 222207488
 
199.
        SKUPNOST. - 1974, jan.- . - Trst : Društvo Skupnost, 1974-. - Je nadaljevanje: Beseda Slovenske skupnosti
= Skupnost
COBISS.SI-ID 29749249
 
200.
        SKUPNOST : informacijski list Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. - Št. 1 (november 2005)- . - Celovec : Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 2005-
COBISS.SI-ID 1338324
 
201.
        SLOVENE studies : journal of the Society for Slovene studies. - Vol. 1, no. 1 (1979)- . - Bloomington : Society for Slovene studies, 1979-. - Nastalo z združitvijo: Newsletter - Society for Slovene Studies = ISSN 0145-6830; in: Papers in Slovene studies = ISSN 0360-179X
ISSN 0193-1075 = Slovene studies
PB 388
COBISS.SI-ID 1149700
 
202.
SLOVENIJA. Ministrstvo za kulturo
        Letno poročilo ... - 2000- . - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo RS, 2001-
ISSN 1580-6820 = Letno poročilo - Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
PC 372
COBISS.SI-ID 114031360
 
203.
SLOVENIJA. Varuh človekovih pravic (Ljubljana)
        Letno poročilo. - 1995- . - Ljubljana : Urad varuha človekovih pravic, 1996-
ISSN 1318-9255 = Letno poročilo - Varuh človekovih pravic
PC 384
COBISS.SI-ID 60817920
 
204.
        SLOVENSKI izseljenski koledar : koledar za Slovence po svetu . - Ljubljana : Slovenska izseljenska matica, 1993-. - Je nadaljevanje: Slovenski koledar (Ljubljana) = ISSN 0352-1575
ISSN 1318-184X = Slovenski izseljenski koledar
B 1116
COBISS.SI-ID 5460996
 
205.
        SLOVENSKI koledar : letopis Slovencev na Madžarskem . - Szentgothard= Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1985-
ISSN 0237-1480 = Slovenski koledar
B 4322
COBISS.SI-ID 27178240
 
206.
SLOVENSKI znanstveni inštitut. SZI (Celovec)
        Delovno poročilo za poslovno leto ... = Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr ... . - Celovec : Slovenski znanstveni inštitut= Klagenfurt : Slowenisches wissenschaftliches Institut, 19??-
PB 436
COBISS.SI-ID 43819776
 
207.
        SLOVIT : Sloveni in Italia : bollettino di informazione = informacijski bilten Slovencev v Italiji. - Anno 1, No. 1 (1999)- . - Cividale del Friuli : Borgo San Domenico, 50, 1999-
ISSN 1826-6371
PD 12
COBISS.SI-ID 100705024
 
208.
        SOBOTA. - Let. 1, št. 1 (1997)- . - Koper ; Nova Gorica : Primorske novice, 1997-
ISSN 1408-4406 = Sobota (Koper)
COBISS.SI-ID 70522624
 
209.
        SOCIAL Anthropology : the journal of the European association of social anthropologists . - Cambridge : Cambridge University Press, 1993-
ISSN 0964-0282
PB 483
COBISS.SI-ID 31468032
 
210.
        The SOCIAL science journal : official journal of the Western social science association. - 1976- . - London : Pergamon. - Je nadaljevanje: The Rocky Mountain social science journal = ISSN 0035-7634
ISSN 0362-3319 = The Social science journal (Fort Collins)
PB 494
COBISS.SI-ID 871445
 
211.
        SOT la nape . - Udine : Società Filologica Friulana, 1982-. - Je nadaljevanje: Ce Fastu? Sot la nape = ISSN 0392-8128
ISSN 1120-8961 = Sot la nape (1982)
PB 139
COBISS.SI-ID 42130176
 
212.
[Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft-Rundschau]
        SWS-Rundschau. - Jg.1, No.1 (1960)- . - Wien : Verlag des Österreichischen Gewerkschafts Bundes, 1960-. - Nastalo z združitvijo: Journal für Angewandte Sozialforschung = = ISSN 0025-8822; in: Journal für Sozialforschung = ISSN 0253-3995
ISSN 1013-1469 = SWS-Rundschau
PB 378
COBISS.SI-ID 27634944
 
213.
        SOZIALWISSENSCHAFTLICHER Fachinformationsdienst. Migration und ethnische Minderheiten . - Bonn : Informationszentrum Sozialwissenschaften der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V., 1990-. - Je nadaljevanje: SoFid. Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst. Spezielle soziale Probl = ISSN 0176-4543
ISSN 0938-6033 = SoFid. Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst. Migration und ethnische Minderheiten
PB 503
COBISS.SI-ID 9887309
 
214.
        STATISTIČNE informacije = Rapid reports . - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, [1996]-. - Je nadaljevanje: Statistične informacije - Zavod Republike Slovenije za statistiko = ISSN 0350-7009
ISSN 1408-192X = Statistične informacije (Ljubljana)
PC 339 A
COBISS.SI-ID 65598976
 
215.
        STATISTIČNI letopis = Statistical yearbook. - Let. 33 (1994)- . - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije= Statistical office of the Republic of Slovenia, 1994-. - Je nadaljevanje: Statistični letopis Republike Slovenije = ISSN 0353-8435
ISSN 1318-5403 = Statistični letopis - Republika Slovenija
C 184
COBISS.SI-ID 46866944
 
216.
        STATISTISCHES Handbuch des Landes Kärnten . - Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 1955
ISSN 0411-0935 = Statistisches Handbuch des Landes Kärnten
C 81
COBISS.SI-ID 26449664
 
217.
        STATISTISCHES Jahrbuch für die Republik Österreich. - Neue Folge, Jg. 43 (1992)- . - Wien : Österreichisches Statistisches Zentralamt, 1992-. - Je nadaljevanje: Statistisches Handbuch für die Republik Österreich = ISSN 0081-5314
B 451
COBISS.SI-ID 1764429
 
218.
        STEIRISCHE Berichte . - Graz : Steirisches Volksbildungswerk, 1952-
ISSN 0039-1042 = Steirische Berichte
PC 133
COBISS.SI-ID 30355969
 
219.
        STIMME : von und für Minderheiten. - Vol.1, No.1 (1991)- . - Innsbruck : Bürgerinitiative Demokratisch Leben, 1991-
PC 343
COBISS.SI-ID 29603329
 
220.
        STORIA contemporanea in Friuli . - Udine : Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1973-. - Je nadaljevanje: Rassegna di storia contemporanea = ISSN 1127-0993
ISSN 1127-0977
PB 297
COBISS.SI-ID 54093
 
221.
        STUDI Goriziani : rivista della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. - Vol. 1 (1923)- . - Gorizia : Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, 1923-
ISSN 0392-1735 = Studi Goriziani
PB 11
COBISS.SI-ID 26459648
 
222.
        STUDIES in ethnicity and nationalism . - London : Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, 2001-. - Je nadaljevanje: ASEN bulletin = ISSN 1353-8004
ISSN 1473-8481 = Studies in ethnicity and nationalism
COBISS.SI-ID 20213549
 
223.
        SÜDOSTEUROPA : Zeitschrift für Gegenwartsforschung. - Jg. 1, Hft.1 (1952)- . - München : Oldenbourg ; Gilching : Verlegerdienst München, 1952-. - Je nadaljevanje: Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa = ISSN 0043-695X
ISSN 0722-480X = Südosteuropa (München, Südostinstitut)
PC 6
COBISS.SI-ID 1087492
 
224.
        SVOBODNA misel : TV-15 : [nestrankarska revija za socialna, politična, zgodovinska in kulturna vprašanja doma in po svetu]. - Let. 30, št. 1 (1992)- . - Ljubljana : RO ZZB NOV Slovenije, 1992-. - Je nadaljevanje: TV-15 = ISSN 0353-4405
ISSN 1318-0266 = Svobodna misel (Ljubljana)
PD 11
COBISS.SI-ID 30580225
 
225.
        ŠOLSKA kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : the miscellany for the history of schooling and education : organ of Slovene School Museum = Schulchronik : Sammelband für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums. - [Vol.] 1[25] (1992)- . - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 1992-. - Deloma je nadaljevanje: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972
ISSN 1318-6728 = Šolska kronika
B 988
COBISS.SI-ID 51623936
 
226. 
        ŠOLSKI razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. - Let. 42, št. 1 (1992)- . - Ljubljana : Prosvetni delavec, 1992-. - Je nadaljevanje: Prosvetni delavec = ISSN 0033-1643
ISSN 1318-1483 = Šolski razgledi
COBISS.SI-ID 28868608
 
227.
        ŠPORTNI bilten = Sport-Bulletin. - 1997- . - Celovec : Slovenska športna zveza, 1997-
PC 370
COBISS.SI-ID 326612
 
228.
        TEANGEOLAS : journal of the Linguistic institute of Ireland . - Dublin : Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 1975-
ISSN 0332-0294 = Teangeolas
PC 306
COBISS.SI-ID 28156416
 
229.
        TEORIJA in praksa : družboslovna revija. - Let. 1, št. 1 (1964)- . - Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1964-
ISSN 0040-3598 = Teorija in praksa
PB 165
COBISS.SI-ID 763652
 
230.
        Il TERRITORIO : semestrale di storia, memoria, cultura, fotografia, ambiente . - Monfalcone : Centro culturale pubblico polivalente, 1978-
ISSN 1121-0532
PB 359
COBISS.SI-ID 28188928
 
231.
        TRADITIONES : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta= acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum. - 1972, št. 1- . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972-
ISSN 0352-0447 = Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
PB 390
COBISS.SI-ID 16175874
 
232.
        TRINKOV koledar . - Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko, 1952-
ISSN 1124-6790
A 111
COBISS.SI-ID 28988160
 
233.
        UNIONE Italiana : foglio di informazione. - Anno 1, no. 1 (2000)- . - Fiume : Unione Italiana, 2000-. - Je nadaljevanje: Il Bollettino = ISSN 1330-6979
ISSN 1332-9138
PC 366
COBISS.SI-ID 7245361
 
234.
        UPORABNO jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije = Applied linguistics : journal of the Slovene Association of Applied Linguistics. - 1993, [št.] 1- . - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije= Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-
ISSN 1318-2838 = Uporabno jezikoslovje
PB 426
COBISS.SI-ID 6745604
 
235.
        URADNE objave. - 1995, št. 2 (21. feb.)- . - [Koper : Primorske novice], 1995-. - Je nadaljevanje: Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna, Sežana = ISSN 1318-1521
ISSN 1318-8836 = Uradne objave (Koper)
COBISS.SI-ID 59342848
 
236.
        URADNI list Republike Slovenije on-line. - [Spletna izd.]. - El. časopis. - Letn. 5, št. 1 (1995)- . - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, [1999]-
ISSN 1580-3074 = Uradni list Republike Slovenije online
COBISS.SI-ID 19848197
 
237.
        VEČER. - Let. 1, št. 1 (9. maja 1945)- . - Maribor : Večer, 1945-
ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)
COBISS.SI-ID 15921154
 
238.
        VERORDNUNGSBLATT des Landesschulrates für Kärnten . - Klagenfurt : Landesschulrat für Kärnten. - Ima suplement ali prilogo: Pädagogische Beilage zum Verordnungsblatt des Landesschulrates für Kärnten.
PC 17
COBISS.SI-ID 3405
 
239.
        VESTNIK. - Let. 1, št. 1 (1949)- . - Murska Sobota : Zavod za časopisno in radijsko dejavnost, 1949-
ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)
COBISS.SI-ID 16017922
 
240.
        VIRI. - 1980, št. 1- . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1980-
ISSN 0353-9849 = Viri - Arhivsko društvo Slovenije
C 656
COBISS.SI-ID 26675202
 
241.
        VJESNIK : hrvatski politički dnevnik. - God. 1, br. 1 (12. svibnja 1945)- . - Zagreb : Narodne novine, 1945-
ISSN 0350-3305 = Vjesnik (Zagreb)
COBISS.SI-ID 3880962
 
242.
        VJESNIK Državnog arhiva u Rijeci. - Sv. 39 (1997)- . - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1997 -. - Je nadaljevanje: Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka = ISSN 1330-2116
ISSN 1331-5137
PB 408c
COBISS.SI-ID 4691505
 
243.
        VJESNIK Istarskog arhiva. - God. 1(32), sv.1(32) (1991)- . - Pazin : Historijski arhiv, 1991-. - Deloma je nadaljevanje: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu = ISSN 0351-0891
ISSN 0353-7153 = Vjesnik Istarskog arhiva
PB 409
COBISS.SI-ID 24429570
 
244.
        La VOCE del popolo. - Anno 1, No 1 (1945)- . - Fiume : Edit, 1945-
ISSN 0350-5030 = La Voce del popolo
COBISS.SI-ID 15922178
 
245.
        WALLONIE/BRUXELLES : revue bimestrielle internationale éditée par la Communauté française de Belgique et la Région wallonne . - Bruxelles : Commissariat général aux relations internationale de la communauté Française de Belgique
ISSN 0773-4301 = Wallonie Bruxelles
COBISS.SI-ID 6389837
 
246.
        ZAPISKI : Chronicle of the American Slovene Congress . - Brownsburg, IN, USA : American Slovene Congress, 1996-
PB 450
COBISS.SI-ID 5973837
 
247.
        ZBIRKA Zgodovinskega časopisa . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1980-
ISSN 1408-3531 = Zbirka Zgodovinskega časopisa
COBISS.SI-ID 67929088
 
248.
        ZBORNIK slovenskega športa v Italiji = Almanacco dello sport sloveno in Italia. - 1996- . - Gorica= Gorizia : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji= Unione delle Associazioni Sportive in Italia, 1996-
PB 468
COBISS.SI-ID 64258048
 
249.
        ZBORNIK soboškega muzeja. - 1990, št. 1- . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1990-
ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja
PB 440
COBISS.SI-ID 22340866
 
250.
        ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)- . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-
ISSN 0350-5774
PB 14
COBISS.SI-ID 4293634
 
251.
[Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti]
        IZVESTJE Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - 2004 (dec.)- . - Nova Gorica : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004-
PC 390
COBISS.SI-ID 23372077
 
252.
        ZORA Cankarjeva : revija za kulturo in družbena vprašanja . - Sarajevo : Slovensko kulturno društvo "Cankar", 1993-
PC 348
COBISS.SI-ID 51596800
 
253.
        ZVON : kulturno-družbena revija. - Let. 1, št.1 (maj 1998)- . - Ljubljana ; Celovec : Mohorjeva družba Celovec, 1998-. - Je nadaljevanje: Celovški zvon = ISSN 1024-1469
ISSN 1408-645X = Zvon (Ljubljana)
PB 470
COBISS.SI-ID 12733586
 
NEWS

15-6-2017
The new issue (78) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

29-12-2016
The new issue (77) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

30-6-2016
The new issue (76) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

28-12-2015
The new issue (75) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More