Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start pageTREATIES AND DOCUMENTS
LATEST BOOKS
BOOK SERIES ETHNICITYPUBLICATIONS BY IES
RESEARCHERS 

OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo

 
Periodical  year 2018

1.
        ACTA Histriae .... - 1993, [št.] 1-        . - Koper = Capodistria ; Milje = Muggia : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Società storica del Litorale, 1993-
ISSN 1318-0185 = Acta Histriae
K P B 411
COBISS.SI-ID
34491648

2.
        ALL'OMBRA del Canin = Tau Cianynove sinze : bollettino parrocchiale di Resia . - Udine : Parrocchia di Resia, [196-]-
COBISS.SI-ID
3369522

3.
        ALMANAH slovenskega športa v Avstriji za leto ... = Almanach des slowenischen Sports in Österreich. - 2007-        . - Celovec : Slovenska športna zveza = Klagenfurt : Slowenischer Sportverband, 2007-. - Je nadaljevanje: Športni bilten
K P C 370
COBISS.SI-ID
11815501

4.
        ALTERNATIVA : revistë e SH.K.SH. "Migjeni" për kulturë dhe shkencë. - Št. 1 (1989) -        . - Ljubljana : SHKSH Migjeni, 1989-
ISSN 0353-7110 = Alternativa
K P B 504
COBISS.SI-ID
8532736

5.
        ANNALES : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. - Letn. 4, št. 5 = 1 (1994)-        . - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del Litorale : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. - Deloma je nadaljevanje: Annales (Koper) = ISSN 0353-8281
ISSN 1408-5348 = Annales. Series historia et sociologia
K P C 355
COBISS.SI-ID
71952128

6.
        ARCOBALENO : mensile per ragazzi . - Rijeka = Fiume : OLGE EDIT, 1990-. - Je nadaljevanje: Il Pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590
ISSN 1330-1470
K P B 400
COBISS.SI-ID
55117

7.
        ARHIVI : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. - 1978, št. 1-        . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1978-
ISSN 0351-2835 = Arhivi
K P C 371
COBISS.SI-ID
8338690

8.
        ATTI . - Trieste : Università popolare ; Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana, 1970-
ISSN 0392-9493 = Atti - Centro di ricerche storiche. Rovigno
K P B 391
COBISS.SI-ID
29749248

9.
        Die AULA : das freiheitliche Magazin. - Jg. 1, 1 (1950)-        . - Graz : Aula-Verlag, 1950
K P C 115
COBISS.SI-ID
30455297

10.
        AUSTRIACA : cahiers universitaires d'information sur l'Autriche. - Numéro 1, premiere année (1975) -        . - Mont-Saint-Aignan : Centre d'études et de recherches autrichiennes, 1975-
ISSN 0396-4590 = Austriaca
K P B 283
COBISS.SI-ID
25044224

11.
        AUSTRIAN history yearbook . - Houston, Tex. : Rice University
ISSN 0067-2378 = Austrian history yearbook
K B 1101
COBISS.SI-ID
25044480

12.
        BAKH-Pot : glasilo Društva Kočevarjev staroselcev . - Dolenjske Toplice : Društvo Kočevarjev staroselcev = Gottscheer Altsiedler Verein, Krapflern, 1997-
K P C 393
COBISS.SI-ID
6593591

13.
        La BATTANA : rivista trimestrale di cultura. - Anno 1, no. 1 (1964)-        . - Fiume = Rijeka : Edit, 1964-
ISSN 0522-473X = La Battana
K P B 153
COBISS.SI-ID
7810306

14.
        BESEDA : časopis za kulturo = časopis za kulturu. - God. 1, br. 1 (2000)-        . - Ljubljana : Društvo Srbska skupnost, 2001-
ISSN 1580-6081 = Beseda (Ljubljana. 2000)
K P B 461
COBISS.SI-ID
112145920

15.
        BILTEN. - Letn. 1, št. 1 (dec./jan. 2002/2003)-        . - Beograd : Društvo Slovencev Sava, 2003-
K P C 399
COBISS.SI-ID
129395200

16.
        BOŠNJAK : list Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. - God. 1, br. 1 (maj 2000)-        . - Ljubljana : Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2000-
ISSN 1580-8270 = Bošnjak (Ljubljana)
K P C 381
COBISS.SI-ID
108302336

17.
        CANADIAN journal of political science = Revue canadienne de science politique . - Ottawa : Canadian political science association : Société québécoise de science politique, 1968-. - Deloma je nadaljevanje: Canadian journal of economics and political science = ISSN 0315-4890
ISSN 0008-4239 = Canadian journal of political science
K P B 405
COBISS.SI-ID
25187584

18.
        CANADIAN-American Slavic studies = Revue Canadienne-Américaine d´études Slaves. - Vol. 6 (1972)-        . - Leiden : Brill ; Idyllwild (California) : Schlacks, 1972-. - Je nadaljevanje: Canadian Slavic studies = ISSN 0008-4999
ISSN 0090-8290
K P B 385
COBISS.SI-ID
2858255

19.
        [Carinthia ein]
        CARINTHIA I : Zeitschrift für geschichte Landeskunde von Kärnten. - Jg.1, Nr.1 (1891)- . - Klagenfurt : Geschichtsverein für Kärnten, 1891-
ISSN 0008-6606 = Carinthia I
K P B 9
COBISS.SI-ID
25196032

20.
        CE fastu? : rivista della Società filologica Friulana. - An. 1, No. 1 (1925)- . - Udine : Società Filologica Friulana "Graziadio I. Ascoli", 1925-
K P B 5
COBISS.SI-ID
4427853

21.
        CROATA : glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru. - God. 10, br. 26 (2010) - . - Maribor : Hrvatsko kulturno društvo, 2010-. - Je nadaljevanje: Glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru
K P C 380
COBISS.SI-ID
12115021

22.
        CURRENT issues in language planning . - Clevedon : Multilingual Matters Ltd., 2001-. - Je nadaljevanje: Current issues in language & society = ISSN 1352-0520
ISSN 1466-4208
K P B 480
COBISS.SI-ID
8052813

23.
        ČASOPIS za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. - Let. 1, št. 1 (1973)- . - Ljubljana : Študentska založba, 1973-. - Je nadaljevanje: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo = ISSN 1318-525X
ISSN 0351-4285 = Časopis za kritiko znanosti
K B 5202
COBISS.SI-ID
672783

24.
        ČASOPIS za povijest zapadne Hrvatske. - God. 1, sv. 1 (2006)-        . - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2006-
ISSN 1846-3223
K P B 523
COBISS.SI-ID
1417427

25.
        ČASOPIS za suvremenu povijest = Journal of contemporary history = Revue d'histoire contemporaine = Žurnal sovremenoj istorii. - God. 1, br. 1/2 (1969)-        . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969-
ISSN 0590-9597 = Časopis za suvremenu povijest
K P B 235
COBISS.SI-ID
4056066

26.
        DELA. - [Tiskana izd.] . - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-. - Je nadaljevanje: Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani = ISSN 0352-7921
ISSN 0354-0596 = Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Tiskana izd.)
K P B 349 a
COBISS.SI-ID
23805442

27.
        DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana : Delo, 1959-. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID
3922434

28.
        DIALOG. - Letn. 1, št. 1 (1981)-        . - Tinje = Tainach : Katoliški dom prosvete Sodalitas = Kath. Bildungsheim Sodalitas, 1981-
K P C 288
COBISS.SI-ID
30647041

29.
        DOCUMENTI. - No. 1(1972) -        . - Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana ; Trieste : Università popolare, 1972-
ISSN 0352-9312 = Documenti - Centro di ricerche storiche Rovigno
K B 3010
COBISS.SI-ID
16334082

30.
        DOM : kulturno verski list . - Cividale del Friuli ; Udine : Most piccola società cooperativa, 1965-
ISSN 1124-6472
K P C 280
COBISS.SI-ID
30191873

31.
        Der DONAURAUM : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa. - Jg. 1, Hft. 1 (1956)-        . - Wien : Fachverlag für Wirtschaft und Technik Ges. M. B. H. & Co. KG, 1956-
ISSN 0012-5415 = Der Donauraum
K P B 49
COBISS.SI-ID
25347584

32.
        DRUŠTVENA istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues. - God. 1, br.1 (rujan/listopad 1992)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992-
ISSN 1330-0288 = Društvena istraživanja (Zagreb)
K P B 410
COBISS.SI-ID
4174601

33.
        DRUŽBOSLOVNE razprave. - Let. 1, št. 1 (1984)-        . - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo : Fakulteta za družbene vede, 1984-
ISSN 0352-3608 = Družboslovne razprave
K P B 380
COBISS.SI-ID
7530242

34.
        DRUŽINA : slovenski katoliški tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1952)-        . - Ljubljana : Slovenske rimskokatoliške škofije, 1952-
ISSN 0416-3885 = Družina
COBISS.SI-ID
16377858

35.
        DVE domovini : razprave o izseljenstvu = Two Homelands : migration studies. - 1990, št. 1-        . - Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. - Drugače povezano delo: Dve domovini (Online) = ISSN 1581-1212. - Drugače povezano delo: Two homelands (English online ed.) = ISSN 1581-1220
ISSN 0353-6777 = Dve domovini
K P B 414
COBISS.SI-ID
3025930

36.
DVOJEZIČNA zvezna trgovska akademija (Celovec)
        Report. - 1990/1991-        . - Klagenfurt : Leitung der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie = Celovec : Vodstvo Dvojezične zvezne trgovske akademije, [1991]-
K P B 413
COBISS.SI-ID
27091200

37.
        Der ECKART : so weit die deutsche Sprache reicht. - Jg. 50 (Mai 2002)-        . - Wien : Österreichische Landsmannschaft, 2002-. - Je nadaljevanje: Eckartbote (ISSN Y500-1188)
K P C 88
COBISS.SI-ID
8296269

38.
        EMIGRANT : bollettino dell'Associazione emigranti sloveni Friuli-Venezia Giulia = glasilo Društva slovenskih izseljencev Beneške Slovenije . - Orbe : Cividade : [Zveza Slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske Krajine], 1969-
ISSN 2039-876X = Emigrant (Orbe)
K P C 245
COBISS.SI-ID
29808641

39.
        ETHNIC and racial studies . - Abingdon : Taylor&Francis, 1978-
ISSN 0141-9870 = Ethnic and racial studies
K P B 321
COBISS.SI-ID
25418496

40.
        ETNOLOGIJA Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza. - 1 (1997)- . - Budimpešta : Madžarsko etnološko društvo = Budapest : A Magyar Néprajzi Társaság, 1997-
ISSN 1418-3382 = Etnologija Slovencev na Madžarskem
K P B 454
COBISS.SI-ID
6520653

41.
        EUROPA ethnica. - Jg.1, No.1 (1958)-        . - Wien : Wilhelm Braumüller, 1958-. - Je nadaljevanje: Nation und Staat = ISSN 0256-5641
ISSN 0014-2492 = Europa ethnica
K P B 69
COBISS.SI-ID
1561092

42.
        GALEB : mladinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1954/1955)-        . - Čedad : Zadruga Novi Matajur, 1954-
ISSN 1124-6480
K P B 45
COBISS.SI-ID
29761793

43.
        GEDENKSTÄTTENRUNDBRIEF . - Berlin : Stiftung Topographie des Terrors, 1983-
K P B 521
COBISS.SI-ID
13131597

44.
        GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede = bulletin of the Association of the Geographical Societies of Slovenia = bulletin de L'Association des Sociétés de géographiques de la Slovénie. - Letn. 1 (1924)-        . - Ljubljana : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924-
ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik
K P B 8
COBISS.SI-ID
3590914

45.
        Il GIORNALE di Resia : quadrimestrale di informazione dell'amministrazione comunale di Resia. - Anno 1, n.1(dec.) (1990)-        . - Prato di Resia : Amministrazione Comunale di Resia, 1990-
COBISS.SI-ID
30357760

46.
        GLASNIK Slovenske matice. - Let. 1, št. 1 (1954/1955)-        . - Ljubljana : Slovenska matica, 1954-
ISSN 0351-0298 = Glasnik Slovenske matice
K P B 287
COBISS.SI-ID
15962114

47.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society. - Let. 1, št. 1 (1961)-        . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1961-
ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva
K P C 287
COBISS.SI-ID
6725378

48.
        GLASNIK UP ZRS. - Letn. 16, št. 1/2 (2011)- . - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper : Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria : University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, 2011-. - Je nadaljevanje: Glasnik ZRS Koper = ISSN 1318-9131
ISSN 2232-349X = Glasnik UP ZRS
K P B 446
COBISS.SI-ID
256251392

49.
        GORIŠKI letnik : zbornik Goriškega muzeja . - Nova Gorica : Goriški muzej, 1974-
ISSN 0350-2929 = Goriški letnik
K P B 364
COBISS.SI-ID
7123970

50.
        GOTTSCHEER Zeitung : Heimatblatt der Gottscheer . - Klagenfurt : [s. n.], 1955-. - Je nadaljevanje: Gottscheer Zeitung (Kočevje) = ISSN 1855-3117
COBISS.SI-ID
29490432

51.
        GRADIVO in razprave . - Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1979-
ISSN 1318-3478
K B 3493
COBISS.SI-ID
725837

52.
        HISTRIA : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review. - Br. 1 (2011)-        . - Pula : Istarsko povijesno društvo : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-
ISSN 1848-1183 = Histria
K P B 522
COBISS.SI-ID
32995629

53.
        HRVATSKE novine : tajednik Gradišćanskih Hrvatov. - Let.1, št.1 (1909)-        . - Željezno : Hrvatsko štamparsko društvo, 1909-
COBISS.SI-ID
10317

54.
        [Immigrants and minorities]
        IMMIGRANTS & minorities . - London : Frank Cass & Co. Ltd
ISSN 0261-9288 = Immigrants & minorities
K P B 376
COBISS.SI-ID
27672832

55.
        INTERCULTURAL education . - Abingdon : Taylor&Francis, 2000-. - Je nadaljevanje: European journal of intercultural studies = ISSN 0952-391X
ISSN 1467-5986
K P B 477
COBISS.SI-ID
7429453

56.
        INTERNATIONAL journal of bilingual education and bilingualism. - Vol.1, n.1, (1998) -        . - Abingdon : Taylor&Francis, 1998-
ISSN 1367-0050
K P B 455
COBISS.SI-ID
5565773

57.
        INTERNATIONAL journal of intercultural relations . - New Brunswick(N.J) : Transaction Periodicals Consortium, 1977-
ISSN 0147-1767 = International journal of intercultural relations
K P B 389
COBISS.SI-ID
26808576

58.
        INTERNATIONAL journal of the sociology of language . - Berlin ; New York ; The Hague : Mouton de Gruyter, 1974-
ISSN 0165-2516 = International journal of the sociology of language
K P B 311
COBISS.SI-ID
4992522

59.
        The INTERNATIONAL journal on minority and group rights . - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff publishers, 1993-
ISSN 1385-4879
K P B 471
COBISS.SI-ID
5822285

60.
        ISOLA nostra : mensile di informazioni . - [Trieste] : [Comunità degli Isolani], 1965-
COBISS.SI-ID
6785329

61.
        ISONZO : giornale di frontiera = Soča : časopis na meji. - Let. 1, št. 1 (1989)-        . - Gorizia = Gorica : [s.n.], 1989-
ISSN 1124-6510
K P C 331
COBISS.SI-ID
33096704

62.
        JADRO .... - Letn. 1, št. 1 (feb. 1988)- . - Ronke : Društvo Jadro, 1988-
K P C 367
COBISS.SI-ID
35507201

63.
        JAHRBUCH der Diözese Gurk = Zbornik Krške škofije . - Celovec : Bischöfliches Gurker Ordinariat, 1978-
K B 2990
COBISS.SI-ID
11853

64.
        JAHRBÜCHER für Geschichte und Kultur Südosteuropas = History and culture of South Eastern Europe. - Bd. 1 (1999)-        . - München : Slavica Verlagsbuchhandel, 2000-. - Je nadaljevanje: Münchner Zeitschrift für Balkankunde = ISSN 0170-8929
ISSN 1617-5581 = Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas
K P B 499
COBISS.SI-ID
45387521

65.
        JOURNAL of ethnic and migration studies. - Volume 24, number 1, 1998-        . - Abingdon, Oxfordshire : Taylor&Francis, 1998-. - Je nadaljevanje: New community = ISSN 0047-9586
ISSN 1369-183X
K P B 457
COBISS.SI-ID
6388045

66.
        JOURNAL of language and social psychology . - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Periodicals Press, 1982-
ISSN 0261-927X = Journal of language and social psychology
K P B 384
COBISS.SI-ID
27671552

67.
        JOURNAL of multilingual and multicultural development . - Clevedon : Tieto Ltd, 1980-
ISSN 0143-4632 = Journal of multilingual and multicultural development
K P B 340
COBISS.SI-ID
1556996

68.
        Der KÄRNTNER : Mitteilungsblatt des Kärntner Heimatdienstes . - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 19??-. - Je nadaljevanje: Ruf der Heimat
COBISS.SI-ID
11597

69.
        KÄRNTNER Jahrbuch für Politik. - 1994-        . - Klagenfurt : Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft, 1994-
K P B 443
COBISS.SI-ID
4495181

70.
        KNJIŽNICA : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library : journal for library and information science. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1957)-        . - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. - Ima spletno izd.: Knjižnica = ISSN 1581-7903
ISSN 0023-2424 = Knjižnica (Tiskana izd.)
K P B 22
COBISS.SI-ID
331277

71.
        KOLEDAR : za leto ... - 1925-        . - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1924-
ISSN 1124-6561 = Koledar - Goriška mohorjeva družba
K B 927
COBISS.SI-ID
30829569

72.
        KOLEDAR Mohorjeve družbe v Celovcu. - 1992- . - Celovec : Mohorjeva družba, 1991-. - Je nadaljevanje: Koledar Družbe sv. Mohorja
ISSN 1024-1493 = Koledar ... - Mohorjeve družbe v Celovcu
K B 310
COBISS.SI-ID
6733

73.
        KORIJENI : list Saveza hrvatskih društava u Sloveniji. - 2008, št. 1 -        . - Ljubljana : Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2008-
K P C 395
COBISS.SI-ID
11126093

74.
        KOROŠKI etnološki zapisi : glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. - Letn. 1, 1 (1999)-        . - Klagenfurt = Celovec : Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jernik, 1999-
K P B 338
COBISS.SI-ID
412884

75.
        KOROŠKI koledar .... - 1963-        . - Celovec : Založba Drava, 1963-. - Je nadaljevanje: Koledar slovenske Koroške
K B 200
COBISS.SI-ID
8089344

76.
        KOROŠKI vestnik : glasilo Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora v Celovcu in klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. - Letn. 26, št. 1/2 (1992)-        . - Ljubljana : Klub koroških Slovencev v Ljubljani, 1992-. - Je nadaljevanje: Vestnik koroških partizanov = ISSN 0350-7130
ISSN 1318-1866 = Koroški vestnik (Ljubljana)
K P B 208
COBISS.SI-ID
36282368

77.
        KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)-        . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)
K P C 30
COBISS.SI-ID
8221696

78.
KRŠČANSKA kulturna zveza (Celovec)
        Krščanska kulturna zveza = Christlicher Kulturverband. - 1980-        . - Celovec = Klagenfurt : Krščanska kulturna zveza, 1980-
K P C 345
COBISS.SI-ID
4867917

79.
        KULTURAUSTAUSCH . - Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen, 2006-. - Je nadaljevanje: Zeitschrift für Kulturaustausch = ISSN 0044-2976
K P C 44a
COBISS.SI-ID
10689613

80.
        KULTURLANDMENSCHEN : Beiträge zu Volkskunde, Geschichte, Gesellschaft und Naturkunde : Zeitschrift der Kärntner Landsmannschaft. - Heft 1 (2010) -        . - Klagenfurt : Kärntner Landsmannschaft, 2010-. - Je nadaljevanje: Die Kärntner Landsmannschaft
K P C 87
COBISS.SI-ID
11538509

81.
        LADINIA : sföi culturâl dai ladins dles Dolomites. - Vol. 1 (1977)-        . - San Martin de Tor : s.n., 1977-
ISSN 1124-1004
K B 2972
COBISS.SI-ID
28777472

82.
        LAIBACHER Zeitung. - 1784, Nr. 1 (1. Jan.)-Jg. 137, Nr. 248 (28. Okt. 1918). - Laibach = Ljubljana : Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr, 1784-1918. - Ima suplement ali prilogo: Blätter aus Krain = ISSN 1580-8653. - Ima suplement ali prilogo: Laibacher Wochenblatt = ISSN 1580-8688. - Ima suplement ali prilogo: Illyrisches Blatt = ISSN 1580-8696. - Ima suplement ali prilogo: Illustriertes Unterhaltungsblatt. - Je nadaljevanje: Wöchentlicher Auszug von Zeitungen = ISSN 1580-8637
ISSN 1580-8645 = Laibacher Zeitung
K P C 410
COBISS.SI-ID
8641074

83.
        LANGUAGE and education : an international journal . - Clevedon : Multilingual Matters, 1987-
ISSN 0950-0782 = Language and education
K P B 374
COBISS.SI-ID
27669248

84.
        LANGUAGE, culture and curriculum . - Abingdon : Taylor & Francis
ISSN 0790-8318 = Language culture and curriculum
K P B 368
COBISS.SI-ID
26731520

85.
        LETNO poročilo : šolsko leto ... . - Celovec : Glasbena šola na Koroškem = Klagengurt : Kärntner Musikschule, 1985-
K C 849
COBISS.SI-ID
28805377

86.
        LETNO poročilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu = Jahresbericht des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt. - Let.1.,št. 1 (1957/1958)-        . - Celovec : Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence, 1957/1958-
K B 783
COBISS.SI-ID
32425729

87.
        LĚTOPIS : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow. - 1, 1 (1992)-        . - Bautzen = Budyšin : Domowina-Verlag = Domowina, 1992-. - Nastalo z združitvijo: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad A, Rěčespyt = ISSN 0863-0585; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe B, Geschichte = ISSN 0522-5078; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe C, Volkskunde = ISSN 0522-5086; in: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad D, Kultura a wuměłstwo = ISSN 0233-0970
ISSN 0943-2787
K P B 516
COBISS.SI-ID
31408897

88.
        LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava. - Letn. 1 = Eyf. 1 (2007)-        . - Lendava : Občina, 2007-
ISSN 1854-7931 = Lindua
K P C 404
COBISS.SI-ID
231154176

89.
        LOT und Waage : Zeitschrift des Alpenlandischen Kulturverbandes Südmark. - Vol.1, No.1 (1953)-        . - Graz : Alpenländischer Kulturverband Südmark, 1953-
K P B 79
COBISS.SI-ID
9549

90.
        MIGRACIJSKE i etničke teme. - God. 17, br. 1/2 (2001)-        . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001-. - Je nadaljevanje: Migracijske teme = ISSN 0352-5600
ISSN 1333-2546
K P B 344
COBISS.SI-ID
113845504

91.
        MIGRALEX : Zeitschrift für Fremden- und Minderheitenrecht. - 2003, [Nr.] 1-        . - Wien : Braumüller, 2003-
ISSN 1727-057X = Migralex
K P C 388
COBISS.SI-ID
1019604

92.
MIROVNI inštitut (Ljubljana). Skupina za spremljanje nestrpnosti
        Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti. - 2001, št. 1-        . - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2001-
ISSN 1580-7371 = Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti
K P B 486
COBISS.SI-ID
115035392

93.
        MLADI rod. - Leto 1, št. 1 (1952)-        . - Celovec = Klagenfurt : Društvo "Mladi rod", 1952-
ISSN 0462-9671 = Mladi rod
K P B 37
COBISS.SI-ID
29252097

94.
        MLADIKA. - Leto 1, št. 1 (1957)-        . - Trst : Mladika, 1957-. - Ima suplement ali prilogo: Rast. - Ima suplement ali prilogo: Draga
ISSN 1124-657X = Mladika (Trst)
K P C 92
COBISS.SI-ID
28732673

95.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1943)-        . - Ljubljana : Mladina d.d., 1943-
ISSN 0350-9346
COBISS.SI-ID
16178432

96.
        MOHORJEV koledar .... - 1966-        . - Celje : Mohorjeva družba, 1965-. - Je nadaljevanje: Koledar Mohorjeve družbe
ISSN 1318-5462
K B 468
COBISS.SI-ID
14980352

97.
        MONITOR ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften. - [Tiskana izd.]. - Vol. 3, no. 1/2 (2001)-        . - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-. - Je nadaljevanje: Monitor - ISH = ISSN 1580-0156. - Drugače povezano delo: Monitor ISH (Spletna izd.) = ISSN 1580-7118
ISSN 1580-688X = Monitor ISH
K P B 487
COBISS.SI-ID
114155776

98.
        MOSTOVI : srpske novine : glasilo Saveza srbskih društava Slovenije . - Solkan : Savez srpskih društava Slovenije, [2004]-
K P C 391
COBISS.SI-ID
55159297

99.
        MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat = revija za literaturo, umetnost, družboslovje in kritiko. - 1988, 1. sz.-        . - Lendava = Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1988-
ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)
K P B 396
COBISS.SI-ID
16563458

100.
        NAPTÁR... : a szlovéniai magyarok évkönyve . - Lendva = [Lendava] : A Szlovéniai Magyar írócsoport, 1971-
ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)
K B 1285
COBISS.SI-ID
18797570

101.
        NÄŠ glas = La nostra voce : periodico del Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum". - Anno 5 [i. e. 1], no. 1 (dic. 2005)-        . - Prato di Resia : Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum", 2005-
K P C 408
COBISS.SI-ID
231738112

102.
        NATIONAL identities . - Basingstoke : Taylor & Francis, 1999-
ISSN 1460-8944 = National identities (Print)
K P B 481
COBISS.SI-ID
7837517

103.
        NATIONALISM and ethnic politics. - Vol.1, No.1 (1995)-        . - London : Routledge, Taylor & Francis Group, 1995-
ISSN 1353-7113
K P B 438
COBISS.SI-ID
1368141

104.
        NATIONALITIES papers : the journal of nationalism and ethnicity . - Abingdon : Taylor&Francis : Association for the study of nationalities, 1972-
ISSN 0090-5992 = Nationalities papers
K P B 332
COBISS.SI-ID
25998848

105.
        NATIONS and nationalism : journal of the association for the study of ethnicity and nationalism. - vol. 1, no. 1 (1995)-        . - Oxford : Blackwell Publishing, 1995-
ISSN 1354-5078
K P B 447
COBISS.SI-ID
2223

106.
        NEDELJA : cerkveni list krške škofije. - Letn. 1, št. 1 (1926)-        . - Celovec : Ordinariat krške škofije, Slovenski dušnopastirski urad, 1926-. - Ima suplement ali prilogo: Štirinajst dni
ISSN 1024-1485 = Nedelja (Celovec)
K P C 36
COBISS.SI-ID
24321280

107.
        NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Let. 1, št. 1 (17. sept. 1995)-        . - Ljubljana : [Delo], 1995-. - Drugače povezano delo: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID
53709568

108.
        NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - Évf. 1, sz. 1 (1956)-        . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti, 1956-. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X
ISSN 0352-6569 = Népújság (Lendava)
COBISS.SI-ID
16297218

109.
        NOUVELLES du Centre d'études francoprovençales . - Saint-Nicolas : Centre d'etudes francoprovençales Rene Willien, 1980-
ISSN 1120-9143 = Nouvelles du Centre d'études francoprovençales René Willien
K P B 358
COBISS.SI-ID
4685

110.
        NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)- . - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996-. - Ima suplement ali prilogo: Bodi človek! = ISSN 2039-8778. - Ima suplement ali prilogo: Cerkev v misijonih. - Ima suplement ali prilogo: Vsi smo misijonarji. - Nastalo z združitvijo: Katoliški glas = ISSN 1124-6537; in: Novi list = ISSN 1124-6618
ISSN 1124-6596 = Novi glas
COBISS.SI-ID
38622465

111.
        NOVI Matajur : tednik Slovencev videmske pokrajine. - Leto 1, št. 1 (1974)-        . - Čedad : ZTT, 1974-. - Je nadaljevanje: Matajur
ISSN 1124-6626
COBISS.SI-ID
29265409

112.
        NOVI odmev : glasilo Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom. - Številka 1, december 1996-        . - Zagreb : Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom, 1996-
ISSN 1331-548X
K P C 351
COBISS.SI-ID
5302861

113.
        NOVICE : slovenski tednik za Koroško. - Št. 1 (11.apr. 2003)-        . - Celovec = Klagenfurt : Slomedia, 2003-. - Ima suplement ali prilogo: Kultura. - Ima suplement ali prilogo: TAKe that
COBISS.SI-ID
1000660

114.
        La NUOVA voce giuliana. - Ann. 1, n. 1 (16 gen. 2000)-        . - Trieste : Associazione delle Comunità Istriane, 2000-. - Je nadaljevanje: Voce giuliana
COBISS.SI-ID
6379825

115.
        ÖSTERREICH in Geschichte und Literatur mit Geographie. - Jg. 16, Hft. 1 (1972)-        . - Wien : Institut für Österreichkunde, 1972-. - Je nadaljevanje: Österreich in Geschichte und Literatur = ISSN 0029-8743
ISSN 1013-9966 = Östereich in Geschichte und Literatur mit Geographie
K P B 184
COBISS.SI-ID
29474817

116.
        ÖSTERREICHISCHES Jahrbuch für Politik . - München : Oldenbourg ; Wien : Verlag für Geschichte u. Politik, 1978-
ISSN 0170-0847 = Österreichisches Jahrbuch für Politik
K B 3065
COBISS.SI-ID
27170304

117.
        PANNONISCHES Jahrbuch = Panonski ljetopis = Panonski letopis = Pannon évkönyv. - 1 (1994)- . - Güttenbach : Pannonisches Institut = Pinkovac : Panonski institut ; Wien : Literas, 1994-
K P B 427
COBISS.SI-ID
4453197

118.
        PANORAMA : rivista quindicinale. - Anno 1, no. 1 (1952)-        . - Fiume = Rijeka : Edit, 1952-
ISSN 0475-6401 = Panorama (Rijeka)
K P C 81
COBISS.SI-ID
16384002

119.
        PATTERNS of prejudice. - Vol. 1, n.1 (1967)-        . - Southampton : Parkes institute for the study of Jewish/non-Jewish relations ; Abingdon : Routledge - Taylor&Francis Group, 1967-
ISSN 0031-322X = Patterns of prejudice
K P B 327
COBISS.SI-ID
26103552

120.
        PLANIKA : glasilo Slovenskega kulturnega društva Triglav Split . - Split : Slovensko kulturno društvo Triglav, [199-]-
K P C 376
COBISS.SI-ID
7455821

121.
        PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)-        . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991-. - Je nadaljevanje: Narodne novine = ISSN 0133-1469
ISSN 1218-7062 = Porabje
COBISS.SI-ID
23908608

122.
        PORABSKI koledar ... : letopis Slovencev na Madžarskem. - 2010-        . - [Szentgotthárd] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010-. - Je nadaljevanje: Slovenski koledar = ISSN 0237-1480
ISSN 2061-4888 = Porabski koledar
K P B 520
COBISS.SI-ID
250685952

123.
        PRILOZI = Contributions . - Sarajevo : Institut za istoriju, 1973-. - Je nadaljevanje: Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta = ISSN 0581-7404
ISSN 0350-1159 = Prilozi - Institut za istoriju (Sarajevo)
K P B 475
COBISS.SI-ID
102167

124.
        PRIMORSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 58, št. 78 (27. sep. 2004)-        . - Koper : Primorske novice, 2004-. - Ima spletno izd.: Primorske novice = ISSN 1580-4747. - Ima suplement ali prilogo: Bonbon = ISSN 1854-4452. - Ima suplement ali prilogo: Istra (Koper) = ISSN 1855-3788. - Nastalo z združitvijo: Primorske novice (Izd. Nova Gorica) = ISSN 1580-4739; in: Primorske novice (Izd. Koper) = ISSN 1580-4720
ISSN 1854-0570 = Primorske novice (2004)
COBISS.SI-ID
216812032

125.
        PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)-        . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945-. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Ima suplement ali prilogo: Jezikovne skupnosti v Videmski pokrajini. - Ima suplement ali prilogo: Klop. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik
ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik
COBISS.SI-ID
7415808

126.
        PRIMORSKI rodoljub : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. - Letn. 1, št. 1 (1999)-        . - Koper : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacij TIGR Primorske, 1999-
K P C 364
COBISS.SI-ID
103509760

127.
        PRISPEVKI za novej&scar, on;o zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions à l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Letn. 26, št. 1/2 (1986)-        . - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 1986-. - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838
ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino
K P B 360
COBISS.SI-ID
7530754

128.
        PROBLEMI sjevernog Jadrana. - Sv. 1, 1963- . - Zagreb : HAZU ; Rijeka : Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci ; Pula : Područna zajednica u Puli, 1963-
ISSN 0351-8825 = Problemi Sjevernog Jadrana
K B 801
COBISS.SI-ID
6477570

129.
        PROFIL : das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs . - Wien : Profil, 1970-
ISSN 1022-2111 = Profil (Wien. 1970)
K P C 182
COBISS.SI-ID
28009984

130.
        QUADERNI. - Vol. 1 (1971)-        . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1971-
ISSN 0350-6746 = Quaderni - Centro di ricerche storiche Rovigno
K P B 392
COBISS.SI-ID
8672514

131.
        QUALESTORIA : bollettino dell'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. - An. 6, [no.] 2 (1978)-        . - Trieste : Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1978-. - Je nadaljevanje: Qualestoria. - Nadaljuje se kot: Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia = ISSN 0393-6031
ISSN 0393-6082 = Qualestoria
K P B 323
COBISS.SI-ID
2486537

132.
        RAST : mladinska priloga Mladike. - 1982, 1-        . - Trst : Mladika, 1982-
COBISS.SI-ID
30306561

133.
        RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)-        . - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1990-. - Ima spletno izd.: Razprave in gradivo (Spletna izd.) = ISSN 1854-5181. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720
ISSN 0354-0286
K P B 54
COBISS.SI-ID
23045378

134.
        REPORTER : informativni tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (19. maj 2008)-        . - Ljubljana : Prava smer, 2008-
ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)
COBISS.SI-ID
239151104

135.
        La RICERCA : bollettino del Centro di ricerche storiche Rovigno. - Anno I, n. 1 (1991) -        . - Rovigno : Unione italiana : Centro di ricerche storiche, 1991-
ISSN 1330-3503
K P C 318
COBISS.SI-ID
57421

136.
        RICERCHE sociali. - N. 1 (1989)-        . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1989-
ISSN 0353-474X = Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno
K P B 407
COBISS.SI-ID
25079810

137.
        RIVISTA di studi politici internazionali . - Firenze : Monnier, 1934-
ISSN 0035-6611 = Rivista di studi politici internazionali
K P B 30
COBISS.SI-ID
27140096

138.
        ROMANO glauso : glas Romov : časopis Romskega društva Čapla Vanča vas - Borejci. - Letn. 1, št. 1, december 2004-        . - Vanča vas - Borejci : Romsko društvo Čapla, 2004-
K P C 292
COBISS.SI-ID
9989709

139.
        ROMANO Kipo : Informations-Zeitung Kulturverein Österreichischer Roma. - Nr. 1 (1996)-        . - Wien : Kulturverein Österreichischer Roma, 1996-
K P C 374
COBISS.SI-ID
8056397

140.
        ROMANO nevijpe = Romske novice : časopis Romani Union - Zveze Romov občine Murska Sobota. - Leto 1, št. 1 (4.april 1992)-        . - Murska Sobota : [Zveza Romov občine Murska Sobota], 1992-
K P C 341
COBISS.SI-ID
29886208

141.
        ROMANO them = Romski svet. - Let. 1, št. 1 (junij 1996)-        . - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 1996-
ISSN 1318-9158 = Romano them
K P C 369
COBISS.SI-ID
60873728

142.
        SIGNAL : Jahresschrift des Pavel-Hauses = letni zbornik Pavlove hiše . - Laafeld : Pavelhaus = Potrna : Pavlova hiša, 1995-
K P C 347
COBISS.SI-ID
60609792

143.
        SKUPNOST : glasilo Slovenske skupnosti. - 1974, jan.-        . - Trst : Izvršni odbor SSk, 1974-. - Je nadaljevanje: Beseda Slovenske skupnosti
ISSN 1124-6693 = Skupnost
COBISS.SI-ID
29749249

144.
        SKUPNOST : informacijski list Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. - Št. 1 (november 2005)-        . - Celovec : Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 2005-
COBISS.SI-ID
1338324

145.
        SLOVENE studies : journal of the Society for Slovene studies. - Vol. 1, no. 1 (1979)- . - Bloomington : Society for Slovene studies, 1979-. - Nastalo z združitvijo: Newsletter - Society for Slovene Studies = ISSN 0145-6830; in: Papers in Slovene studies = ISSN 0360-179X
ISSN 0193-1075 = Slovene studies
K P B 388
COBISS.SI-ID
1149700

146.
        SLOVIT : bollettino di informazioni = informacijski list Slovencev v Italiji. - Anno 1, no. 1 (1999) -        . - Cividale del Friuli : Most, 1999-
ISSN 1826-6371 = Slovit (Cividale del Friuli)
K P D 12
COBISS.SI-ID
100705024

147.
        SOCIOLINGUISTICA : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik = international yearbook of European sociolinguistics = annuaire international de la sociolinguistique Européenne . - Tübingen : Niemeyer, 1987-
ISSN 0933-1883 = Sociolinguistica
K P B 428
COBISS.SI-ID
30503937

148.
        SOPOTJA : glasilo slovenske manjšine na Reki in v PGŽ. - Letn. 1, št. 1 (2012)-        . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012-. - Je nadaljevanje: Kažipot (Rijeka) = ISSN 1845-5034
K P C 405
COBISS.SI-ID
12152397

149.
        SOT la nape : riviste furlane di culture . - Udine : Società filologica friulana "G. I. Ascoli" = Societât filologjiche furlane "G. I. Ascoli", 1982-. - Je nadaljevanje: Ce Fastu? Sot la nape = ISSN 0392-8128
ISSN 1120-8961 = Sot la nape (1982)
K P B 139
COBISS.SI-ID
42130176

150.
        SOUTHEASTERN Europe. - Vol. 1 (1974)-        . - Leiden : Brill, 1974-
ISSN 0094-4467
K P B 517
COBISS.SI-ID
2857487

151.
        [Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft-Rundschau]
        SWS-Rundschau. - Jg.1, No.1 (1960)-        . - Wien : Verlag des Österreichischen Gewerkschafts Bundes, 1960-. - Nastalo z združitvijo: Journal für Angewandte Sozialforschung = = ISSN 0025-8822; in: Journal für Sozialforschung = ISSN 0253-3995
ISSN 1013-1469 = SWS-Rundschau
K P B 378
COBISS.SI-ID
27634944

152.
        STATISTISCHES Handbuch des Landes Kärnten . - Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 1955
ISSN 0411-0935 = Statistisches Handbuch des Landes Kärnten
K C 81
COBISS.SI-ID
26449664

153.
        STATISTISCHES Jahrbuch Österreichs. - Neue Folge, Jg. 43 (1992)-        . - Wien : Statistik Austria, 1992-. - Je nadaljevanje: Statistisches Handbuch für die Republik Österreich = ISSN 0081-5314. - Druga izdaja na drugem mediju: Statistisches Jahrbuch Österreichs = ISSN 1815-0713
ISSN 1811-6760
K B 451
COBISS.SI-ID
1764429

154.
        STIMME : von und für Minderheiten . - Innsbruck : Bürgerinitiative Demokratisch Leben, 1991-
K P C 343
COBISS.SI-ID
29603329

155.
        STORIA contemporanea in Friuli . - Udine : Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1973-. - Je nadaljevanje: Rassegna di storia contemporanea = ISSN 1127-0993
ISSN 1127-0977
K P B 297
COBISS.SI-ID
54093

156.
        STUDI Goriziani : rivista della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. - Vol. 1 (1923)- . - Gorizia : Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, 1923-
ISSN 0392-1735 = Studi Goriziani
K P B 11
COBISS.SI-ID
26459648

157.
        STUDIES in ethnicity and nationalism . - London : Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, 2001-. - Je nadaljevanje: ASEN bulletin = ISSN 1353-8004
ISSN 1473-8481 = Studies in ethnicity and nationalism
K P B 515
COBISS.SI-ID
20213549

158.
        SÜDOSTEUROPA : Zeitschrift für Gegenwartsforschung . - München : Südost-Institut : R. Oldenbourg Verlag, 1982-. - Je nadaljevanje: Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa = ISSN 0043-695X
ISSN 0722-480X = Südosteuropa (München, Südostinstitut)
K P C 6
COBISS.SI-ID
1087492

159.
        SVOBODNA beseda : revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2015)- . - Ljubljana : ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2015-
ISSN 2463-8218 = Svobodna beseda (Ljubljana)
K P D 11
COBISS.SI-ID
282293248

160.
        ŠOLSKA kronika : revija za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : Journal of the history of schooling and education : Bulletin of the Slovenian school museum = Schulchronik : Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums. - [Vol.] 1[25] (1992)-        . - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 1992-. - Deloma je nadaljevanje: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972
ISSN 1318-6728 = Šolska kronika
K B 988
COBISS.SI-ID
51623936

161.
        TEORIJA in praksa : družboslovna revija. - Let. 1, št. 1 (1964)-        . - Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1964-
ISSN 0040-3598 = Teorija in praksa
K P B 165
COBISS.SI-ID
763652

162.
        TRADITIONES : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta = acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum. - 1972, št. 1-        . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972-
ISSN 0352-0447 = Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
K P B 390
COBISS.SI-ID
16175874

163.
        TRINKOV koledar . - Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko, 1952-
ISSN 1124-6790
K P A 111
COBISS.SI-ID
28988160

164.
        UPORABNO jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije = Applied linguistics : journal of the Slovene Association of Applied Linguistics. - 1993, [št.] 1-        . - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-
ISSN 1318-2838 = Uporabno jezikoslovje
K P B 426
COBISS.SI-ID
6745604

165.
        VEČER. - Let. 1, št. 1 (9. maja 1945)-        . - Maribor : Večer, 1945-
ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)
COBISS.SI-ID
15921154

166.
        VESTNIK. - Letn. 18, št. 1 (1966)-        . - Murska Sobota : Podjetje za informiranje, 1966-. - Ima suplement ali prilogo: Pén (Murska Sobota) = ISSN 1318-6140. - Je nadaljevanje: Pomurski vestnik = ISSN 1318-6418
ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)
COBISS.SI-ID
16017922

167.
        VIRI. - 1980, št. 1-        . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1980-
ISSN 0353-9849 = Viri - Arhivsko društvo Slovenije
K C 656
COBISS.SI-ID
26675202

168.
        La VOCE del popolo. - Anno 1, No 1 (1945)-        . - Fiume : Edit, 1945-
ISSN 0350-5030 = La Voce del popolo
COBISS.SI-ID
15922178

169.
        ZBORNIK soboškega muzeja. - 1990, št. 1- . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1990-
ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja
K P B 440
COBISS.SI-ID
22340866

170.
        ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)-        . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-
ISSN 0350-5774
K P B 14
COBISS.SI-ID
4293634

171.
        [Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti]
        IZVESTJE Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - 2004 (dec.)-        . - Nova Gorica : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004-
K P C 390
COBISS.SI-ID
23372077

172.
        ZORA Cankarjeva . - Sarajevo : Slovensko kulturno društvo "Cankar", 1993-
ISSN 1512-5580 = Zora Cankarjeva
K P C 348
COBISS.SI-ID
51596800

173.
        ZVON : kulturno-družbena revija. - Let. 1, št.1 (maj 1998)-        . - Ljubljana ; Celovec : Mohorjeva družba Celovec, 1998-. - Je nadaljevanje: Celovški zvon = ISSN 1024-1469
ISSN 1408-645X = Zvon (Ljubljana)
K P B 470
COBISS.SI-ID
12733586

 

 

NEWS

28-9-2023
Slovenian minority in Croatia faces low political participation and teacher shortages

More

2-8-2023
The project "SPOZNAJ - Support for the Implementation of Open Science Principles in Slovenia" just launched. This initiative involves the Central Technical Library at the University of Ljubljana and 20 Slovenian public research organizations, all of which will align their practices with open science practices.

More

15-2-2023
Associates of the institute dr. Lara Sorgo and dr. Sabina Zorčič received awards at the end of 2022 for their doctoral theses, where they research the individual's formation of identity and personal belonging.

More

11-1-2023
The institute has begun its collaboration in the 3-year project LEGITIMULT - "Legitimate crisis governance in multilevel systems" (Horizon Europe)

More