English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 81 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.
Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko.

Navodila za oddajo prispevkov so objavljena na internetni strani http://www.inv.si/RIG/Za_avtorje.htm

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editortd@
guest.arnes.siRazprave in gradivo, 2018, št. 81
Kazalo


Mitja Žagar
Autonomy as Mode of Inclusion and Participation of Distinct Communities and Persons Belonging to them / Avtonomija kot način vključevanja in participacije specifičnih skupnosti
in njihovih pripadnikov

Karl Kössler
Governing Divided Societies through Territorial Autonomy? From (too) Great Expectations to a Contextualist View / Upravljanje razdeljenih družb s teritorialno avtonomijo? Od (pre)velikih
pričakovanj do kontekstualističnega pogleda

Sara Brezigar, Zaira Vidau
Political Participation of the Slovene Community in Italy: A Critical View of its Representation and its Organisational Structure / Politična participacija slovenske skupnosti v Italiji: Kritični pogled na predstavništvo in organiziranost

Ireoluwatomi Oloke, Preston Lindsay, Sean Byrne
The Intersection of Critical Emancipatory Peacebuilding and Social Enterprise: A Dialogical Approach to Social Entrepreneurship / Presek kritičnega emancipatornega utrjevanja miru in socialnega podjetništva: dialoški pristop h socialnemu podjetništvu

Jan Brousek
The Concept of Peace Region as Alternative to (Traditional) Political Autonomy: Experiences from the Project Building the Peace Region Alps-Adriatic / Koncept mirovne regije kot alternativa (tradicionalni) politični avtonomiji:izkušnje projekta oblikovanja Mirovne regije Alpe Jadran

Adam Rozgonyi-Horvath
Treatment Options for the Post-Socialist Poverty Culture – The Case of a Roma Settlement in Hungary / Možnosti zdravljenja post-socialistične kulture revščine – primer romskega
naselja na Madžarskem
Razprave in gradivo, 2018, št. 80
Kazalo

Ivan Armanda
Nadbiskup Alojzije Stepinac i zbrinjavanje prognanih slovenskih konventualaca u Drugom svjetskom ratu / Archbishop Alojzije Stepinac and Providing Refuge to Exiled Slovenian Friars Minor Conventuals in World War II

Filip Škiljan
Slovensko stanovništvo u župama Marija Gorica, Dubravica i Brdovec od sredine 19. stoljeća do današnjih dana / Slovenian Population in the Parishes Marija Gorica, Dubravica and Brdovec from the mid-19th Century to the Present Day

Kristina Riman
Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa / Slovene Writers in Croatia as Connectors within Slovenian-Croatian Relations

Katarina Pajnič
Ekonomski položaj in demografska struktura Slovencev na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri / Economic Situation and Demographic Structure of Slovenes within Croatia: Yesterday, Today, Tomorrow

Nives Zudič Antonič
Teaching in Plurilinguistic Environments with a Minority Language: Analysis of a Pre-service Training Project / Poučevanje v večjezičnih okoljih z manjšinskimi jeziki: analiza projekta izobraževanja učiteljev

NOVICE

11-3-2019
Izšla je 191. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 28. decembra 2018 do 3. januarja 2019.

Več

1-3-2019
Izšla je 190. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 21. decembra do 27. decembra 2018.

Več

27-2-2019
Sodelavec INV, dr. Attila Kovács je v ponedeljek, 25. februarja ob 17. uri v Lentiju na Madžarskem predaval ob dnevu žrtvam komunizma (Kommunizmus áldozatainak emléke). Naslov predavanja »Prekmurski Madžari v senci srpa in kladiva / A muravidéki magyarság a sarló és kalapács árnyékában«.

Več

26-2-2019
Izšla je 189. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 14. decembra do 20. decembra 2018.

Več