English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 80 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.
Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko.

Navodila za oddajo prispevkov so objavljena na internetni strani http://www.inv.si/RIG/Za_avtorje.htm

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editortd@
guest.arnes.si


Razprave in gradivo, 2018, št. 80
Kazalo

Ivan Armanda
Nadbiskup Alojzije Stepinac i zbrinjavanje prognanih slovenskih konventualaca u Drugom svjetskom ratu / Archbishop Alojzije Stepinac and Providing Refuge to Exiled Slovenian Friars Minor Conventuals in World War II

Filip Škiljan
Slovensko stanovništvo u župama Marija Gorica, Dubravica i Brdovec od sredine 19. stoljeća do današnjih dana / Slovenian Population in the Parishes Marija Gorica, Dubravica and Brdovec from the mid-19th Century to the Present Day

Kristina Riman
Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa / Slovene Writers in Croatia as Connectors within Slovenian-Croatian Relations

Katarina Pajnič
Ekonomski položaj in demografska struktura Slovencev na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri / Economic Situation and Demographic Structure of Slovenes within Croatia: Yesterday, Today, Tomorrow

Nives Zudič Antonič
Teaching in Plurilinguistic Environments with a Minority Language: Analysis of a Pre-service Training Project / Poučevanje v večjezičnih okoljih z manjšinskimi jeziki: analiza projekta izobraževanja učiteljev

Razprave in gradivo, 2017, št. 79Kazalo

Milan Bufon
O teritorialnosti in manjšinah /
On Territoriality and Minorities

Simona Kuti
Transnationalism and Multiculturalism: An Intellectual Cul-de-sac or Paths for Further Research? /
Transnacionalizem in multikulturalizem: intelektualna slepa ulica ali poti nadaljnjega raziskovanja?

Ksenija Vidmar Horvat
Človekove pravice v postnacionalni državi: utopična branja /
Human Rights in the Postnational State: Utopian Readings

Lucius Caflisch
Minority Issues: How The European Court of Human Rights Has Dealt with Roma and Travellers’ Claims /
Manjšinska vprašanja: kako je Evropsko sodišče za človekove pravice obravnavalo nekatere zahteve Romov in Popotnikov

Robert Knight
The Carinthian Slovenes and the Continuities of post-Nazi Carinthia 1945–1958 /
Koroški Slovenci in kontinuiteta postnacistične Koroške med 1945–1958

Rebeka Mesarić Žabčić, Magdalena Vrbanec
I seljenice/povratnice u 21. stoljeću – percepcija povratka u Hrvatsku / F
emale Migrants/Returnees in the 21st Century – The Perception of Returning to Croatia /
Ženske migrantke/povratnice v 21. stoletju – percepcija vračanja v Hrvaško

Matjaž Klemenčič, Maruša Verbič Koprivšek
Response of Parliamentary Parties in the Republic of Slovenia to the Mass Arrivals of Migrants / Odziv parlamentarnih strank v Republiki Sloveniji na množične prihode Migrantov

Lana Vidmar
Another One Bites the Dust? A Critical Appraisal of the New Draft of the Nordic Saami Convention from the Perspective of Indigenous Rights /
Še en propadel poskus? Kritična ocena novega osnutka Nordijske konvencije o Samijih z vidika pravic domorodnih ljudstev

Marcos Toyansk
The Romani Diaspora: Evangelism, Networks and the Making of a Transnational Community / Romska diaspora: evangelizem, mreže in nastajanje transnacionalne skupnosti


Razprave in gradivo, 2017, št. 78Kazalo

Mitja Žagar
Inclusion, Participation and Self-Governance in Plural Societies: Participation of National Minorities in the CEI Area /
Vključevanje, sodelovanje in samouprava v pluralnih družbah: participacija narodnih manjšin v regiji SEI

Zaira Vidau
What Kind of Involvement for National Minorities in the Political Decision-Making Process? An Overview of the Case of the Slovenes in Italy /
Vključevanje narodnih manjšin v politične procese odločanja: splošni pregled primera Slovencev v Italiji

Elisabeth Alber
South Tyrol’s Negotiated Autonomy /
Izpogajana avtonomija Južne Tirolske

Daniel Wutti
Between Self-Governance and Political Participation: The Slovene Minority in Carinthia, Austria /
Koroški Slovenci med samoupravo in politično participacijo

Romana Bešter, Miran Komac, Janez Pirc
The Political Participation of the Roma in Slovenia /
Politična participacija Romov v Sloveniji

Drino Galičić
D e Jure vs. de Facto Minority Protection in Bosnia and Herzegovina /
De jure in de facto manjšinska zaščita v Bosni in Hercegovini

Marius Lupșa Matichescu, Anda Totoreanu
Political Representation of Ethnic Minorities and Socio-Demographic Groups in the Romanian Parliament /
Politično predstavništvo narodnih manjšin in sociodemografskih skupin v romunskem parlamentu

NOVICE

12-11-2018
V sredo, 7. novembra 2018 je bil sodelavec INV dr. Attila Kovács na sedežu Regionalnega oddelka Madžarske akademije znanosti v Pécsu (Magyar Tudományos Akadémia, Pécsi Akadémiai Bizottság) odlikovan z nagrado za znanstveno delo v zamejstvu (PAB Határon Túli Tudományért Díj). Znanstvena nagrada je bila sodelavcu INV izročena na svečanosti ob dnevu madžarske znanosti, predal pa jo je predsednik Regionalnega oddelka Madžarske akademije znanosti v Pécsu, akademik dr. László Lénárd.

Več

9-11-2018
Izšla je 177. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 21. septembra do 27. septembra 2018.

Več

5-11-2018
V nedeljo, 11. novembra 2018, bo od 14. do 18. ure v Koroškem deželnem arhivu (Celovec/Klagenfurt, St. Ruprechter) Trodeželno zborovanje ob 100-letnici konca prve svetovne vojne, katerega častni pokrovitelji so avstrijski zvezni predsednik dr. Alexander Van der Bellen, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Piero Mauro Zanin, predsednik deželnega parlamenta Furlanije-Julijske-Krajine.

Več

5-11-2018
V petek, 9. novembra 2018 bo ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja predavanje Sama Pahorja, profesorja iz Trsta, z naslovom Zaščitni zakon, ki je uzakonil rasno diskriminacijo.

Več