English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE

KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 78 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.
Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko.

Navodila za oddajo prispevkov so objavljena na internetni strani http://www.inv.si/RIG/Za_avtorje.htm

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editortd@
guest.arnes.si


 

Uredništvo revije Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja vas vabi k oddaji znanstvenih prispevkov za tematsko številko revije na temo Raziskovanje slovenstva na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri, ki bo izšla predvidoma junija 2018.

Vabimo Vas k oddaji znanstvenih prispevkov s področja teoretskih pristopov raziskovanja slovenstva v preteklosti, sedanjosti ter viziji raziskovanja omenjene tematike v prihodnosti; različnih aspektih življenja Slovencev na Hrvaškem in njihovih potomcev v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, težavah, s katerimi se danes soočajo Slovenci na Hrvaškem, primerih dobrih praks raziskovalcev iz Avstrije, Italije in Madžarske, ki bi se lahko uporabili tudi na območju Hrvaške.

Tematsko številko bo uredila dr. Barbara Riman in gostujoči uredniški odbor.

Vse prispevke anonimno recenzirata dva recenzenta.
Navodila za oddajo prispevkov so objavljena tukaj.

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editorTD@guest.arnes.si,
do 30. oktobra 2017.
Razprave in gradivo, 2017, št. 78Kazalo

Mitja Žagar
Inclusion, Participation and Self-Governance in Plural Societies: Participation of National Minorities in the CEI Area /
Vključevanje, sodelovanje in samouprava v pluralnih družbah: participacija narodnih manjšin v regiji SEI

Zaira Vidau
What Kind of Involvement for National Minorities in the Political Decision-Making Process? An Overview of the Case of the Slovenes in Italy /
Vključevanje narodnih manjšin v politične procese odločanja: splošni pregled primera Slovencev v Italiji

Elisabeth Alber
South Tyrol’s Negotiated Autonomy /
Izpogajana avtonomija Južne Tirolske

Daniel Wutti
Between Self-Governance and Political Participation: The Slovene Minority in Carinthia, Austria /
Koroški Slovenci med samoupravo in politično participacijo

Romana Bešter, Miran Komac, Janez Pirc
The Political Participation of the Roma in Slovenia /
Politična participacija Romov v Sloveniji

Drino Galičić
D e Jure vs. de Facto Minority Protection in Bosnia and Herzegovina /
De jure in de facto manjšinska zaščita v Bosni in Hercegovini

Marius Lupșa Matichescu, Anda Totoreanu
Political Representation of Ethnic Minorities and Socio-Demographic Groups in the Romanian Parliament /
Politično predstavništvo narodnih manjšin in sociodemografskih skupin v romunskem parlamentu


Razprave in gradivo, 2016, št. 77  

Kazalo

Michael Strubell
The Catalan Independence Process and Cold Repression (2003-2016) /
Katalonski proces osamosvajanja in hladna represija (2003-2016
)

Michele Gazzola, François Grin, Johan Häggman, Tom Moring
The EU's Financial Support for Regional or Minority Languages: A Historical Assessment / Zgodovinska finančna ocena podpore EU regionalnim in manjšinskim jezikom

Maja Mezgec
Linguistic Landscape as a Mirror: the Case of the Slovene Minority in Italy /
Jezikovna krajina kot ogledalo: primer slovenskem manjšine v Italiji

Matejka Grgič
The Identification and Definition of the Minority Community as an Ideological Construct: the Case of Slovenians in Italy /
Opredeljevanje in definicija jezika narodne manjšinske skupnosti kot ideološki konstrukt: primer Slovencev v Italiji

Špela Gale
Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu /
Evaluation of Performance of Language Policies and Language Initiatives for the Use of Welsh Language in Wales

Andreja Sršen
Konstrukcija identiteta u sociološkom diskursu /
The Construction of Identity in Sociological Discourse

Barbara Riman
Delovanje Slovencev v Osijeku med drugo svetovno vojno /
The Activities of Slovenes in Osijek during World War II


 
Razprave in gradivo, 2016, št. 76Kazalo

Romana Bešter, Mojca Medvešek, Janez Pirc
Vloga romskih pomočnikov v Sloveniji pri vključevanju romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja /
The Role of Roma Assistants in Inclusion of Roma Children into Slovene Educational System
 
Klara Kožar Rosulnik, Mirjam Milharčič Hladnik, Nives Ličen
Women's Narratives on Learning through Migration /
Ženske pripovedi o učenju skozi izkušnje migracije
 
Veronika Bajt
Who “Belongs”? Migration, Nationalism and National Identity in Slovenia /
Kdo “pripada”? Migracije, nacionalizem in nacionalna identiteta v Sloveniji
 
Marinko Banjac
Demokratično državljanstvo med mladimi: znanje slovenskih osnovnošolcev s področja demokracije in človekovih pravic /
Youth and Democratic Citizenship: Knowledge of Slovenian Elementary School Children about Democracy and Human Rights

NOVICE

8-12-2017
Oblikovala se je Balkanska raziskovalna mreža (BAM), ki se bo osredotočala na preučevanje družbenih pojavov in odnosov na Balkanu. V mrežo so vključene znanstveno-raziskovalne institucije (univerze, fakultete, inštituti in projekti), med katerimi je tudi Inštitut za narodnostna vprašanja.

Več

6-12-2017
mobileEKA - platforma za mobilnost in mednarodno sodelovanje etnologov in kulturnih antropologov na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu in katedra za manjšinske kulture in skupnosti vabijo na predavanje dr. Barbare Riman, z naslovom Slovenci na Hrvaškem, ki bo v petek, 8. decembra 2017, ob 11. uri na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu (predavalnica A125)

Več

6-12-2017
Forum romskih svetnikov vabi na Slavnostno akademijo ob 15. obletnici uzakonitve pravice Romov do enega predstavnika v občinskih svetih, ki bo 8. decembra 2017, ob 10.30 uri v Državnem svetu (Šubičeva ulica 4) v Ljubljani.

Več

5-12-2017
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut, v okviru projekta EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki je financiran s strani programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 – 2020, objavlja poziv za sodelovanje zunanjih sodelavcev v projektnih aktivnostih.

Več