English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV


 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 79 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.
Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko.

Navodila za oddajo prispevkov so objavljena na internetni strani http://www.inv.si/RIG/Za_avtorje.htm

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editortd@
guest.arnes.si


 

Razprave in gradivo, 2017, št. 79Kazalo

Milan Bufon
O teritorialnosti in manjšinah /
On Territoriality and Minorities

Simona Kuti
Transnationalism and Multiculturalism: An Intellectual Cul-de-sac or Paths for Further Research? /
Transnacionalizem in multikulturalizem: intelektualna slepa ulica ali poti nadaljnjega raziskovanja?

Ksenija Vidmar Horvat
Človekove pravice v postnacionalni državi: utopična branja /
Human Rights in the Postnational State: Utopian Readings

Lucius Caflisch
Minority Issues: How The European Court of Human Rights Has Dealt with Roma and Travellers’ Claims /
Manjšinska vprašanja: kako je Evropsko sodišče za človekove pravice obravnavalo nekatere zahteve Romov in Popotnikov

Robert Knight
The Carinthian Slovenes and the Continuities of post-Nazi Carinthia 1945–1958 /
Koroški Slovenci in kontinuiteta postnacistične Koroške med 1945–1958

Rebeka Mesarić Žabčić, Magdalena Vrbanec
I seljenice/povratnice u 21. stoljeću – percepcija povratka u Hrvatsku / F
emale Migrants/Returnees in the 21st Century – The Perception of Returning to Croatia /
Ženske migrantke/povratnice v 21. stoletju – percepcija vračanja v Hrvaško

Matjaž Klemenčič, Maruša Verbič Koprivšek
Response of Parliamentary Parties in the Republic of Slovenia to the Mass Arrivals of Migrants / Odziv parlamentarnih strank v Republiki Sloveniji na množične prihode Migrantov

Lana Vidmar
Another One Bites the Dust? A Critical Appraisal of the New Draft of the Nordic Saami Convention from the Perspective of Indigenous Rights /
Še en propadel poskus? Kritična ocena novega osnutka Nordijske konvencije o Samijih z vidika pravic domorodnih ljudstev

Marcos Toyansk
The Romani Diaspora: Evangelism, Networks and the Making of a Transnational Community / Romska diaspora: evangelizem, mreže in nastajanje transnacionalne skupnosti

Razprave in gradivo, 2017, št. 78Kazalo

Mitja Žagar
Inclusion, Participation and Self-Governance in Plural Societies: Participation of National Minorities in the CEI Area /
Vključevanje, sodelovanje in samouprava v pluralnih družbah: participacija narodnih manjšin v regiji SEI

Zaira Vidau
What Kind of Involvement for National Minorities in the Political Decision-Making Process? An Overview of the Case of the Slovenes in Italy /
Vključevanje narodnih manjšin v politične procese odločanja: splošni pregled primera Slovencev v Italiji

Elisabeth Alber
South Tyrol’s Negotiated Autonomy /
Izpogajana avtonomija Južne Tirolske

Daniel Wutti
Between Self-Governance and Political Participation: The Slovene Minority in Carinthia, Austria /
Koroški Slovenci med samoupravo in politično participacijo

Romana Bešter, Miran Komac, Janez Pirc
The Political Participation of the Roma in Slovenia /
Politična participacija Romov v Sloveniji

Drino Galičić
D e Jure vs. de Facto Minority Protection in Bosnia and Herzegovina /
De jure in de facto manjšinska zaščita v Bosni in Hercegovini

Marius Lupșa Matichescu, Anda Totoreanu
Political Representation of Ethnic Minorities and Socio-Demographic Groups in the Romanian Parliament /
Politično predstavništvo narodnih manjšin in sociodemografskih skupin v romunskem parlamentu


Razprave in gradivo, 2016, št. 77  

Kazalo

Michael Strubell
The Catalan Independence Process and Cold Repression (2003-2016) /
Katalonski proces osamosvajanja in hladna represija (2003-2016
)

Michele Gazzola, François Grin, Johan Häggman, Tom Moring
The EU's Financial Support for Regional or Minority Languages: A Historical Assessment / Zgodovinska finančna ocena podpore EU regionalnim in manjšinskim jezikom

Maja Mezgec
Linguistic Landscape as a Mirror: the Case of the Slovene Minority in Italy /
Jezikovna krajina kot ogledalo: primer slovenskem manjšine v Italiji

Matejka Grgič
The Identification and Definition of the Minority Community as an Ideological Construct: the Case of Slovenians in Italy /
Opredeljevanje in definicija jezika narodne manjšinske skupnosti kot ideološki konstrukt: primer Slovencev v Italiji

Špela Gale
Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu /
Evaluation of Performance of Language Policies and Language Initiatives for the Use of Welsh Language in Wales

Andreja Sršen
Konstrukcija identiteta u sociološkom diskursu /
The Construction of Identity in Sociological Discourse

Barbara Riman
Delovanje Slovencev v Osijeku med drugo svetovno vojno /
The Activities of Slovenes in Osijek during World War II


 
Razprave in gradivo, 2016, št. 76Kazalo

Romana Bešter, Mojca Medvešek, Janez Pirc
Vloga romskih pomočnikov v Sloveniji pri vključevanju romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja /
The Role of Roma Assistants in Inclusion of Roma Children into Slovene Educational System
 
Klara Kožar Rosulnik, Mirjam Milharčič Hladnik, Nives Ličen
Women's Narratives on Learning through Migration /
Ženske pripovedi o učenju skozi izkušnje migracije
 
Veronika Bajt
Who “Belongs”? Migration, Nationalism and National Identity in Slovenia /
Kdo “pripada”? Migracije, nacionalizem in nacionalna identiteta v Sloveniji
 
Marinko Banjac
Demokratično državljanstvo med mladimi: znanje slovenskih osnovnošolcev s področja demokracije in človekovih pravic /
Youth and Democratic Citizenship: Knowledge of Slovenian Elementary School Children about Democracy and Human Rights

NOVICE

18-5-2018
Izšla je 158. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 11. maja do 17 maja 2018.

Več

15-5-2018
Dr. Barbara Riman, ki je raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja je postala nova predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

Več

14-5-2018
Vabljeni na okroglo mizo Predstavitev rezultatov državnozborskih in deželnozborskih volitev v Italiji 2018 s posebnim poudarkom na volilni udeležbi in volilnem zadržanju Slovencev v Furlaniji Julijski krajini, ki bo potekala na Inštitutu za narodnostna vprašanja (Erjavčeva 26, Ljubljana, sejna soba, 2. nadstropje) v petek, 18. maja 2018, ob 11.00 uri. Na okrogli mizi bosta spregovorila Rudi Pavšič predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ene izmed dveh krovnih organizacij Slovencev Italiji in Marija Jurić Pahor (INV, dr. sociologije).

Več

14-5-2018
Izšla je 157. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 5 maja do 10. maja 2018.

Več