English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


Obnova hiše
INV je v polnem
teku.
OBVESTILO!
Zaradi rekonstrukcije hiše
se je INV preselil
na dve začasni lokaciji:

- uprava INV in
specializiran INDOK center
s knjižnico delujeta
na Kongresnem trgu 1
(stavba Kazine);

- raziskovalci pa
delujejo v prostorih
na Hribarjevem nabrežju 13.


RAZPRAVE IN GRADIVO

 


NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 74 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.
Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko.

Rok za oddajo prispevkov: 10. april 2015

Navodila za oddajo prispevkov so objavljena na internetni strani
http://www.inv.si/RIG/Za_avtorje.htm

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editortd@
guest.arnes.siRazprave in gradivo, 2015, št. 74Vsebina

Norina Bogatec
Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji
Education in the Slovene Language in Italy
 
Zaira Vidau
Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji
The intercultural condition of youth studying in Slovene language in Italy
 
Lana Zdravković
Meje identitete
Borders of identity
 
Miran Komac
Poselitveni prostor avtohtonih narodnih manjšin
The settlement territory of autochthonousethnic minoritiesRazprave in gradivo, 2014, št. 73Vsebina

Petra Roter
Minority Rights in the Context of the EU Enlargement: a Decade Later
Manjšinske pravice v kontekstu širitve Evropske unije: desetletje kasneje
 
Damir Josipovič, Filip Škiljan
Nekatere novejše dileme razvoja slovenske manjšine na Hrvaškem s poudarkom na območju ob meji s Slovenijo
Some Novel Dilemmas of Slovene Minority Situation in Croatia with an Emphasis on Border Region with Slovenia
 
Peter Sekloča
Javno komuniciranje med zamejstvom in Republiko Slovenijo: o idealizaciji homogenosti diskurzov v čezmejni javni sferi
Public Communication between Slovene National Minority and the Republic of Slovenia: About the Idealization of the Homogeneity of Discourses in the Cross-Border Public Sphere
 
Péter Vukman
Lazar Brankov and the Yugoslav Communist Emigrants in Hungary (1948–49)
Lazar Brankov in jugoslovanski komunistični izseljenci na Madžarskem (1948–49)


Razprave in gradivo, 2014, št. 72Vsebina
 
Zoran Slavnic
A Spectrum of Non-Belonging – Refugees, Human Rights
and Political Pragmatism / Spekter nepripadnosti – begunci, človekove pravice in politični pragmatizem
 
Jovana Mihajlović Trbovc
Memory after Ethnic Cleansing: Victims’ and Perpetrators’ Narratives
in Prijedor / Spomin po etničnem čiščenju: narativa žrtev in storilcev v Prijedoru
 
Kristina Riman
Naznake identiteta u hrvatskom i slovenskom putopisu Ivana Macuna /
The Indications of Identity in the Croatian and Slovene Travelogues of Ivan Macun / Navajanja identitete v hrvaškem in slovenskem potopisu Ivana Macuna
 
László Kupa
"How Many Pharmacists of Slovakian Origin Lived in Hungary in the Age of the Tartar Invasion?" Additions to István Bibó’s Picture of Central Europe / "Koliko lekarnarjev slovaškega porekla je živelo na Ogrskem v dobi tatarskih vpadov?" Prispevki k pogledu Istvána Biba na Srednjo Evropo


NOVICE

8-10-2015
V zvezi z aktualnim dogajanjem na področju migracij vas Inštitut za narodnostna vprašanja vabi na okroglo mizo »Kaj po tem? Vključevanje prebežnikov v Sloveniji«, ki bo v sredo, 14. oktobra 2015 ob 17. uri, v dvorani Mestnega muzeja v Ljubljani (Gosposka ulica 15).

Več

7-10-2015
V četrtek, 15. oktobra 2015, bo ob 17. uri v Tržaškem knjižnem središču (Trg Oberdan 7, Trst) predstavitev monografije Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi; primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, avtorice Zaire Vidau. Poleg avtorice, bo monografijo prestavil še Miran Komac (INV).

Več

6-10-2015
Inštitut za narodnostna vprašanja in Oddelek za geografijo filozofske fakultete univerze v Ljubljani vas vljudno vabita na predstavitev knjige Izbrana dela dr. Vladimirja Klemenčiča, ki bo v torek 13. oktobra 2015 ob 11.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2 (5. nadstropje).

Več

6-10-2015
Inštitut za narodnostna vprašanja vas vljudno vabi na predstavitev knjige – trojezična kronike o devinski družini Mitje Močivnika »PLESOVI V DEVINU«, ki bo v ponedeljek 12. oktobra 2015 ob 17. uri v dvorani Slovenske matice, Ljubljana, Kongresni trg 8.

Več