English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 71 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.
Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko.

Navodila za oddajo prispevkov so objavljena na internetni strani
http://www.inv.si/RIG/Za_avtorje.htm

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editortd@
guest.arnes.siRazprave in gradivo, 2013, št. 71
Vsebina


Leoš Šatava
The Ethnolinguistic Situation of the Aromanians (Vlachs) in Macedonia: Young People in Kruševo as Indicators of Ethnic Identity and Attitude to the Language /
Etnolingvistični položaj Aromunov (Vlahov) v Makedoniji: mladi v Kruševu
kot kazalci etnične identitete in stališč do jezika
 
Zaira Vidau
The Legal Protection of National and Linguistic Minorities in the Region of Friuli Venezia Giulia: A Comparison of the Three Regional Laws for the “Slovene Linguistic Minority”, for the “Friulian Language” and for the “German-Speaking Minorities” /
Pravno varstvo narodnih in jezikovnih manjšin v Deželi Furlaniji Julijski
krajini: primerjava treh deželnih zakonov za “slovensko jezikovno manjšino”,
“furlanski jezik” in “nemško govoreče manjšine”
 
Alenka Morel
Interaction of Foreign-Speaking Persons with the Public Services: Community Interpreting in Slovenia /
Sporazumevanje tujegovorečih oseb v postopkih pred državnimi organi in javnimi službami: tolmačenje za skupnost v Sloveniji
 
Abhimanyu Sharma
The Language Question in the EU and India / Jezikovno vprašanje v EU in v Indiji

Razprave in gradivo, 2013, št. 70
Vsebina

Danijel Grafenauer, Katalin MundaHirnök
Vloga tiskanih medijev pri prikazovanju slovenskih narodnih manjšin / The Role of Printed Media in the Presentation of the Slovene National Minorities
 
Brigitte Entner
Zwischen Erinnern und Vergessen – Ein Dorf und seine widerständige Vergangenheit / Between Remembrance and Oblivion – a Village and its Resistance Past / Med spominjanjem in pozabo – Neka vas in njena odporniška preteklost
 
Daniel Wutti
Transgeneracijski prenosi v družinah koroških Slovencev / Transgenerational Transmissions in Carinthian Slovene Families
 
Štefka Vavti
»Ti morš ja sam gledat, da se vključiš!« Participacija mladih Slovenk in Slovencev na dvojezičnem avstrijskem Koroškem / »It`s Up to You to Join a Slovene Association!« Participation of Young Slovenes in Bilingual Carinthia, Austria
 
Simona Zavratnik
»Sosedje in tujci: (globalne) migracije in nezaželene družbene manjšine« / »The Neighbours and Strangers: (Global) Migration and Undesirable Social Minorities«
NOVICE

7-4-2014
Matica Hrvatska organizira znanstveno srečanje »Hrvatsko školstvo u 20. stoljeću«, ki bo 10. in 11. aprila 2014, v Zagrebu, na katerem bo s prispevkom sodelovala tudi dr. Barbara Riman.

Več

7-4-2014
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja vas vljudno vabita na srečanje s prof. dr. Rankom Bugarskim s Filološke fakultete Univerze v Beogradu, ki bo v četrtek, 10. aprila, ob 12. uri v Mestnem muzeju Ljubljana (Gosposka 15) z naslovom Z Rankom Bugarskim po jeziko(slo)vnih širjavah.

Več

26-3-2014
V četrtek, 27. marca 2014 bo ob 19. uri v Matični knjižnici Kamnik predavanje dr. Sama Kristena z naslovom: Med Toynbeejem in Krnjevićem- londonsko rojstvo današnje slovensko-hrvaške meje v Istri.

Več

20-3-2014
V četrtek, 20. 3. 2014 ob 17. uri bo v Katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah veleposlanik RS v Avstriji prof. dr. Andrej Rahten predstavil svoje razmišljanje ob 10-letnici vstopa Slovenije v EU »Zgodovinski temelji panevropske misli na Slovenskem«. Diskusijo po predavanju bo vodil dr. Danijel Grafenauer.

Več