Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKS
BOOK SERIES ETHNICITYPUBLICATIONS BY IES
RESEARCHERS 
OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

UDC-UDK 323.15.342.4 (058)                    
ISSN 0354-0286 (Print / Tiskana izdaja)
ISSN 1854-5181 (On-line edition / Elektronska izdaja)
 
Editor-in-Chief / Odgovorni urednk
Sara Brezigar (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Editor
/ Urednica
Sabina Zorčič (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Editorial Board / Uredniški odbor

Benjamin Barber (The City University of New York, USA / ZDA), Romana Bešter (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija), Sara Brezigar (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija), Milan Bufon (Science and Research Centre, Slovenia / Znanstveno raziskovalno središče, Slovenija), Sean Byrne (University of Manitoba, Canada / Univerza v Manitobi, Kanada), Jadranka Čačić-Kumpes (University of Zadar, Croatia / Univerza v Zadru, Hrvatska), Fernand De Varennes (University of Moncton, Canada / Univerza v Monctonu, Kanada), Rainer Hofmann (University of Frankfurt, Germany / University of Frankfurt, Germany), Boris Jesih (Institute for Ethnic Studies, Slovenia; Consulate General of the Republic of Slovenia in Szentgotthard / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija; Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru), Will Kymlicka (Queen’s University, Canada / Kanada), Avguštin Malle (Slovenian Scientific Institute, Austria / Slovenski znanstveni inštitut, Avstrija), Mojca Medvešek (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija), Joseph Marko (University of Graz, Austria; European Academy Bozen, Italy / Univerza v Gradcu, Avstrija; Evropska akademija v Bocnu, Italija), Francesco Palermo (University of Verona; European Academy Bozen, Italy / Univerza v Veroni; Evropska akademija v Bocnu, Italija), Srdja Pavlović (University of Alberta, Canada / Univerza v Alberti, Kanada), Janez Pirc (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija), Tom Priestly (University of Alberta, Canada / Univerza Alberta, Kanada), Albert Reiterer (University of Vienna, Austria / Univerza na Dunaju, Avstrija),Barbara Riman (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija), Petra Roter (University of Ljubljana, Slovenia / Univerza v Ljubljani, Slovenia), Sherrill Stroschein (University of Oxford, U.K. / Univerza v Londonu, V.B.), Patrick Thornberry (Keele University; Oxford University, U.K. / Univerza v Keeleju; Univerza v Oxfordu,V.B.), Zaira Vidau (Slovene Research Institute, Italija / Slovenski raziskovalni inštitut, Italija)Vladimir Wakounig (University of Klagenfurt, Austria / Univerza v Celovcu, Avstrija), Colin Williams (Cardiff University, U.K. Univerza v Cardiffu, V.B), Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Slovenia / Univerza v Ljubljani, Slovenija), Mitja Žagar (Institute foe Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija).
Meta Gostinčar-Cerar, Jana Menaše, Sonja Kurinčič-Mikuž 

Published by / Založil in izdal
Inštitut za narodnostna vprašanja / Institute for Ethnic Studies
SI, 1000 Ljubljana, Erjavčeva 26, tel.: +386 (0)1 20 01 870, fax +386 (0)1 25 10 964, http://www.inv.si, e-mail: inv@inv.si
Legal representative / Predstavnik:
Sonja Novak-Lukanovič
Co-financed by the Slovenian Research Agency / Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Abstracting and indexing services / Vključitev v baze podatkov
The journal is currently noted in the following / Revija je vključena v:
CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide Political Science Abstract, International Political Science Abstracts (IPSA), FRANCIS, IBZ, IBSS, SCOPUS.

Contacts / Kontakti
Editorial correspondence should be addressed to / Pošto za uredništvo revije naslovite na: Institute for Ethnic Studies / Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, Slovenia,
e-mail: editortd@guest.arnes.si
Ordering information / Naročila: Sonja Kurinčič Mikuž, Institute for Ethnic Studies / Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: sonja.kurincic@guest.arnes.si

Disclaimer / Pojasnilo
The published articles express authors' viewpoints. / Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev.

The Journal was published as follows / Revijo smo izdajali:
1960–1986: Razprave in gradivo (Treatises and Documents) ISSN 0034-0251
1987–1989: Revija za narodnostna vprašanja – Razprave in gradivo (Journal of Ethnic Studies – Treatises and Documents ISSN 0353-2720;
1990–2010: Razprave in gradivo: Revija za narodnostna vprašanja (Treatises and Documents: Journal of Ethnic Studies) ISSN 0354-0286


Annual Subscription
 /
 Letna naročnina
Institutions 48 €, individuals 36 €, students 24 €. Price of single issue 18 €, students 9 €. /
Za ustanove 48 €, za individualne naročnike 36 €, za študente 24 €. Cena posamezne številke 18 €, za študente 9 €.


Na zalogi ni več naslednjih številk RIG-a: 2, 4/5,17, 25, 26/27.

Revija Razprave in gradivo je dostopna tudi on-line na naslovu: www.dLib.si .
NEWS

21-6-2018
The new issue (80) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

23-12-2017
The new issue (79) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

15-6-2017
The new issue (78) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

29-12-2016
The new issue (77) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More