Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKSBOOK SERIES ETHNICITYPUBLICATIONS BY IES
RESEARCHERS 

OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo

IES Publications – 2002

   

Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini
Nataša Komac.
Kanalska dolina: Slovenski raziskovalni inštitut: Slovensko kulturno središče Planika; Ljubljana: Institute for Ethnic Studiesa, 2002,
160 pages.

     
   

MEDETNIČNI odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. 3
Občina Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach
editors Albina Nećak Lük, Vladimir Wakounig, Boris Jesih;
prevod povzetka v nemškem jeziku Janja Ogris
Ljubljana: Institute for Ethnic Studies, 2002 

     
   

NARODNE manjšine. 5, Živeti z mejo. Slovenski kulturni prostor danes
[zbornik referatov s sestankov]
Editor-in-Charge Jože Pirjevec; 
Editors Zorana Medarič, Mateja Sedmak, Nada Vilhar.
Ljubljana: Odbor SAZU za preučevanje narodnih manjšin: Inštitut za narodnostna vprašanja; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 2002  

     
 

Slovenija in evropski standardi varstva narodnih manjšin = Slovenia and European Standards for the Protection of National Minorities
Editor Board Miroslav Polzer, Liana Kalčina, Mitja Žagar.
Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK: Inštitut za narodnostna vprašanja: Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, 2002  

 

More
     
 

Istrsko vprašanje: Iz zgodovine slovensko-hrvaške razmejitve v Istri
Samo Kristen.
Ljubljana: Društvo 2000; Institute for Ethnic Studies, 2002 

More
     
 

Varstvo manjšin: uvodna pojasnila & dokumenti
Foreword by Miran Komac; 
editors Miran Komac in Dean Zagorac
Ljubljana, Društvo Amnesty International Slovenije, Institute for Ethnic Studies, 2002,
Zbirka Izobraževanje za človekove pravice
318 pages. 

 
More
     

 

Publications
Archive
  2017
2015 2016
2013 2014
2012 2011
2010 2009
2008 2007
2006 2005
2004 2003
2002 2001
2000 1999
1998 1997
1996 1995
1994 1993
1991 1990