Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start pageTREATIES AND DOCUMENTS
LATEST BOOKS
BOOK SERIES ETHNICITYPUBLICATIONS BY IES
RESEARCHERS 

OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Finished projects

2021

Challenges of immigrant integration and development of integration policy in Slovenia

2019

Projekt EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru

Interreg program SI-AT:
321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru

Interreg program SI-HU: projekt E-Documenta Pannonica.

2018

Koncept madžarsko slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

PERFORM – Performing and Responsible Social Sciences

Analiza stanja in razvojne perspektive slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem

Analiza položaja pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem danes

Analiza stanja porabskih Slovencev in perspektive njihovega razvoja

Strokovno-razvojna naloga: Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem; dejavnosti učiteljev in izvedba posveta

Strokovno-razvojna naloga: Koordinacija in evalvacija aktivnosti: učenje slovenskega jezika na Hrvaškem

Strokovno-razvojna naloga: Pomen dvojezične šole za ohranjanje vitalnosti madžarske narodne skupnosti

Modeli urejanja romskih naselij


2017

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti

"Slovenščina mi je všeč" - FB skupnost za mlade


Slovenci v gimnazijah v Varaždinu, Zagrebu, Karlovcu in na Reki v času Avstro-Ogrske monarhije

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti (nadaljevanje)

Slovenska krajevna imena na dvojezičnem območju v Italiji in njihova uporaba v korespondenci

Prizadevanje za obstoj slovenske narodne skupnosti in jezika v Ziljski dolini

Biografski leksikon Koroških Slovencev 2017

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

2016

Analysis and comparative review of equality data collection practices in the EU

Razumeti odnos do slovenstva v Videmski pokrajini: kam in kako naprej

Slovenke v Zadru in okolici

Prizadevanja za obstoj slovenske narodne skupnosti v Ziljski dolini: nabor potrebnih ukrepov za izdelavo akcijskega načrta

Biografski leksikon koroških Slovencev 2016

»Slovenščina mi je všeč« - Facebook skupnost za mlade na Hrvaškem

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU / Changes in immigration status and purposes of stay: an overview of EU member States approaches


2015


Mobilnost, integracija in adaptacija ob madžarsko-slovenski meji / Mobility, Integration and Adaptation along the Hungarian-Slovenian Border


Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU / Determining labour shortage and the need for labour migration from third countries in the EU2014

Promocija učenja slovenskega jezika v Varaždinski žuapniji

Varstvo manjšin in manjšinske pravice kot dejavnik integracije in upravljanja različnosti: študija primerov in primerjalna študija držav srednje in jugovzhodne Evrope

Študija: Dostop migrantov do socialnega in zdravstvenega zavarovanja: politike in prakse 
 
Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov


2013
 


Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti

Evaluacija stanja in razvojne perspektive slovenske narodne manjšine v Italiji
 


20122011

Pravna analiza manjšinske zakonodaje na madžarskem v luči sprejemanja in uveljavljanja nove madžarske ustave pred in po njej ter možne spremembe na področju zakonodaje
 
Slovenska društva na Hrvaškem v preteklosti in sedanjosti
 
Enzyklopedie der slowenischen Sprache und Literatur in Kärnten. Teil 1: Von den Anfängen bis 1938
 

Constitution of New National and Ethnic Identities in the Alps-Adria Region with Special Regard to Border Areas and the City of Trieste, and to the 'Community-building' Aspects of Contemporary Media

 
Language and economy  
 
Practice of Minority Protection in Central Europe
 

Marie Curie Intra-European Fellowships (Proposal 515428): Conflict prevention through integration: The participation of ethnic minorities in political decision-making processes – The case of Roma in South Eastern Europe (Acronym: ROMA PARTICIPATION) 


   
2010

2009


  
  
   
2008
2007

2006
2005 

2004 

NEWS

28-9-2023
Slovenian minority in Croatia faces low political participation and teacher shortages

More

2-8-2023
The project "SPOZNAJ - Support for the Implementation of Open Science Principles in Slovenia" just launched. This initiative involves the Central Technical Library at the University of Ljubljana and 20 Slovenian public research organizations, all of which will align their practices with open science practices.

More

15-2-2023
Associates of the institute dr. Lara Sorgo and dr. Sabina Zorčič received awards at the end of 2022 for their doctoral theses, where they research the individual's formation of identity and personal belonging.

More

11-1-2023
The institute has begun its collaboration in the 3-year project LEGITIMULT - "Legitimate crisis governance in multilevel systems" (Horizon Europe)

More