Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKS


BOOK SERIES ETHNICITY
OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Year 2016

Basic research projects funded by the Research Agency of the Republic of Slovenia:

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi
Nosilec projekta: dr. Vera Kržišnik-Bukić 
Sodelavci: dr. Štefka Vavti (Slovenski znanstveni inštitut, Celovec), mag.
Martina Piko (Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec), dr. Devan Jagodic (Slovenski raziskovalni inštitut, Trst), dr. Zaira Vidau (Slovenski raziskovalni inštitut, Trst), dr. Katalin Hirnök Munda (INV), dr. Barbara Riman (INV), dr. Sonja Novak Lukanovič (INV), dr. Mojca Medvešek (INV)
Šifra projekta: J7-5570
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: oktober 2013 - september 2016
 
Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti
Nosilka projekta: Gregorič Bon Nataša (ZRC SAZU, Inštitut za prostorske in antropološke študije)
Sodelavec iz INV: dr. Damir Josipovič
Šifra projekta: J6-6839
Obdobje trajanja projekta: 1. julij 2014―30. junij 2017


Other research projects

Koncept madžarsko slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika
Nosilec projekta: dr. Iztok Kosem (UL FF)
Sodelavca iz INV: dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanovič
Šifra projekta: V6-1509
Obdobje trajanja projekta: oktober 2015 – februar 2018 

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah
Nosilka projekta: dr. Sonja Novak Lukanovič (INV)
Sodelavci: dr. Maja Mezgec (SLORI), dr. Devan jagodic (SLORI), dr. Vojko Gorjanc (UL FF), dr. Nataša Gliha Komac (ZRC SAZU), dr. Katalin Munda Hirnök (INV), dr. Mojca Medvešek (INV)
Šifra projekta: V6-1633
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – januar 2018 

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
Nosilec projekta:
izr. prof. dr. Kozma Ahačič
Sodelavci:
dr. Romana Bešter, red. prof. dr. Silvija Borovnik, doc. dr. Helena Dobrovoljc, mag. Marjeta Doupona Horvat, doc. dr. Nataša Gliha Komac (koordinatorica projekta), izr. prof. dr. Janja Hojnik, dr. Damjan Huber, dr. Marko Jesenšek, Matjaž Juhart, dr. Damjana Kogovšek, dr. Polonca Kovač, dr. Jani Kozina, dr. Simona Kranjc, dr. Erika Kržišnik, dr. Nina Ledinek, doc. dr. Tina Lengar Verovnik, dr. Mojca Lipec Stopar, dr. Mojca Medvešek, dr. Tanja Mirtič, dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Matic Pavlič, dr. Katarina Podbevšek, mag. Mojca Poznanovič Jezeršek, Miro Romih, dr. Vera Smole, dr. Mojca Smolej, prof. dr. Marko Snoj, dr. Mojca Šorli, dr. Saška Štumberger, dr. Hotimir Tivadar, dr. Katja Vadnal, Samira Varmaz, dr. Marijanca Ajša Vižintin, dr. Jerica Vogel, dr. Alojzija Zupan Sosič, dr. Igor Ž. Žagar, dr. Mitja Žagar, mag. Nina Žavbi Milojević, prof. dr. Andreja Žele, dr. Jerneja Žganec Gros, dr. Ingrid Žolgar Jerković
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – september 2017 
Šifra projekta: V6-1647

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti
Nosilka projekta: dr. Katalin Munda-Hirnök
Sodelavki: dr. Sonja Novak Lukanovič, dr. Mojca Medvešek
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. maj 2016 - 31. december 2016

»Slovenščina mi je všeč« - Facebook skupnost za mlade na Hrvaškem

Nosilka projekta: dr. Mojca Medvešek
Sodelavka: dr. Barbara Riman
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. maj 2016 - 31. december 2016 

Biografski leksikon koroških Slovencev 2016
Nosilec projekta: dr. Danijel Grafenauer
Sodelavec: Janez Stergar
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. maj 2016 - 31. december 2016 

Prizadevanja za obstoj slovenske narodne skupnosti v Ziljski dolini: nabor potrebnih ukrepov za izdelavo akcijskega načrta
Nosilec projekta: dr. Danijel Grafenauer
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. maj 2016 - 31. december 2016 

Slovenke v Zadru in okolici
Nosilka projekta: dr. Barbara Riman
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: od 1. 3. 2016 do 31 12. 2016

Razumeti odnos do slovenstva v Videmski pokrajini: kam in kako naprej
Nosilec: dr. Sara Brezigar
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. maj 2016 - 31. december 2016

Analysis and comparative review of equality data collection practices in the EU
Financer: European Commission DG Justice Nosilna institucija: Human European Consultancy B.V.
vodja projekta na INV: dr. Sara Brezigar.
št. pogodbe: JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/0110/A4
Obdobje trajanja projekta: 2015 - 2016

NEWS

15-6-2017
The new issue (78) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

29-12-2016
The new issue (77) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

30-6-2016
The new issue (76) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

28-12-2015
The new issue (75) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More