Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKSBOOK SERIES ETHNICITYPUBLICATIONS BY IES
RESEARCHERS 

OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Year 2019

Basic research projects funded by the Research Agency of the Republic of SloveniaInstitucionalna dvojezičnost na narodno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost
Head of the project: dr. Sonja Novak - Lukanović
Project co-workers: dr. Katalin Munda Hirnok (INV), dr. Attila Kovács (INV), dr. Mitja Žagar (INV), dr. Mojca Medvešek (INV), dr. Nives Zudič Antonič (UP FHŠ), dr. Anja Zorman (UP FHŠ), dr. David Limon (FF UL), dr. Michele Gazzola
Founding:
SRA/ARRS
Project no.: J6-9373
Duration of the project: 2018 - 2021


Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji
Head of the project: dr. Mojca Medvešek
Project co-workers: dr. Romana Bešter, dr. Miran Komac, dr. Janez Pirc, dr. Mitja Žagar, Sabina Zorčič
Founding: ASRA/RRS
Project no.: J5-9351 
Duration of the project: 2018 - 2021

 
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.
Head of the project: dr. Jurij Fikfak, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
IES: dr. Katalin Munda Hirnok
Founding: ARRS
Project no.: J6-8254 
Duration of the project: 1. June 2017 - 31. May 2020

Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015
Head of the project: dr. Janja Žitnik Serafin, ZRC SAZU
IES: dr. Damir Josipovič
Project no.: J5-8246
Duration of the project:  1. June 2017 - 31. May 2020 

 

CRP - Target research programmes


Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih: dejavniki spodbud in ovir, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v izobraževalnem sistemu v Sloveniji po končani osnovni šoli
Head of the project: dr. Janez Pirc
Project co-workers:  dr. Romana Bešter, dr. Miran Komac
Project no.: V5-1703
Founding: ARRS, MIZŠ 
Duration of the project: 2018 – 2020 

Vloga dvojezičnega šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti na narodno mešanem območju v Prekmurju
Head of the project: dr. Mojca Medvešek
Project co-workers:  dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Anna Kolláth (UM FF), dr. Jutka Rudaš (UM FF)
Project no.:  V5-1704
Founding: ARRS, MIZŠ
Duration of the project: 2018 – 2020 


Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji
Head of the projectdr. Milan Bufon, ZRS Koper
IES: dr. Barbara Riman, dr. Danijel Grafenauer
Project no.:  V5 - 1709
Duration of the project: 1. 4. 2018 - 30. 9. 2019


 
 
Other research projects 

Aktualna politična situacija med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem
Head of the project: dr. Barbara Riman
Founding: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Duration of the project: 2019


Jezikovna podoba Porabja
Head of the project: dr. Katalin Munda Hirnök
Founding:
Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Duration of the project:
2019

Dva je več kot ena - vzgoja dvojezičnih otrok v FJK
Head of the project: dr. Sara Brezigar
Founding:
Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Duration of the project:
2019

Building the peace region Alps-Adria
Head of the project: dr. Danijel Grafenauer
Founding:
Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Duration of the project:
2019
 


 
 
 


 

NEWS

4-1-2021
The new issue (85) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

31-12-2018
The new issue (81) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

21-6-2018
The new issue (80) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

23-12-2017
The new issue (79) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More