English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Zaključeni projekti in raziskovalne naloge

2018

Koncept madžarsko slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

2017

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti

"Slovenščina mi je všeč" - FB skupnost za mlade


Slovenci v gimnazijah v Varaždinu, Zagrebu, Karlovcu in na Reki v času Avstro-Ogrske monarhije

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti (nadaljevanje)

Slovenska krajevna imena na dvojezičnem območju v Italiji in njihova uporaba v korespondenci

Prizadevanje za obstoj slovenske narodne skupnosti in jezika v Ziljski dolini

Biografski leksikon Koroških Slovencev 2017

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov


2016

Analysis and comparative review of equality data collection practices in the EU

Razumeti odnos do slovenstva v Videmski pokrajini: kam in kako naprej

Slovenke v Zadru in okolici

Prizadevanja za obstoj slovenske narodne skupnosti v Ziljski dolini: nabor potrebnih ukrepov za izdelavo akcijskega načrta

Biografski leksikon koroških Slovencev 2016

»Slovenščina mi je všeč« - Facebook skupnost za mlade na Hrvaškem

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU / Changes in immigration status and purposes of stay: an overview of EU member States approaches


2015

Mobilnost, integracija in adaptacija ob madžarsko-slovenski meji / Mobility, Integration and Adaptation along the Hungarian-Slovenian Border


Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU / Determining labour shortage and the need for labour migration from third countries in the EU

2014

Varstvo manjšin in manjšinske pravice kot dejavnik integracije in upravljanja različnosti: študija primerov in primerjalna študija držav srednje in jugovzhodne Evrope


Študija: Dostop migrantov do socialnega in zdravstvenega zavarovanja: politike in prakse 

Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture

Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800-1991


MINDOC (Manjšinski informacijski in dokumentacijski center – online arhivski sistem)

E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti

Slovenci na Madžarskem v luči popisa prebivalstva 2011

Ohranjanje slovenstva med mladimi člani slovenske skupnosti v jugoslovanskem prostoru

2012


Evaluacija stanja in razvojne perspektive slovenske narodne manjšine v Italiji

Porabski Slovenci v »Madžarskem Gulagu«

 

 2011

 
Slovenska društva na Hrvaškem v preteklosti in sedanjosti
 
Pravna analiza manjšinske zakonodaje na madžarskem v luči sprejemanja in uveljavljanja nove madžarske ustave pred in po njej ter možne spremembe na področju zakonodaje
 
Enzyklopädie der slowenischen Sprache und Literatur in Kärnten. Teil 1: Von den Anfängen bis 1938
 
 
Jezik in ekonomija 
 
 
 

2010

 
The Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD), Lifelong Learning Programme 2007-2013 
 
 
 
Oblike organiziranja koroških Slovencev po drugi svetovni vojni s perspektivami za prihodnost
 
Promoting inclusive parliaments: The representation of minorities and indigenous peoples in parliament  
 
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research (v okviru evropskega projekta CLIOHres) 
 
Spolnost, nasilje, vzgoja: vloga javnega izobraževalnega sistema v celoviti vzgoji osebnosti

 
2009

Razvojne možnosti slovenskih obmejnih območij po vstopu Republike Slovenije v schengenski prostor 
 
Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana
 
Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko
 
Ugotavljanje narodne/etnične vitalnosti pripadnikov srbske, hrvaške in nemške narodne skupnosti na njihovem zgodovinskem poselitvenem ozemlju. Analiza integracijskih procesov v Slovenijo iz držav EU 
 
Biografski leksikon koroških Slovencev 
 
Oblike organiziranja koroških Slovencev po drugi svetovni vojni s perspektivami za prihodnost 
 
Slovenci v hrvaških obmejnih občinah: faktografija in paralele med popisoma prebivalstva 1991 in 2001 (dopolnitev rokopisa, priprava za tisk in tiskanje publikacije) 
 
Obravnava položaja slovenskih manjšin v poročilih sosednjih držav o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin  
 
Minority rights in the life cycle of ethnic conflicts (MIRICO)  
 
Strategies for supporting schools and teachers in order to foster social inclusion, (EU- EC/EAC: Education and training 2010) 
 
Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji 
 
Slovenci v ZDA in Avstraliji in pomen internetnih povezav za ohranjanje slovenske identitete 
Arhiv
NOVICE

16-10-2019
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani Vas vljudno vabita na predstavitev izbranih nagrajenih del XVII. Nagradnega natečaja za diplomska, magistrska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki bo potekal v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26, 2. nadstropje, v sredo, 23. 10. 2019 od 9.30 do 12. ure.

Več

15-10-2019
Izšla je 230. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 27. septembra 2019 do 3. oktobra 2019.

Več

8-10-2019
Vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Globoko v srcu jo čutimo (76 minut) in pogovor o filmu z dr. Anjo Moric, ki bo v petek, 18. oktobra 2019 ob 10. uri, v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26 (2. nadstropje). Pogovor bo vodil dr. Janez Pirc.

Več

30-9-2019
Vabljeni v petek, 4. oktobra 2019 ob 11. uri na predstavitev revije Razprave in gradivo, Revije za narodnostna vprašanja in na pogovor z prof. dr. Leošem Šatavo, s Filozofske fakultete Karlove Univerze v Pragi, avtorjem znamenite knjige Narodne manjšine v Evropi. Prof. Šatava bo na srečanju spregovoril o Vlahih, saj je njegov članek na to temo v reviji Razprave in gradivo požel izjemno mednarodno odmevnost.

Več