English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Publikacije INV v letu 2012


Pustiti jezik v vasi: ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu
Andrea Haberl-Zemljič
Prevod dela: Die Sprache im Dorf lassen.

Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2012

   
 
Confini e missioni
Samo Kristen
I dilemmi della delimitazione del confine sloveno-croato in Istria nella bufera militare, politica, diplomatica e dei servizi segreti nella seconda guerra mondiale
(Naslov izvirnika: Meje in misije. Dileme slovensko-hrvaške razmejitve v Istri v vojaškem, političnem, diplomatskem in obveščevalnem metežu II. svetovne vojne)
Tutti i diritti riservati Mladika, Trieste - Društvo 2000 in Inštitut za narodnostna vprašanja
Zbirka Ethnicity; 10, 2012

Cena: 20 EUR 
   

SRBI V BELI KRAJINI: Vrlinić, Radojčić i Kordić su bili prvi naseljenici 1593
Miran Komac, Romana Bešter,Felicita Medved,Mojca Medvešek, Janez Pirc, Petra Roter, Natalija Vrečer
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2012 

Cena: 12 Eur

  
Pričujoča monografija prinaša vpogled na edinstveno in hkrati v našem prostoru dokaj malo poznano mešanico kulturnih, jezikovnih, etničnih in drugih družbenih posebnosti, ki so prisotne med prebivalci štirih vasi na skrajnem jugu Bele krajine. Ta obmejni prostor se zaradi uskoškega izvora prvotnih prebivalcev v omenjenih ozirih razlikuje od okoliških krajev že stoletja, čeprav položaj ne ostaja statičen. Monografija je rezultat večletnega raziskovanja tega prostora in skuša odgovoriti predvsem na vprašanja, ali je mogoče prebivalstvo teh vasi obravnavati kot artikulirano narodnomanjšinsko skupnost z vsemi značilnostmi, ki so v mednarodni praksi običajno obravnavane kot potreben pogoj za priznanje statusa narodne manjšine, ali si omenjena populacija sploh želi statusa narodne manjšine in ali poseduje ustrezno socialno vitalnost, ki bi ji v primeru priznanja statusa omogočala uresničevanje manjšinskih pravic.
 

Formal and Informal Education for Roma: Different Models and Experience
Edited by Romana Bešter, Vera Klopčič, Mojca Medvešek

Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2012