English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavoRomano Kher – Romska hiša
 

Evropski socialni sklad
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007‐2013, 4. razvojna prioriteta: »Enakost možnosti  in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve 4.1: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«

Koordinator projekta: Regionalna razvojna agencija Mura, Murska Sobota
Vodja projekta: Romeo Varga
Konzorcijski partnerji: Inštitut za narodnostna vprašanja, Združenje forum romskih svetnikov Slovenije, Romski akademski klub, Zavod za socialni razvoj Murska Sobota
Koordinator na INV: izr. prof.dr. Miran Komac
Sodelavci: dr. Romana Bešter, dr. Mojca Medvešek, dr. Janez Pirc, Barbara Kejžar
Št. pogodbe: 2611-11-038563
Financer: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Obdobje trajanja projekta: 3. december 2010 – 2. december 2014


V okviru projekta je potekalo usposabljanje za Rome, ki so si želeli najti zaposlitev. Cilj je bil opogumiti Rome, izboljšati njihovo samopodobo in jih opremiti z znanji za uspešen vstop na trg dela. Pri tem smo uporabili pristop individualne pomoči, ki se je v preteklosti izkazal za uspešno metodo. Vzpostavljen je bil profil tako imenovanega »zaposlitvenega agenta«, ki Romom posreduje informacije, potrebne za vstop na trg dela, pomoč pri iskanju potencialnih delodajalcev, hkrati pa je povezava med delodajalci in Romi.
V okviru projekta so bile izvedene delavnice za usposabljanje romskih svetnikov, saj je za enakost možnosti na trgu dela ključno predstavljanje romskih interesov in sodelovanje na politični ravni. Tako se je oblikovala mreža med romskimi svetniki, ki omogoča izmenjavo znanj in izkušenj. Tretji del projekta se nanaša na vzpostavitev romske akademske mreže, kjer bo omogočena povezava med študenti Univerze v Ljubljani ter romskimi predstavniki in aktivisti v luči dviga socialnega kapitala romskih predstavnikov.

 
Kratek film, ki ga je pripravila ekipa Romano Kher za okroglo mizo REVŠČINA IN SOCIALNI TRANSFERJI V POMURJU. 


Aktivnosti

Delavnica - dekada romskega svetnika
27.10.2014
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani skupaj s Forumom romskih svetnikov, RRA Mura (nosilcem projekta) ter Romskim akademskim klubom, izvaja projekt Romano Kher - Romska hiša. INV ima nalogo, da skrbi za opolnomočenje romskih svetnikov. V tej luči prirejamo predavanja in seminarje, ki se jih udeležujejo strokovnjaki različnih strokovnih profilov in strok.

Projekt Romska hiša se zaključuje prve dni meseca decembra 2014. Zadnje dejanje v sklopu aktivnosti, ki jih izvaja Inštitut na narodnostna vprašanja je zaključna delavnica z naslovom Dekada romskega svetnika; delavnico smo izvedli v prostorih Državnega sveta v Ljubljani v petek 7. 11. 2014 med 9. in 15. uro. Osrednji govorec je dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora. Na prireditev smo povabili vse romske svetnike, župane občin, ki imajo v občinskem svetu romskega svetnika, zaposlene na centrih za socialno delo, šolah in vrtcih v občinah z izvoljenim romskim svetnikom, medije in kulturne ustanove.

4. Mednarodna konferenca Romano Kher
22.9.2014
V četrtek, 25. 9. 2014 je bila organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca je potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   

Referat: dr. Miran Komac - 25 let pozneje

V medijih:

Delavnica - romski svetnik in lokalne volitve 2014 
2. 9.2014
Delavnico projekta Romano Kher – Romska hiša, Romski svetnik in lokalne volitve 2014, je potekala v torek 2. 9. 2014 med 11. in 16. uro v Kulturnem centru Semič.

Konferenca v Državnem zboru 
7.3.2014
V petek, 7. 3. 2014 je ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta RS potekala konferenca Učinkovito izvajanje ukrepov za vključevanje Romov –  skupna skrb države, občin in Romske skupnosti, ki so jo organizirali Združenje Forum romskih svetnikov Slovenije, Državni svet Republike Slovenije in Romano Kher – Romska hiša. Na konferenci je s prispevkom sodeloval tudi dr. Miran Komac.

Delavnica
11. 12. 2013
Potekala je delavnica projekta Romano Kher – Romska hiša "Varstvo narodnih manjšin,  s poudarkom na politični participaciji", med 10. – 13. uro v Hotelu Bela Krajina. 


Delavnica
28.11.2013
Delavnico Varstvo narodnih manjšin, s poudarkom na politični participaciji je potekala 28. 11. 2013 med 14. in 17. uro v Hotelu Diana v Murski Soboti.Delavnica
18.10.2013
Delavnico projekta Romano Kher – Romska hiša Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in vloga romskih svetnikov je potekala 18. 10. 2013 med 9. in 17. uro v M-hotelu (Derčeva ulica 4, Ljubljana).

Miran Komac - Zakon o romski narodni skupnosti

 
 
   
   


Mednarodna konferenca
20.9.2013
V petek, 20. 9. 2013 je v hotelu Radin (Radenci) potekala mednarodna konferenca »Bivanje Romov v Evropi«, na kateri je s prispevkom »Romsko naselje pot v romski geto, ali razvojna priložnost« sodeloval dr. Miran Komac (INV).

 
Mednarodna konferenca
25.4.2013
V petek, 26. 4. 2013, je v Murski Soboti potekala mednarodna konferenca »Politična participacija in aktivizem Romov - uresničevanje in zagotavljanje pravic romske skupnosti na evropski, nacionalni in lokalni ravni«, na kateri je s prispevkom sodeloval tudi Miran Komac.
 
Prispevek Mirana Komaca: Soodločati o lastni usodi/politična participacija avtohtone romske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji

Delavnica o politični participaciji
12.12.2012
Delavnico o problematiki politične participacije romske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, je potekala 12. 12. 2012 ob 11. uri v Romskem izobraževalnem inkubatorju v romskem naselju Smrekec v občini Grosuplje.

Romski socialni mentor
12.9.2012
V radijski oddaji »Naše poti – Amare Droma, Amared Drumia, Mengere Droma«, ki je bila na sporedu 10. 9. 2012 na prvem programu Radia Slovenije je bil prispevek o projektu Romano Kher in vzpostavitvi novega poklica romski socialni mentor.

Obisk ministra in varuhinje človekovih pravic
11. 7. 2012
Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak in Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik, sta kot primer dobre prakse, obiskala projektno skupino Romano Kher – Romska hiša.

V medijih:
Sobotainfo.com, 11. 7. 2012, Minister in varuhinja obiskala projektno skupino Romano Kher

Predavanje gospoda Osmana Balića v Murski Soboti
20.6. 2012
V okviru projekta Romano Kher je v Murski Soboti, je v sredo, 20. 6. 2012 predaval gospod Osman Balić, direktor YUROM centra iz Niša. Predaval je o (težavnem) umeščenju romske tematike v razvojne vizije okolij, v katerih živijo tudi pripadniki romske skupnosti.

 


 
Predavatelj je v okviru svojega predavanja naslovil problematiko zmanjševanja siromaštva Romov. Predstavil je nove modele in oblike samozaposlovanja Romov, izobraževanje za zaposlovanje v okviru družinskih podjetij ter princip lokalnega ekonomskega razvoja na nivoju romskega naselja. Spregovoril pa je tudi o diskriminaciji, ki pomembno vpliva na to, da tudi univerzitetno izobraženi Romi težko, če sploh, dobijo zaposlitev.
 
Yurom Centar je največja nevladna organizacija Romov v Srbiji, globoko vpeta v problematiko razreševanja romske problematike v Srbiji.

Predavanje gospoda Osmana Balića v Novem mesti
19.6.2012
V okviru projekta Romano Kher je v torek, 19.6.2012 v Novem mestu predaval gospod Osman Balić, direktor YUROM centra iz Niša, Srbija. Romsko tematiko je predstavil skozi optiko ekonomskih in socialnih pravic. 
 

 

V medijih:  
Radio Slovenija, Prvi program, radijska oddaj a»Naše poti – Amare Droma, Amared Drumia, Mengere Droma«, na sporedu 16. 7. 2012, prispevek o predavanju gospoda Osmana Balića.
 
Okrogla miza o revščini
1.6.2012
Forum romskih svetnikov Slovenije, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter projektna skupina Romano Kher (Romska hiša) so 31. maja 2012 v Trebnjem pripravili okroglo mizo o revščini in socialnih transferjih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju.

V medijih:
Dolenjski list, 31. maja 2012: Z izobrazbo in delom nad revščino med Romi.
RTV Slovenija, Prvi program, 8. junij 2012, oddaja So vakeres? - Kaj govoriš? 
 
 
 
 
 
Revščina in socialni transferji v Pomurju 
10.5.2012
Romano Kher – Romska hiša in Združenje Forum romskih svetnikov Slovenije sta 10. 5. 2012,  v Grajski dvorani v Murski Soboti organizirala okroglo mizo z naslovom »REVŠČINA IN SOCIALNI TRANSFERJI V POMURJU«.

V medijih:
RTV Slovenija, Prvi program, 25. maj 2012, oddaja So vakeres? - Kaj govoriš?
Pomurje.si, četrtek, 10. maj 2012, C.K.: O revščini in socialnih transferjih v naši regiji
Večer.com, petek, 11. maj 2012, Nataša Gider: Pomurje: Revščina je posledica več dejavnikov
Kriznoogledalo, četrtek, 10. maj 2012, Z novo socialno zakonodajo razmere v Pomurju še slabše
Sobotainfo, četrtek, 10. maj 2012, Na današnji okrogli mizi spregovorili o revščini in socialnih transferjih v Pomurju
TV Idea, petek, 11. maj 2012, Pomurski dnevnik, Revščina in socialnitransferji
 
Vseslovenski kongres romske civilne družbe
12.4.2012
Državni svet Republike Slovenije, Združenje Forum romskih svetnikov Slovenije in Romano Kher – Romska hiša so organizirali 1. vseslovenski kongres romske civilne družbe »Soodločanje Romov pri zadevah javnega pomena«,v četrtek, 12. aprila 2012 ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani.

RTV Slovenija, Prvi program, 27. april 2012, oddaja So vakeres? - Kaj govoriš?: prispevek Monike Sardeli o 1. vseslovenskem kongresu romske civilne družbe "Soodločanje Romov pri zadevah javnega pomena".
Delo, četrtek, 12. april 2012, Bojan Rajšek:Ustanoviti nameravajo novo zvezo romskih društev
Obisk varuhinje človekovih pravic 
3.4.2012
Varuhinja človekovih pravic RS dr. Zdenka Čebašek Travnik je obiskala projektno skupino Romano Kher – Romska hiša in vrtec Romano.
"V Romski hiši so varuhinjo človekovih pravic seznanili s cilji projekta in dosedanjim delom projektne skupine. Projekt Romska hiša združuje pet partnerjev iz cele Slovenije. Z vodilnim partnerjem Regionalno razvojno agencijo Mura pri projektu sodelujejo še Inštitut za narodnostna vprašanja in Zavod za socialni razvoj, Forum romskih svetnikov Slovenije ter Romski akademski klub.
S projektom želijo čim bolj celostno opolnomočiti Romsko skupnost v Sloveniji in doseči to, da bi bil vsak Rom ponosen na svoje poreklo. Pripravljajo strateški dokument, Romski razvojni program za Pomurje, ki bo zajemal analizo stanja in primerne ukrepe na prioritetnih področjih, kot so bivanje, zdravje, izobraževanje, zaposlovanje in sožitje. Kot dolgoročni cilj pa si je projektna skupina zastavila ustanovitev in zagon Romske razvojne agencije, ki bi delovala tudi po zaključku projekta."
(Vir: Uredništvo Pomurec | 03.04.2012
 ARHIV spletne strani romsvet.

 

 
NOVICE

23-11-2023
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je organiziral glasbeni dogodek, ki vključuje zamejske ustvarjalce "Sredi domovine". Na včerajšnem dogodku je nastopil nadarjen kitarist, mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja in član Kulturno prosvetnega društva Bazovica na Reki Natko Štiglić.

Več

17-11-2023
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru praznujeta 95. letnico. Jubilej bo v ponedeljek, 27.11.2023 ob 18h v Galeriji Družina, Ljubljana, Krekov trg 1.

Več

15-11-2023
V ponedeljek, 20. novembra 2023 ob 17. uri bo v Centru Bánffy (Lendava, Glavna ulica 32) akademik, stalni član madžarske akademije znanosti, dr. Károly s pomočjo več deset barvnih zemljevidov predstavil zadnji zvezek Nacionalnega atlasa Madžarske - Družba. Uvodni govor na dogodku bo imel naš zaposleni, dr. Attila Kovács.

Več

15-11-2023
Vodja enote Inštituta za narodnostna vprašanja na Reki in predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbara Riman je za STA po sestanku z ravnatelji poudarila, da imajo učitelja slovenščine trenutno vse šole, kjer poteka pouk slovenskega jezika po modelu C.

Več