English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE

KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Leto 2017

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:  

 
 
Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti
Nosilka projekta: Gregorič Bon Nataša (ZRC SAZU, Inštitut za prostorske in antropološke študije)
Sodelavec iz INV: dr. Damir Josipovič
Šifra projekta: J6-6839
Obdobje trajanja projekta: 1. julij 2014―30. junij 2017


CRP


Koncept madžarsko slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika
Nosilec projekta: dr. Iztok Kosem (UL FF)
Sodelavca iz INV: dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanovič
Šifra projekta: V6-1509
Obdobje trajanja projekta: oktober 2015 – februar 2018

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah
Nosilka projekta: dr. Sonja Novak Lukanovič (INV)
Sodelavci: dr. Maja Mezgec (SLORI), dr. Devan jagodic (SLORI), dr. Vojko Gorjanc (UL FF), dr. Nataša Gliha Komac (ZRC SAZU), dr. Katalin Munda Hirnök (INV), dr. Mojca Medvešek (INV)
Šifra projekta: V6-1633
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – januar 2018 

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
Nosilec projekta:
izr. prof. dr. Kozma Ahačič
Sodelavci:
dr. Romana Bešter, red. prof. dr. Silvija Borovnik, doc. dr. Helena Dobrovoljc, mag. Marjeta Doupona Horvat, doc. dr. Nataša Gliha Komac (koordinatorica projekta), izr. prof. dr. Janja Hojnik, dr. Damjan Huber, dr. Marko Jesenšek, Matjaž Juhart, dr. Damjana Kogovšek, dr. Polonca Kovač, dr. Jani Kozina, dr. Simona Kranjc, dr. Erika Kržišnik, dr. Nina Ledinek, doc. dr. Tina Lengar Verovnik, dr. Mojca Lipec Stopar, dr. Mojca Medvešek, dr. Tanja Mirtič, dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Matic Pavlič, dr. Katarina Podbevšek, mag. Mojca Poznanovič Jezeršek, Miro Romih, dr. Vera Smole, dr. Mojca Smolej, prof. dr. Marko Snoj, dr. Mojca Šorli, dr. Saška Štumberger, dr. Hotimir Tivadar, dr. Katja Vadnal, Samira Varmaz, dr. Marijanca Ajša Vižintin, dr. Jerica Vogel, dr. Alojzija Zupan Sosič, dr. Igor Ž. Žagar, dr. Mitja Žagar, mag. Nina Žavbi Milojević, prof. dr. Andreja Žele, dr. Jerneja Žganec Gros, dr. Ingrid Žolgar Jerković
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – september 2017 
Šifra projekta: V6-1647 
Drugo321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru
Partnerji: jOPERA jennersdorf, Pomurski muzej Murska Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Obdobje trajanja projekta:
1. junij 2016 - 31. maj 2019

"Slovenščina mi je všeč" - FB skupnost za mlade
Nosilka projekta: dr. Mojca Medvešek
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: od marca 2017 do decembra 2017

Slovenci v gimnazijah v Varaždinu, Zagrebu, Karlovcu in na Reki v času Avstro-Ogrske monarhije
Nosilka projekta:
dr. Barbara Riman
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti (nadaljevanje)
Nosilka projekta:
dr. Katalin Munda-Hirnök
Sodelavki: dr. Sonja Novak Lukanovič, dr. Mojca Medvešek
Financer:
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Slovenska krajevna imena na dvojezičnem območju v Italiji in njihova uporaba v korespondenci
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Prizadevanje za obstoj slovenske narodne skupnosti in jezika v Ziljski dolini
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Biografski leksikon Koroških Slovencev 2017
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017


 


 

NOVICE

18-8-2017
Izšla je 119. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 11. avgusta do 17. avgusta 2017.

Več

11-7-2017
dr. Attila Kovács se je dne 8. julija 2017 udeležil okrogle mize z naslovom "Pomurci v svetu" v dvorcu Rakičan pri Murski Soboti. Na okrogli mizi je predstavil izseljevanje iz dvojezičnega naselja Dobrovnik-Dobronak v Prekmurju v 20. stoletju."

Več

5-7-2017
V sredo, 5. julija 2017 so raziskovalci Znanstveno-raziskovalnega središča Koper obiskali Inštitut za narodnostna vprašanja. Srečanje raziskovalcev je bilo namenjeno predstavitvi raziskovalnega dela sodelavk in sodelavcev obeh inštitutov in izmenjavi mnenj o možnostih prihodnjega sodelovanja.

Več

26-6-2017
Dne 26. junija 2017 ob 13. uri v Šalovcih bo dr. Attila Kovács udeležencem 27. Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora v sklopu predavanj predstavil čas informbirojskega spora (1948-1953) ob madžarsko-slovenski meji in spopad dveh državnih varnostnih služb (UDV/UDB in ÁVH) ter vpliv spopada na Slovence v Porabju in Madžare v Prekmurju.

Več