English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV


 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
 
Leto 2018

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:  


 
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.
Vodja projekta: dr. Jurij Fikfak, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
Sodelavka iz INV:
dr. Katalin Munda Hirnok
Financer: ARRS
Šifra projekta: J6-8254 
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020


Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015
Vodja projekta: dr. Janja Žitnik Serafin
Nosilec: ZRC SAZU
Šifra projekta: J5-8246
Sodelujoči iz INV: dr. Damir Josipovič
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020 
 

CRP


Koncept madžarsko slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika
Nosilec projekta: dr. Iztok Kosem (UL FF)
Sodelavca iz INV: dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanović
Šifra projekta: V6-1509
Obdobje trajanja projekta: oktober 2015 – februar 2018 
 

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah
Nosilka projekta: dr. Sonja Novak Lukanović (INV)
Sodelavci: dr. Maja Mezgec (SLORI), dr. Devan jagodic (SLORI), dr. Vojko Gorjanc (UL FF), dr. Nataša Gliha Komac (ZRC SAZU), dr. Katalin Munda Hirnök (INV), dr. Mojca Medvešek (INV)
Šifra projekta: V6-1633
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – januar 2018 
Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru
Vodilni partner projekta: Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI
Partnerji projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane - Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Univerza na Primorskem - Pedagoška Fakulteta.
Pridruženi partnerji projekta: Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine,  Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.
Sodelujoči iz INV: dr. Sara Brezigar, dr. Sofija Zver, dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019 
 

 
Drugo 


Interreg program SI-AT: 321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru
Partnerji: jOPERA jennersdorf, Pomurski muzej Murska Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2019


Interreg program SI-HU: projekt E-Documenta Pannonica.
Vodilni partner: Pomurski muzej iz Murske
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Obdobje trajanja: 2017-2019


Institucionalna in (samo)evalvacija Inštituta za družbene vede (Inštitut društvenih nauka/Institute of social sciences)
Projekt “PERFORM – Performing and Responsible Social Sciences”
Financer: švicarska agencija za razvoj in sodelovanje izvajata pa ga HELVETAS Swiss Inter cooperation in univerza iz Fribuourga (University of Fribourg):
Izvajalec/nosilec: dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: september 2017 – junij/september 2018.


Razpis EqUIP, Environmental justice and Sustainable development under differing Legal, Administrative and Cultural context
Koordinator projekta:
dr. Eurig Scandrett, Queen Margaret University, 2017
Sodelujoči iz INV: dr. Damir Josipovič
Obdobje trajanja projekta: november 2018 - maj 2019


 


 

NOVICE

14-2-2018
V sredo, 14. februarja 2018, ob 9.30, je Državni svet Republike Slovenije organiziral posvet o predlogu novega zakona o razvojno-raziskovalni dejavnosti. Posveta se je s strokovnim nagovorom udeležila tudi direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, dr. Sonja Novak Lukanović, v vlogi predsednice KOsRIS.-a

Več

12-2-2018
Izšla je 144. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 2. februarja do 8. februarja 2018.

Več

6-2-2018
Izšla je 143. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 26. januarja do 2. februarja 2018.

Več

31-1-2018
Izšla je 142. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 19. januarja do 25. januarja 2018.

Več