English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE

KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Leto 2017

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:  

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti
Nosilka projekta: Gregorič Bon Nataša (ZRC SAZU, Inštitut za prostorske in antropološke študije)
Sodelavec iz INV: dr. Damir Josipovič
Šifra projekta: J6-6839
Obdobje trajanja projekta: 1. julij 2014―30. junij 2017


CRP


Koncept madžarsko slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika
Nosilec projekta: dr. Iztok Kosem (UL FF)
Sodelavca iz INV: dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanovič
Šifra projekta: V6-1509
Obdobje trajanja projekta: oktober 2015 – februar 2018 
 

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah
Nosilka projekta: dr. Sonja Novak Lukanovič (INV)
Sodelavci: dr. Maja Mezgec (SLORI), dr. Devan jagodic (SLORI), dr. Vojko Gorjanc (UL FF), dr. Nataša Gliha Komac (ZRC SAZU), dr. Katalin Munda Hirnök (INV), dr. Mojca Medvešek (INV)
Šifra projekta: V6-1633
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – januar 2018 

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
Nosilec projekta:
izr. prof. dr. Kozma Ahačič
Sodelavci:
dr. Romana Bešter, red. prof. dr. Silvija Borovnik, doc. dr. Helena Dobrovoljc, mag. Marjeta Doupona Horvat, doc. dr. Nataša Gliha Komac (koordinatorica projekta), izr. prof. dr. Janja Hojnik, dr. Damjan Huber, dr. Marko Jesenšek, Matjaž Juhart, dr. Damjana Kogovšek, dr. Polonca Kovač, dr. Jani Kozina, dr. Simona Kranjc, dr. Erika Kržišnik, dr. Nina Ledinek, doc. dr. Tina Lengar Verovnik, dr. Mojca Lipec Stopar, dr. Mojca Medvešek, dr. Tanja Mirtič, dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Matic Pavlič, dr. Katarina Podbevšek, mag. Mojca Poznanovič Jezeršek, Miro Romih, dr. Vera Smole, dr. Mojca Smolej, prof. dr. Marko Snoj, dr. Mojca Šorli, dr. Saška Štumberger, dr. Hotimir Tivadar, dr. Katja Vadnal, Samira Varmaz, dr. Marijanca Ajša Vižintin, dr. Jerica Vogel, dr. Alojzija Zupan Sosič, dr. Igor Ž. Žagar, dr. Mitja Žagar, mag. Nina Žavbi Milojević, prof. dr. Andreja Žele, dr. Jerneja Žganec Gros, dr. Ingrid Žolgar Jerković
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – september 2017 
Šifra projekta: V6-1647Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru
Vodilni partner projekta: Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI
Partnerji projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane - Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Univerza na Primorskem - Pedagoška Fakulteta.
Pridruženi partnerji projekta: Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine,  Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.
Obdobje trajanja projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019 
 

 
Drugo 


321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru
Partnerji: jOPERA jennersdorf, Pomurski muzej Murska Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2019

"Slovenščina mi je všeč" - FB skupnost za mlade
Nosilka projekta: dr. Mojca Medvešek
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: od marca 2017 do decembra 2017

Slovenci v gimnazijah v Varaždinu, Zagrebu, Karlovcu in na Reki v času Avstro-Ogrske monarhije
Nosilka projekta: dr. Barbara Riman
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti (nadaljevanje)
Nosilka projekta: dr. Katalin Munda-Hirnök
Sodelavki: dr. Sonja Novak Lukanovič, dr. Mojca Medvešek
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Slovenska krajevna imena na dvojezičnem območju v Italiji in njihova uporaba v korespondenci
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Prizadevanje za obstoj slovenske narodne skupnosti in jezika v Ziljski dolini
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017

Biografski leksikon Koroških Slovencev 2017
Financer: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 2017


 


 

NOVICE

15-11-2017
Forum romskih svetnikov vabi na Slavnostno akademijo ob 15. obletnici uzakonitve pravice Romov do enega predstavnika v občinskih svetih, ki bo 8. decembra 2017, ob 10.30 uri v Državnem svetu (Šubičeva ulica 4) v Ljubljani.

Več

15-11-2017
Izšla je 131. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 3. novembra do 9. novembra 2017.

Več

8-11-2017
Izšla je 130. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 27. oktobra do 2. novembra 2017.

Več

8-11-2017
Iniciativa Slovenščina v družini, Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Državna slovenska samouprava in Zveza Slovencev na Madžarskem organizirajo v petek, 10. novembra 2017, v konferenčni dvorani DSS na Gornjem Seniku, posvet Govorim svoj jezik. Na posvetu bosta s prispevkom sodelovala tudi raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja Katalin Munda Hirnök in Attila Kovács.

Več