English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

 marec 2018

1.
ALBREHT, Ivan, 1945-
        Filip Terčelj : duhovnik v primežu dveh svetovnih vojn in treh zločinskih režimov / Ivan Albreht ; [fotografije Ivan Albreht ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 431 str.
ISBN 978-961-04-0425-5
K B10918
COBISS.SI-ID
290564864

2.
BEAUVOIS, Jean-Léon
        Razprava o liberalni sužnosti : analiza podrejanja / Jean-Léon Beauvois ; [prevod Borut Petrović Jesenovec, Slavica Jesenovec Petrović]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2000. - 227 str. - (Knjižna zbirka Krt ; 115)
ISBN 961-6174-48-7
K B3701/115
COBISS.SI-ID
106694912

3.
        BUILDING democracy in the Yugoslav successor states : accomplishments, setbacks, and challenges since 1990 / edited by Sabrina P. Ramet, Christine M. Hassenstab, and Ola Listhaug. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2017. - XXII, 452 str.
ISBN 978-1-107-18074-1 (trda vezava)
doi: 10.1017/9781316848289
K B10912
COBISS.SI-ID
23198216

4.
        CHILDREN'S voices : interethnic violence in the school environment / edited by Zorana Medarić and Mateja Sedmak. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012. - 262 str.
ISBN 978-961-6862-30-1
K B10922
COBISS.SI-ID
264888832

5.
CVELFAR, Bojan
        Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama / Bojan Cvelfar ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Arhiv Republike Slovenije, 2017. - 554 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 31)
ISBN 978-961-6386-81-4
K B10896
COBISS.SI-ID
292114176

6.
ČOK, Štefan
        Rojanska župnija = La parrocchia di Roiano / besedili [in prevoda], testi [e traduzioni] di Štefan Čok, Diomira Fabjan Bajc ; uredila, a cura di Dorica Žagar ; [fotografsko gradivo, materiale fotografico Dorica Žagar ... et al.]. - Trst : Mladika : Rojanski Marijin dom, 2017. - 149 str.
ISBN 978-88-7342-248-8
K B10916
COBISS.SI-ID
9918444

7.
DIVJAK, Alenka
        Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918 / Alenka Divjak. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2017. - 236 str.
ISBN 978-961-7014-02-0
K B10905
COBISS.SI-ID
292528128

8.
DVAJSET
        20 : dvajset korakov = venti passi : dokumentarni zbornik ob dvajsetletnici dejavnosti dvojezičnega šolskega središča v Špetru = pubblicazione documentaria sui vent'anni di attività del centro scolastico bilingue di San Pietro al Natisone / [uredila in napisala vezna besedila, redazione e stesura testi esplicativi Živa Gruden]. - Špeter : Zavod za slovensko izobraževanje = San Pietro al Natisone : Istituto per l'istruzione slovena, 2005. - 162 str.
K B10894
COBISS.SI-ID
2410732

9.
EMCKE, Carolin
        Proti sovraštvu / Carolin Emcke ; prevod Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 163 str. - (Zbirka Premiki)
ISBN 978-961-01-4581-3
K B10914
COBISS.SI-ID
291524864

10.
ERMACORA, Felix
        Grundriss der Menschenrechte in Österreich / Felix Ermacora. - Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1988. - 356 str. - (Manzsche Kurzlehrbuch-Reihe ; 14)
ISBN 3-214-14670-X
K B10903
COBISS.SI-ID
5090318

11.
INDIG-Ithai, Josef
        Joškovi otroci : beg in alija skozi Evropo 1940-1943 : poročilo Josefa Indiga / [urednika Jaša Drnovšek, Helena Dobrovoljc ; prevajalec Jaša Drnovšek ; fotografije Archivio storico del Comune di Nonantola]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. - 287 str.
ISBN 978-961-05-0044-5
K B10910
COBISS.SI-ID
293111040

12.
        JANEZ Drnovšek / [avtorji Alja Brglez ... [et al.] ; uredil Tine Logar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018. - 214 str.
ISBN 978-961-282-298-9
K B10913
COBISS.SI-ID
293200896

13.
JELINČIČ, Zorko, 1900-1965
        Pod svinčenim nebom : [spomini tigrovskega voditelja] / Zorko Jelinčič ; [uredila Martina Kafol ; spremni besedi Dušan Jelinčič, Milica Kacin-Wohniz]. - 2. izd. - Trst : ZTT = EST ; [Gorica] : Sklad Dorčeta Sardoča, 2017. - 238 str.
ISBN 978-88-7174-219-9
K B10906
COBISS.SI-ID
10035436

14.
KIRN, Roman, politolog
        V službi diplomacije / Roman Kirn ; [predgovor napisal Boštjan Udovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 414 str., [8] str. pril.
ISBN 978-961-287-074-4
K B10909
COBISS.SI-ID
293211904

15.
KLADNIK, Darinka
        (Ne)znani Slovenci / Darinka Kladnik. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017. - 304 str.
ISBN 978-961-282-235-4
K C1481
COBISS.SI-ID
291753728

16.
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
        Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes / Matjaž Klemenčič, Aleš Maver ; [prevod v angleščino David Hazemali ; priprava zemljevidov Igor Žiberna, Zmago Drole]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017. - 274 str. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 124)
ISBN 978-961-286-116-2
doi: 10.18690/978-961-286-116-2
K B10908
COBISS.SI-ID
93467393

17.
KOKALJ Kočevar, Monika
        Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945 / Monika Kokalj Kočevar ; [prevod povzetka Monika Kokalj Kočevar, Martin Cregeen]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. - 410 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 32)
ISBN 978-961-6386-82-1
K B10898
COBISS.SI-ID
292458752

18.
        LEUKHUP! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija] / uredil Sašo Jerše. - Ljubljana : Slovenska matica : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; Brežice : Posavski muzej, 2017. - 355 str.
ISBN 978-961-213-276-7
K B10917
COBISS.SI-ID
292696320

19.
MAZZINI, Miha
        Skrivnost našega uspeha : izbrane kolumne za Planet Siol.net, 2014-2017 / Miha Mazzini. - Novo mesto : Goga, 2017. - 316 str.
ISBN 978-961-277-181-2
K B10895
COBISS.SI-ID
290783744

20.
MITHANS, Gašper
        Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf" / Gašper Mithans ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. - 388 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 30)
ISBN 978-961-6386-78-4
K B10907
COBISS.SI-ID
291160832

21.
        POGLED od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi / [avtorji prispevkov Irena Avsenik Nabergoj ... et al.] ; Neža Zajc (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. - 302 str. - (Zbirka Življenja in dela ; 14 ; 10)
ISBN 978-961-05-0036-0
K B10897
COBISS.SI-ID
292441344

22.
        PRILOŽNOSTI in možnosti za ohranjanje oziroma za revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah : zaključno poročilo / Sonja Novak Lukanovič ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], 2018. - 147 f.
K RN 175
COBISS.SI-ID
13624909

23.
RABINOWITCH, Alexander
        Boljševiki prihajajo na oblast : revolucija leta 1917 v Petrogradu / Alexander Rabinowitch ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Lev Centrih]. - 1. izd. - Ljubljana : Sophia, 2017. - LV, 413 str. - (Zbirka Naprej!)
ISBN 978-961-7003-19-2
K B10904
COBISS.SI-ID
292387840

24.
        RECHTSQUELLEN zu den Grundfreiheiten und Menschenrechten in Österreich : Begleitband zu Grundriß der Menschenrechte in Österreich (1988) / herausgegeben von Felix Ermacora. - Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1988. - 177 str.
ISBN 3-214-06038-4
K A632
COBISS.SI-ID
5092110

25.
REINHARD, Wolfgang, 1937-
        Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti / Wolfgang Reinhard ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2017. - 144 str. - (Zbirka Krt ; 182)
ISBN 978-961-260-103-4
K B3701/182
COBISS.SI-ID
290330880

26.
RUPEL, Dimitrij
        Zadnjih sto let : 1917-2017 : kratka zgodovina od jugoexita in sloexita do katalexita / Dimitrij Rupel. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 231 str.
ISBN 978-961-287-067-6
K B10915
COBISS.SI-ID
292398080

27.
SAMARY, Catherine
        Komunizem v gibanju : zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja / Catherine Samary ; [prevod Maja Breznik in Rastko Močnik ; spremna beseda Marko Kržan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017. - 242 str. + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)
ISBN 978-961-257-084-2
K B10900
COBISS.SI-ID
292493824

28.
        SLOVENKA : prvi ženski časopis (1897-1902) / [uredila Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 117 str.
ISBN 978-961-237-999-5 (broš.)
K C1482
COBISS.SI-ID
292945664

29.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2015) / Maja Smotlak. - Trst : Mladika, 2017. - 236 str.
ISBN 978-88-7342-243-3
K B10920
COBISS.SI-ID
9520364

30.
ŠKERLIČ, Lea
        Alfredo Pettener e la fotografia del Litorale = Alfredo Pettener in obalna fotografija / Lea Škerlič ; [prefazioni Silvano Sau, Amalia Petronio ; traduzioni Lea Škerlič, Ksenija Orel, Ljuba Vrabec] ; [editore] Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola = [izdajatelj] Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola. - Isola = Izola : Il Mandracchio, 2010. - 156 str.
ISBN 978-961-6391-17-7
K C1480
COBISS.SI-ID
253025536

31.
        ŠPANIJA 1975-2015 : štirideset let tranzicije / Urša Geršak, Alejandro Rodríguez Díaz del Real, Maja Šabec (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 181 str. - (Zbirka Razprave FF)
ISBN 978-961-237-935-3
K B10919
COBISS.SI-ID
290573056

32.
TAŠIĆ, Predrag
        Slovenija, Balkan, Evropa po meri živali ali človeka / Predrag Tašić. - 1. izd. - Celje : Kupa komunikacije, 2017. - 300 str.
ISBN 978-961-285-926-8
K B10899
COBISS.SI-ID
292324608

33.
TURNŠEK, Metod
        Dramatika : velika karantansko-panonska trilogija / Metod Turnšek. - Pregledna izd. - Ljubljana : samozal. M. Dolgan, 2018. - 269 str.
ISBN 978-961-288-275-4
K B10902
COBISS.SI-ID
293781248

34.
UČAKAR, Tjaša
        Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju / Tjaša Učakar. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 205 str. - (Zbirka Dela ; 2017, 4)
ISBN 978-961-237-941-4
K B10921
COBISS.SI-ID
290709760

35.
UGREŠIĆ, Dubravka
        Evropa v sepiji / Dubravka Ugrešić ; prevedla Đurđa Strsoglavec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017. - 288 str. - (Vilenica)
ISBN 978-961-282-283-5
K B10923
COBISS.SI-ID
291123200

36.
WACQUANT, Loïc
        Zapori revščine / Loïc Wacquant ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Zoran Kanduč]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008. - 185 str. + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)
ISBN 978-961-257-006-4
K B10901
COBISS.SI-ID
239123200

37.
WOLFF, Michael, 1953-
        Fire and fury : inside the Trump White House / Michael Wolff. - New York : H. Holt and Company, cop. 2018. - XIII, 321 str.
ISBN 978-1-250-15806-2
K B10911
COBISS.SI-ID
1114244446

 

NOVICE

21-1-2019
Izšla je 184. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 9. novembra do 15. novembra 2018.

Več

16-1-2019
Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Shodom za znanost vabi na okroglo mizo z naslovom ZA ZNANOST * ZA SONARAVNI RAZVOJ * ZA NOVE PRILOŽNOSTI, s pričetkom v sredo, 16. januarja 2019, ob 11.00. uri v Pretorski palači na Titovem trgu v Kopru. Okrogle mize se bo s prispevkom udeležila tudi direktorica INV, dr. Sonja Novak Lukanović.

Več

14-1-2019
Izšla je 183. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 2. novembra do 8. novembra 2018.

Več

8-1-2019
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabita na predstavitev rezultatov projekta EDUKA 2 Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki bo v petek, 18. januarja 2019 ob 10.30 uri v predavalnici 2 (pritličje) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Več