English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

 marec 2018

1.
ALBREHT, Ivan, 1945-
        Filip Terčelj : duhovnik v primežu dveh svetovnih vojn in treh zločinskih režimov / Ivan Albreht ; [fotografije Ivan Albreht ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 431 str.
ISBN 978-961-04-0425-5
K B10918
COBISS.SI-ID
290564864

2.
BEAUVOIS, Jean-Léon
        Razprava o liberalni sužnosti : analiza podrejanja / Jean-Léon Beauvois ; [prevod Borut Petrović Jesenovec, Slavica Jesenovec Petrović]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2000. - 227 str. - (Knjižna zbirka Krt ; 115)
ISBN 961-6174-48-7
K B3701/115
COBISS.SI-ID
106694912

3.
        BUILDING democracy in the Yugoslav successor states : accomplishments, setbacks, and challenges since 1990 / edited by Sabrina P. Ramet, Christine M. Hassenstab, and Ola Listhaug. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2017. - XXII, 452 str.
ISBN 978-1-107-18074-1 (trda vezava)
doi: 10.1017/9781316848289
K B10912
COBISS.SI-ID
23198216

4.
        CHILDREN'S voices : interethnic violence in the school environment / edited by Zorana Medarić and Mateja Sedmak. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012. - 262 str.
ISBN 978-961-6862-30-1
K B10922
COBISS.SI-ID
264888832

5.
CVELFAR, Bojan
        Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama / Bojan Cvelfar ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Arhiv Republike Slovenije, 2017. - 554 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 31)
ISBN 978-961-6386-81-4
K B10896
COBISS.SI-ID
292114176

6.
ČOK, Štefan
        Rojanska župnija = La parrocchia di Roiano / besedili [in prevoda], testi [e traduzioni] di Štefan Čok, Diomira Fabjan Bajc ; uredila, a cura di Dorica Žagar ; [fotografsko gradivo, materiale fotografico Dorica Žagar ... et al.]. - Trst : Mladika : Rojanski Marijin dom, 2017. - 149 str.
ISBN 978-88-7342-248-8
K B10916
COBISS.SI-ID
9918444

7.
DIVJAK, Alenka
        Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918 / Alenka Divjak. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2017. - 236 str.
ISBN 978-961-7014-02-0
K B10905
COBISS.SI-ID
292528128

8.
DVAJSET
        20 : dvajset korakov = venti passi : dokumentarni zbornik ob dvajsetletnici dejavnosti dvojezičnega šolskega središča v Špetru = pubblicazione documentaria sui vent'anni di attività del centro scolastico bilingue di San Pietro al Natisone / [uredila in napisala vezna besedila, redazione e stesura testi esplicativi Živa Gruden]. - Špeter : Zavod za slovensko izobraževanje = San Pietro al Natisone : Istituto per l'istruzione slovena, 2005. - 162 str.
K B10894
COBISS.SI-ID
2410732

9.
EMCKE, Carolin
        Proti sovraštvu / Carolin Emcke ; prevod Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 163 str. - (Zbirka Premiki)
ISBN 978-961-01-4581-3
K B10914
COBISS.SI-ID
291524864

10.
ERMACORA, Felix
        Grundriss der Menschenrechte in Österreich / Felix Ermacora. - Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1988. - 356 str. - (Manzsche Kurzlehrbuch-Reihe ; 14)
ISBN 3-214-14670-X
K B10903
COBISS.SI-ID
5090318

11.
INDIG-Ithai, Josef
        Joškovi otroci : beg in alija skozi Evropo 1940-1943 : poročilo Josefa Indiga / [urednika Jaša Drnovšek, Helena Dobrovoljc ; prevajalec Jaša Drnovšek ; fotografije Archivio storico del Comune di Nonantola]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. - 287 str.
ISBN 978-961-05-0044-5
K B10910
COBISS.SI-ID
293111040

12.
        JANEZ Drnovšek / [avtorji Alja Brglez ... [et al.] ; uredil Tine Logar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018. - 214 str.
ISBN 978-961-282-298-9
K B10913
COBISS.SI-ID
293200896

13.
JELINČIČ, Zorko, 1900-1965
        Pod svinčenim nebom : [spomini tigrovskega voditelja] / Zorko Jelinčič ; [uredila Martina Kafol ; spremni besedi Dušan Jelinčič, Milica Kacin-Wohniz]. - 2. izd. - Trst : ZTT = EST ; [Gorica] : Sklad Dorčeta Sardoča, 2017. - 238 str.
ISBN 978-88-7174-219-9
K B10906
COBISS.SI-ID
10035436

14.
KIRN, Roman, politolog
        V službi diplomacije / Roman Kirn ; [predgovor napisal Boštjan Udovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 414 str., [8] str. pril.
ISBN 978-961-287-074-4
K B10909
COBISS.SI-ID
293211904

15.
KLADNIK, Darinka
        (Ne)znani Slovenci / Darinka Kladnik. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017. - 304 str.
ISBN 978-961-282-235-4
K C1481
COBISS.SI-ID
291753728

16.
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
        Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes / Matjaž Klemenčič, Aleš Maver ; [prevod v angleščino David Hazemali ; priprava zemljevidov Igor Žiberna, Zmago Drole]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017. - 274 str. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 124)
ISBN 978-961-286-116-2
doi: 10.18690/978-961-286-116-2
K B10908
COBISS.SI-ID
93467393

17.
KOKALJ Kočevar, Monika
        Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945 / Monika Kokalj Kočevar ; [prevod povzetka Monika Kokalj Kočevar, Martin Cregeen]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. - 410 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 32)
ISBN 978-961-6386-82-1
K B10898
COBISS.SI-ID
292458752

18.
        LEUKHUP! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija] / uredil Sašo Jerše. - Ljubljana : Slovenska matica : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; Brežice : Posavski muzej, 2017. - 355 str.
ISBN 978-961-213-276-7
K B10917
COBISS.SI-ID
292696320

19.
MAZZINI, Miha
        Skrivnost našega uspeha : izbrane kolumne za Planet Siol.net, 2014-2017 / Miha Mazzini. - Novo mesto : Goga, 2017. - 316 str.
ISBN 978-961-277-181-2
K B10895
COBISS.SI-ID
290783744

20.
MITHANS, Gašper
        Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf" / Gašper Mithans ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. - 388 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 30)
ISBN 978-961-6386-78-4
K B10907
COBISS.SI-ID
291160832

21.
        POGLED od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi / [avtorji prispevkov Irena Avsenik Nabergoj ... et al.] ; Neža Zajc (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. - 302 str. - (Zbirka Življenja in dela ; 14 ; 10)
ISBN 978-961-05-0036-0
K B10897
COBISS.SI-ID
292441344

22.
        PRILOŽNOSTI in možnosti za ohranjanje oziroma za revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah : zaključno poročilo / Sonja Novak Lukanovič ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], 2018. - 147 f.
K RN 175
COBISS.SI-ID
13624909

23.
RABINOWITCH, Alexander
        Boljševiki prihajajo na oblast : revolucija leta 1917 v Petrogradu / Alexander Rabinowitch ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Lev Centrih]. - 1. izd. - Ljubljana : Sophia, 2017. - LV, 413 str. - (Zbirka Naprej!)
ISBN 978-961-7003-19-2
K B10904
COBISS.SI-ID
292387840

24.
        RECHTSQUELLEN zu den Grundfreiheiten und Menschenrechten in Österreich : Begleitband zu Grundriß der Menschenrechte in Österreich (1988) / herausgegeben von Felix Ermacora. - Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1988. - 177 str.
ISBN 3-214-06038-4
K A632
COBISS.SI-ID
5092110

25.
REINHARD, Wolfgang, 1937-
        Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti / Wolfgang Reinhard ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2017. - 144 str. - (Zbirka Krt ; 182)
ISBN 978-961-260-103-4
K B3701/182
COBISS.SI-ID
290330880

26.
RUPEL, Dimitrij
        Zadnjih sto let : 1917-2017 : kratka zgodovina od jugoexita in sloexita do katalexita / Dimitrij Rupel. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 231 str.
ISBN 978-961-287-067-6
K B10915
COBISS.SI-ID
292398080

27.
SAMARY, Catherine
        Komunizem v gibanju : zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja / Catherine Samary ; [prevod Maja Breznik in Rastko Močnik ; spremna beseda Marko Kržan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017. - 242 str. + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)
ISBN 978-961-257-084-2
K B10900
COBISS.SI-ID
292493824

28.
        SLOVENKA : prvi ženski časopis (1897-1902) / [uredila Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 117 str.
ISBN 978-961-237-999-5 (broš.)
K C1482
COBISS.SI-ID
292945664

29.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2015) / Maja Smotlak. - Trst : Mladika, 2017. - 236 str.
ISBN 978-88-7342-243-3
K B10920
COBISS.SI-ID
9520364

30.
ŠKERLIČ, Lea
        Alfredo Pettener e la fotografia del Litorale = Alfredo Pettener in obalna fotografija / Lea Škerlič ; [prefazioni Silvano Sau, Amalia Petronio ; traduzioni Lea Škerlič, Ksenija Orel, Ljuba Vrabec] ; [editore] Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola = [izdajatelj] Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola. - Isola = Izola : Il Mandracchio, 2010. - 156 str.
ISBN 978-961-6391-17-7
K C1480
COBISS.SI-ID
253025536

31.
        ŠPANIJA 1975-2015 : štirideset let tranzicije / Urša Geršak, Alejandro Rodríguez Díaz del Real, Maja Šabec (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 181 str. - (Zbirka Razprave FF)
ISBN 978-961-237-935-3
K B10919
COBISS.SI-ID
290573056

32.
TAŠIĆ, Predrag
        Slovenija, Balkan, Evropa po meri živali ali človeka / Predrag Tašić. - 1. izd. - Celje : Kupa komunikacije, 2017. - 300 str.
ISBN 978-961-285-926-8
K B10899
COBISS.SI-ID
292324608

33.
TURNŠEK, Metod
        Dramatika : velika karantansko-panonska trilogija / Metod Turnšek. - Pregledna izd. - Ljubljana : samozal. M. Dolgan, 2018. - 269 str.
ISBN 978-961-288-275-4
K B10902
COBISS.SI-ID
293781248

34.
UČAKAR, Tjaša
        Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju / Tjaša Učakar. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 205 str. - (Zbirka Dela ; 2017, 4)
ISBN 978-961-237-941-4
K B10921
COBISS.SI-ID
290709760

35.
UGREŠIĆ, Dubravka
        Evropa v sepiji / Dubravka Ugrešić ; prevedla Đurđa Strsoglavec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017. - 288 str. - (Vilenica)
ISBN 978-961-282-283-5
K B10923
COBISS.SI-ID
291123200

36.
WACQUANT, Loïc
        Zapori revščine / Loïc Wacquant ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Zoran Kanduč]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008. - 185 str. + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)
ISBN 978-961-257-006-4
K B10901
COBISS.SI-ID
239123200

37.
WOLFF, Michael, 1953-
        Fire and fury : inside the Trump White House / Michael Wolff. - New York : H. Holt and Company, cop. 2018. - XIII, 321 str.
ISBN 978-1-250-15806-2
K B10911
COBISS.SI-ID
1114244446

 

NOVICE

18-7-2018
Izšla je 163. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 15. junija do 21. junija 2018.

Več

12-7-2018
V ponedeljek, 2. 7. 2018 je bilo v Murski Soboti ustanovljeno Mednarodno izobraževalno središče Politicus. Politicus so ustanovili Zveza za razvoj romske manjšine Preporod, Univerza v Liverpoolu, Univerza v Manchestru, Inštitut za narodnostna vprašanja ter Romski akademski klub.

Več

5-7-2018
Vljudno vabljeni na predstavitev knjige NAD LEDENIKOM IN VELEMESTNIM ŠIKOM Biciklista med Alpami med Donavo med svetovnima vojnama avtorja dr. Janeza Pirca, ki bo v sredo, 11. julija 2018 ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja.

Več

3-7-2018
V ponedeljek, 2. julija 2018 smo ob zaključku šolskega leta v okviru strokovno-razvojne naloge Koordinacija in evalvacija aktivnosti: učenje slovenskega jezika na Hrvaškem na Osnovni šoli Videm pri Ptuju izvedli sestanek z učiteljicami slovenskega jezika v Varaždinski županiji na Hrvaškem. Sestanka so se poleg učiteljic in raziskovalk INV udeležili še ravnatelj OŠ Videm pri Ptuju Robert Murko, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja Sonja Novak Lukanović, predstavnik Ministrstva za izobraževanje znanost in šport Roman Gruden in Veronika Pirnat iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Več