English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

dr. Katalin Munda Hirnök

Naziv: znanstvena svetnica
E-pošta: katalin.hirnok@inv.si
Telefon: 01 200 18 82

Rojena 23. 10. 1959 v Monoštru (Szentgotthárd). Po končanem osnovnem šolanju v domačem kraju v Sakalovcih (Szakonyfalu) in v Monoštru je obiskovala monoštrsko gimnazijo. Na Filozofski fakulteti UL je 1984 diplomirala iz etnologije in slovenskega knjižnega jezika s književnostjo, 1989 magistrirala iz etnologije, 1997 pa doktorirala s tezo »Vloga in pomen ljudske kulture in načina življenja pri opredeljevanju in ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev«. Od 1984 do 1986 kustodinja v Muzeju Avgusta Pavla (Pável Ágoston Múzeum) in referentka v Kulturnem domu (Művelődési Ház) v Monoštru.
Od 1989 do 1991 ravnateljica Muzeja Avgusta Pavla v Monoštru. Od 1991 zaposlena na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, od 2004 kot višja znanstvena sodelavka. 
Dejavna je v Slovenskem etnološkem društvu, kjer od 2003 vodi delovno skupino za Slovence zunaj meja R Slovenije. Avtorica številnih gesel o porabskih Slovencih v Enciklopediji Slovenije, v Slovenskem etnološkem leksikonu, v Velikem slovenskem biografskem leksikonu »Osebnosti«.

 

 

 Področja raziskovalnega interesa

Slovenci na Madžarskem – v Porabju in zunaj območja avtohtone poselitve (pravni položaj, notranje migracije, novejša zgodovina, biografije), kulturna dediščina Slovencev v sosednjih državah, vloga kulture in medijev v medetničnih odnosih v obmejnih regijah.


 

NOVICE

14-12-2021
Vabljeni na okroglo mizo, ki bo 20. 12. 2021, ob 13. uri v Državnem arhiv (Pazin), na kateri bodo predstavljani publikaciji Leopolda Jurce. Sodelovali bodo: Barbara Riman, Ilija Jakovljević, Ivan Sironić – Miškulin in Mirela Mrak Kliman.

Več

1-12-2021
Vabljeni na okroglo mizo z naslovom Nemško govoreča etnična skupina prebivalcev v Republiki Sloveniji, ki bo sredo, 8. 12. 2021, ob 12. uri v Prešernovi dvorani (Dunajska cesta 104) v Ljubljani. Na okrogli mizi bodo sodelovali Christian Lautischer, Tit Turnšek, Vera Kržišnik-Bukić, Anja Moric, Miran Komac in Danijel Grafenauer, ki bo diskusijo povezoval.

Več

30-11-2021
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru organizirata 1. in 2. decembra 2021 znanstveni simpozij Osamosvojitev Slovenije – 30 let kasneje. Na simpoziju bosta sodelovala dva raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja: dr. Danijel Grafenauer in dr. László Göncz.

Več

17-11-2021
V torek, 16. 11. 2021 smo se raziskovalci Inštituta za narodnostna vprašanja v sklopu promocija zdravja na delovnem mestu udeležili predavanja, ki ga je izvedla doc. dr. Darija Šćepanović, višja fizioterapevtka.

Več