English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

dr. Katalin Munda Hirnök

Naziv: znanstvena svetnica
E-pošta: katalin.hirnok@inv.si
Telefon: 01 200 18 82

Rojena 23. 10. 1959 v Monoštru (Szentgotthárd). Po končanem osnovnem šolanju v domačem kraju v Sakalovcih (Szakonyfalu) in v Monoštru je obiskovala monoštrsko gimnazijo. Na Filozofski fakulteti UL je 1984 diplomirala iz etnologije in slovenskega knjižnega jezika s književnostjo, 1989 magistrirala iz etnologije, 1997 pa doktorirala s tezo »Vloga in pomen ljudske kulture in načina življenja pri opredeljevanju in ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev«. Od 1984 do 1986 kustodinja v Muzeju Avgusta Pavla (Pável Ágoston Múzeum) in referentka v Kulturnem domu (Művelődési Ház) v Monoštru.
Od 1989 do 1991 ravnateljica Muzeja Avgusta Pavla v Monoštru. Od 1991 zaposlena na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, od 2004 kot višja znanstvena sodelavka. 
Dejavna je v Slovenskem etnološkem društvu, kjer od 2003 vodi delovno skupino za Slovence zunaj meja R Slovenije. Avtorica številnih gesel o porabskih Slovencih v Enciklopediji Slovenije, v Slovenskem etnološkem leksikonu, v Velikem slovenskem biografskem leksikonu »Osebnosti«.

 

 

 Področja raziskovalnega interesa

Slovenci na Madžarskem – v Porabju in zunaj območja avtohtone poselitve (pravni položaj, notranje migracije, novejša zgodovina, biografije), kulturna dediščina Slovencev v sosednjih državah, vloga kulture in medijev v medetničnih odnosih v obmejnih regijah.


Izbrana bibliografija
 • Munda Hirnök, Katalin. Medčasovna analiza spremljanja medijev slovenske narodne manjšine v Monoštru. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 1996, št. 31, str. 79–87.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Pogled na kulturno življenje v občini Železna Kapla-Bela. V Jesih, Boris (ur.), Wakounig, Vladimir (ur.), Nećak Lük, Albina. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru. 3, Občina Železna Kapla – Bela/Eisenkappel – Vellach. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002, 2002, str. 121–132.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 2003, št. 43, str. 150–162.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Raziskovanje etničnosti in manjšin na Madžarskem – na primeru institucionalizacije. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 2006, št. 50–51, str. 78–86. 
   
 • Munda Hirnök, Katalin (ur.), Ravnik, Mojca (ur.). Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost: [zbornik referatov s posveta »Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem«], (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 39). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006. 276 str.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Porabski Slovenci v mestnih okoljih. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2007, letn. 17=(68), str. 167–178.
   
 • Etnologija Slovencev na Madžarskem. Munda Hirnök, Katalin (urednik 2007). Budimpešta: Madžarsko etnološko društvo = Budapest: A Magyar Néprajzi Társaság, 1997-.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Sezonsko zaposlovanje porabskih Slovencev v obmejnem prostoru. V Klopčič, Vera (ur.), Vratuša, Anton (ur.). Narodne manjšine. 6, Živeti z mejo, Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: zbornik referatov na Znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.–11. novembra 2007, (Narodne manjšine, 6). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2008, str. 234–241.
 

Izpis celotne bibliografije (Cobbis) 

NOVICE

16-10-2019
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani Vas vljudno vabita na predstavitev izbranih nagrajenih del XVII. Nagradnega natečaja za diplomska, magistrska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki bo potekal v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26, 2. nadstropje, v sredo, 23. 10. 2019 od 9.30 do 12. ure.

Več

15-10-2019
Izšla je 230. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 27. septembra 2019 do 3. oktobra 2019.

Več

8-10-2019
Vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Globoko v srcu jo čutimo (76 minut) in pogovor o filmu z dr. Anjo Moric, ki bo v petek, 18. oktobra 2019 ob 10. uri, v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26 (2. nadstropje). Pogovor bo vodil dr. Janez Pirc.

Več

30-9-2019
Vabljeni v petek, 4. oktobra 2019 ob 11. uri na predstavitev revije Razprave in gradivo, Revije za narodnostna vprašanja in na pogovor z prof. dr. Leošem Šatavo, s Filozofske fakultete Karlove Univerze v Pragi, avtorjem znamenite knjige Narodne manjšine v Evropi. Prof. Šatava bo na srečanju spregovoril o Vlahih, saj je njegov članek na to temo v reviji Razprave in gradivo požel izjemno mednarodno odmevnost.

Več