English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE

KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

dr. Katalin Munda Hirnök

Naziv: znanstvena svetnica
E-pošta: katalin.hirnok@inv.si
Telefon: 01 200 18 82

Rojena 23. 10. 1959 v Monoštru (Szentgotthárd). Po končanem osnovnem šolanju v domačem kraju v Sakalovcih (Szakonyfalu) in v Monoštru je obiskovala monoštrsko gimnazijo. Na Filozofski fakulteti UL je 1984 diplomirala iz etnologije in slovenskega knjižnega jezika s književnostjo, 1989 magistrirala iz etnologije, 1997 pa doktorirala s tezo »Vloga in pomen ljudske kulture in načina življenja pri opredeljevanju in ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev«. Od 1984 do 1986 kustodinja v Muzeju Avgusta Pavla (Pável Ágoston Múzeum) in referentka v Kulturnem domu (Művelődési Ház) v Monoštru.
Od 1989 do 1991 ravnateljica Muzeja Avgusta Pavla v Monoštru. Od 1991 zaposlena na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, od 2004 kot višja znanstvena sodelavka. 
Dejavna je v Slovenskem etnološkem društvu, kjer od 2003 vodi delovno skupino za Slovence zunaj meja R Slovenije. Avtorica številnih gesel o porabskih Slovencih v Enciklopediji Slovenije, v Slovenskem etnološkem leksikonu, v Velikem slovenskem biografskem leksikonu »Osebnosti«.

 

 

 Področja raziskovalnega interesa

Slovenci na Madžarskem – v Porabju in zunaj območja avtohtone poselitve (pravni položaj, notranje migracije, novejša zgodovina, biografije), kulturna dediščina Slovencev v sosednjih državah, vloga kulture in medijev v medetničnih odnosih v obmejnih regijah.


Izbrana bibliografija
 • Munda Hirnök, Katalin. Medčasovna analiza spremljanja medijev slovenske narodne manjšine v Monoštru. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 1996, št. 31, str. 79–87.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Pogled na kulturno življenje v občini Železna Kapla-Bela. V Jesih, Boris (ur.), Wakounig, Vladimir (ur.), Nećak Lük, Albina. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru. 3, Občina Železna Kapla – Bela/Eisenkappel – Vellach. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002, 2002, str. 121–132.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 2003, št. 43, str. 150–162.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Raziskovanje etničnosti in manjšin na Madžarskem – na primeru institucionalizacije. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 2006, št. 50–51, str. 78–86. 
   
 • Munda Hirnök, Katalin (ur.), Ravnik, Mojca (ur.). Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost: [zbornik referatov s posveta »Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem«], (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 39). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006. 276 str.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Porabski Slovenci v mestnih okoljih. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2007, letn. 17=(68), str. 167–178.
   
 • Etnologija Slovencev na Madžarskem. Munda Hirnök, Katalin (urednik 2007). Budimpešta: Madžarsko etnološko društvo = Budapest: A Magyar Néprajzi Társaság, 1997-.
   
 • Munda Hirnök, Katalin. Sezonsko zaposlovanje porabskih Slovencev v obmejnem prostoru. V Klopčič, Vera (ur.), Vratuša, Anton (ur.). Narodne manjšine. 6, Živeti z mejo, Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: zbornik referatov na Znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.–11. novembra 2007, (Narodne manjšine, 6). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2008, str. 234–241.
 

Izpis celotne bibliografije (Cobbis) 

NOVICE

17-1-2020
Izšla je 244 številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 3. januarja 2020 do 16. januarja 2020.

Več

31-12-2019
Izšla je 83. številka revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo.

Več

17-12-2019
V četrtek, 19. decembra, ob 17. uri Društvo Forum 21 vabi v dvorano Mestnega muzeja v Ljubljani na pogovor »Sto let od koroškega plebiscita«. Mojca Drčar Murko bo vodila pogovor z uvodničarji, ki bodo: zgodovinarja Andrej Rahten in Danijel Grafenauer ter koroški slovenski odvetnik Rudi Vouk.

Več

16-12-2019
Izšla je 238 številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 22. novembra 2019 do 28. novembra 2019.

Več