English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

junij / julij 20181.

    AVSTRO-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 2, Kranjska, Primorje / uredili Monika Kropej Telban in Ingrid Slavec Gradišnik ; [prevod Alenka Novak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 317 str. : ilustr. ; 25 cm
Izbor in prevod iz dela: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. - Uredniška opomba / urednici: str. 7-9. - Za krepitev samozavesti in moč splošne ljubezni do domovine / Janez Bogataj: str. 307-317. - Zvd. na sprednjem spojnem listu, ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-05-0072-8 : 26,00 EUR
39(436-89=163.6)
COBISS.SI-ID 294217984

2.

BOUCHERON, Patrick
    Kaj zmore zgodovina : nastopno predavanje na Collège de France, 17. decembra 2015 / Patrick Boucheron ; [prevedla Ana Monika Habjan ; Memento Manca G. Renko]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2018 ([Ljubljana] : Studio Print). - 46 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)Prevod dela: Ce que peut l'histoire. - 400 izv. - Memento / Manca G. Renko: str. 41-46. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6798-77-8 : 10,00 EUR
930.1
COBISS.SI-ID 294794752

3.

BUFON, Milan
    Meje in obmejne skupnosti na Slovenskem / Milan Bufon. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS Koper, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 480 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Od obmejnosti do večkulturnosti: primera Prekmurja in Slovenske Istre med teorijo in prakso / Ksenija Perković in Martina Rameša: str. 363-390. - Obmejna območja ter transkulturne in hibridne identitete: teoretski pregled in študija primera slovenske Istre / Maja Zadel: str. 391-413. - Manjšinski status in obmejnost kot platforma odnosa do večkulturnosti (primer italijanske in madžarske manjšine) / Mateja Sedmak: str. 414-427. - Recenziji znanstvene monografije / Sonja Novak Lukanovič, Jernej Zupančič: str. 473-480. - Bibliografija: str. 429-442. - Kazalo
ISBN 978-961-6964-89-0 : 25 EUR
911.3(497.4-192.2)
COBISS.SI-ID 293141504

4.

CHARNEY, Noah
    Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - 3. natis. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm
Prevod dela: Slovenology. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.
ISBN 978-961-284-289-5 : 19 EUR
821.111(73)-4
821.111(73)-94
COBISS.SI-ID 292500736

5.

DEBELJAK, Aleš, 1961-2016
    Saj grem samo mimo : razglednice Aleša Debeljaka / [avtorji [besedila] Erica Johnson Debeljak ... [et al.] ; prevod iz angleščine Andrej E. Skubic, prevod iz hrvaščine Višnja Fičor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 199 str. : ilustr. ; 30 cm
Fotogr. na notr. str. ov. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-5261-3 : 29,99 EUR
821.163.6-6
821.163.6-94
929Debeljak A.(044.2)
COBISS.SI-ID 294668288

6.

GODINA-Golija, Maja
    Novi Maribor : mesto v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja / [osrednje besedilo Maja Godina Golija ; zasnova, predgovor, dodatna in vmesna besedila, uredništvo Primož Premzl ; prevodi iz nemščine Urška P. Černe ; avtorji fotografij Andrej Benet ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2017 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 331 str. : ilustr. ; 29 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Bibliografija: str. 327-328. - Kazali
ISBN 978-961-6055-48-2 : 49 EUR
77.047(497.4Maribor)"1919/1941"
94(497.4Maribor)"1919/1941"(084.12)
908(497.4Maribor)"1919/1941"(084.12)
930.85(497.4Maribor)"1919/1941"(084.12)
COBISS.SI-ID 92788993

7.

GOTTFRIED, Paul E.
    Fascism : the career of a concept / Paul E. Gottfried. - DeKalb [Illinois] : NIU Press, 2017. - 226 str. ; 23 cm
Bibliografija: str. 175-207. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Defining fascism ; Totalitarianism and fascism ; Fascism as the unconquered past ; Fascism as a movement of the left ; The failure of fascist internationalism ; The search for a fascist utopia ; A vanished revolutionary right
ISBN 978-0-87580-782-9 (broš.)
COBISS.SI-ID 13720397

8.

HRAST, Friderik
    Vse to sem doživel! / Friderik Hrast. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 431 str. : ilustr., fotogr. ; 25 cm
300 izv. - Uvodna beseda / Matjaž Kmecl: str. 7-9. - Kazalo
ISBN 978-961-288-020-0 : 25,00 EUR
821.163.6-94
929Hrast F.
COBISS.SI-ID 291670528

9.

JAMBREK, Peter
    Ustanovitev Slovenije / Peter Jambrek ; z avtorskim prispevkom Dimitrija Rupla in uvodnim nagovorom Aleša Mavra ; [stvarno in imensko kazalo Peter Jambrek in Ana Češarek]. - 2. natis. - Ljubljana : Nova univerza, Evropska pravna fakulteta : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018 ([Ljubljana] : Studio Graffit). - 610 str. : ilustr. ; 24 cm
400 izv. - Uvodni nagovor: ustanovitev in ustanavljanja Slovenije / Aleš Maver: str. 9-14. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 561-574. - Kazalo
ISBN 978-961-6731-19-5 (Evropska pravna fakulteta) : 14,90 EUR
321.013(497.4)
341.218(497.4)
94(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 294026752

10.

KNIFIC, Bojan
    Tržič v besedi in sliki : spomini na prvo polovico in sredino 20. stoletja / [Bojan Knific ; fotografije arhiv Tržiškega muzeja, zasebni arhivi pripovedovalcev]. - Tržič : Tržiški muzej, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 235 str. : ilustr. ; 25 cm
Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 233
ISBN 978-961-92838-8-2 : 25,00 EUR
39(497.4 Tržič)
316.728(497.4Tržič)
COBISS.SI-ID 293424128

11.

KOSI, Miha, 1965-
    Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja / Miha Kosi ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; [kartografija Mateja Rihteršič ; prevod povzetka Manca Gašperšič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 264 str. : ilustr., zvd., rodosl. tabele ; 24 cm + pril. ([4] str.). - (Thesaurus memoriae. Opuscula, ISSN 2232-3430 ; 6)
Zvd. na notranjih str. ov. - Spremna beseda / Peter Štih: str. 9-10. - O avtorju s sl. na sprednjem zavihku ov. - 300 izv. - Recenzenta Darja Mihelič, Tomaž Lazar. - Bibliografija: str. 221-236. - Summary: The clash for the passes towards the Adriatic and the formation of the "Territory of the Karst". - Kazalo
ISBN 978-961-05-0075-9 : 19 EUR
94:32(497.472)(091)
355.48/.49(497.472)"11/15"
COBISS.SI-ID 294253312

12.

KOSMAČ, Miha, 1986-
    Etnično homogena Evropa : preselitve prebivalstva v Istri in Sudetih 1945-1948 / Miha Kosmač. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 301 str. : ilustr. ; 24 cm
300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 259-292. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6964-88-3 : 18 EUR
314.151.1(4)"1945/1948"
COBISS.SI-ID 293140736

13.

KOVAČIČ Peršin, Peter
    Stopinje v pesku zgodovine / Peter Kovačič Peršin. - Ljubljana : Knjižna zadruga : distribucija Buča, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 175 str. ; 20 cm
500 izv.
ISBN 978-961-6140-71-3 (Knjižna zadruga) : 20 EUR
821.163.6-4
94(497.4)"19"(081)
130.2(081)
COBISS.SI-ID 294776064

14.

KRISHNA Moorthy, K...
    After Tito what? / by K. Krishna Moorthy. - Atlantic Highlands : Humanities Press, 1980. - XV, 207 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
Bibliografija: str. 201-202. - Kazalo
ISBN 0-391-02063-3
323(497.1)"1945/1980"
329.15(497.1)
94(497.1)"1945/1980"
COBISS.SI-ID 104145152

15.

LE Rider, Jacques
    Dunajska moderna in krize identitete / Jacques Le Rider ; [prevod Varja Balžalorsky Antić, Mojca Dobnikar (prevod citatov iz nemščine), Urška Černe (prevod poezije iz nemščine) ; spremni študiji Vanesa Matajc in Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 651 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)
Prevod dela: Modernité viennoise et crises de l'identité. - 400 izv. - Francoska razgradnja Austrie Felix / Marta Verginella: str. 597-605. - Paradoksi modernosti v vseevropskem in lokalnem kontekstu dunajskega centra moderne / Vanesa Matajc: str. 607-631. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Življenjepis in bibliografija avtorja: str. 633-635. - Kazalo
ISBN 978-961-6798-76-1 : 38 EUR
930.85(436Dunaj)
930.85(436 Dunaj)
COBISS.SI-ID 293463296

16.

    MARIBORSKE osebnosti / [urednica Mateja Ratej]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 194 str. : ilustr., portreti ; 25 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 16. Biografske študije, ISSN 2385-9792 ; 12)
Potiskana sprednja notr. str. ov. - 300 izv. - Recenzenti Borut Batagelj, Uška Strle, Marko Štuhec. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Vsebuje tudi: Vrata nepovrata (Epos). Pesmi o teti Mari / Boris A. Novak
ISBN 978-961-05-0068-1 (19 EUR)
929(497.4Maribor)(082)
930.85(497.412)(082)
COBISS.SI-ID 294664192

17.

MEDNARODNI simpozij Prostozidarstvo v Srednji Evropi (2017 ; Ljubljana)
    Skrivnost lože : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija Prostozidarstvo v Srednji Evropi, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 11. maj 2017 / [glavni urednik Matevž Košir ; prevod Amidas ; fotograf Tomaž Lauko, Franci Virant]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - 239 str. : ilustr., portreti, zvd. ; 25 cm
400 izv. - Spremna beseda / Matevž Košir: str. 6-11. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-6981-26-2 : 18 EUR
061.251(4-191.2)(082)
COBISS.SI-ID 293818368

18.

MIHEVC, Jože
    Skozi taborišča do sreče / Jože Mihevc ; z zapisi Milke in Toneta Mihevca ; s spremno besedo in z opombami je knjigo dopolnila in pripravila za objavo Rozina Švent. - Trst : Mladika, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zapisi iz zdomstva ; zv. 3)
Spremna beseda / Rozina Švent: str. 5-12. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 978-88-7342-258-7 : 23,00 EUR
929Mihevc T.
929Mihevc M.
929Mihevc T.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 10065388

19.

MOYN, Samuel
    Human Rights And the Uses Of History / Samuel Moyn. - Expanded new edition. - London ; New York : Verso, 2017. - str. ; cm
ISBN 978-1-78168-900-4 (broš.)
COBISS.SI-ID 13716301

20.

    NEMI spomini : manjšine med obrobjem in ospredjem / [urednice Saša Poljak Istenič, Mateja Habinc, Katja Hrobat Virloget ; prevod Jaka Jarc]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2017 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf tiskarna). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 51)
300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6775-21-2
39(497.4)(082)
316.347(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 292928256

21.

PETRIČ, Ernest
    Spomini in spoznanja : diplomat, pravnik, politik / Ernest Petrič ; [imensko kazalo Stanislav M. Maršič]. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva družba ; Mengeš : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2018 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 558 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studia Diplomatica Slovenica. Personae, ISSN 1855-9182 ; 4)
700 izv. - Izbrana bibliografija: str. 547-550. - Kazalo
ISBN 978-3-7086-0940-9 (Mohorjeva družba) : 42 EUR
929Petrič E.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 294325248

22.

PIRC, Janez, 1978-
    Nad ledenikom in velemestnim šikom : biciklista med Alpami in Donavo med svetovnima vojnama / Janez Pirc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 184 str., [32] str. pril. ; 22 cm
600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 175-184
ISBN 978-961-287-080-5 : 21,90 EUR
796.61(091)
COBISS.SI-ID 293638912

23.

PLETERSKI, Janko
    Knjiga pisem : razmišljanje o slovenski državnosti / Janko Pleterski ; [spremna beseda Matjaž Kmecl ; likovna oprema Tinka Volarič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - 234 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 10)
Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Melanholija prvega ešalona / Matjaž Kmecl: str. 231-234. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-7003-15-4 : 18 EUR
94(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 293517312

24.

PODBERSIČ, Renato, 1970-
    Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes / Renato Podbersič ; [spremna beseda Egon Pelikan]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba ; Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - XVI, 510 str. : ilustr. ; 24 cm
500 izv. - Knjigi na pot / Egon Pelikan: str. IX-XVI. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 463-490. - Abstract: Jerusalem on the Isonzo River. - Kazalo. - Št. raziskovalnega programa ARRS: P6-0380
ISBN 978-961-94353-0-4 (Študijski center za narodno spravo)
ISBN 978-88-96632-69-7 (Goriška Mohorjeva družba) : 20,00 EUR
94(450.367=411.16)"1867/..."
94(497.473=411.16)"1867/..."

COBISS.SI-ID 293191168

25.

PODLESNIK, Blaž
    Pregled ruske kulturne zgodovine / Blaž Podlesnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 282 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm
300 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Recenzenta Miha Javornik, Matej Škeli. - Bibliografija: str. 271-282
ISBN 978-961-06-0067-1 : 24,90 EUR
930.85(470)(075.8)
COBISS.SI-ID 294536448

26.

PONS, Silvio
    Svetovna revolucija : zgodovina mednarodnega komunizma 1917-1991 / Silvio Pons ; prevedla Nevenka Troha ; [spremna beseda Zdenko Čepič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XXIV, 398 str. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)
Prevod dela: La ivoluzione globale. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 400 izv. - Proletarci vseh dežel, združite se / Zdenko Čepič: str. 375-387. - O avtorju na str. [II]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-7003-22-2 : 32,00 EUR
321.74(100)"19"
COBISS.SI-ID 293516288

27.

RETTL, Lisa
    PartisanInnendenkmäler : antifaschistische Erinnerungskultur in Kärnten / Lisa Rettl. - Innsbruck ; Wien ; Bozen : StudienVerlag, cop. 2006. - 331 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Der Nationalsozialismus und seine Folgen ; Bd. 3)
Bibliografija: str. 311-328. - Dis., univ. Celovec
ISBN 3-7065-1977-1
94(436.5=163.6)"1942/1945"
COBISS.SI-ID 1368020

28.

ROGERS, Lindsay, 1901-1962
    Partizanski kirurg / Lindsay Rogers ; [prevedla in spremno besedo ter opombe napisala Alenka Puhar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 304 str., [15] str. pril. : zvd. ; 25 cm
Prevod dela: Guerilla surgeon. - 1.500 izv. - Kri in druge stvari / Alenka Puhar: str. 9-48. - Predgovor / Bernard Freyberg: str. 49-50
ISBN 978-961-282-314-6 : 29,99 EUR
94(497.1)"1943/1945"(092)
821.111(931)-94"1943/1945"
COBISS.SI-ID 294629120

29.

    SLOVENŠČINA v družini in javnosti : jezikovne iniciative in potreba po njih : [prispevki s posveta 30. 9. 2016 v Plešcih] / [uredil Martin Kuchling]. - Celovec : Iniciativa Slovenščina v družini, Familiensprache Slowenisch : Krščanska kulturna zveza, 2018 (Vetrinj : Mohorjeva tiskarna). - 104 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm
Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
323.15(497.5=163.6)(082)
811.163.1'27(082)

COBISS.SI-ID 515849868

30.

STANNARD, David E.
    Ameriški holokavst : osvajanje Novega sveta / David E. Stannard. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Maribor] : Darima). - 2 zv. : ilustr. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)
Prevod dela: American holocaust. - 400 izv.
Vsebina:
Zv. 1 / [prevod Zoja Skušek]. - 329 str. + 1 pril. - Bibliografija: str. 285-316. - Kazali
Zv. 2 / [prevod Irena Duša ; spremna beseda Tomaž Mastnak]. - 273 str. + 1 pril. - Napol zamolčani in omalovaževani genocid / Tomaž Mastnak: str. 257-272. - Bibliografija: str. 219-247. - Kazalo
ISBN 978-961-257-086-6 (zv. 1) : 24 EUR
ISBN 978-961-257-089-7 (zv. 2) : 21 EUR
94(7/8)
COBISS.SI-ID 293343488

31.

    SUOČAVANJE s jugoslavenskim kontroverzama : inicijativa naučnika : centralnoevropske studije / Charles W. Ingrao, glavni urednik, Gary B. Cohen, urednik. - Sarajevo : Buybook, 2010. - 435 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Memorija)
Prevod dela: Confronting the Yugoslav Controversies. - Bibliografija pri prispevkih
ISBN 978-9958-30-079-0
323.1(497.1)(082)
327.7/.8(497.115)(082)
355.012(497.6)"1992/1995"(082)
341.645.5(082)
COBISS.SI-ID 18299910

32.

ŠVAJNCER, Marija, 1949-
    Grdi filozofi : [strokovna monografija] / Marija Švajncer. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - VIII, 458 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Teorija ; 119)
Dodatek k nasl. v kolofonu. - 130 izv. - Bibliografija: str. 442-452. - Kazalo
ISBN 978-961-7030-27-3 : 29,00 EUR
141.7(091)
COBISS.SI-ID 94162433

33.

    TI si mene naučila brati : partizansko šolstvo na Žirovskem, v Poljanski dolini in zgornjem delu Selške doline / Irena Jereb Filipič ... [et al.] ; [predgovor Boris M. Gombač ; zemljevidi Tomaž Križnar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 190 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm
1.000 izv. - Pogled na slovensko partizansko šolstvo in delež gorenjskega v njem / Boris M. Gombač: str. 9-15. - O avtorjih: str. 189-190. - Bibliografija: str. 183-184
ISBN 978-961-287-088-1 : 25 EUR
37(497.452)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 294948608

34.

VIDMAR, Ksenija H.
    Periferna Evropa : tranzitologija in postkrizni diskurzi v jugovzhodni Evropi / Ksenija Vidmar Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 138 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)
200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str.119-134. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-06-0061-9 (broš.) : 14,90 EUR
316.7(4-12)
COBISS.SI-ID 294310144

35.

ZAVIRŠEK, Darja
    Skrb kot nasilje / Darja Zaviršek. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 299 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)
400 izv. - Bibliografija: str. 275-299
ISBN 978-961-257-087-3 : 22 EUR
364.6:316.344.7
COBISS.SI-ID 294022144

NOVICE

19-4-2019
Izšla je 197. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 8. februarja 2019 do 14. februarja 2019.

Več

15-4-2019
Ob 100-letnici priključitve Prekmurja vas v četrtek, 18. aprila 2019, ob 18. uri vabimo na predavanje znanstvenega sodelavca Inštituta za narodnostna vprašanja, zgodovinarja dr. Lászla Göncza »Koncepti slovenske samouprave/avtonomije v Prekmurju med priključevanjem h Kraljevini SHS«, ki bo v Pomurskem muzeju Murska Sobota.

Več

15-4-2019
Slovenski raziskovalni inštitut, vodilni partner projekta EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja vabi na zaključni dogodek EDUKA2: učno gradivo, e-izobraževanje in priznavanje nazivov/kvalifikacij, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 11. uri, v dvorani Tessitori – Palača Deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine, Trg Oberdan 5, Trst.

Več

12-4-2019
Izšla je 196. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 1. februarja 2019 do 7. februarja 2019.

Več