English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

maj 20191.

    28 June : Sarajevo 1914-Versailles 1919 : the war and peace that made the modern world / edited by Alan Sharp. - London : Haus Publishing, 2014. - XII, 404 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Makers of the modern world) (Haus histories)

Bibliografija: str. 362-388. - Kazalo

ISBN 978-1-908323-75-0
ISBN 1-908323-75-2
ISBN 978-1-908323-76-7!

94(100)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 3905396

2.

ADRIANO, Pino
    Nationalism and terror : Ante Pavelić and ustashe terrorism from fascism to the Cold War / Pino Adriano and Giorgio Cingolani ; translated by Riccardo James Vargiu. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2018. - 458 str., [14] str. pril. ; 24 cm

Prevod dela: La via dei conventi. - Bibliografija: str. 437-447. - Kazalo

ISBN 978-963-386-206-3

329.18(497.5):94(100)"1939/1945"

COBISS.SI-ID 43202605

3.

BATINIĆ, Jelena
    Women and Yugoslav partisans : a history of World War II resistance / Jelena Batinić. - First paperback edition. - Cambridge : Cambridge University Press, [2017]. - X, 287 str. : Ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 271-282. - Kazalo

ISBN 978-1-107-46307-3
ISBN 1-107-46307-6

355.425.4-055.2(497.1)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 3908212

4.

EDGERTON, David, 1959-
    The rise and fall of the British nation : a twentieth-century history / David Edgerton. - London : Allen Lane, 2018. - XXIX, 681 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 603-638. - Kazalo

ISBN 1-846-14775-1
ISBN 978-1-846-14775-3
ISBN 978-0-141-97596-2! (ePub e-knjiga)

94(41)"19"

COBISS.SI-ID 3915124

5.

GABRIČ, Aleš, 1963-
    V senci politike : opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945 / Aleš Gabrič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 239 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. [240]. - 1.300 izv. - Bibliografija: str. 227-233 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-332-0 : 29,99 EUR

94(497.4)"1945/1990"
323(497.4)"1945/1990"
329.052(497.4)"1945/1990"

COBISS.SI-ID 299162880

6.

GOLDSTEIN, Ivo
    The Holocaust in Croatia / Ivo Goldstein and Slavko Goldstein. - Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press, published in association with the United States Holocaust Memorial Museum, 2016. - vii, 728 str. ; 24 cm. - (Pitt series in Russian and East European studies)

Includes bibliographical references (pages 691-718) and index. - Kazalo

ISBN 978-0-8229-4451-5 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13848397

7.

GROŠELJ, Branka, 1975-
    Na dnu : položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940 / Branka Grošelj ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 297 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 37)

300 izv. - O avtorici: str. 297. - Bibliografija: str. 278-289 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6386-95-1 : 22 EUR

316.344.7-058.51(497.4)"1880/1940"
364.662-058.51(497.4)"1880/1940"
351.763(497.4)"1880/1940"

COBISS.SI-ID 298589696

8.

HANCHARD, Michael George
    The spectre of race : how discrimination haunts western democracy / Michael George Hanchard. - 1st ed. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2018. - XI, 263 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 245-256. - Kazalo

ISBN 978-0-691-17713-7 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13850701

9.

JESENŠEK, Marko
    Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem / Marko Jesenšek. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 303 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 129)

Vzpor. nasl. v kolofonu: The language of Prekmurje between literary norm and dialect. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 269-287 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Kazalo. - Financer: ARRS, Programi, P6-0156, SI, Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine

ISBN 978-961-286-220-6. - ISBN 978-961-286-222-0! : 23 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-220-0

811.163.6ʹ282

COBISS.SI-ID 95727361

10.

JURIĆ-Pahor, Marija
    Memorija vojne : soška fronta v spominski literaturi vojakov in civilistov / [[besedilo], prevod predelanega in razširjenega izvirnika] Marija Jurić Pahor ; recenzenta Jožica Čeh Steger, Oto Luthar. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (Celovec : Mohorjeva družba). - 464 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Das Gedächtnis des Krieges. - 300 izv. - O avtorici: str. 443. - Kazalo. - Bibliografija: str. 384-440

ISBN 978-3-7086-1037-5 : 38 EUR

94(497.473)"1915/1917"(092)

COBISS.SI-ID 299126528

11.

KOFOL, Karla
    Posočje 1945-1947 : katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje / [besedilo kataloga Karla Kofol ; izdelava karte Tomaž Podobnikar, Ana Hawlina ; fotografije Vito Berginc ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2018 (Žirovnica : Medium). - 67 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 67

ISBN 978-961-6635-39-4

94(497.473)"1945/1947"(083.824)

COBISS.SI-ID 295256832

12.

MCCANN, Philip, 1964-
    The regional and urban policy of the European Union : cohesion, results-orientation and smart specialisation / Philip McCann. - Paperback ed. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2016. - XIII, 286 str. : tabele ; 24 cm. - (New horizons in regional science)

Bibliografija: str. 218-277. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-952-8 (pbk.)
ISBN 978-1-78347-950-4 (cased)

911.3:332.1(4-6EU)
332.1(4-6EU):711.2

COBISS.SI-ID 63758690

13.

    The OXFORD handbook of the politics of international migration / edited by Marc R. Rosenblum and Daniel J. Tichenor. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2012. - XII, 660 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-069222-3 (mehka vezava)
ISBN 978-0-19-53322-8! (trda vezava)

327

COBISS.SI-ID 4717000

14.

PEČNIK, Barbara, 1978-
    Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo : podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje / Barbara Pečnik ; [izbor slikovnega gradiva Barbara Pečnik, Nina Frakelj, Tina Arh ; prevod v nemščino Walter Lukan]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 380 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Gradivo in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana ; 38)

300 izv. - Bibliografija: str. 360-368. - Kazalo. - Povzetek : Zusammenfassung

ISBN 978-961-6247-43-6 : 18 EUR

94(497.4Ljubljana)"18/19"
316:640.43(497.4Ljubljana)"18/19"

COBISS.SI-ID 289740800

15.

PEROVŠEK, Jurij
    Slovenski prevrat 1918 : položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov / Jurij Perovšek ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 335 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 35)

300 izv. - O avtorju: str. 335. - Bibliografija: str. 308-322 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-92-0 : 25 EUR

94(497.4)"1918"

COBISS.SI-ID 298385408

16.

PLOKHY, Serhii, 1957-
    Lost kingdom : a history of Russian nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin / Serhii Plokhy. - [London], UK : Allen Lane, 2017. - XIII, 398 str., 12 str. pril. : zvd. ; 24 cm

Published in the US as "Lost kingdom : the quest for empire and the making of the Russian nation, from 1470 to the present" by Basic books, 2017. - Includes bibliographical references (pages 369-378) and index. - Kazalo. - Vsebina: Machine generated contents note: ; I. INVENTING RUSSIA ; 1. The Birth of the Tsardom ; 2. The Third Rome ; 3. The Imperial Nation ; II. THE REUNIFICATION OF RUS' ; 4. The Enlightened Empress ; 5. The Polish Challenge ; 6. The Battle For the Borderlands ; III. THE TRIPARTITE NATION ; 7. The Advent of Ukraine ; 8. Great, Little, and White ; 9. Killing the Language ; IV. THE REVOLUTION OF NATIONS ; 10. The People's Song ; 11. The Fall of the Monarchy ; 12. The Russian Revolution ; V. THE UNBREAKABLE UNION ; 13. Lenin's Victory ; 14. National Communism ; 15. The Return of Russia ; 16. The Great Patriotic War ; 17. The Soviet People ; VI. THE NEW RUSSIA ; 18. Red Flag Down ; 19. The Russian World ; 20. The Russian War

ISBN 978-0-241-25557-5 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13844557

17.

SHARP, Alan, 1943-
    Versailles 1919 : a centennial perspective / Alan Sharp. - London : Haus Publishing, 2018. - 197 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 179-190. - Kazalo

ISBN 1-912208-09-1
ISBN 978-1-912208-09-8

341.241"1919"
94(100)"1919"

COBISS.SI-ID 729196

18.

SIMONITI, Iztok
    Vode svobode / Iztok Simoniti. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 202 str. ; 25 cm

Eseji so bili napisani v letih 2013-2018. - 400 izv. - O avtorju: str. [207]. - Kazalo

ISBN 978-961-282-331-3 : 27,99 EUR

821.163.6-4
323(497.4)(081)

COBISS.SI-ID 297996288

19.

TRIINTRIDESET
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 227-231

ISBN 978-961-6981-32-3 : 26,00 EUR

94(497.4)"1918/1919"(083.824)

COBISS.SI-ID 296665856

20.

VUČETIĆ, Radina
    Coca-cola socialism : americanization of Yugoslav culture in the sixties / Radina Vučetić ; translated by John K. Cox. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2018. - X, 334, [16] str. pril. ; 24 cm

Prevod dela: Koka-kola socijalizam. - Bibliografija: str. 315-325. - Kazalo

ISBN 978-963-386-200-1

316.7(497.1)"196"

COBISS.SI-ID 1115442014

21.

WARD, James Mace
    Priest, politician, collaborator : Jozef Tiso and the making of fascist Slovakia / James Mace Ward. - Ithaca : Cornell University Press, 2013. - XII, 362 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=39930 - Book review (H-Net). - Includes bibliographical references (p. 301-352) and index. - Kazalo. - Vsebina: "For God and our homeland," 1887-1918 ; Turning national and political, 1918-19 ; "For God and nation," 1919-25 ; The failure of "activism," 1925-33 ; The lure of the world, 1933-38 ; Standing up for the truth, 1938-39 ; Sacred convictions, 1939-44 ; Losing battles, 1944-2008

ISBN 978-0-8014-4988-8 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13848909
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/INVLJ, 13. 6. 2019
NOVICE

13-9-2019
Narodna in univerzitetna knjižnica in Inštitut za narodnostna vprašanja vas po ogledu razstave Sosedje Slovenci – Slovenci na Hrvaškem vabita na predavanje mag. Marka Smoleta PALČAVA ŠIŠA IZ PLEŠC NA ČEBRANSKEM. Predavanje bo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v razstavni dvorani v četrtek, 19. septembra 2019 ob 18. uri. Na vodenem ogledu po razstavi bosta ob 17. uri z vami avtorici dr. Barbara Riman in Helena Janežič.

Več

11-9-2019
Dr. László Göncz se bo v sredo, 11. septembra 2019, s prispevkom udeležil konference Odpiranje meje 1989 v Körmendu na Madžarskem.

Več

6-9-2019
V četrtek, 5. septembra 2019 je ob 18. uri je potekalo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani predavanje dr. Barbare Riman, znanstvene sodelavke Inštituta za narodnostna vprašanja SLOVENCI NA HRVAŠKEM.

Več

6-9-2019
Izšla je 209. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 3. maja 2019 do 9. maja 2019.

Več