English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

maj 20191.

    28 June : Sarajevo 1914-Versailles 1919 : the war and peace that made the modern world / edited by Alan Sharp. - London : Haus Publishing, 2014. - XII, 404 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Makers of the modern world) (Haus histories)

Bibliografija: str. 362-388. - Kazalo

ISBN 978-1-908323-75-0
ISBN 1-908323-75-2
ISBN 978-1-908323-76-7!

94(100)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 3905396

2.

ADRIANO, Pino
    Nationalism and terror : Ante Pavelić and ustashe terrorism from fascism to the Cold War / Pino Adriano and Giorgio Cingolani ; translated by Riccardo James Vargiu. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2018. - 458 str., [14] str. pril. ; 24 cm

Prevod dela: La via dei conventi. - Bibliografija: str. 437-447. - Kazalo

ISBN 978-963-386-206-3

329.18(497.5):94(100)"1939/1945"

COBISS.SI-ID 43202605

3.

BATINIĆ, Jelena
    Women and Yugoslav partisans : a history of World War II resistance / Jelena Batinić. - First paperback edition. - Cambridge : Cambridge University Press, [2017]. - X, 287 str. : Ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 271-282. - Kazalo

ISBN 978-1-107-46307-3
ISBN 1-107-46307-6

355.425.4-055.2(497.1)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 3908212

4.

EDGERTON, David, 1959-
    The rise and fall of the British nation : a twentieth-century history / David Edgerton. - London : Allen Lane, 2018. - XXIX, 681 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 603-638. - Kazalo

ISBN 1-846-14775-1
ISBN 978-1-846-14775-3
ISBN 978-0-141-97596-2! (ePub e-knjiga)

94(41)"19"

COBISS.SI-ID 3915124

5.

GABRIČ, Aleš, 1963-
    V senci politike : opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945 / Aleš Gabrič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 239 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. [240]. - 1.300 izv. - Bibliografija: str. 227-233 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-332-0 : 29,99 EUR

94(497.4)"1945/1990"
323(497.4)"1945/1990"
329.052(497.4)"1945/1990"

COBISS.SI-ID 299162880

6.

GOLDSTEIN, Ivo
    The Holocaust in Croatia / Ivo Goldstein and Slavko Goldstein. - Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press, published in association with the United States Holocaust Memorial Museum, 2016. - vii, 728 str. ; 24 cm. - (Pitt series in Russian and East European studies)

Includes bibliographical references (pages 691-718) and index. - Kazalo

ISBN 978-0-8229-4451-5 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13848397

7.

GROŠELJ, Branka, 1975-
    Na dnu : položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940 / Branka Grošelj ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 297 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 37)

300 izv. - O avtorici: str. 297. - Bibliografija: str. 278-289 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6386-95-1 : 22 EUR

316.344.7-058.51(497.4)"1880/1940"
364.662-058.51(497.4)"1880/1940"
351.763(497.4)"1880/1940"

COBISS.SI-ID 298589696

8.

HANCHARD, Michael George
    The spectre of race : how discrimination haunts western democracy / Michael George Hanchard. - 1st ed. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2018. - XI, 263 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 245-256. - Kazalo

ISBN 978-0-691-17713-7 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13850701

9.

JESENŠEK, Marko
    Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem / Marko Jesenšek. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 303 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 129)

Vzpor. nasl. v kolofonu: The language of Prekmurje between literary norm and dialect. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 269-287 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Kazalo. - Financer: ARRS, Programi, P6-0156, SI, Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine

ISBN 978-961-286-220-6. - ISBN 978-961-286-222-0! : 23 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-220-0

811.163.6ʹ282

COBISS.SI-ID 95727361

10.

JURIĆ-Pahor, Marija
    Memorija vojne : soška fronta v spominski literaturi vojakov in civilistov / [[besedilo], prevod predelanega in razširjenega izvirnika] Marija Jurić Pahor ; recenzenta Jožica Čeh Steger, Oto Luthar. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (Celovec : Mohorjeva družba). - 464 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Das Gedächtnis des Krieges. - 300 izv. - O avtorici: str. 443. - Kazalo. - Bibliografija: str. 384-440

ISBN 978-3-7086-1037-5 : 38 EUR

94(497.473)"1915/1917"(092)

COBISS.SI-ID 299126528

11.

KOFOL, Karla
    Posočje 1945-1947 : katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje / [besedilo kataloga Karla Kofol ; izdelava karte Tomaž Podobnikar, Ana Hawlina ; fotografije Vito Berginc ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2018 (Žirovnica : Medium). - 67 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 67

ISBN 978-961-6635-39-4

94(497.473)"1945/1947"(083.824)

COBISS.SI-ID 295256832

12.

MCCANN, Philip, 1964-
    The regional and urban policy of the European Union : cohesion, results-orientation and smart specialisation / Philip McCann. - Paperback ed. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2016. - XIII, 286 str. : tabele ; 24 cm. - (New horizons in regional science)

Bibliografija: str. 218-277. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-952-8 (pbk.)
ISBN 978-1-78347-950-4 (cased)

911.3:332.1(4-6EU)
332.1(4-6EU):711.2

COBISS.SI-ID 63758690

13.

    The OXFORD handbook of the politics of international migration / edited by Marc R. Rosenblum and Daniel J. Tichenor. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2012. - XII, 660 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-069222-3 (mehka vezava)
ISBN 978-0-19-53322-8! (trda vezava)

327

COBISS.SI-ID 4717000

14.

PEČNIK, Barbara, 1978-
    Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo : podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje / Barbara Pečnik ; [izbor slikovnega gradiva Barbara Pečnik, Nina Frakelj, Tina Arh ; prevod v nemščino Walter Lukan]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 380 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Gradivo in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana ; 38)

300 izv. - Bibliografija: str. 360-368. - Kazalo. - Povzetek : Zusammenfassung

ISBN 978-961-6247-43-6 : 18 EUR

94(497.4Ljubljana)"18/19"
316:640.43(497.4Ljubljana)"18/19"

COBISS.SI-ID 289740800

15.

PEROVŠEK, Jurij
    Slovenski prevrat 1918 : položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov / Jurij Perovšek ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 335 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 35)

300 izv. - O avtorju: str. 335. - Bibliografija: str. 308-322 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-92-0 : 25 EUR

94(497.4)"1918"

COBISS.SI-ID 298385408

16.

PLOKHY, Serhii, 1957-
    Lost kingdom : a history of Russian nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin / Serhii Plokhy. - [London], UK : Allen Lane, 2017. - XIII, 398 str., 12 str. pril. : zvd. ; 24 cm

Published in the US as "Lost kingdom : the quest for empire and the making of the Russian nation, from 1470 to the present" by Basic books, 2017. - Includes bibliographical references (pages 369-378) and index. - Kazalo. - Vsebina: Machine generated contents note: ; I. INVENTING RUSSIA ; 1. The Birth of the Tsardom ; 2. The Third Rome ; 3. The Imperial Nation ; II. THE REUNIFICATION OF RUS' ; 4. The Enlightened Empress ; 5. The Polish Challenge ; 6. The Battle For the Borderlands ; III. THE TRIPARTITE NATION ; 7. The Advent of Ukraine ; 8. Great, Little, and White ; 9. Killing the Language ; IV. THE REVOLUTION OF NATIONS ; 10. The People's Song ; 11. The Fall of the Monarchy ; 12. The Russian Revolution ; V. THE UNBREAKABLE UNION ; 13. Lenin's Victory ; 14. National Communism ; 15. The Return of Russia ; 16. The Great Patriotic War ; 17. The Soviet People ; VI. THE NEW RUSSIA ; 18. Red Flag Down ; 19. The Russian World ; 20. The Russian War

ISBN 978-0-241-25557-5 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13844557

17.

SHARP, Alan, 1943-
    Versailles 1919 : a centennial perspective / Alan Sharp. - London : Haus Publishing, 2018. - 197 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 179-190. - Kazalo

ISBN 1-912208-09-1
ISBN 978-1-912208-09-8

341.241"1919"
94(100)"1919"

COBISS.SI-ID 729196

18.

SIMONITI, Iztok
    Vode svobode / Iztok Simoniti. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 202 str. ; 25 cm

Eseji so bili napisani v letih 2013-2018. - 400 izv. - O avtorju: str. [207]. - Kazalo

ISBN 978-961-282-331-3 : 27,99 EUR

821.163.6-4
323(497.4)(081)

COBISS.SI-ID 297996288

19.

TRIINTRIDESET
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 227-231

ISBN 978-961-6981-32-3 : 26,00 EUR

94(497.4)"1918/1919"(083.824)

COBISS.SI-ID 296665856

20.

VUČETIĆ, Radina
    Coca-cola socialism : americanization of Yugoslav culture in the sixties / Radina Vučetić ; translated by John K. Cox. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2018. - X, 334, [16] str. pril. ; 24 cm

Prevod dela: Koka-kola socijalizam. - Bibliografija: str. 315-325. - Kazalo

ISBN 978-963-386-200-1

316.7(497.1)"196"

COBISS.SI-ID 1115442014

21.

WARD, James Mace
    Priest, politician, collaborator : Jozef Tiso and the making of fascist Slovakia / James Mace Ward. - Ithaca : Cornell University Press, 2013. - XII, 362 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=39930 - Book review (H-Net). - Includes bibliographical references (p. 301-352) and index. - Kazalo. - Vsebina: "For God and our homeland," 1887-1918 ; Turning national and political, 1918-19 ; "For God and nation," 1919-25 ; The failure of "activism," 1925-33 ; The lure of the world, 1933-38 ; Standing up for the truth, 1938-39 ; Sacred convictions, 1939-44 ; Losing battles, 1944-2008

ISBN 978-0-8014-4988-8 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13848909
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/INVLJ, 13. 6. 2019
NOVICE

26-5-2020
Inštitut za narodnostna vprašanja je tudi letos sodeloval na sejmu akademske knjige Liber.ac.

Več

27-3-2020
V okviru projekta Okupacijske meje 1941-1945, pri katerem Inštitut za narodnostna vprašanja sodeluje kot zunanji partner, je potekal pogovor ZGODOVINARJI O PREKMURJU, v katerem so sodelovali dr. Božo Repe, dr. László Göncz, dr. Darja Kerec in dr. Attila Kovács. Posnetek pogovora si lahko pogledate na Facebook-u strani projekta Okupacijske meje.

Več

24-2-2020
V petek, 21. 2. 2020 je v Mestni knjižnici Poreč potekala predstavitev knjige Slovenska društva u Hrvatskoj od 1886. do 1991. Godine, avtorice dr. Barbare Riman.

Več

21-2-2020
Na konferenci Ad hoc državice (oz. državice »muhe enodnevnice«) na območju ti. zgodovinske Madžarske v obdobju 1918–1921, ki jo organizirata Nemzeti Közszolgálati Egyetem EJKK Közép-európai Kutatócsoportja (Inštitut za srednjeevropske študije Narodne univerze za javno upravo) in MTA – Lendület Trianon 100 Kutatócsoport (Madžarska znanstvena akademija – Raziskovalna skupina »Lendület Trianon 100«), v torek, 25. 2. 2020, v Budimpešti (NKE Ludovica Campus, Széchenyi díszterem) bo s prispevkom »Murska republika« Vilmoša Tkalcza - Predrzno (neodgovorno) »ustanavljanje države« nekega namestnika komisarja, sodeloval dr. László Göncz (INV).

Več