English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Avgust 2019


1.

CHARLWOOD, David
    Armenian genocide : the great crime of World War I / David Charlwood. - Barnsley, South Yorkshire : Pen & Sword Military, 2019. - 128 str., 9 str. of plates : illustrations, maps, portraits, facsimiles ; 24 cm. - (History of terror)

Includes bibliographical references (pages 117-122) and index. - Kazalo

ISBN 978-1-52672-901-9 (broš.)

COBISS.SI-ID 13880397

2.

DEŽELNA konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine (2 ; 2017 ; Gorica, Trst)
    Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017 / [zbornik prispevkov sta uredila Adriana Janežič in Devan Jagodic ; prevod Matejka Grgič, Jadranka Križman, Laura Sgubin ; fotografije Giovanni Montenero, Damjan Balbi, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut]. - [Trst] : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, [2018]. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/4/pubblicazioni/Pubblicazioni-allegati/druga_dezelna_konferenca_zbornik.pdf. - Besedilo v slov., uvod v slov., it., furl. in nem. - V dodatku prevodi pomembnejših zakonov za Slovence v Italiji

323.15(450=163.6)(082)
342.724(450=163.6)(082)
341.234(450=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 10154732

3.

DIAMOND, Jared M.
    Upheaval : how nations cope with crisis and change / Jared Diamond. - [London] : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2019. - IX, 500 str. : ilustr. ; 24 cm

Includes bibliographical references (pages 470-484) and index. - Kazalo. - Vsebina: Prologue: Legacies of Coconut Grove ; Part 1. Individuals. Personal crises ; Part 2. Nations: Crises that unfolded. Finland's war with the Soviet Union ; The origins of modern Japan ; A Chile for all Chileans ; Indonesia, the rise of a new country ; Rebuilding Germany ; Australia : who are we? ; Part 3. Nations and the world: crises underway. What lies ahead for Japan? ; What lies ahead for the United States? : strengths, and the biggest problem ; What lies ahead for the United States? ; three "other" problems ; What lies ahead for the world? ; Epilogue: Lessons, questions, and outlook

ISBN 978-0-241-00343-5 (broš.)

COBISS.SI-ID 13880141

4.

    DRUŽBENA in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem / ur. Boris Golec ; [prevodi povzetkov Irena Bruckmüller (nemščina), Sebastjan Vörös (angleščina) ; izdal Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 486 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listi. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Povzetek v nem., en v angl., pri vseh prispevkih. - Financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije

ISBN 978-961-05-0204-3 : 32 EUR

94(497.4)"13/19"(082)

COBISS.SI-ID 300908800

5.

EATWELL, Roger, 1949-
    National populism : the revolt against liberal democracy / Roger Eatwell and Matthew Goodwin. - [London] : Pelican, an imprint of Penguin Books, 2018. - XXXII, 344 str. : ilustr., graf. prikazi ; 18 cm. - (A Pelican book ; 24)

Opombe z bibliografijo: str. 295-322. - Kazalo

ISBN 978-0-241-31200-1
ISBN 0-241-31200-0

329(4-6EU+73)

COBISS.SI-ID 1281133

6.

GOSTIŠA, Lojze
    Beležke in zapisi : z opusom fotografij arh. Jožeta Plečnika in njegovega spremljevalca arh. Vinka Glanza na Brionih / Lojze Gostiša. - [S. l. : s. n.], 2017. - 82 str., [26] str. pril. ; 20 cm

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 3773556

7.

    GRENZÜBERSCHREITENDES gemeinsames OPfergedenken an die vor 100 Jahren auf beiden Seiten im Kampf um Kärnten Gefallenen = Prekomejno skupno spominjanje na pred 100 leti v boju za Koroško padle na obeh straneh : 5. April 2019, Stadtfriedhof Völkermarkt / Gestaltung und Gesamtredaktion Dr. Josef Feldner ; Übersetzung ins Slowenische Dr. Marjan Sturm. - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 2019. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 13891405

8.

GRIFFIN, Roger
    Fascism : an introduction to comparative fascist studies / Roger Griffin. - Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity Press, 2018. - VII, 179 str. ; 23 cm. - (Key concepts in political theory)

Includes bibliographical references (pages 147-171) and index. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction : why fascism is a "key concept" ; 2. Making sense of fascism : Marxist and early liberal approaches ; 3. A working definition : fascism as a revolutionary form of nationalism ; 4. Interwar fascism: permutations of revolutionary nationalism ; 5. Neo-fascism : evolution, adaption, mutation ; 6. Conclusion : Fascism, post-fascism, and post fascism

ISBN 978-1-5095-2067-1 (broš.)

COBISS.SI-ID 13880909

9.

HENIG, Ruth Beatrice
    The peace that never was : a history of the League of Nations / Ruth Henig. - London : Haus Publishing Ltd, 2019. - XIII, 232 str. : zvd. ; 20 cm

Previous edition was published as The League of Nations; London : Hays Histories, 2010. - Includes bibliographical references (pages 218-226) and index. - Kazalo. - Vsebina: One vision, many approaches ; The drafting of the Covenant, Paris, 1919 ; A faltering start ; Conciliation or coercion? The development of the League in the 1920s ; The League and disarmament ; The Manchurian Crisis, 1931-3 ; The Abyssinian disaster ; The League and the development of international society ; The League is dead: long live the United Nations

COBISS.SI-ID 13903437

10.

    IMMIGRATION policy in the age of punishment : detention, deportation, and border control / edited by David C. Brotherton and Philip Kretsedemas. - New York : Columbia University Press, [2017]. - vi, 331 str. ; 23 cm. - (Studies in transgresssion)

Kazalo. - Vsebina: Immigration policy in an age of punishment / Philip Kretsedemas, David Brotherton ; President Obama's legacy as "deporter in chief" / Tanya Golash-Boza ; Immigration policy and migrant support organizations in an era of austerity and hope / Deirdre Conlon ; Ordinary injustices : persecution, punishment, and the criminalization of asylum in Canada / Graham Hudson ; Seeking asylum in Australia : the role of emotion and narrative in state and civil society responses / Greg Martin, Claudia Tazreiter ; Critiquing zones of exception : actor-oriented approaches explaining the rise of immigration detention / Matthew B. Flynn, Michael Flynn ; The controlled expansion of local immigration laws : an analysis of US Supreme Court jurisprudence / Philip Kretsedemas ; The sociology of vindictiveness and the deportable alien / David C. Brotherton, Sarah Tosh ; Banished yet un-deported : the constitution of a 'floating population' of deportees within France / Carolina Sanchez Boe ; Fear of deportation as a barrier to immigrant integration / Shirley Leyro ; Deported to Tijuana : social networks and religious communities / Maria Dolores Paris Pombo, Gabriel Perez Duperou ; Medical deportations : blurring the line between health care and immigration enforcement / Lisa Sun-Hee Park ; Citizenship in the green card army / Sofya Aptekar ; The production of noncitizen exclusions under H-1B and l-1 visas / Payal Banerjee ; The precarious deportee and human rights in the Dominican Republic / Yolanda Martin

ISBN 978-0-231-17937-9 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 9780231545891! (ebk)

COBISS.SI-ID 13903181

11.

JONES, Charles
    Patriotism / Charles Jones, Richard Vernon. - Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity Press, 2018. - 111 str. ; 22 cm. - (Key concepts in political theory)

Bibliografija: str. 101-107. - Kazalo. - Vsebina: Community, loyalty, and partiality ; Nationalism, patriotism, and cosmopolitanism ; The Republican alternative ; Justice for our compatriots ; Conclusion : a subsidiarity defence

ISBN 978-1-5095-1832-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-5095-1833-3 (broš.)

172.15

COBISS.SI-ID 3200343

12.

KOVÁCS, Attila
    Prišo je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918. Odlikovanci / [avtor Attila Kovács ; urednica Metka Fujs]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2018. - 122 str. : ilustr. ; 122 str.

300 izv.

ISBN 978-961-6579-40-7

94(497.411)"1914/1918"
355.01-058.65(497.411)"1914/1918"(083.81)

COBISS.SI-ID 95864833

13.

    MIGRATING borders and moving times : temporality and the crossing of borders in Europe / edited by Hastings Donnan, Madeleine Hurd, Carolin Leutloff-Grandits. - 1st publ. 2019. - Manchester : Manchester University Press, 2019. - 186 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rethinking borders)

Originally published: 2017

ISBN 978-1-5261-1642-0 (broš.)

COBISS.SI-ID 13902925

14.

    ODRAST : besednjak za novo dobo / [uredniki] Giacomo D'Alisa, Federico Demaria in Giorgos Kallis ; [prevod Tadej Turnšek ; predgovor Ajda Pistotnik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: Degrowth. - O avtorjih: str. 5-13. - Predgovor k slovenski izdaji / Ajda Pistotnik: str. 15-23. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6798-85-3 (broš.) : 25 EUR

330.1
330.34

COBISS.SI-ID 299060480

15.

RIMAN, Barbara
    Sosedje Slovenci : Slovenci na Hrvaškem = Susjedi Slovenci : Slovenci u Hrvatskoj / Barbara Riman ; [avtorica uvodne besede Helena Janežič ; prevod v hrvaški jezik Barbara Riman, prevod v angleški jezik Margit Strauss Fendi]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Vzpor. besedilo v slov. in hrv. - Bibliografija: str. 94-95

ISBN 978-961-6551-96-0 (Narodna in univerzitetna knjižnica)

061.2:323.15(497.5=163.6)

COBISS.SI-ID 300478720

16.

SIMPOZIJ Zaupati čez mejo (2017 ; Gorica)
    Zaupati čez mejo : vizija Darka Bratine med družbo in politiko : zbornik simpozija, Gorica, 20. oktobra 2017 / [redakcija Martina Humar, Davorin Devetak, Aleš Doktorič ; prevodi Darja Betocchi, Dana Čandek, Tamara Lipovec ; fotografije Pierluigi Bumbaca]. - Gorica : Kinoatelje, 2019 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 80, 83 str., [4] str. pril. ; 19 cm

Vsebuje tudi it. besedilo, tiskano v obratni smeri: Fiducia oltre il confine. - Potiskane notranje str. ov,. - Bibliografija in opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-88-883-5532-0

929Bratina D.

COBISS.SI-ID 10584300

17.

TAMIR, Yael
    Why nationalism / Yael Tamir, Dani Rodrik. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2019. - XVI, 205 str. : zvd. ; 23 cm

ISBN 978-0-691-19010-5 (trda vezava : brezkislinski papir)

COBISS.SI-ID 13903949

18.

THORPE, Nick, 1960-
    The road before me weeps : on the refugee route through Europe / Nick Thorpe. - New Haven : Yale University Press, [2019]. - XI, 332 str. : illustrations (colour), map ; 24 cm

Includes bibliographical references (pages 304-319) and index. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : the faces at the fence ; New year 2015 ; A time of fear ; Viktor Orbán's jihad ; The dog's breakfast ; A refugee victory ; The closing of the curtain ; Three savage frontiers ; A warehouse of souls ; The EU-Turkey deal ; The street of four winds ; Keep calm and think of England ; The women of Adaševci ; A slow and painful Europe ; Borderlands ; Wish you were here ; Afterword : seven levels of despair

ISBN 978-0-300-24122-8 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13880653

19.

TRAVERSO, Enzo
    The new faces of fascism : populism and the far right / Enzo Traverso : translated by David Broder. - English-language edition. - London ; Brooklyn, NY : Verso, 2019. - viii, 200 str. ; 22 cm

Includes bibliographical references and index. - Kazalo

ISBN 978-1-78873-046-4 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13905229

20.

    TRIJE gradovi, dve deželi, ena zgodba = Drei Schlösser, zwei Länder, eine Geschichte / [avtorji besedil Tamara Andrejek ... [et al.] ; uredila Metka Fujs ; prevod v nemščino Andrea Haberl-Zemljič, prevod v slovenščino Tamara Andrejek]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2019 ([Lendava] : Tiskarna Arma). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

500 izv. - Nasl. v kolofonu: 3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6579-39-1

94:728.81(497.411)(436)
728.81:94(497.4119)(436)

COBISS.SI-ID 96593921

21.

    ZAMEJSKI, obmejni, čezmejni : Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje / uredila Štefan Čok in Anja Škarabot ; [prevodi italijanskih besedil v slovenščino Vesna Medved, Jerneja Umer Kljun]. - Trst : Slovenski raziskovalni inštitut, 2019 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 169 str. ; 24 cm

250 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

323.15(450.36=163.6)

COBISS.SI-ID 10556140NOVICE

27-8-2020
V četrtek, dne 27. 8. 2020 ob 18. uri bo v prostorih Pomurskega muzeja v Murski Soboti otvoritev razstave za naslovom »Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari«, ki je nastala v okviru projekta Okupacijske meje. Uvodni nagovor bo imel vodja raziskovalnega projekta, dr. Božo Repe, razstavo pa bosta predstavila avtorja, dr. Darja Kerec in dr. Attila Kovács.

Več

10-7-2020
Vabljeni na predstavitev z naslovom Raziskovanje slovenstva na Hrvaškem, ki bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja, v sredo, 15. julija 2020 ob 11. uri. Predstavili bomo raziskovanje slovenstva na Hrvaškem, ki ga izvaja Inštitut. Posebej bo izpostavljeno delovanje Inštitutske enote Reka, ki je bila ustanovljena leta 2017 in je trenutno edina znanstveno-raziskovalna institucija, kjer se kontinuirano raziskuje slovensko na Hrvaškem. Delo bo predstavila dr. Barbara Riman, vodja INV enote Reka.

Več

3-7-2020
Vabljeni na predstavitev čezmejnega projekta z naslovom Mirovna regija Alpe-Jadran: vključujoč odprti javni dialog o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v Sloveniji in Avstriji ter med državama. Projekt bodo predstavili prof. dr. Mitja Žagar, dr. Marjan Sturm, Janez Stergar, dr. Boris Jesih in dr. Danijel Grafenauer. Predstavitev bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja, v sredo, 8. julija 2020 ob 11. uri. Prosimo, da udeležbo na dogodku potrdite do torka, 7. julija 2020 na elektronski naslov nada.vilhar@guest.arnes.si Zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19 je število obiskovalcev omejeno Prenos bo potekal tudi v živo (streaming) na spletni strani https://vzivo.sta.si/ Kasneje pa si ga bo mogoče ogledati tudi na spletni strani INV

Več

2-7-2020
Izšla je 84. številka revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo.

Več