English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Avgust 2019


1.

CHARLWOOD, David
    Armenian genocide : the great crime of World War I / David Charlwood. - Barnsley, South Yorkshire : Pen & Sword Military, 2019. - 128 str., 9 str. of plates : illustrations, maps, portraits, facsimiles ; 24 cm. - (History of terror)

Includes bibliographical references (pages 117-122) and index. - Kazalo

ISBN 978-1-52672-901-9 (broš.)

COBISS.SI-ID 13880397

2.

DEŽELNA konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine (2 ; 2017 ; Gorica, Trst)
    Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017 / [zbornik prispevkov sta uredila Adriana Janežič in Devan Jagodic ; prevod Matejka Grgič, Jadranka Križman, Laura Sgubin ; fotografije Giovanni Montenero, Damjan Balbi, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut]. - [Trst] : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, [2018]. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/4/pubblicazioni/Pubblicazioni-allegati/druga_dezelna_konferenca_zbornik.pdf. - Besedilo v slov., uvod v slov., it., furl. in nem. - V dodatku prevodi pomembnejših zakonov za Slovence v Italiji

323.15(450=163.6)(082)
342.724(450=163.6)(082)
341.234(450=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 10154732

3.

DIAMOND, Jared M.
    Upheaval : how nations cope with crisis and change / Jared Diamond. - [London] : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2019. - IX, 500 str. : ilustr. ; 24 cm

Includes bibliographical references (pages 470-484) and index. - Kazalo. - Vsebina: Prologue: Legacies of Coconut Grove ; Part 1. Individuals. Personal crises ; Part 2. Nations: Crises that unfolded. Finland's war with the Soviet Union ; The origins of modern Japan ; A Chile for all Chileans ; Indonesia, the rise of a new country ; Rebuilding Germany ; Australia : who are we? ; Part 3. Nations and the world: crises underway. What lies ahead for Japan? ; What lies ahead for the United States? : strengths, and the biggest problem ; What lies ahead for the United States? ; three "other" problems ; What lies ahead for the world? ; Epilogue: Lessons, questions, and outlook

ISBN 978-0-241-00343-5 (broš.)

COBISS.SI-ID 13880141

4.

    DRUŽBENA in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem / ur. Boris Golec ; [prevodi povzetkov Irena Bruckmüller (nemščina), Sebastjan Vörös (angleščina) ; izdal Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 486 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listi. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Povzetek v nem., en v angl., pri vseh prispevkih. - Financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije

ISBN 978-961-05-0204-3 : 32 EUR

94(497.4)"13/19"(082)

COBISS.SI-ID 300908800

5.

EATWELL, Roger, 1949-
    National populism : the revolt against liberal democracy / Roger Eatwell and Matthew Goodwin. - [London] : Pelican, an imprint of Penguin Books, 2018. - XXXII, 344 str. : ilustr., graf. prikazi ; 18 cm. - (A Pelican book ; 24)

Opombe z bibliografijo: str. 295-322. - Kazalo

ISBN 978-0-241-31200-1
ISBN 0-241-31200-0

329(4-6EU+73)

COBISS.SI-ID 1281133

6.

GOSTIŠA, Lojze
    Beležke in zapisi : z opusom fotografij arh. Jožeta Plečnika in njegovega spremljevalca arh. Vinka Glanza na Brionih / Lojze Gostiša. - [S. l. : s. n.], 2017. - 82 str., [26] str. pril. ; 20 cm

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 3773556

7.

    GRENZÜBERSCHREITENDES gemeinsames OPfergedenken an die vor 100 Jahren auf beiden Seiten im Kampf um Kärnten Gefallenen = Prekomejno skupno spominjanje na pred 100 leti v boju za Koroško padle na obeh straneh : 5. April 2019, Stadtfriedhof Völkermarkt / Gestaltung und Gesamtredaktion Dr. Josef Feldner ; Übersetzung ins Slowenische Dr. Marjan Sturm. - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 2019. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 13891405

8.

GRIFFIN, Roger
    Fascism : an introduction to comparative fascist studies / Roger Griffin. - Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity Press, 2018. - VII, 179 str. ; 23 cm. - (Key concepts in political theory)

Includes bibliographical references (pages 147-171) and index. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction : why fascism is a "key concept" ; 2. Making sense of fascism : Marxist and early liberal approaches ; 3. A working definition : fascism as a revolutionary form of nationalism ; 4. Interwar fascism: permutations of revolutionary nationalism ; 5. Neo-fascism : evolution, adaption, mutation ; 6. Conclusion : Fascism, post-fascism, and post fascism

ISBN 978-1-5095-2067-1 (broš.)

COBISS.SI-ID 13880909

9.

HENIG, Ruth Beatrice
    The peace that never was : a history of the League of Nations / Ruth Henig. - London : Haus Publishing Ltd, 2019. - XIII, 232 str. : zvd. ; 20 cm

Previous edition was published as The League of Nations; London : Hays Histories, 2010. - Includes bibliographical references (pages 218-226) and index. - Kazalo. - Vsebina: One vision, many approaches ; The drafting of the Covenant, Paris, 1919 ; A faltering start ; Conciliation or coercion? The development of the League in the 1920s ; The League and disarmament ; The Manchurian Crisis, 1931-3 ; The Abyssinian disaster ; The League and the development of international society ; The League is dead: long live the United Nations

COBISS.SI-ID 13903437

10.

    IMMIGRATION policy in the age of punishment : detention, deportation, and border control / edited by David C. Brotherton and Philip Kretsedemas. - New York : Columbia University Press, [2017]. - vi, 331 str. ; 23 cm. - (Studies in transgresssion)

Kazalo. - Vsebina: Immigration policy in an age of punishment / Philip Kretsedemas, David Brotherton ; President Obama's legacy as "deporter in chief" / Tanya Golash-Boza ; Immigration policy and migrant support organizations in an era of austerity and hope / Deirdre Conlon ; Ordinary injustices : persecution, punishment, and the criminalization of asylum in Canada / Graham Hudson ; Seeking asylum in Australia : the role of emotion and narrative in state and civil society responses / Greg Martin, Claudia Tazreiter ; Critiquing zones of exception : actor-oriented approaches explaining the rise of immigration detention / Matthew B. Flynn, Michael Flynn ; The controlled expansion of local immigration laws : an analysis of US Supreme Court jurisprudence / Philip Kretsedemas ; The sociology of vindictiveness and the deportable alien / David C. Brotherton, Sarah Tosh ; Banished yet un-deported : the constitution of a 'floating population' of deportees within France / Carolina Sanchez Boe ; Fear of deportation as a barrier to immigrant integration / Shirley Leyro ; Deported to Tijuana : social networks and religious communities / Maria Dolores Paris Pombo, Gabriel Perez Duperou ; Medical deportations : blurring the line between health care and immigration enforcement / Lisa Sun-Hee Park ; Citizenship in the green card army / Sofya Aptekar ; The production of noncitizen exclusions under H-1B and l-1 visas / Payal Banerjee ; The precarious deportee and human rights in the Dominican Republic / Yolanda Martin

ISBN 978-0-231-17937-9 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 9780231545891! (ebk)

COBISS.SI-ID 13903181

11.

JONES, Charles
    Patriotism / Charles Jones, Richard Vernon. - Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity Press, 2018. - 111 str. ; 22 cm. - (Key concepts in political theory)

Bibliografija: str. 101-107. - Kazalo. - Vsebina: Community, loyalty, and partiality ; Nationalism, patriotism, and cosmopolitanism ; The Republican alternative ; Justice for our compatriots ; Conclusion : a subsidiarity defence

ISBN 978-1-5095-1832-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-5095-1833-3 (broš.)

172.15

COBISS.SI-ID 3200343

12.

KOVÁCS, Attila
    Prišo je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918. Odlikovanci / [avtor Attila Kovács ; urednica Metka Fujs]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2018. - 122 str. : ilustr. ; 122 str.

300 izv.

ISBN 978-961-6579-40-7

94(497.411)"1914/1918"
355.01-058.65(497.411)"1914/1918"(083.81)

COBISS.SI-ID 95864833

13.

    MIGRATING borders and moving times : temporality and the crossing of borders in Europe / edited by Hastings Donnan, Madeleine Hurd, Carolin Leutloff-Grandits. - 1st publ. 2019. - Manchester : Manchester University Press, 2019. - 186 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rethinking borders)

Originally published: 2017

ISBN 978-1-5261-1642-0 (broš.)

COBISS.SI-ID 13902925

14.

    ODRAST : besednjak za novo dobo / [uredniki] Giacomo D'Alisa, Federico Demaria in Giorgos Kallis ; [prevod Tadej Turnšek ; predgovor Ajda Pistotnik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: Degrowth. - O avtorjih: str. 5-13. - Predgovor k slovenski izdaji / Ajda Pistotnik: str. 15-23. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6798-85-3 (broš.) : 25 EUR

330.1
330.34

COBISS.SI-ID 299060480

15.

RIMAN, Barbara
    Sosedje Slovenci : Slovenci na Hrvaškem = Susjedi Slovenci : Slovenci u Hrvatskoj / Barbara Riman ; [avtorica uvodne besede Helena Janežič ; prevod v hrvaški jezik Barbara Riman, prevod v angleški jezik Margit Strauss Fendi]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Vzpor. besedilo v slov. in hrv. - Bibliografija: str. 94-95

ISBN 978-961-6551-96-0 (Narodna in univerzitetna knjižnica)

061.2:323.15(497.5=163.6)

COBISS.SI-ID 300478720

16.

SIMPOZIJ Zaupati čez mejo (2017 ; Gorica)
    Zaupati čez mejo : vizija Darka Bratine med družbo in politiko : zbornik simpozija, Gorica, 20. oktobra 2017 / [redakcija Martina Humar, Davorin Devetak, Aleš Doktorič ; prevodi Darja Betocchi, Dana Čandek, Tamara Lipovec ; fotografije Pierluigi Bumbaca]. - Gorica : Kinoatelje, 2019 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 80, 83 str., [4] str. pril. ; 19 cm

Vsebuje tudi it. besedilo, tiskano v obratni smeri: Fiducia oltre il confine. - Potiskane notranje str. ov,. - Bibliografija in opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-88-883-5532-0

929Bratina D.

COBISS.SI-ID 10584300

17.

TAMIR, Yael
    Why nationalism / Yael Tamir, Dani Rodrik. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2019. - XVI, 205 str. : zvd. ; 23 cm

ISBN 978-0-691-19010-5 (trda vezava : brezkislinski papir)

COBISS.SI-ID 13903949

18.

THORPE, Nick, 1960-
    The road before me weeps : on the refugee route through Europe / Nick Thorpe. - New Haven : Yale University Press, [2019]. - XI, 332 str. : illustrations (colour), map ; 24 cm

Includes bibliographical references (pages 304-319) and index. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : the faces at the fence ; New year 2015 ; A time of fear ; Viktor Orbán's jihad ; The dog's breakfast ; A refugee victory ; The closing of the curtain ; Three savage frontiers ; A warehouse of souls ; The EU-Turkey deal ; The street of four winds ; Keep calm and think of England ; The women of Adaševci ; A slow and painful Europe ; Borderlands ; Wish you were here ; Afterword : seven levels of despair

ISBN 978-0-300-24122-8 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13880653

19.

TRAVERSO, Enzo
    The new faces of fascism : populism and the far right / Enzo Traverso : translated by David Broder. - English-language edition. - London ; Brooklyn, NY : Verso, 2019. - viii, 200 str. ; 22 cm

Includes bibliographical references and index. - Kazalo

ISBN 978-1-78873-046-4 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13905229

20.

    TRIJE gradovi, dve deželi, ena zgodba = Drei Schlösser, zwei Länder, eine Geschichte / [avtorji besedil Tamara Andrejek ... [et al.] ; uredila Metka Fujs ; prevod v nemščino Andrea Haberl-Zemljič, prevod v slovenščino Tamara Andrejek]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2019 ([Lendava] : Tiskarna Arma). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

500 izv. - Nasl. v kolofonu: 3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6579-39-1

94:728.81(497.411)(436)
728.81:94(497.4119)(436)

COBISS.SI-ID 96593921

21.

    ZAMEJSKI, obmejni, čezmejni : Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje / uredila Štefan Čok in Anja Škarabot ; [prevodi italijanskih besedil v slovenščino Vesna Medved, Jerneja Umer Kljun]. - Trst : Slovenski raziskovalni inštitut, 2019 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 169 str. ; 24 cm

250 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

323.15(450.36=163.6)

COBISS.SI-ID 10556140NOVICE

16-10-2019
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani Vas vljudno vabita na predstavitev izbranih nagrajenih del XVII. Nagradnega natečaja za diplomska, magistrska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki bo potekal v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26, 2. nadstropje, v sredo, 23. 10. 2019 od 9.30 do 12. ure.

Več

15-10-2019
Izšla je 230. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 27. septembra 2019 do 3. oktobra 2019.

Več

8-10-2019
Vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Globoko v srcu jo čutimo (76 minut) in pogovor o filmu z dr. Anjo Moric, ki bo v petek, 18. oktobra 2019 ob 10. uri, v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26 (2. nadstropje). Pogovor bo vodil dr. Janez Pirc.

Več

30-9-2019
Vabljeni v petek, 4. oktobra 2019 ob 11. uri na predstavitev revije Razprave in gradivo, Revije za narodnostna vprašanja in na pogovor z prof. dr. Leošem Šatavo, s Filozofske fakultete Karlove Univerze v Pragi, avtorjem znamenite knjige Narodne manjšine v Evropi. Prof. Šatava bo na srečanju spregovoril o Vlahih, saj je njegov članek na to temo v reviji Razprave in gradivo požel izjemno mednarodno odmevnost.

Več