English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


Obnova hiše
INV je končana.





RAZPRAVE IN GRADIVO

 



NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE









KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY


























DOGODKI OB 85-LETNICI INV






 
Film o razvoju Inštituta za narodnostna vprašanja


 






Otvoritev prenovljene stavbe INV.




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
   


INV PRAZNUJE 90 LET RAZISKOVALNE IN DOKUMENTACIJSKE DEJAVNOSTI


Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu ustanovljen 1. februarja 1925 v Ljubljani. 


Inštitut za narodnostna vprašanja je v torek, 15. decembra 2015 ob 19. uri, v Narodni galeriji Slovenije praznoval svojo 90-letnico.
Slavnostni govornik je bil prof. dr. Miro Cerar, predsednik vlade Republike Slovenije.
V imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot soustanoviteljic Inštituta je spregovoril akademik prof. dr. Peter Štih.
 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 



90-letno tradicijo proučevanja na področju etničnih in manjšinskih študij smo v letu 2015 obeleževali z različnimi strokovnimi srečanji!



V ponedeljek, 30. novembra 2015 je Inštitut za narodnostna vprašanja skupaj s Kluboma koroških Slovencev iz Ljubljane in Maribora organiziral mednarodni simpozij »Slovenska narodna skupnost v Avstriji 60 let po podpisu Pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije (ADP)«.

 
 
     Več ...
 
 
 






 
 
V petek 20. novembra 2015 je Inštitut za narodnostna vprašanja skupaj z Zagrebško pisarno Fundacije Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung) organiziral okroglo mizo o urejanju in upravljanju migracij ter o begunski krizi v kontekstu uspešnih strategij in politik upravljana različnosti.

 
     Več ...

 








 

V sredo, 14. oktobra 2015, ob 17. uri je Inštitut za narodnostna vprašanja organiziral okroglo mizo z naslovom »Kaj po tem? Vključevanje prebežnikov v Sloveniji« v zvezi z aktualnim dogajanjem na področju migracij.

 






   Več ...                                                          

 
V petek, 20. marca 2015, ob 15. uri so Inštitut za narodnostna vprašanja, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Odbor SAZU za preučevanje narodnih manjšin in Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko-Pavlova hiša v dvorani Raziskovalne postaje Prekmurje ZRC SAZU v Petanjcih organizirali, ob 100-letnici akademika prof. dr. Antona Vratuše in 90-letnici Inštituta za narodnostna vprašanja, okroglo mizo »Slovenci na avstrijskem Štajerskem med tradicijo in inovacijo«. Okrogla miza bo potekala.
 
 

V petek, 6. marca 2015 ob 11. uri je v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani potekala predstavitev 15. zvezka iz knjižne zbirke Etničnost/Ethnicity z naslovom Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji.








Več ...        
 


V petek, 27. februarja 2015, je ob 10.30 v Mestnem muzeju Ljubljana potekala predstavitev dveh lanskoletnih številk revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo. Predstavljena je bila zgodovina te več kot pol stoletja stare in vplivne znanstvene publikacije s področja etničnih študij ter izzivi revije v zadnjem desetletju.







                                                           
    Več ...   

 

 

Na častitljivo obletnico obstoja Inštituta za narodnostna vprašanja smo opozorili z različnimi dogodki že ob koncu leta 2014:
 
 

17. decembra 2014 sta v sklopu obeleževanj 90-letnice Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani ter 40-letnice Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu omenjena inštituta organizirala v Ljubljani okroglo mizo »Raziskovanje etničnosti: med sedanjostjo in prihodnostjo« 
 

 
28. in 29. novembra 2014 sta Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana) in Friedrich-Ebert- Stiftung  (izpostava Zagreb) v Ljubljani organizirala mednarodno konferenco »Vključevanje in integracija v raznolikih družbah: strategije in izkušnje upravljanja različnosti v Srednji in Jugovzhodni Evropi«. 


28. novembra 2014 so Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana), Slovenski raziskovalni inštitut (Trst) in Slovenski znanstveni inštitut (Celovec) v Trstu organizirali mednarodno znanstveno konferenco »Med memorijo in travmo: koncentracijska taborišča in gulagi v spominih pripadnikov slovenskih narodnih skupnosti v prostoru Alpe-Jadran«.
 
 
 
 



 

***



 

Predstavitev INV
 

 
Ustanoviteljica Inštituta za narodnostna vprašanja je Republika Slovenija (v njenem imenu Vlada RS), soustanoviteljici pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Inštitut za narodnostna vprašanja je javna raziskovalna organizacija na področju etničnih študij, ki interdisciplinarno proučuje naslednje tematike: slovensko narodno vprašanje, položaj slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, položaj Slovencev v državah naslednicah nekdanje Jugoslavije, položaj slovenskih izseljencev, položaj narodnih skupnosti (narodnih manjšin in drugih etničnih skupnosti) v Sloveniji, položaj migrantov v Sloveniji in pojavne oblike etničnega vprašanja (etničnosti, nacionalizma) v Evropi ter v svetu.
Pri opravljanju svoje dejavnosti se INV v skladu s svojim Programom povezuje z raziskovalnimi in visokošolskimi organizacijami, ki delujejo na zaokroženem področju raziskovalnega dela. Poleg pogodbe o sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je bila sklenjena leta 1998, je v letu 2005 INV okvirne pogodbe o sodelovanju sklenil še z Univerzo na Primorskem in raziskovalnimi institucijami v zamejstvu, Slovenski znanstveni inštitut (SZI) in SIN »Urban Jarnik« v Avstriji ter Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Slovenska narodna in študijska knjižnica v Italiji.

Leta 1995 je inštitut prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije«
 




V medijih:
 

Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Sotočja, 16. maj 2016: MUNDA HIRNÖK, Katalin. Pogovor o prispevkih porabskih Slovencev k osamosvajanju Slovenije, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sotocja/174405967

RTV SLO, TV Arhiv, 8. april 2016, Gost v studiu je bil geograf, raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja, dr. Damir Josipovič in skupaj bomo poskušali razjasniti dileme in probleme, ki so Evropo, pa tudi našo državo pahnili v večplastno krizo.

Večer, torek, 8. marec 2016, Branko Žunec: Od beguncev do Prekmurja v malem, dr. Attila Kovacs razkriva dolgo zamolčevane in zelo tragične zgodbe s slovensko-madžarske meje

RTV SLO, Studio city, 29. februar 2016, o proti-begunskih shodih je spregovoril tudi dr. Mitja Žagar

RTV SLO, Studio city, 22. februar 2016, o begunski krizi je spregovoril tudi dr. Damir Josipovič

RTV SLO, Studio ob 17, Nestrpnost do beguncev, 23. Februar 2016, v oddaji je sodeloval tudi dr. Mitja Žagar

HRT, Manjinski mozaik, V oddaji je predstavljena dr. Barbara Riman.

Pomurje.si, 5. januar 2016, Mihaela Kalamar: Obmejna stikanja o zgodovini obmejnih mest;
O knjigi Obmejna stikanja je spregovoril zgodovinar in vodja lendavske izpostave Inštituta za narodnostna vprašanja Attila Kovács.


 
 
 
NOVICE

30-9-2016
Na V. kongresu hrvaških zgodovinarjev »Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi«, 5. oktobra 2016 v Zadru, bo s prispevkom "Solidarnosti i potporni elementi među članstvom slovenskih društava na prostoru današnje Hrvatske u prvoj polovici 20. stoljeća" sodelovala dr. Barbara Riman.

Več

27-9-2016
Dr. Barbara Riman bo 30. septembra 2016 v Palčavi šiši v Plešcah, s prispevkom o zgodovini Slovencev na Hrvaškem sodelovala na čezmejnem srečanju, ki ga organizira Krščanska kulturna zveza.

Več

13-9-2016
Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ vabi na predstavitev monografije z naslovom Obmejna stikanja Poglavja iz zgodovine Čikečke vasi, Motvarjevcev, Pordašincev, Prosenjakovcev in Središca, ki bo v četrtek, 15. septembra 2016, ob 19. uri v čitalnici knjižnice.

Več

8-9-2016
Inštitut za narodnostna vprašanja je obiskal prof. dr. R. Boyd Johnson (Indiana Wesleyan University)

Več