English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


Obnova hiše
INV je končana.


RAZPRAVE IN GRADIVO NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
 

Film o razvoju Inštituta za narodnostna vprašanja


Vabilo na znanstveno mednarodno srečanje ob 70. obletnici Slovenskega doma Kulturno prosvetnega društva „Bazovica“ na Reki

Raziskovanje slovenstva na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri

Problematika slovenstva, Slovencev in njihovih potomcev na Hrvaškem doslej še ni bila deležna potrebne širše družbene pozornosti ne v Sloveniji, ne na Hrvaškem, kjer so sicer že četrt stoletja narodna manjšina. Pogosto se nanje kar pozablja tudi v Sloveniji. Raziskovalci želimo prispevati k spremembi tega odnosa do Slovencev na Hrvaškem z novimi in ustreznimi raziskavami. Zato je potrebno v to tematiko vlagati tudi več raziskovalnih naporov.

Prvi, ki so pokazali interes za problematiko zgodovine in sodobnosti Slovencev na Hrvaškem, so bili raziskovalci na Inštitutu za narodnostna vprašanja, kjer se ta tematika kontinuirano raziskuje že od leta 1991.

Na znanstvenem srečanju želimo spregovoriti o:

  • teoretskih pristopih raziskovanja slovenstva v preteklosti, sedanjosti ter viziji raziskovanja omenjene tematike v prihodnosti;
  • različnih aspektih življenja Slovencev na Hrvaškem in njihovih potomcev v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti;
  • težavah s katerimi se danes soočajo Slovenci na Hrvaškem;
  • primerih dobrih praks raziskovalcev iz Avstrije, Italije in Madžarske, ki bi se lahko uporabili tudi na območju Hrvaške.

Znanstveno srečanje bo potekalo 15. in 16. marca 2017 v prostorih Slovenskega doma KPD „Bazovica“ na Reki – Hrvaška.

Uradni jeziki znanstvenega srečanja so slovenščina, hrvaščina in angleščina.

Stroški prihoda in bivanja na znanstvenem srečanju niso kriti.

Prosimo, da svojo udeležbo sporočite do 1. februarja 2017.
 

PRIJAVNI OBRAZEC


Prijavni obrazec lahko pošljete na:
barbara.riman@guest.arnes.si ali inv@inv.si.
 80 let prof. dr. Ernesta Petriča


Ob 80-letnici prof. dr. Ernesta Petriča, ki je svojo znanstveno-raziskovalno pot
začel na Inštitutu za narodnostna vprašanja, je 15. decembra 2016 v Narodni galeriji potekalo srečanje, na katerem so spregovorili
prof. dr. Lucius Caflisch, prof. dr. Dušan Nećak, prof. dr. Peter Jambrek, prof. dr. Boštjan M. Zupančič in prof. dr. Miran Komac. 

 
   
   
   
   
   
     
 

 

Predstavitev INV
Ustanoviteljica Inštituta za narodnostna vprašanja je Republika Slovenija (v njenem imenu Vlada RS), soustanoviteljici pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Inštitut za narodnostna vprašanja je javna raziskovalna organizacija na področju etničnih študij, ki interdisciplinarno proučuje naslednje tematike: slovensko narodno vprašanje, položaj slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, položaj Slovencev v državah naslednicah nekdanje Jugoslavije, položaj slovenskih izseljencev, položaj narodnih skupnosti (narodnih manjšin in drugih etničnih skupnosti) v Sloveniji, položaj migrantov v Sloveniji in pojavne oblike etničnega vprašanja (etničnosti, nacionalizma) v Evropi ter v svetu.Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je bila sklenjena leta 1998, je v letu 2005 INV okvirne pogodbe o sodelovanju sklenil še z Univerzo na Primorskem in raziskovalnimi institucijami v zamejstvu, Slovenski znanstveni inštitut (SZI) in SIN »Urban Jarnik« v Avstriji ter Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Slovenska narodna in študijska knjižnica v Italiji.

Leta 1995 je inštitut prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije«
 


 
V medijih:
NOVICE

15-2-2017
V torek, 21. februarja 2017, ob 18. uri vas vabimo na srečanje s predstavniki porabskih Slovencev ob svetovnem dnevu maternega jezika z naslovom Uspavanke slovenskih mater na Madžarskem. Srečanje v soorganizaciji Društva slovenskih pisateljev in Cankarjevega doma bo v Klubu Lili Novy v Cankarjevem domu v Ljubljani. Srečanja, ki ga bo povezoval publicist in literarni zgodovinar Franci Just, se bodo udeležili: Erika Köleš Kiss (zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu), Dušan Mukič, (pesnik), Katalin (Katarina) Munda Hirnök (raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani), Marijana Sukič (urednica tednika Porabje).

Več

7-2-2017
Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja vas prisrčno vabita na predstavitev znanstvene publikacije z naslovom »KAM GREMO, PRIJATELJI?« »V SVET!« Slovenija in madžarski begunci leta 1956, ki bo v torek, 14. februarja 2017, ob 10. uri v prostorih Balassijevega inštituta (Vila Urbana) v Ljubljani na Barvarski stezi 8.

Več

1-2-2017
1. februarja 2017 je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala predstavitev knjige Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu: prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča, ki je bila izdana v okviru Zbirke Mednarodno pravo. Urednika knjige, dr. Andraž Zidar in veleposlanica Sanja Štiglic, sta v knjigi zbrala prispevke o aktualnih vprašanjih s področij mednarodnih odnosov in diplomacije, varstva človekovih pravic, prava in etike, mednarodnega prava, spoštovanja raznolikosti in varstva manjšin. Prispevki tako obravnavajo aktualne dileme s področij, na katerih je tekom svoje kariere deloval in ustvarjal dr. Petrič. 22 prispevkov so napisali priznani slovenski akademiki in strokovnjaki, med njimi aktualni in nekdanji sodniki, aktualni in nekdanji funkcionarji, veleposlaniki ter strokovnjaki z Ministrstva za zunanje zadeve, profesorji in akademiki. V knjigi sta objavila prispevka tudi raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Mitja Žagar (Mednarodnopravno varstvo narodnih manjšin: O trendih varstva manjšin štirideset let po objavi knjige prof. dr. Ernesta Petriča) in dr. Miran Komac (Problematika narodnih manjšin in medetničnih odnosov v delu prof. dr. Ernesta Petriča).

Več

25-1-2017
1. februarja 2017 se bo na osnovni šoli Kozala na Reki začel pouk slovenskega jezika po modelu C. Pouka slovenskega jezika se bo predvidoma udeležilo 14 učencev.

Več