1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
1x1px_white
arrow_nav
1x1px_white
1x1px_blue 1x1px_white
1x1px_white

Kaj si lahko obetate od delavnic, ki jih izvaja Mednarodni center?

Enodnevne delavnice, ki jih pripravlja in izvaja Mednarodni center za medetnične odnose, vam omogočajo, da:
  • Izboljšate sposobnosti svoje organizacije pri upravljanju odnosov in razreševanju konfliktov pri vsakdanjem delu s strankami, ter da
  • Izboljšate sposobnosti razreševanja konfliktov v odnosih znotraj organizacije
In s tem, ko boste svoje uslužbence usposobili, da bolje rešujejo težave, ki se pojavljajo v njihovih medsebojnih odnosih in pri delu s strankami, boste posredno tudi:
  • Izboljšali odnose z javnostmi (PR) in s tem povečali ugled, ki ga uživa vaša organizacija v javnosti ter zaupanje v njeno delo.
  • Bistveno pripomogli k oblikovanju okolju prijazne organizacije, ki bo strankam in drugim državljanom predstaljala oporo in na katero se bodo obračali z zaupanjem v trenutku potrebe.
  • Izboljšali percepcijo o delovanju vaše organizacije v okolju, saj bodo vaši uslužbenci zaradi na novo pridobljenih veščin o upravljanju odnosov in razreševanju konfliktov delovali bolj profesionalno in okoliščinam primerno. Predvsem pa bodo nova znanja in veščine omogočali, da se bodo vaši uslužbenci samozavestno odločali za optimalne rešitve v natežjih trenutkih.

Zakaj bi se odločili prav za delavnice Mednarodnega centra?

Praktična naravnanost izobraževanja

V nasprotju z izobraževanji, kjer zelo zgovorni predavatelji veliko govorijo, udeleženci pa se dolgočasijo, bo ta delavnica izrazito praktično naravnana. V obliki predavanja bo potekalo le uro trajajoče uvodno predavanje. Potem se bodo udeleženci razdelili na skupine in bodo s pomočjo strokovnjaka-moderatorja delali izključno na reševanju konkretnih problemov in primerov, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakdanjem delu.

Prilagojenost vašim specifičnim potrebam

Posebnost delavnice je tudi v tem, da bomo izbirali primere, s katerimi se udeleženci vsakodnevno srečujejo pri opravljanju svojega dela. Na tak način bodo že na delavnici rešili nekaj svojih vsakodnevnih perečih težav.

Ulovi lačnemu ribo in sit bo za en dan, nauči ga loviti ribe in sit bo za celo življenje, pravi star kitajski pregovor ...

Na delavnici bodo udeleženci spoznali orodja, ki jim bodo pomagala pri upravljanju odnosov in razreševanju konfliktov tudi v primerih, ki jih ne bomo izrecno reševali na delavnici.

Vodeno izobraževanje

Temeljna značilnost in posebnost te delavnice je tudi v tem, da bo pri njej sodelovala ekipa strokovnjakov-moderatorjev. Ključna težava delavnic je namreč pogosto v tem, da so udeleženci, potem ko jih predavatelj razdeli na posamezne skupine po pet-šest udeležencev, prepuščeni sami sebi. Predavatelj pa se med tem "sprehaja" od ene do druge skupine. Na tej delavnici pa bo vsaka skupina imela tudi strokovnjaka-moderatorja, ki bo spremljal njeno delo, svetoval udeležencem, ocenjeval njihove odločitve, jih opozarjal na napake in jim pomagal. Na tak način bodo udeleženci z delavnice odnesli bistveno več v smislu znanja in posredovanih izkušenj v primerjavi z običajno delavnico.

Možnost reševanja konkretnih problemov, s katerimi se srečujejo udeleženci pri svojem delu

Na delavnici bo veliko pozornosti namenjene analizi rešenih študij primerov in udeleženci bodo imeli možnost, da bodo predavatelja in moderatorje vprašali za nasvet, kako naj se obnašajo v situacijah, ki jim povzročajo težave. Delavnica ne bo torej golo izobraževanje, temveč bo prežeta tudi s svetovanjem, kako ukrepati pri konkretni težavi, ki jo ima posamezni udeleženec pri svojem delu.

Bogate izkušnje na tem področju

Delavnice bodo vodili strokovnjaki Inštituta za narodnostna vprašanja in Mednarodnega centra za medetnične odnose, ki imajo na področju raziskovanja in poučevanja o upravljanju odnosov, preprečevanju in razreševanju konfliktov bogate izkušnje.

1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Domov | Kontakt | Sruktura strani