1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
1x1px_white
1x1px_white
arrow_nav
1x1px_blue 1x1px_white
1x1px_white

Iz vsebine delavnice

Vsaka delavnica, ki jo pripravi Mednarodni center za medetnične odnose, je posebej prilagojena organizaciji, kjer se izvaja. Teme in naloge so izbrane in pripravljene na tak način, da prejmejo udeleženci delavnice čim več konkretnih napotkov za uporabo pri svojem vsakdanjem delu. Študije primerov in simulacije so zasnovane na tak način, da se udeleženci zlahka identificirajo v igrane like in da v njih rešujejo situacije, s katerimi se soočajo pri svojem vsakodnevnem delu. Posebno pozornost posvečamo temu, da udeleženci stopijo in svoje kože in igrajo vloge, v katerih se ponavadi znajdejo njihove stranke. Tako se na podlagi izkustva naučijo, kaj druga stran čuti v konfliktnih situacijah, v katere so ponavadi vpleteni, in kako optimalno ravnati v teh situacijah.

Med temami, ki jih ponavadi obravnavamo na delavnici, bodo tudi naslednje:

Od vsakdanjega kruha do konflikta ...

 • Kaj je hierarhična organizacija in kako deluje

 • Katera znanja potrebujemo za uspešno opravljanje svojega dela?

 • Kdo so naše stranke?

 • Kako se spopadamo s konflikti?

 • Vljudnost, odprtost, prijaznost, prilagodljivost in pripravljenost pomagati kot osnovna vodila

Kaj je konflikt?

 • Konflikt kot normalno stanje
 • Cikel konflikta
 • Cilj: iz destruktivne situacije je treba konflikt spremeniti v nekaj konstruktivnega

 • Konflikt s stranko: kako lahko koristi organizaciji (prijazno uradniško okence, učeča se organizacija, dolgoročno izboljševanje uslug in storitev ...)

Kaj je pomembno pri odnosih in kako razrešujemo konflikte

 • Ali je kilogram pomaranč res kilogram pomaranč?

 • Od stališč do interesov

 • Od interesov do kreativnih rešitev

 • Odpravljanje ovir

Tehnike upravljanja medsebojnih odnosov in razreševanja konfliktov

 • Osredotočenje na interese, win/win pristop

 • Empatičnost

 • Komunikacija: zavedanje in odpravljanje odmikov zaradi komunikacijskih šumov

 • Načrtovanje alternativnih možnosti/rešitev

 • Upravljanje z emocijami

Komunikacija, emocije in skupinska dinamika

 • Zakaj so stranke vedno tako sovražno razpoložene?
 • Ali so stranke res razumele to, kar sem jim povedal?
 • Skupinska dinamika

ABC pogajanj

Posredovanje pri konfliktu

 • Napotki za posredovanje pri konfliktu
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Domov | Kontakt | Sruktura strani