1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi
1x1px_white
1x1px_white

O mednarodnem centru

Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi, ki je bil ustanovljen v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja kot posebna enota, se ukvarja prvenstveno s preučevanjem medetničnih odnosov, položajem in zaščito etničnih manjšin v Jugovzhodni Evropi. Na tem področju pripravlja in izvaja raziskovalne projekte, prireja in so-organizira konference in druga srečanja ter pripravlja izobraževanja o upravljanju odnosov in konfliktov.

več >>>

1x1px_white

O delavnicah

Prirejanje enodnevnih delavnic in drugih izobraževalnih programov na področju upravljanja odnosov in razreševanja konfliktov je temeljna dejavnost Mednarodnega centra. Delavnice so namenjene organizacijam, ki želijo izboljšati veščine svojih uslužbencev na področju upravljanja konfliktov in s tem doseči izboljšanje odnosov znotraj organizacije, kakor tudi izboljšanje odnosov s strankami, drugimi javnostmi in okoljem. Gre za praktična izobraževanja, ki temeljijo na igrah vlog in simulacijah.

več >>>

1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Kontakt | Sruktura strani