1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
1x1px_white
1x1px_white
arrow_nav
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_blue 1x1px_white
1x1px_white

Širok spekter sodelavcev omogoča prilagoditev vašim potrebam

Pri raziskovalnih in izobraževalnih dejavnostih Mednarodnega centra za medetnične odnose projektu sodelujejo številni sodelavci, ki so bodisi zaposleni na Inštitutu za narodnostna vprašanja bodisi zunanji sodelavci Mednarodnega centra za medetnične odnose.

Udeležba posameznih sodelavcev pri delavnicah, ki so predstavljene na teh spletnih straneh, je odvisna od vaših potreb, na podlagi katerih se pripravi program. Širok spekter sodelavcev, ki so strokovnjaki na posameznih področjih namreč omogoča pripravo delavnic, ki so popolnoma prilagojene vašim potrebam.
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Domov | Kontakt | Sruktura strani