1x1px_white Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (01) 200 18 70
Faks.: (01) 251 09 64
1x1px_white
1x1px_transparent O centru Reference Delavnice Kontakt 1x1px_transparent
1x1px_white
1x1px_white

Reference

Inštitut za narodnostna vprašanja, v okviru katerega deluje Mednarodni center za medetnične odnose, je najstarejša raziskovalna institucija na svetu na področju etničnih študij, ki deluje že več kot osemdeset let in si je v tem času v svetu ustvarila velik ugled. Ukvarja se predvsem s proučevanjem etničnosti in medetničnih odnosov ter manjšinskimi študijami. V okviru tega pa Mednarodni center za medetnične odnose posveča posebno pozornost urejanju in upravljanju odnosov v različnih okoljih ter problematiki preprečevanja, zgodnjega zaznavanja, upravljanja in razreševanja konfliktov.

Ta specifična znanja so pomembna za vsa okolja, saj se konflikti pojavljajo povsod; dodatna referenca na tem področju pa je poglobljeno ukvarjanje z (med)etničnimi odnosi in etničnimi konflikti oz. konflikti z etnično dimenzijo, ki predstavljajo posebno zapleteno problematiko v tem okviru.

Inštitut in Mednarodni center pri svojem delu sodelujeta z mnogimi institucijami in mednarodnimi organizacijami (npr. Združeni narodi, UNESCO, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Pakt stabilnosti za JV Evropo, itd.), organizirata ali soorganizirata pa tudi vrsto mednarodnih znanstvenih konferenc, posvetov in seminarjev, ki so se ukvarjali z državljansko vzgojo oz. vzgojo za demokratično državljanstvo, urejanjem in upravljanjem (medetničnih) odnosov ter s problematiko zgodnjega zaznavanja, preprečevanja, upravljanja in razreševanja konfliktov.

Dr. Mitja Žagar, nosilec programa in vodja Mednarodnega centra, o urejanju in upravljanju odnosov ter preprečevanju, zgodnjem zaznavanju, upravljanju in razreševanju konfliktov predava na univerzah v Ljubljani (zlasti v okviru podiplomskega magistrskega programa na FDV) ter v tujini (Avstrija, Italija, Kanada, Norveška, Velika Britanija, ZDA), je pa tudi eden od sodirektorjev mednarodnega (podiplomskega) programa/seminarja o Razdeljenih družbah na Meuniverzitetnem centru (IUC) v Dubrovniku, v okviru katerega posebno pozornost namenjajo urejanju in upravljanju odnosov in konfliktov. S temami in delavnicami o upravljanju odnosov ter preprečevanju, upravljanju in razreševanju konfliktov je v vrsti držav sodeloval v različnih izobraževalnih programih za učitelje, zdravnike in zdravstvene delavce, sodnike, državne uradnike, policiste, socialne delavce, člane mladinskih tolp in tiste, ki se ukvarjajo z razreševanjem te problematike, itd.

Pri delavnicah Mednarodnega centra za medetnične odnose pa poleg dr. Žagarja sodelujejo se številni sodelavci Inštituta za narodnostna vprašanja in Mednarodnega centra za medetnične odnose. Njihova področja raziskovanja in delovanja zajemajo upravljanje odnosov, preprečevanje in razreševanje konfliktov, pa tudi raziskovanje na področju politik integracije in upravljanja z različnostjo. Vse to pa je še dodatno obogateno s specifičnimi znanji o problematikah, ki so ključne za določene skupine prebivalstva, kot so npr. različne skupine priseljencev ali Romska skupnost.

Znanja in izkušnje torej ustvarjajo iz Mednarodnega centra za medetnične odnose pomembno referenčno točko za učinkovito in praktično usposabljanje na področju upravljanja odnosov, preprečevanja in razreševanja konfliktov.
1x1px_white
1x1px_white
1x1px_black
1x1px_white
Domov | Kontakt | Sruktura strani