English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Vabilo na posvet(2012-4-8)

Vabljeni na posvet »O nujnosti družboslovja in humanistike v sodobnih družbah«, ki bo pod častnim pokroviteljstvom Slovenske komisije za UNESCO in v organizaciji Pedagoškega inštituta in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU potekal v sredo, 11. aprila 2012, v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana), z začetkom ob 9.30, sklenili pa ga bomo z okroglo mizo na isto temo, z začetkom ob 17.30.
Na posvetu bo s prispevkom »Vrednotenje družboslovja in humanistike: Ali kakšno vlogo imate družboslovje in humanistika za uspešno upravljanje različnosti« sodeloval prof. dr. Mitja Žagar (INV).


Posvet je rezultat povezovanja družboslovnih in humanističnih inštitutov in premisleka, da sta v času krize (tako ekonomske, kakor politične) prav družboslovje in humanistika tista, ki ju vsakokratna zakonodajna in izvršilna oblast vidi kot najmanj potrebna in najlažje pogrešljiva.
 
Tudi Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS), ki jo je Državni zbor RS sprejel v l. 2011, že v izhodišču izključuje družboslovje in humanistiko, ki svojih ugotovitev in rezultatov ne moreta neposredno prenašati v gospodarstvo in svojih kadrov ne moreta neposredno (pre)zaposlovati v gospodarstvu.
 
Te omejitve pa seveda ne pomenijo, da družboslovje in humanistika nista pomembni znanstveni področji, da nista prav tako potrebni kot naravoslovne in tehnične vede, ali da so njuni izsledki manj znanstveni, zanemarljivi ali celo neuporabni in jih lahko toleriramo le v časih izobilja. Prav nasprotno! Trditev, ki jo prav tako zasledimo v RISS, da se mora namreč javno financiranje vrniti v gospodarstvo, ki to financiranje omogoča, kaže na popolno nerazumevanje organizacije družbe: družbene vede namreč s svojimi raziskavami, rezultati in aplikacijami sploh šele omogočajo spoznavanje družbenih sistemov, prepoznavanje in razumevanje ključnih problemov v delovanju družbenih sistemov, usmerjanje, (pre)strukturiranje in s tem delovanje družbe, vključno z gospodarstvom. Brez družboslovja in humanistike premisleka družbe in družbenega ni in brez teh področij tudi gospodarstvo ne more učinkovito delov ati!
 
PROGRAM POSVETA
9.30 - 9.45
Nagovor predsednika Slovenske komisije za UNESCO, prof. dr. Stanislava Radovana Pejovnika
Uvodne pripombe in pojasnila, prof. dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut, moderator simpozija
 
9.45 - 11.30 Prispevki
 
Prof. dr. Rudi Rizman (Filozofska fakulteta UL): Družboslovje in humanistika v času krize
Prof. dr. Jana S. Rošker (Filozofska fakulteta UL): Agonija humanistike in družboslovja kot znanilka konca družbene avtonomije
Prof. dr. Bojan Baskar (Filozofska fakulteta UL): Čemu rabi antropologija?
Prof. dr. Dušan Plut (Filozofska fakulteta UL): Okoljska geografija in »kriza okolja“
Doc. dr. Milan Brglez (Fakulteta za družbene vede UL): Pomen mednarodnih odnosov in evropskih študij za slovensko družbo in državo, gospodarstvo in državljanstvo
Prof. dr. Miro Cerar (Pravna fakulteta UL): Pravo kot bistveni del mišljenjske in institucionalne zgradbe (sodobne) civilizacije
Doc. dr. Srečo Dragoš (Fakulteta za socialno delo UL): Socialno delo in socialna politika
Prof. dr. Karmen Erjavec (Fakulteta za družbene vede UL): Pomembnost novinarstva za družbo
 
11.30 - 12.00 Odmor za kavo/čaj
 
12.00 - 14.00 Prispevki
 
Prof. dr. Svetlana Slapšak (Institutum Studiorum Humanitatis): Interdisciplinarnost: kdaj je začelo zveneti resno in ne kot tavtologija
Izr. prof. dr. Andrej Lukšič (Fakulteta za družbene vede UL): Politična znanost v demokraciji
Izr. prof. dr. Dragan Petrovec (Inštitut za kriminologijo, PF UL): Ali družboslovje in humanistika ustvarjata mir in napredek? Kriminologija, penologija in nepopravljivo onesnaženje okolja
Prof. dr. Mitja Žagar (Inštitut za narodnostna vprašanja): Vrednotenje družboslovja in humanistike: Ali kakšno vlogo imate družboslovje in humanistika za uspešno upravljanje različnosti
Doc. dr. Zdenko Kodelja (Pedagoški inštitut): Čemu še filozofija vzgoje?
Prof. dr. Valentin Bucik (Filozofska fakulteta UL): Družboslovje in humanistika sta vest naravoslovja in tehnike ter razvoja (psihologija kot temeljna veda o življenju in hkrati poglobljeno razumevanje vedenja v zapletenih družbenih okoliščinah)
Doc. dr. Primož Vitez (Filozofska fakulteta UL): "To ni za ljudstvo!"
Doc. dr. Boris Vezjak (Filozofska fakulteta UM): O koristni odvečnosti filozofije
14.00 - 15.30 Odmor za kosilo
 
15.30 - 17.00 Prispevki
 
Prof. dr. Lev Kreft (Mirovni inštitut): Zasebni neprofitni družboslovni inštitut: primer Mirovnega inštituta
Prof. dr. Bojan Bugarič (Pravna fakulteta UL): Fiskalni pakt in prihodnost Evrope
Izr. prof. dr. Marina Lukšič-Hacin (Znanstvenoraziskovalni center SAZU): Migracijske studije in njihovo (ne)uveljavljane v slovenskem okolju.
Doc. dr. Breda Mihelič (Urbanistični inštitut): Načrtovanje je vnašanje prihodnosti v sedanjost, tako da se nanjo lahko pripraviš zdaj
dr. Janez Kolenc (Pedagoški inštitut): Uporabnost raziskovanja na področju vzgojno izobraževalnih ved
Prof. dr. Dean Komel (Filozofska fakulteta UL): Nekaj kratkih napotil za uporabo humanistike in družboslovja
 
17.00 - 17.30 Odmor za kavo/čaj
 
17.30 - 19.30
 
Okrogla miza O nujnosti družboslovja v sodobnih družbah (moderator: prof. dr. Darko Štrajn, podpredsednik Slovenske komisije za UNESCO)
Na vstopno stran  Vse novice
NOVICE

11-3-2019
Izšla je 191. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 28. decembra 2018 do 3. januarja 2019.

Več

1-3-2019
Izšla je 190. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 21. decembra do 27. decembra 2018.

Več

27-2-2019
Sodelavec INV, dr. Attila Kovács je v ponedeljek, 25. februarja ob 17. uri v Lentiju na Madžarskem predaval ob dnevu žrtvam komunizma (Kommunizmus áldozatainak emléke). Naslov predavanja »Prekmurski Madžari v senci srpa in kladiva / A muravidéki magyarság a sarló és kalapács árnyékában«.

Več

26-2-2019
Izšla je 189. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 14. decembra do 20. decembra 2018.

Več