English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Konferenca o državljanstvu in identiteti(2009-10-21)

Junija 2005 je v okviru 6. raziskovalnega programa mreže odličnosti stekel program CLIOHres (Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe - Ustvarjanje povezav in inovativnih pregledov za nov zgodovinski raziskovalni program za državljane rastoče Evrope), v katerega je vključenih 45 predvsem evropskih univerz. Projekt, ki bo trajal do maja 2010, je bil ustvarjen za soočenje z izzivi, potrebami in raziskovalnimi priložnostmi rastoče Evrope in tako prispeva k pomembni nalogi gradnje in utrjevanja mirne in uspešne evropske skupnosti. Iz vsake univerze sodelujeta 2 profesorja in 2 doktoranda, kar pomeni, da je v projekt vključenih 180 univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev ter doktorskih študentov iz 31 držav. Gre za petletni projekt, katerega namen je razvijanje in razširjanje boljšega razumevanja zgodovine in sedanjosti v današnji Evropi, pri čemer poudarja oboje, tako razlike, kot tudi skupne točke evropske zgodovine v kontekstu njihovega razvoja. Pomembno je tudi dejstvo, da se ta program ne zapira v disciplinarne okvire, saj v njem sodelujejo zgodovinarji, geografi, umetnostni zgodovinarji, jezikoslovci, teologi, filologi, sociologi in filozofi. CLIOHres teži k doseganju in širjenju večjega razumevanja zgodovine in sedanjosti v današnji Evropi, k poudarjanju različnosti in podobnosti v kontekstu razvoja zgodovine oz. razvoja dogodkov, k povezovanju evropske zgodovinarske raziskovalne skupnosti, k oblikovanju novega kritičnega pogleda na zgodovinske procese, na osnovi katerih se je “rodila” Evropa. Ti cilji so v tesni povezavi z izzivi in možnostmi, ki jih je ustvarila razširitev Evropske unije in posledično njena povečana vloga v svetovnih dogodkih. CLIOHres temelji na vsebinah in odgovarja na vsebine, ki so bile opredeljene s pospeševanjem bolonjskega in lizbonskega procesa ter njunih različnih izpeljank. Člani CLIOHres-a verjamemo, da predstavlja kritično oblikovan nadnacionalni pogled na zgodovino enega najpomembnejših orožij v boju proti rasizmu, ksenofobiji in državljanskim konfliktom.
Na vstopno stran  Vse novice
NOVICE

7-12-2018
Izšla je 181. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 19. oktobra do 25. oktobra 2018.

Več

7-12-2018
Med 6. in 8. decembrom 2018, poteka v Zagrebu mednarodna znanstveno-strokovna konferenca MIGRACIJE I IDENTITET (kultura, ekonomija, država). Konferenco organizira Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba, eden izmed mednarodnih soorganizatorjev pa je tudi Inštitut za narodnostna vprašanja. Damir Josipovič ima na konferenci dva referata: v četrtek, 6. decembra 2018 je imel plenarno predavanje z naslovom »Hrvatsko-slovenski granični teritorij i njeni stanovnici u spornim područjima nakon presude Arbitražnog suda u Haagu« in v petek, 7. decembra 2018, referat z naslovom »Promjena etničke strukture Ljubljane: je li i dalje održiva stara dihotomija starih i novih manjina?«

Več

4-12-2018
V ponedeljek, 3. decembra 2018, je bila ob 15. uri, na Inštitutu za narodnostna vprašanja 50. seja KOsRIS-a, ki sta se je udeležila tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in državni sekretar dr. Jernej Štromajer.

Več

4-12-2018
Izšla je 180. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 12. oktobra do 18. oktobra 2018.

Več