English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
FESTIVAL LENT(2021-6-25)

V okviru festivala Lent v Mariboru bo v ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 18. uri v GT22 (Glavnem trgu 22) otvoritev razstave publikacij »Slovenskega narodopisnega Instituta Urban Jarnik«. Na razstavi bodo predstavljene tudi štiri monografije, ki so nastale pri projektu Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, katerega nosilec je bil Inštitut za narodnostna vprašanja. 

 

Mladi v slovenskem zamejstvu:
 
družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi
 
Med letoma 2013–2016 je inštitut Urban Jarnik bil vključen v temeljni raziskovalni projekt Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. Nosilec projekta je bil Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV) v sodelovanju z zamejskimi raziskovalnimi inštituti SLORI v Trstu, SNI Urban Jarnik in SZI v Celovcu. Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS).
Projektna zasnova je izhajala iz spoznanja, da so mladina in mladi v zamejstvu osrednje vprašanje aktualnega zgodovinskega trenutka vsakega od štirih zamejstev v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Raziskava temelji na kvantitativnem anketiranju in kvalitativnih narativnih intervjujih ter pregledu relevantne literature.
V letih 2017–2018 so izšle tri publikacije, v katerih je predstavljen splošni položaj mladih v zamejstvu (prvi zvezek), identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu (drugi zvezek) in družbena participacija mladih v zamejstvu (tretji zvezek). Četrti zvezek na temo Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu je izšel v letu 2019.
 
Informacije:
Inštitut za narodnostna vprašanja: inv@inv.si
Slovenski raziskovalni inštitut Trst: info@slori.org
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik: institut.urban.jarnik@ethno.at
Slovenski znanstveni inštitut: office@szi.at
 


Foto: SLORI-Trst

 

Na vstopno stran  Vse novice
NOVICE

14-9-2021
15. septembra 2021 bo v Novem mestu, v Kulturnem centru Janeza Trdine (Novi trg 5) organizirana okrogla miza in znanstveni posvet »Hrvati v Sloveniji«. Povod za organizacijo je praznovanje 30. obletnice samostojnosti Republike Hrvaške in Republike Slovenije in 25. letnice znanstvenega posveta Hrvati v Sloveniji, ki je potekal v Zagrebu.

Več

9-8-2021
O israživanju pograničnog prostora SLO – HR je naslov predavanja dr. Barbare Riman, ki bo 17. 8. 2021 ob 18. uri v Palčavi šiši, Plešce.

Več

25-6-2021
V okviru festivala Lent v Mariboru bo v ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 18. uri v GT22 (Glavnem trgu 22) otvoritev razstave publikacij »Slovenskega narodopisnega Instituta Urban Jarnik«. Na razstavi bodo predstavljene tudi štiri monografije, ki so nastale pri projektu Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, katerega nosilec je bil Inštitut za narodnostna vprašanja.

Več

24-6-2021
Izšla je 86. številka revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo.

Več