English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
FESTIVAL LENT(2021-6-25)

V okviru festivala Lent v Mariboru bo v ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 18. uri v GT22 (Glavnem trgu 22) otvoritev razstave publikacij »Slovenskega narodopisnega Instituta Urban Jarnik«. Na razstavi bodo predstavljene tudi štiri monografije, ki so nastale pri projektu Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, katerega nosilec je bil Inštitut za narodnostna vprašanja. 

 

Mladi v slovenskem zamejstvu:
 
družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi
 
Med letoma 2013–2016 je inštitut Urban Jarnik bil vključen v temeljni raziskovalni projekt Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. Nosilec projekta je bil Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV) v sodelovanju z zamejskimi raziskovalnimi inštituti SLORI v Trstu, SNI Urban Jarnik in SZI v Celovcu. Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS).
Projektna zasnova je izhajala iz spoznanja, da so mladina in mladi v zamejstvu osrednje vprašanje aktualnega zgodovinskega trenutka vsakega od štirih zamejstev v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Raziskava temelji na kvantitativnem anketiranju in kvalitativnih narativnih intervjujih ter pregledu relevantne literature.
V letih 2017–2018 so izšle tri publikacije, v katerih je predstavljen splošni položaj mladih v zamejstvu (prvi zvezek), identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu (drugi zvezek) in družbena participacija mladih v zamejstvu (tretji zvezek). Četrti zvezek na temo Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu je izšel v letu 2019.
 
Informacije:
Inštitut za narodnostna vprašanja: inv@inv.si
Slovenski raziskovalni inštitut Trst: info@slori.org
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik: institut.urban.jarnik@ethno.at
Slovenski znanstveni inštitut: office@szi.at
 


Foto: SLORI-Trst

 

Na vstopno stran  Vse novice
NOVICE

14-12-2021
Vabljeni na okroglo mizo, ki bo 20. 12. 2021, ob 13. uri v Državnem arhiv (Pazin), na kateri bodo predstavljani publikaciji Leopolda Jurce. Sodelovali bodo: Barbara Riman, Ilija Jakovljević, Ivan Sironić – Miškulin in Mirela Mrak Kliman.

Več

1-12-2021
Vabljeni na okroglo mizo z naslovom Nemško govoreča etnična skupina prebivalcev v Republiki Sloveniji, ki bo sredo, 8. 12. 2021, ob 12. uri v Prešernovi dvorani (Dunajska cesta 104) v Ljubljani. Na okrogli mizi bodo sodelovali Christian Lautischer, Tit Turnšek, Vera Kržišnik-Bukić, Anja Moric, Miran Komac in Danijel Grafenauer, ki bo diskusijo povezoval.

Več

30-11-2021
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru organizirata 1. in 2. decembra 2021 znanstveni simpozij Osamosvojitev Slovenije – 30 let kasneje. Na simpoziju bosta sodelovala dva raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja: dr. Danijel Grafenauer in dr. László Göncz.

Več

17-11-2021
V torek, 16. 11. 2021 smo se raziskovalci Inštituta za narodnostna vprašanja v sklopu promocija zdravja na delovnem mestu udeležili predavanja, ki ga je izvedla doc. dr. Darija Šćepanović, višja fizioterapevtka.

Več