[Prva stran]
       > prva stran > kraji   
 
[Beltinci]
 

V Beltincih je judovsko prebivalstvo naraščalo vzporedno z Lendavo, vendar je o beltinskih Judih manj dokumentiranih podatkov. Del današnje Panonske ulice so naseljevali po večini Judje. Znani pa sta dve judovski pokopališči, in sicer staro in novo. ((več))


[Ljubljana]
 

Jude kot prvi omenja Valvazor, ki je zapisal, da so leta 1213 na novo zgradili sinagogo, in sicer krasnejšo, kot je bila prejšnja. Zgodnji dokument je še dovoljenje Henrika Koroškega za priselitev skupine Judov iz Čedada v Ljubljano leta 1327. ((več))


[Murska Sobota]
 

Prvo judovska vzhodnica v 18. stoletju je bila urejena v Küčanovi hiši, kot so ji rekli. V Murski Soboti je bila tako kot v Lendavi do druge svetovne vojne močna skupnost, kar je bila priča imenitna sinagoga, katere slovesna otvoritev je bila leta 1908. ((več))[Lendava]
 

V prvem popisu prebivalstva v prvi polovici 18. stoletja sta omenjata judovska trgovca Marx Lebli in Marx Jakab. V naslednjih popisih pa je število judovksega prebivalstva naraščalo, pretežno so bili trgovci, gostilničarji, žganjarji, medičarji, pravniki, zdravniki... ((več))


[Maribor]
 

Jude v Mariboru prvič omenjajo leta 1277, ko naj bi v mestu že imeli svojo četrt, prvi zanesljiv vir pa je iz leta 1317. Judovski geto je bil v jugovzhodnem delu obzidja in je v obdobju razcveta obsegal več glavnih ulic v središču. ((več))


[Primorska mesta]
 

Tudi v drugih krajih po Sloveniji so skozi zgodovino živeli Judi. O preteklosti pričajo imena ulic, krajev, grobišča in še kaj'. O življenju pričajo tudi številne knjige indokumenti, ki razkrivajo marsikatero zanimivo podrobnost. ((več))