> prva stran > kraji > Lendava   
 

Lendava

Obcestno mestno naselje stoji na sončni terasi pod Lendavskimi goricami ob magistralni cesti Čakovec - Dolga vas - državna meja s priključkom cest Murska Sobota - Dobrovnik - Lendava in Murska Sobota - Bratonci - Lendava. Danes je zgrajena obvoznica , ki poteka mimo mesta proti Madžarski.
Na območju Lendave so ljudje živeli že v prazgodovinski dobi. Zaradi odlične prometne in obrambne lege je na severnem koncu sedanjega kraja obstajala pomembna rimska naselbina in vojaška postojanka Halicanum.
Do konca prve svetovne vojne je bila Lendava močno izhodišče madžarizacije Prekmurja.
Stari del mesta ima dokaj enotno podobo. Jedro sestavljajo pretežno enonadstropne ali dvonadstropne hiše na vznožju goric pod lendavskim gradom.
Ker Prekmurje - še posebej pa Lendava - leži na ugodni geografski poti, so se po končanih turških vpadih na tem ozemlju začeli naseljevati Judje in se tako naselili med Madžari in Slovenci. Ti ljudje so prihajali iz dveh strani - iz Avstrijske in Madžarske. V prvem popisu prebivalstva v prvi polovici 18. stoletja sta imenjena judovska trgovca Marx Lebli in Marx Jakab. V naslednjih popisih je število prebivalstva naraščalo. Judje so bili pretežno trgovci, gostilničarji, žganjarji, medičarji, pravniki, zdravniki.
Leta 1850 so odprli judovsko šolo, ki je delovala vse do leta 1921. Dolgoletna, zadnja in uspešna učiteljica v njej je bila gospa Hermina Brünner, rojena Löwenstein. Zadnji rabin je bil Mor Lowy.
Nekoč značilno uradniško, obrtno in trgovsko podeželsko mestece postaja vse bolj kulturno središče. V kulturni namen služi tudi obnovljena sinagoga, ki je brez notranje verske opreme. V Dolgi vasi poleg Lendave je judovsko pokopališče, ki je edino pokopališče v vsem Prekmurju, ki je ostalo "neokrnjeno". Stavbe na Glavni ulici pričajo kako pomembno vlog so imeli prebivalci judovske veroizpovedi. Lendava z okolico ima največ vidnih sledi v Sloveniji. Pred leti je ob sinagogi stala še omenjena šola, v kateri je bilo nekoč urejeno stanovanje rabina, vendar so jo konec devetdesetih let porušili in tam zgradili kulturni dom.

Avtor: Bojan Zadravec
(bojan500@volja.net)


 
 
[Lendavska sinagoga od znotraj] [Lendavska sinagoga od zunaj] [Kapela v Dolgi vasi]
[Pokopališče v Dolgi vasi] [Pokopališče v Dolgi vasi]


- O Prekmurju (html)
- Judovski zdravniki (html)


- Ljudje: Yoel Shachar
- Ljudje: Elizabeta Fürst
- Ljudje: Alice Gruenwald
- Ljudje: Elizabeta Vajs
- Kraj: Beltinci
- Kraj: Murska Sobota
- Občina Lendava