> prva stran > o projektu/sodelavci   
 

   
 


Ozemlje današnje Slovenije je bilo med drugo svetovno vojno razdeljeno med tedanji nemški rajh, Italijo in Madžarsko. Okupacijske sile so izvedle deportacijo judovskega prebivalstva med leti 1942 in 1944. Najpomembnejši prekmurski skupnosti, Murska Sobota in Lendava, sta bili popolnoma uničeni. Ti skupnosti sta se oblikovali v poznem 18. stoletju; zgodnje srednjeveške skupnosti so bile izgnane v 16. stoletju. Razpršene judovske družine in posamezniki so naseljevali celotno območje današnje Slovenije.

Slovensko "pomlad" je od srede 19. stoletja spremljala antisemitska propaganda. Šele ko je bil v novoustanovljeni Dvojni monarhiji sprejet državni zakon, ki je vsem narodom in religijam v cesarstvu zagotovil formalno enakopravnost, so lokalne oblasti nejevoljno odobrile priseljevanje Judov. Približno dvajset let po zakonu o formalni enakopravnosti, leta 1890, je bilo v Ljubljani le 76 Judov; do konca stoletja se je njihovo število zvišalo na samo 95. Judje in judovske družine pa se kljub temu uveljavile v trgovanju in svobodnih poklicih do leta 1941.

Nosilni hipotezi projekta sta: (1) spomin na Jude v Prekmurju in druge deportirane osebe in družine na slovenskem ozemlju je bil po letu 1945 v javnosti potlačen oziroma izkoreninjen in (2) kriptična prisotnost Judov karakterizira slovenski tip antisemitizma, ki ga relevantna literatura označuje kot 'antisemitizem brez Judov', vsaj od 19. stoletja dalje. Štirinajst let po osamosvojitvi Slovenije znanje o Judih in holokavstu še vedno ni pritegnilo signifikantne javne pozornosti in zavesti. Zgodba o holokavstu na tem prostoru še ni bila rekonstruirana. Kljub majhnosti slovenskega ozemlja in maloštevilčnosti judovskega prebivalstva v Sloveniji, lahko slovensko zgodovino holokavsta opišemo kot mikrokozmos zgodovine holokavsta v Srednji Evropi.

Projektni rezultati bodo omogočili rekonstrukcijo judovske zgodovine na ozemlju današnje Slovenije in bodo služili kot temeljna raziskava za oblikovanje izobraževalnih programov o holokavstu. Končni rezultat projekta bo podrobna, dokumentirana zgodovina Judov s Sloveniji in načrt izobraževalnega programa o holokavstu, ki ga bo projektna skupina predložila Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Avtorica: Irena Šumi
(irena.sumi@guest.arnes.si)
 


- Caterina Angi, jezikoslovka (>>)
- Martina Bofulin, geografija (>>)
- Damjan Franz, politologija (>>)
- Dr. Matevž Košir, zgodovina (>>)
- Dr. Attila Kovacz, zgodovina (>>)
- Dr. Hannah Starman, med. odnosi (>>)
- Dr. Irena Šumi, antropologija (>>)
- Marjan Toš, zgodovina (>>)
- Dr. Marta Verginella, zgodovina (>>)
- Bojan Zadravec, biologija in teologija (>>)