English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

September 2019


1.

AHMED, Akbar S.
    Journey into Europe : Islam, immigration, and identity / Akbar Ahmed. - Washington, D.C. : Brookings Institution Press, [2018]. - 573 str. : ilustr. ; 24 cm

Includes bibliographical references (pages 527-551) and index. - Kazalo. - Vsebina: Part I. European dialectic ; Europe : turbulent and mighty continent ; Primordial tribal identity in Europe ; European pluralist identity ; Part II. Islam in Europe ; Muslim immigrants : the ghosts of European imperialism ; Indigenous Muslims : "We are Europeans" ; Muslim converts : seeking God in an age of secularism ; Part III. Lessons from Europe ; Judaism, Islam, and European primordial identity ; Terrorism, immigrants, ISIS, and islamophobia : a perfect storm in Europe ; Europe at the crossroads : monsters, modernity, and the imperative for convivencia

ISBN 978-0-8157-2758-3 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13935437

2.

AUSTIN, Robert Clegg, 1964-
    Making and remaking the Balkans : nations and states since 1878 / Robert C. Austin. - Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, [2019]. - xix, 209 str. ; 24 cm. ; 24 cm. - (Munk series on global affairs)

Includes bibliographical references and index. - Kazalo. - Vsebina: Making nations and states ; Good news, bad news : before and after 1989 ; Hero-free wars and ethnic purity ; Albania implodes, Kosovo arms ; Contested heroes : Alexander the Great, Mother Teresa, and the Republic of Macedonia ; To Europe, for some : Slovenia, Bulgaria, Romania, and Croatia

ISBN 978-1-4875-0469-4 (trda vezava)

COBISS.SI-ID 13927757

3.

FORUM Lendava Europa Futura (2019 ; Lendava)
    Zbornik prispevkov : konferenca, 30. avgusta 2019 = Összefoglalók gyűjteménye : konferencia, 2019. augusztus 30. = The collection of conference presentations : conference, 30 August 2019 / Forum Lendava Europa Futura ; [urednik Tanja Šimonka ; prevajanje Kadencia (madžarski jezik), Alneja (angleški jezik)]. - Lendava : Občina, 2019 ([Lendava] : DigiFot). - 55 str. : ilustr. ; 28 cm

150 izv.

ISBN 978-961-93752-1-1

316.42(4)(082)
332.1(4)(082)

COBISS.SI-ID 301503232

4.

KLASIĆ, Hrvoje
    Bijelo na crno : lekcije iz prošlosti za budućnost / Hrvoje Klasić. - Zagreb : Ljevak, 2019. - 199 str. ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Naklada Ljevak)

O avt. na ov. - Str. 7-10: Predgovor / Filip Raunić.

ISBN 978-953-355-255-2

821.163.42-92
323(497.5)

COBISS.SI-ID 3529619

5.

MARSHALL, Tim, 1959-
    Shadowplay : behind the lines & under fire : the inside story of Europe's last war / Tim Marshall. - London : Elliot & Thompson, 2019. - XII, 307 str. : zvd. ; 20 cm

O avtorju: str. [308]. - Bibliografija: str. 297. - Kazalo

ISBN 978-1-78396-445-1

94(497.11:497.115)"1996-1999"

COBISS.SI-ID 1116191582

6.

MORALES, Agus
    We are not refugees : true stories of the displaced / Agus Morales ; translated by Charlotte Whittle. - Watertown, MA : Charlesbridge, [2019]. - XI, 271 str. : zvd. ; 21 cm

"An Imagine Book.". - Originally published as : No Somos Refugiados by Círculo de Tiza, ©2016. - Includes bibliographical references and index. - Kazalo. - Vsebina: Before we begin ; "We are not refugees" ; Origins : why are they fleeing? ; Bin Laden, refugee, Afghanistan and Pakistan ; A doctor is more dangerous than a fighter, Syria ; Plastic bottles, South Sudan ; Flights : who are they? ; In the shade of a Turkish lemon tree, Salwah and Bushra, from Syria ; Because of an Iranian accountant, Nesime, from Afghanistan ; The forgotten Lake Kivu, Birihoya, Julienne, and David, from the Democratic Republic of Congo ; The camps : where do they live? ; The city of refugees, Zaatari (Jordan) ; Open-air prisons, Malakal (South Sudan) ; The spirit of the migrant shelters, Ixtepec (Mexico) ; Routes : how do they travel? ; Waiting for the beast, Central America ; The United States ; The route of shame, Turkey, Greece, the Balkans ; Libyan waves, Mediterranean sea ; Destinations : when do they arrive? ; A ticket to limbo in refugee class, Central African Republic ; The refugee parliament, Tibetans in exile ; The last border, Syrians in Europe

ISBN 978-1-62354-532-1 (broš.)
ISBN 9781632892249!

COBISS.SI-ID 13934925

7.

PIRC, Janez, 1978-
    Analiza dokumentov in literature, ki se nanašajo na vključevanje Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji, ter kratek pregled položaja v izbranih evropskih državah : poročilo v okviru projekta Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih: dejavniki spodbud in ovir, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v izobraževalnem sistemu v Sloveniji po končani osnovni šoli / Janez Pirc, Romana Bešter. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2018. - 14 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

CRP V5-1703

316.35

COBISS.SI-ID 13811021

8.

PIRC, Janez, 1978-
    Podatki o vključenosti Romov v srednješolsko in univerzitetno izobraževanje v šolskem letu 2018/19 : poročilo v okviru projekta Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih: dejavniki spodbud in ovir, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v izobraževalnem sistemu v Sloveniji po končani osnovni šoli / Janez Pirc, Romana Bešter. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. - 11 str. : Tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 10-11

316.35

COBISS.SI-ID 13895245

9.

    POLITICAL economy of conflict and violence against women : cases from the south / edited by Kumudini Samuel, Claire Slatter and Vagisha Gunasekara. - London : Zed Books, [2019]. - XVIII, 245 str. : ilustr. ; 23 cm

Includes bibliographical references and index. - Kazalo

ISBN 978-1-78699-611-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-78699-610-7 (broš.)

COBISS.SI-ID 13935181

10.

PRUNČ, Erich
    Tihožitja ; in Besi / Erich Prunč ; [uredil Reginald Vospernik ; spremni besedi Matjaž Kmecl in Reginald Vospernik]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva ; v Ljubljani : Slovenska matica, 2019 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 160 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Ellerjeva edicija ; 43)

450 izv. - Pesmi Tihožitij in Besov / Matjaž Kmecl: str. 143-150. - Prunčevi neizbrisni sledovi / Reginald Vospernik: str. 151-156

ISBN 978-3-7086-1064-1 : 22 EUR

821.163.6(436.5)-1
821.163.6(436.5).09Prunč E.

COBISS.SI-ID 301187328

11.

SLOVENSKI slavistični kongres (2019 ; Novo mesto)
    Slovenski jezik in njegovi sosedje / [Slovenski slavistični kongres, Novo mesto, 3.-5. oktober 2019] ; uredila Matej Šekli in Lidija Rezoničnik. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 543 str. : preglednice ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 29)

Prispevki in izvlečki v slov., madž., hrv. ali angl. - 250 izv. - Podnasl. na hrbtni str. nasl. str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6715-29-4 : 25,00 eur

811.163.6'27(082)

COBISS.SI-ID 301766144

12.

VOGLAUER, Olga
    Naše kmetije = Unsere Bauernhöfe / Olga Voglauer ; [fotografije, Fotos Štefka Kordesch-Müller ... et al.]. - 1. izd. = 1. Aufl. - Celovec = Klagenfurt : Mohorjeva družba = Hermagoras Verein, 2018 (Celovec : Mohorjeva družba). - 263 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

Vzpor. slov. in nem. besedilo. - Zvd. na spojnih listih. - 850 izv. - O avtorici: str. 263. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-1005-4 : 32,00 EUR

631.1(436.5)

COBISS.SI-ID 296765440


NOVICE

27-8-2020
V četrtek, dne 27. 8. 2020 ob 18. uri bo v prostorih Pomurskega muzeja v Murski Soboti otvoritev razstave za naslovom »Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari«, ki je nastala v okviru projekta Okupacijske meje. Uvodni nagovor bo imel vodja raziskovalnega projekta, dr. Božo Repe, razstavo pa bosta predstavila avtorja, dr. Darja Kerec in dr. Attila Kovács.

Več

10-7-2020
Vabljeni na predstavitev z naslovom Raziskovanje slovenstva na Hrvaškem, ki bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja, v sredo, 15. julija 2020 ob 11. uri. Predstavili bomo raziskovanje slovenstva na Hrvaškem, ki ga izvaja Inštitut. Posebej bo izpostavljeno delovanje Inštitutske enote Reka, ki je bila ustanovljena leta 2017 in je trenutno edina znanstveno-raziskovalna institucija, kjer se kontinuirano raziskuje slovensko na Hrvaškem. Delo bo predstavila dr. Barbara Riman, vodja INV enote Reka.

Več

3-7-2020
Vabljeni na predstavitev čezmejnega projekta z naslovom Mirovna regija Alpe-Jadran: vključujoč odprti javni dialog o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v Sloveniji in Avstriji ter med državama. Projekt bodo predstavili prof. dr. Mitja Žagar, dr. Marjan Sturm, Janez Stergar, dr. Boris Jesih in dr. Danijel Grafenauer. Predstavitev bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja, v sredo, 8. julija 2020 ob 11. uri. Prosimo, da udeležbo na dogodku potrdite do torka, 7. julija 2020 na elektronski naslov nada.vilhar@guest.arnes.si Zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19 je število obiskovalcev omejeno Prenos bo potekal tudi v živo (streaming) na spletni strani https://vzivo.sta.si/ Kasneje pa si ga bo mogoče ogledati tudi na spletni strani INV

Več

2-7-2020
Izšla je 84. številka revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo.

Več