English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Konstitucija novih nacionalnih in etničnih identitet v prostoru Alpe-Jadran s posebnim ozirom na obmejna območja in mesto Trst ter na
'skupnost-tvorne' vidike sodobnih medijev


Nosilka projekta: dr. Marija Jurič Pahor (INV)   
Sodelavci: dr. Damir Josipovič (INV), Sonja Kurinčič Mikuž (INV), dr. Mojca Medvešek (INV), dr. Sonja Novak-Lukanovič (INV), dr. Pavel Fonda
Šifra projekta: J6-0825 (A)
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: 1. februar 2008 30. januar 2011


Raziskovalni projekt se bo težiščno soočal s spremenjeno in spremenljivo aktualnostjo sodobnih nacionalnih in etničnih identitet. Pri tem bo izhajal iz predpostavke, da je nacionalna identiteta – in podobno velja tudi za etnično identiteto – tudi v času globalizacije močno zasidrana in zelo prilagodljiva kulturna vez, ki se morda v resnici še krepi (na kar zgovorno opozarjajo raziskave javnega mnenja EU, znane kot Evrobarometer), da pa se z naraščajočo mobilnostjo, prepustnostjo meja za pretok oseb, blaga, storitev in kapitala hkrati uveljavlja zavest, da povsod nastajajo 'nove etničnosti' (St. Hall) in identitete, ki niso fiksirane in lebdijo v prehodu med različnimi pozicijami in ki v istem času posegajo po različnih kulturnih tradicijah ter so rezultat zapletenih identifikacij in križanj. V tem sklopu bo projekt posebno pozornost posvečal tudi sodobnim medijem in jih proučeval zlasti glede na njihove 'skupnost-tvorne' vidike, vštevši s težnjo, ki jo je R. Silverstone strnil v naslov odmevne razprave: 'Finding a Voice: Minorities, Media and the Global Commons'.
 
Geografsko se bo projekt osredotočal na prostor Alpe Jadran. Pri tem bodo posebne pozornosti deležni zlasti etnično mešana območja ob avstrijsko-slovenski in italijansko-slovenski meji ter mesto Trst. Obravnavana pa bodo tudi vprašanja, povezana s 'čezmejnim sodelovanjem' ter vloga alpsko-jadranskega prostora kot 'laboratorija, v katerem se ustvarja bit Evrope'.
 
Predmetu raziskave se bo projekt približeval tako s teoretsko zasnovanimi študijami primerov kot tudi z empirično podkrepljenimi teoretskimi refleksijami, ki bodo temeljile na narativnih intervjujih (n = 20), etnodemografskih podatkih, identifikaciji 'slovenskega ‘obmejstva’ na spletnem omrežju, analizah medijsko posredovanega osmišljevanja nacionalnih in etničnih identitet. Pri tem bo izhajal zlasti iz kulturološko in transkulturološko usmerjenih metodoloških pristopov, kamor gre prišteti znanstvene discipline presegajoči koncept 'Third Space' (H. K. Bhabha) ter Hallov model kodiranja/dekodiranja. Intervjuji bodo strukturirani po postopku 'kvalitativne vsebinske analize' (Ph. Mayring), analizirani pa s pomočjo metod, ki omogočajo dostop tako do zavestnih kot tudi do nezavednih miselnih vsebin. Pri analizi intervjujev bo kot svetovalec sodeloval tržaški slovenski psihiater in psihoanalitik dr. Pavel Fonda, ki v okviru Mednarodne psihoanalitične zveze in Evropske psihoanalitične federacije vodilno deluje na področju usposabljanja psihoanalitikov in razvoja psihoanalize na evropskem vzhodu.
 
Da bi projekt zastavljene cilje čim uspešneje promoviral, se bo aktivno vključil v sočasni triletni mednarodni raziskovalni projekt 'Večkulturni dialog v različnih okoljih sveta: iskanje globalne paradigme ohranjanja jezikovne in kulturne raznolikosti', ki se odvija pod okriljem UNESCA in se bo zaključil z izdajo zadevnih raziskovalnih dosežkov v posebni knjižni publikaciji.Objavljeni prispevki v okviru projekta:

Jurić Pahor, Marija (2010) The Alps-Adriatic Region: an exploration of ethnic-national diversity and cross-border dialogue. V Novak-Lukanovič, Sonja (ur.). A shared vision: intercultural dialogue – a global paradigm to promote linguistic and cultural diversity, (Ethnicity, No. 7). Ljubljana: Slovene National Commission for UNESCO: Institute for Ethnic Studies, str. 189–217.

 
Medvešek, Mojca (2009) Ugotavljanje podobe slovenske skupnosti, ki živi na območju Furlanije Julijske krajine, na svetovnem spletu (The Image of the Slovene Community Populating the Region of the Friuli Venezia Giulia on the World Wide Web) V Razprave in gradivo, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, št. 60, str. 6–38.

Jurić Pahor, Marija (2008) Transkulturation und Hybridität im Spiegel der Migration: das Beispiel Triest (Transculturality and hybridity from the viewpoint of migrations: the case of Trieste). V Vorderobermeier, Gisella (ur.), Wolf, Michaela (ur.): "Meine Sprache grenzt mich ab..." : Transkulturalität und kulturelle Übersetzung im Kontext von Migration, (Representation – Transformation: Translating across Cultures and Societies,  3).  Wien, Berlin, Münster: LIT Verlag, 2008, str. 127-146.
Knjiga in prispevek sta dostopna na
http://books.google.com.


Nazaj na prejšnjo stran

NOVICE

11-3-2019
Izšla je 191. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 28. decembra 2018 do 3. januarja 2019.

Več

1-3-2019
Izšla je 190. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 21. decembra do 27. decembra 2018.

Več

27-2-2019
Sodelavec INV, dr. Attila Kovács je v ponedeljek, 25. februarja ob 17. uri v Lentiju na Madžarskem predaval ob dnevu žrtvam komunizma (Kommunizmus áldozatainak emléke). Naslov predavanja »Prekmurski Madžari v senci srpa in kladiva / A muravidéki magyarság a sarló és kalapács árnyékában«.

Več

26-2-2019
Izšla je 189. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 14. decembra do 20. decembra 2018.

Več