English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Publikacije INV v letu 2002

   

Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini
Nataša Komac
Kanalska dolina: Slovenski raziskovalni inštitut: Slovensko kulturno središče Planika; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002,
160 str.

     
   

Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. 3
Občina Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach
nosilka projekta Albina Nećak Lük; avtorji Albina Nećak Lük ... [et al.]; - uredili Albina Nećak Lük, Vladimir Wakounig, Boris Jesih;
prevod povzetka v nemškem jeziku Janja Ogris
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002 

     
   

Narodne manjšine 5, Živeti z mejo. Slovenski kulturni prostor danes
[zbornik referatov s sestankov]
odgovorni urednik Jože Pirjevec;
urednice Zorana Medarič, Mateja Sedmak, Nada Vilhar.
Ljubljana: Odbor SAZU za preučevanje narodnih manjšin: Inštitut za narodnostna vprašanja; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 2002  

     
 

Slovenija in evropski standardi varstva narodnih manjšin = Slovenia and European Standards for the Protection of National Minorities
uredniški odbor Miroslav Polzer, Liana Kalčina, Mitja Žagar.
Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK: Inštitut za narodnostna vprašanja: Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, 2002  

 

Več
     
 

Istrsko vprašanje: Iz zgodovine slovensko-hrvaške razmejitve v Istri
Samo Kristen.
Ljubljana: Društvo 2000; Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002 

Več
     
 

Varstvo manjšin: uvodna pojasnila & dokumenti
avtor uvodnih pojasnil Miran Komac;
urednika Miran Komac in Dean Zagorac
Ljubljana, Društvo Amnesty International Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002,
Zbirka Izobraževanje za človekove pravice
318 str. 

 
Več