English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Publikacije INV v letu 2002

   

Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini
Nataša Komac
Kanalska dolina: Slovenski raziskovalni inštitut: Slovensko kulturno središče Planika; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002,
160 str.

     
   

Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. 3
Občina Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach
nosilka projekta Albina Nećak Lük; avtorji Albina Nećak Lük ... [et al.]; - uredili Albina Nećak Lük, Vladimir Wakounig, Boris Jesih;
prevod povzetka v nemškem jeziku Janja Ogris
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002 

     
   

Narodne manjšine 5, Živeti z mejo. Slovenski kulturni prostor danes
[zbornik referatov s sestankov]
odgovorni urednik Jože Pirjevec;
urednice Zorana Medarič, Mateja Sedmak, Nada Vilhar.
Ljubljana: Odbor SAZU za preučevanje narodnih manjšin: Inštitut za narodnostna vprašanja; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 2002  

     
 

Slovenija in evropski standardi varstva narodnih manjšin = Slovenia and European Standards for the Protection of National Minorities
uredniški odbor Miroslav Polzer, Liana Kalčina, Mitja Žagar.
Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK: Inštitut za narodnostna vprašanja: Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, 2002  

 

Več
     
 

Istrsko vprašanje: Iz zgodovine slovensko-hrvaške razmejitve v Istri
Samo Kristen.
Ljubljana: Društvo 2000; Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002 

Več
     
 

Varstvo manjšin: uvodna pojasnila & dokumenti
avtor uvodnih pojasnil Miran Komac;
urednika Miran Komac in Dean Zagorac
Ljubljana, Društvo Amnesty International Slovenije, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002,
Zbirka Izobraževanje za človekove pravice
318 str. 

 
Več