English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Serijske publikacije 20191.

    ACTA Histriae .... - 1993, [št.] 1- . - Koper = Capodistria ; Milje = Muggia : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Società storica del Litorale, 1993- . - 24 cm

Občasno

ISSN 1318-0185 = Acta Histriae

949.712

COBISS.SI-ID 34491648

2.

    ALL'OMBRA del Canin = Tau Cianynove sinze : bollettino parrocchiale di Resia. - Udine : Parrocchia di Resia, [196-]- . - 38 cm

Četrtletnik. - Popis po Anno 66, No. 1 (1993). - Vzpor. nasl. se spreminja. - Večkrat spremeni štetje letnikov

323.15:2(450.365=163.6)

COBISS.SI-ID 3369522

3.

    ALTERNATIVA : revistë e SH.K.SH. "Migjeni" për kulturë dhe shkencë. - Št. 1 (1989) - . - Ljubljana : SHKSH Migjeni, 1989- . - 21 cm

Revija ni izhajala med leti 1991-2004.

ISSN 0353-7110 = Alternativa

061.23(497.4=919.83)

COBISS.SI-ID 8532736

4.

    ANNALES : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. - Letn. 4, št. 5 = 1 (1994)- . - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del Litorale : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994- . - 30 cm

Letnik. - V letu 1994 je podnasl.: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. - V letu 1994 je vzpor. podnasl.: Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine. - Vzpor. nadaljuje s številčenjem predhodnika Annales. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Založnik se spreminja. - Deloma je nadaljevanje: Annales (Koper) = ISSN 0353-8281

ISSN 1408-5348 = Annales. Series historia et sociologia

908(497.4 Slovensko primorje)(058)
930.85(497.4 Slovensko primorje)(058)

COBISS.SI-ID 71952128

5.

    ARCOBALENO : mensile per ragazzi. - Rijeka = Fiume : OLGE EDIT, 1990- . - 24 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Il Pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590

ISSN 1330-1470

82(02.053.2)

COBISS.SI-ID 55117

6.

    ARHIVI : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. - 1978, št. 1- . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1978- . - 29 cm

Vzpor. dod. k nasl. v kolofonu: Zeitschrift des Archivvereins und der Archive Sloweniens, Gazetta dell'Associazione archivistica e degli archivi in Slovenia, The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia

ISSN 0351-2835 = Arhivi

930.25

COBISS.SI-ID 8338690

7.

    ATTI. - Trieste : Università popolare ; Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana, 1970- . - 24 cm

Letnik. - Popis po vol. 21 (1991)

ISSN 0392-9493 = Atti - Centro di ricerche storiche. Rovigno

949.713(497.13 Istra)
908(497.13 Istra)

COBISS.SI-ID 29749248

8.

    AUSTRIACA : cahiers universitaires d'information sur l'Autriche. - Numéro 1, premiere année (1975) - . - Mont-Saint-Aignan : Centre d'études et de recherches autrichiennes, 1975- . - 24 cm

ISSN 0396-4590 = Austriaca

92
830
99

COBISS.SI-ID 25044224

9.

    AUSTRIAN history yearbook. - Houston, Tex. : Rice University

ISSN 0067-2378 = Austrian history yearbook

COBISS.SI-ID 25044480

10.

    BAKH-Pot : glasilo Društva Kočevarjev staroselcev. - Dolenjske Toplice : Društvo Kočevarjev staroselcev = Gottscheer Altsiedler Verein, Krapflern, 1997- . - 30 cm

050(497.4=112.2)
070

COBISS.SI-ID 6593591

11.

    La BATTANA : rivista trimestrale di cultura. - Anno 1, no. 1 (1964)- . - Fiume = Rijeka : Edit, 1964- . - 21 cm

Četrtletnik. - Besedilo v italijanščini. - Popis po Anno 29, no. 106 (1992)

ISSN 0522-473X = La Battana

850

COBISS.SI-ID 7810306

12.

    BESEDA : časopis za kulturo = časopis za kulturu / Društvo Srbska skupnost = Društvo Srpska zajednica. - God. 1, br. 1 (2000)- . - Ljubljana : Društvo Srbska skupnost, 2001- . - 21 cm

Občasno

ISSN 1580-6081 = Beseda (Ljubljana. 2000)

008(061.28)

COBISS.SI-ID 112145920

13.

    BILTEN / Društvo Slovencev Sava v Beogradu = Društvo Slovenaca Sava u Beogradu. - Letn. 1, št. 1 (dec./jan. 2002/2003)- . - Beograd : Društvo Slovencev Sava, 2003- . - 28 cm

Občasno. - Ov. nasl.

061.23:323.15(497.11=163.6)

COBISS.SI-ID 129395200

14.

    BOŠNJAK : list Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. - God. 1, br. 1 (maj 2000)- . - Ljubljana : Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2000- . - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

ISSN 1580-8270 = Bošnjak (Ljubljana)

050(497.4=163.4)(061.28)
061.23(497.4=163.4)

COBISS.SI-ID 108302336

15.

    CANADIAN journal of political science = Revue canadienne de science politique. - Ottawa : Canadian political science association : Société québécoise de science politique, 1968-

Četrtletno. - Popis po 35:2, june 2002. - Deloma je nadaljevanje: Canadian journal of economics and political science = ISSN 0315-4890

ISSN 0008-4239 = Canadian journal of political science

COBISS.SI-ID 25187584

16.

    CANADIAN-American Slavic studies = Revue Canadienne-Américaine dʹétudes Slaves. - Vol. 6 (1972)- . - Leiden : Brill ; Idyllwild (California) : Schlacks, 1972- . - 24 cm

Četrtletnik. - Popis po Vol. 47, no. 1, 2013. - Je nadaljevanje: Canadian Slavic studies = ISSN 0008-4999

ISSN 0090-8290

808
308(4-12+47)
323.1(1-924.64)
008(4-12+47)

COBISS.SI-ID 2858255

17.

CARINTHIA ein
    Carinthia I : Zeitschrift für geschichte Landeskunde von Kärnten. - Jg.1, Nr.1 (1891)- . - Klagenfurt : Geschichtsverein für Kärnten, 1891-

Letno

ISSN 0008-6606 = Carinthia I

COBISS.SI-ID 25196032

18.

    CE fastu? : rivista della Società filologica Friulana. - An. 1, No. 1 (1925)- . - Udine : Società Filologica Friulana "Graziadio I. Ascoli", 1925-

Polletnik

COBISS.SI-ID 4427853

19.

    CROATA : glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru. - God. 10, br. 26 (2010) - . - Maribor : Hrvatsko kulturno društvo, 2010- . - 30 cm

Občasno. - Popis po god. 10, br. 27 (2010). - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru

061.23:323.15(497.4 Maribor=163.42)(055)

COBISS.SI-ID 12115021

20.

    CURRENT issues in language planning. - Clevedon : Multilingual Matters Ltd., 2001-

Četrtletno. - Je nadaljevanje: Current issues in language & society = ISSN 1352-0520

ISSN 1466-4208

81'27

COBISS.SI-ID 8052813

21.

    ČASOPIS za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. - Let. 1, št. 1 (1973)- . - Ljubljana : Študentska založba, 1973- . - 24 cm

Občasno. - Je nadaljevanje: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo = ISSN 1318-525X

ISSN 0351-4285 = Časopis za kritiko znanosti

3

COBISS.SI-ID 672783

22.

    ČASOPIS za povijest zapadne Hrvatske. - God. 1, sv. 1 (2006)- . - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2006- . - 24 cm

Letnik

ISSN 1846-3223

94(497.5-15)(05)

COBISS.SI-ID 1417427

23.

    ČASOPIS za suvremenu povijest = Journal of contemporary history = Revue d'histoire contemporaine = Žurnal sovremenoj istorii. - God. 1, br. 1/2 (1969)- . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969- . - 24 cm

Trikrat letno

ISSN 0590-9597 = Časopis za suvremenu povijest

93/99
949.71

COBISS.SI-ID 4056066

24.

    DELA / Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani = Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990- . - 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/geo/publikacije/dela_index.html. - Polletnik. - Popis po 1990, št. 7. - Je nadaljevanje: Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani = ISSN 0352-7921

ISSN 0354-0596 = Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Tiskana izd.)

91(497.4)

COBISS.SI-ID 23805442

25.

    DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana : Delo, 1959- . - 58 cm

Dostopno tudi na: http://www.delo.si (dtp Dostop do polnega teksta prost). - Dnevnik. - Do št. 285 (1990) je podnaslov: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. - Do 1967 izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje; od 1986 dalje je 5 izdaj. - Številne priloge. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946

ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 3922434

26.

    DIALOG. - Letn. 1, št. 1 (1981)- . - Tinje = Tainach : Katoliški dom prosvete Sodalitas = Kath. Bildungsheim Sodalitas, 1981- . - 30 cm

Občasno. - V letu 2003 so izšle številke 95,97 in 98. Številka 96 ni izšla.

061.7

COBISS.SI-ID 30647041

27.

    DOCUMENTI. - No. 1(1972) - . - Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana ; Trieste : Università popolare, 1972-

Revija med leti 1989 do 2009 ni izhajala.

ISSN 0352-9312 = Documenti - Centro di ricerche storiche Rovigno

323.15
949.713

COBISS.SI-ID 16334082

28.

    DOM : kulturno verski list. - Cividale del Friuli ; Udine : Most piccola società cooperativa, 1965- . - 47 cm

Petnajstdnevnik. - Večkrat začne z novim štetjem

ISSN 1124-6472

070.48

COBISS.SI-ID 30191873

29.

    Der DONAURAUM : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa. - Jg. 1, Hft. 1 (1956)- . - Wien : Fachverlag für Wirtschaft und Technik Ges. M. B. H. & Co. KG, 1956-

Četrtletnik

ISSN 0012-5415 = Der Donauraum

(282.243.7)

COBISS.SI-ID 25347584

30.

    DRUŽBOSLOVNE razprave. - Let. 1, št. 1 (1984)- . - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo : Fakulteta za družbene vede, 1984- . - 24 cm

Trikrat letno

ISSN 0352-3608 = Družboslovne razprave

3

COBISS.SI-ID 7530242

31.

    DRUŽINA : slovenski katoliški tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1952)- . - Ljubljana : Slovenske rimskokatoliške škofije, 1952- . - 47 cm

Dostopno tudi na: http://druzina.si/. - Tednik. - Čelni nasl. - Ima spletno izd.: Družina = ISSN 1580-3686

ISSN 0416-3885 = Družina

282(497.4)

COBISS.SI-ID 16377858

32.

    DVE domovini : razprave o izseljenstvu = Two Homelands : migration studies. - 1990, št. 1- . - Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research, 1990- . - 20 cm

Dvakrat letno. - Letnik do 2001

ISSN 0353-6777 = Dve domovini

314.7(082.1)(497.4)
082.1(497.4):314.7

COBISS.SI-ID 3025930

33.

DVOJEZIČNA zvezna trgovska akademija (Celovec)
    Report / Zweisprachige Bundeshandelsakademie = Dvojezična zvezna trgovska akademija. - 1990/1991- . - Klagenfurt : Leitung der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie = Celovec : Vodstvo Dvojezične zvezne trgovske akademije, [1991]- . - 23 cm

Letnik

373.61(436.5 Celovec)

COBISS.SI-ID 27091200

34.

    Der ECKART : so weit die deutsche Sprache reicht. - Jg. 50 (Mai 2002)- . - Wien : Österreichische Landsmannschaft, 2002- . - 30 cm

Mesečnik. - Nadaljevanje publikacije Eckartbote: So weit die deutsche Sprache reicht, ki je izhajala do Jg. 50, No. 4 (2002). - Je nadaljevanje: Eckartbote (ISSN Y500-1188)

COBISS.SI-ID 8296269

35.

    EMIGRANT : bollettino dell'Associazione emigranti sloveni Friuli-Venezia Giulia = glasilo Društva slovenskih izseljencev Beneške Slovenije. - Orbe : Cividade : [Zveza Slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske Krajine], 1969- . - 29 cm

Občasno, nato dvomesečnik. - Od leta 1969 do 1974 izhajal v kraju Orbe (Švica), od l. 1981 izhaja v Čedadu (Italija). - Emigrant ni izhajal med leti 1975-1980. - Od l. 1982 se podnasl. spreminja. - Format se spreminja

ISSN 2039-876X = Emigrant (Orbe)

325.252(450.34)(=863)

COBISS.SI-ID 29808641

36.

    ETHNIC and racial studies. - Abingdon : Taylor&Francis, 1978- . - 24 cm

Osemkrat letno. - Popis po vol. 32, no. 8 (2009)

ISSN 0141-9870 = Ethnic and racial studies

316.347(100)
323.1(100)

COBISS.SI-ID 25418496

37.

    ETNOLOGIJA Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza. - 1 (1997)- . - Budimpešta : Madžarsko etnološko društvo = Budapest : A Magyar Néprajzi Társaság, 1997- . - 24 cm

Občasno. - Podnasl. v kolofonu: Publikacija Madžarskega etnološkega društva = A Magyar Néprajzi Társaság kiadványa

ISSN 1418-3382 = Etnologija Slovencev na Madžarskem

39(439=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 6520653

38.

    EUROPA ethnica. - Jg.1, No.1 (1958)- . - Wien : Wilhelm Braumüller, 1958-

Četrtletno. - Je nadaljevanje: Nation und Staat = ISSN 0256-5641

ISSN 0014-2492 = Europa ethnica

341.012

COBISS.SI-ID 1561092

39.

    GALEB : mladinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1954/1955)- . - Čedad : Zadruga Novi Matajur, 1954- . - 24 cm

Mesečnik (10 št. letno)

ISSN 1124-6480

050-053.6

COBISS.SI-ID 29761793

40.

    GEDENKSTÄTTEN Rundbrief. - Berlin : Stiftung Topographie des Terrors, 1983- . - 24 cm

Četrtletnik. - Opis po: NR 182, 6 (2016)

COBISS.SI-ID 13131597

41.

    GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede = bulletin of the Association of the Geographical Societies of Slovenia = bulletin de L'Association des Sociétés de géographiques de la Slovénie. - Letn. 1 (1924)- . - Ljubljana : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924- . - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Deloma jo povzema el. vir: Geografski vestnik. Povzetki = ISSN 1580-335X

ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik

91

COBISS.SI-ID 3590914

42.

    Il GIORNALE di Resia : quadrimestrale di informazione dell'amministrazione comunale di Resia. - Anno 1, n.1(dec.) (1990)- . - Prato di Resia : Amministrazione Comunale di Resia, 1990- . - 32 cm

Trikrat letno. - Popis po Anno 24, n. 1, aprile 2013

070(450.36)

COBISS.SI-ID 30357760

43.

    GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society. - Let. 1, št. 1 (1961)- . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1961- . - 24 cm

Četrtletno

ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva

39

COBISS.SI-ID 6725378

44.

    GLASNIK UP ZRS. - Letn. 16, št. 1/2 (2011)- . - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper : Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria : University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, 2011- . - 24 cm

Dvomesečnik. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Glasnik ZRS Koper = ISSN 1318-9131

ISSN 2232-349X = Glasnik UP ZRS

001.891(497.4Koper)

COBISS.SI-ID 256251392

45.

    GORIŠKI letnik : zbornik Goriškega muzeja. - Nova Gorica : Goriški muzej, 1974- . - 24 cm

Letno

ISSN 0350-2929 = Goriški letnik

069(497.12)
949.712-15

COBISS.SI-ID 7123970

46.

    GOTTSCHEER Zeitung : Heimatblatt der Gottscheer. - Klagenfurt : [s. n.], 1955-

Mesečnik. - Od 1919-1941 izhajal v Kočevju. - Je nadaljevanje: Gottscheer Zeitung (Kočevje) = ISSN 1855-3117

93/99

COBISS.SI-ID 29490432

47.

    GRADIVO in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1979-

Občasno

ISSN 1318-3478

930.255(497.12 Ljubljana)

COBISS.SI-ID 725837

48.

    HISTRIA : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review. - Br. 1 (2011)- . - Pula : Istarsko povijesno društvo : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011- . - 25 cm

Letnik

ISSN 1848-1183 = Histria

94(497.4/.5Istra)

COBISS.SI-ID 32995629

49.

    HRVATSKE novine : tajednik Gradišćanskih Hrvatov. - Let.1, št.1 (1909)- . - Željezno : Hrvatsko štamparsko društvo, 1909- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.hrvatskenovine.at/. - Tedensko

COBISS.SI-ID 10317

50.

IMMIGRANTS and minorities
    Immigrants & minorities. - London : Frank Cass & Co. Ltd

ISSN 0261-9288 = Immigrants & minorities

COBISS.SI-ID 27672832

51.

    INTERCULTURAL education. - Abingdon : Taylor&Francis, 2000-

Dvomesečno. - Je nadaljevanje: European journal of intercultural studies = ISSN 0952-391X

ISSN 1467-5986

COBISS.SI-ID 7429453

52.

    INTERNATIONAL journal of bilingual education and bilingualism. - Vol.1, n.1, (1998) - . - Abingdon : Taylor&Francis, 1998-

Dvomesečno

ISSN 1367-0050

COBISS.SI-ID 5565773

53.

    INTERNATIONAL journal of intercultural relations. - New Brunswick(N.J) : Transaction Periodicals Consortium, 1977-

Dvomesečno

ISSN 0147-1767 = International journal of intercultural relations

COBISS.SI-ID 26808576

54.

    INTERNATIONAL journal of the sociology of language. - Berlin ; New York ; The Hague : Mouton de Gruyter, 1974-

Dvomesečno

ISSN 0165-2516 = International journal of the sociology of language

800/801
316

COBISS.SI-ID 4992522

55.

    The INTERNATIONAL journal on minority and group rights. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff publishers, 1993- . - 24 cm

Četrtletno

ISSN 1385-4879

COBISS.SI-ID 5822285

56.

    ISOLA nostra : mensile di informazioni. - [Trieste] : [Comunità degli Isolani], 1965- . - 44 cm

Mesečnik. - Popis po št. 38, 1968. - Od leta 2015 izhaja štirikrat letno kot priloga časopisa La nuova Voce Giuliana

908(497.4 Izola)

COBISS.SI-ID 6785329

57.

    ISONZO : giornale di frontiera = Soča : časopis na meji. - Let. 1, št. 1 (1989)- . - Gorizia = Gorica : [s.n.], 1989- . - 33 cm

četrtletno. - Vzporedno besedilo v slov. in it.

ISSN 1124-6510

070

COBISS.SI-ID 33096704

58.

    JADRO .... - Letn. 1, št. 1 (feb. 1988)- . - Ronke : Društvo Jadro, 1988- . - 30 cm

Letnik

323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 35507201

59.

    JAHRBUCH der Diözese Gurk = Zbornik Krške škofije. - Celovec : Bischöfliches Gurker Ordinariat, 1978- . - 20 cm

Letnik

262.3(436.5)(059)
323.15(436.5=863)(059)

COBISS.SI-ID 11853

60.

    JAHRBÜCHER für Geschichte und Kultur Südosteuropas = History and culture of South Eastern Europe. - Bd. 1 (1999)- . - München : Slavica Verlagsbuchhandel, 2000- . - 24 cm

Letnik. - Prvotno naziv izd.: Slavica Verlag, A. Kovač. - Je nadaljevanje: Münchner Zeitschrift für Balkankunde = ISSN 0170-8929

ISSN 1617-5581 = Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas

94(4-12)(082)
008(4-12)(082)
082.1(430):94+008(4-12)

COBISS.SI-ID 45387521

61.

    JOURNAL of ethnic and migration studies. - Volume 24, number 1, 1998- . - Abingdon, Oxfordshire : Taylor&Francis, 1998- . - 23 cm

Štirinajstkrat letno. - Je nadaljevanje: New community = ISSN 0047-9586

ISSN 1369-183X

COBISS.SI-ID 6388045

62.

    JOURNAL of language and social psychology. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Periodicals Press, 1982- . - 23 cm

Četrtletnik. - Popis po vol. 13, no. 1(1994)

ISSN 0261-927X = Journal of language and social psychology

316.47
80

COBISS.SI-ID 27671552

63.

    JOURNAL of multilingual and multicultural development. - Clevedon : Tieto Ltd, 1980-

Dvomesečno

ISSN 0143-4632 = Journal of multilingual and multicultural development

COBISS.SI-ID 1556996

64.

    Der KÄRNTNER : Mitteilungsblatt des Kärntner Heimatdienstes. - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 19??-

Občasno. - Je nadaljevanje: Ruf der Heimat

COBISS.SI-ID 11597

65.

    KÄRNTNER Jahrbuch für Politik. - 1994- . - Klagenfurt : Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft, 1994- . - 24 cm

Letnik

32(436.5)

COBISS.SI-ID 4495181

66.

    KEREK perec. - Évf. 1, sz. 1 (2011)- . - Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti, 2011- . - 30 cm

Letnik

ISSN 2232-5093 = Kerek perec

323.15

COBISS.SI-ID 259525120

67.

    KNJIŽNICA : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library : journal for library and information science. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1957)- . - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957- . - 20 cm

Dostopno tudi na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si. - Četrtletnik. - LISA = ISSN 0024-2179. - Občasno izhajajo tematske številke. - Ima spletno izd.: Knjižnica = ISSN 1581-7903

ISSN 0023-2424 = Knjižnica (Tiskana izd.)

02(05)(497.4)

COBISS.SI-ID 331277

68.

    KNJIŽNIČARSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1991)- . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991- . - 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice (Dostop z geslom) (Arhiv: 2004-). - Mesečnik. - Letn. 1, št. 1 (1991) izšlo 27.dec. 1990. - Ima spletno izd.: Knjižničarske novice (Spletna izd.) = ISSN 1580-4070. - Je nadaljevanje: Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani = ISSN 0350-3577

ISSN 0353-9237 = Knjižničarske novice

02(497.4)

COBISS.SI-ID 650248

69.

    KOLEDAR : za leto ... / Goriška Mohorjeva družba. - 1925- . - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1924- . - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Za l. 1935-1937, 1941-1944 niso izšli

ISSN 1124-6561 = Koledar - Goriška mohorjeva družba

050.9:323.15(450=163.6)
323.15(450=163.6)(059)

COBISS.SI-ID 30829569

70.

    KOLEDAR Mohorjeve družbe v Celovcu. - 1992- . - Celovec : Mohorjeva družba, 1991- . - 20 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Koledar Družbe sv. Mohorja

ISSN 1024-1493 = Koledar ... - Mohorjeve družbe v Celovcu

050.9(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 6733

71.

    KORIJENI : list Saveza hrvatskih društava u Sloveniji. - 2008, št. 1 - . - Ljubljana : Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2008- . - 29 cm

COBISS.SI-ID 11126093

72.

    KOROŠKI koledar ... / Slovenska prosvetna zveza Celovec. - 1963- . - Celovec : Založba Drava, 1963- . - 24 cm

Letnik. - Leta 1964, 1968 in 1969 ni izšel!. - Je nadaljevanje: Koledar slovenske Koroške

059(436.5=163.6)
323.15(436.5=163.6):908
059(436.5=163.6)
930.85:323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 8089344

73.

    KOROŠKI vestnik : glasilo Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora v Celovcu in klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. - Letn. 26, št. 1/2 (1992)- . - Ljubljana : Klub koroških Slovencev v Ljubljani, 1992- . - 21 cm

Občasno. - Popis po Letn. 43, št. 1/3 (2009). - Je nadaljevanje: Vestnik koroških partizanov = ISSN 0350-7130

ISSN 1318-1866 = Koroški vestnik (Ljubljana)

94(436.5=163.6)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 36282368

74.

    KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)- . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953- . - 30 cm

Trikrat letno. - Let. 56, št.2, 2008: Iz zgodovine Koroške

ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)

908
931/999

COBISS.SI-ID 8221696

75.

KRŠČANSKA kulturna zveza (Celovec)
    Krščanska kulturna zveza = Christlicher Kulturverband. - 1980- . - Celovec = Klagenfurt : Krščanska kulturna zveza, 1980- . - 30 cm

Občasno

06.042:323.15(436.5=863)
323.15(060.42)

COBISS.SI-ID 4867917

76.

    KULTURAUSTAUSCH / Zeitschrift für internationale Perspektiven. - Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen, 2006- . - 30 cm

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Zeitschrift für Kulturaustausch = ISSN 0044-2976

COBISS.SI-ID 10689613

77.

    KULTURLANDMENSCHEN : Beiträge zu Volkskunde, Geschichte, Gesellschaft und Naturkunde : Zeitschrift der Kärntner Landsmannschaft. - Heft 1 (2010) - . - Klagenfurt : Kärntner Landsmannschaft, 2010- . - 30 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Die Kärntner Landsmannschaft

COBISS.SI-ID 11538509

78.

    LADINIA : sföi culturâl dai ladins dles Dolomites. - Vol. 1 (1977)- . - San Martin de Tor : s.n., 1977-

Letno

ISSN 1124-1004

008
80
82

COBISS.SI-ID 28777472

79.

    LAIBACHER Zeitung. - 1784, Nr. 1 (1. Jan.)-Jg. 137, Nr. 248 (28. Okt. 1918). - Laibach = Ljubljana : Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr, 1784-1918. - 42 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Od 1811-1813 (okt.) ni izhajalo. - Pogostost izhajanja se spreminja: najprej tednik, nato dvakrat tedensko, nato dnevnik. - Format se spreminja. - Got. - Konkurenčne izd.: Merkische Laibacher Zeitung (1788-1797), Degotardische Laibacher Zeitung (1799-1800), Leopold Egerische Laibacher Zeitung (1800-1807). - Ima suplement ali prilogo: Blätter aus Krain = ISSN 1580-8653. - Ima suplement ali prilogo: Laibacher Wochenblatt = ISSN 1580-8688. - Ima suplement ali prilogo: Illyrisches Blatt = ISSN 1580-8696. - Ima suplement ali prilogo: Illustriertes Unterhaltungsblatt. - Je nadaljevanje: Wöchentlicher Auszug von Zeitungen = ISSN 1580-8637

ISSN 1580-8645 = Laibacher Zeitung

070(497.4Ljubljana)"17/19"

COBISS.SI-ID 8641074

80.

    LANGUAGE and education : an international journal. - Clevedon : Multilingual Matters, 1987-

Četrtletno

ISSN 0950-0782 = Language and education

COBISS.SI-ID 27669248

81.

    LANGUAGE, culture and curriculum. - Abingdon : Taylor & Francis

ISSN 0790-8318 = Language culture and curriculum

COBISS.SI-ID 26731520

82.

    LETNO poročilo : šolsko leto ... / Glasbena šola na Koroškem = Kärntner Musikschule. - Celovec : Glasbena šola na Koroškem = Klagengurt : Kärntner Musikschule, 1985- . - 21 cm

Letnik. - Popis po letnem poročilo za šol.leto 2004/05. - Ov. nasl.

377.3:78(436.5=163.6)(058)
323.15:377.3:78(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 28805377

83.

    LETNO poročilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu = Jahresbericht des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt. - Let.1.,št. 1 (1957/1958)- . - Celovec : Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence, 1957/1958- . - 25 cm

Letno

373.5.014.77

COBISS.SI-ID 32425729

84.

    LĚTOPIS : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow / Sorbisches Institut = Serbski institut. - 1, 1 (1992)- . - Bautzen = Budyšin : Domowina-Verlag = Domowina, 1992- . - 24 cm

Dvakrat letno. - Nastalo z združitvijo: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad A, Rěčespyt = ISSN 0863-0585; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe B, Geschichte = ISSN 0522-5078; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe C, Volkskunde = ISSN 0522-5086; in: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad D, Kultura a wuměłstwo = ISSN 0233-0970

ISSN 0943-2787

930.85(=871)
39(=871)
808.71(082)
887.1.09

COBISS.SI-ID 31408897

85.

    LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava. - Letn. 1 = Eyf. 1 (2007)- . - Lendava : Občina, 2007- . - 27 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Izdajatelj se spreminja

ISSN 1854-7931 = Lindua

352

COBISS.SI-ID 231154176

86.

    LOT und Waage : Zeitschrift des Alpenlandischen Kulturverbandes Südmark. - Vol.1, No.1 (1953)- . - Graz : Alpenländischer Kulturverband Südmark, 1953-

Četrtletno

COBISS.SI-ID 9549

87.

    MIGRACIJSKE i etničke teme. - God. 17, br. 1/2 (2001)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001- . - 23 cm

Trikrat letno. - Je nadaljevanje: Migracijske teme = ISSN 0352-5600

ISSN 1333-2546

314:323.1

COBISS.SI-ID 113845504

88.

    MIGRALEX : Zeitschrift für Fremden- und Minderheitenrecht. - 2003, [Nr.] 1- . - Wien : Braumüller, 2003- . - 30 cm

Trikrat letno

ISSN 1727-057X = Migralex

COBISS.SI-ID 1019604

89.

    MLADI rod. - Leto 1, št. 1 (1952)- . - Celovec = Klagenfurt : Društvo "Mladi rod", 1952- . - 24 cm

Petkrat letno dvojna številka. - V začetku izhajanja je imela revija podnaslov Šolski list za koroško mladino

ISSN 0462-9671 = Mladi rod

05(02.053.5)

COBISS.SI-ID 29252097

90.

    MLADIKA. - Leto 1, št. 1 (1957)- . - Trst : Mladika, 1957- . - 29 cm

Desetkrat letno. - Ima suplement ali prilogo: Rast. - Ima suplement ali prilogo: Draga

ISSN 1124-657X = Mladika (Trst)

323.15:821.163.6(450=163.6)

COBISS.SI-ID 28732673

91.

    MLADINA. - Leto 1, št.1 (1943)- . - Ljubljana : Mladina d.d., 1943-

Tedensko

ISSN 0350-9346

COBISS.SI-ID 16178432

92.

    MOHORJEV koledar .... - 1966- . - Celje : Mohorjeva družba, 1965- . - 24 cm

Letno. - Je nadaljevanje: Koledar Mohorjeve družbe

ISSN 1318-5462

050.9(497.12)

COBISS.SI-ID 14980352

93.

    MONITOR ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften / Institutum Studiorum Humanitatis. - [Tiskana izd.]. - Vol. 3, no. 1/2 (2001)- . - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001- . - 24 cm

Polletnik. - Ima elektronsko izd.: Monitor ISH = ISSN 1580-7118. - Od 2004 podnasl.: Revija za humanistične in družbene vede = Journal for the humanities and social sciences. - Je nadaljevanje: Monitor - ISH = ISSN 1580-0156

ISSN 1580-688X = Monitor ISH

168.522
3

COBISS.SI-ID 114155776

94.

    MOSTOVI : srpske novine : glasilo Saveza srbskih društava Slovenije. - Solkan : Savez srpskih društava Slovenije, [2004]- . - 30 cm

Občasno. - Popis po god. 4, br. 15 (2007)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 55159297

95.

    MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat = revija za literaturo, umetnost, družboslovje in kritiko. - 1988, 1. sz.- . - Lendava = Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1988- . - 24 cm

Polletno. - Prvotno izd.: A Szlovéniai Magyar Irócsoport. - V letu 2013 je namesto revije izšel jubilejni zbornik "Lángot adok, ápold, add tovább --- "

ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)

894.511

COBISS.SI-ID 16563458

96.

    NAPTÁR... : a szlovéniai magyarok évkönyve. - Lendva = [Lendava] : A Szlovéniai Magyar írócsoport, 1971- . - 20 cm

Letnik

ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)

059(497.12=945.11)

COBISS.SI-ID 18797570

97.

    NÄŠ glas = La nostra voce : periodico del Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum". - Anno 5 [i. e. 1], no. 1 (dic. 2005)- . - Prato di Resia : Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum", 2005- . - 30 cm

Trikrat letno. - Besedilo v rezijanščini in it.

908(450.365)
39(450.365=163.6)
811.163.6'282(450.365)

COBISS.SI-ID 231738112

98.

    NATIONAL identities. - Basingstoke : Taylor & Francis, 1999-

Trikrat letno

ISSN 1460-8944 = National identities (Print)

COBISS.SI-ID 7837517

99.

    NATIONALISM and ethnic politics. - Vol.1, No.1 (1995)- . - London : Routledge, Taylor & Francis Group, 1995- . - 23 cm

Četrtletno

ISSN 1353-7113

COBISS.SI-ID 1368141

100.

    NATIONALITIES papers : the journal of nationalism and ethnicity. - Abingdon : Taylor&Francis : Association for the study of nationalities, 1972- . - 25 cm

Dvomesečnik. - Popis po vol. 37, n. 5 (2009)

ISSN 0090-5992 = Nationalities papers

323.1(1-924.64)

COBISS.SI-ID 25998848

101.

    NATIONS and nationalism : journal of the association for the study of ethnicity and nationalism. - vol. 1, no. 1 (1995)- . - Oxford : Blackwell Publishing, 1995-

Dostopno tudi na: http://www.blackwell-synergy.com/info/ (Dostop do člankov za Univerzo v Ljubljani)

ISSN 1354-5078

323.15

COBISS.SI-ID 2223

102.

    NEDELJA : cerkveni list krške škofije. - Letn. 1, št. 1 (1926)- . - Celovec : Ordinariat krške škofije, Slovenski dušnopastirski urad, 1926- . - 32 cm

Tednik. - Ima priloge: Misijonski list; Misijonska obzorja; Let. 64 (1994) od št. 36 dalje Otroška stran - nadaljevanje Naše mavrice ; Štirinajst dni. - Ima suplement ali prilogo: Štirinajst dni

ISSN 1024-1485 = Nedelja (Celovec)

23/28:070(436.5=163.6)
23/28

COBISS.SI-ID 24321280

103.

    NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Let. 1, št. 1 (17. sept. 1995)- . - Ljubljana : [Delo], 1995- . - 59 cm

Tedensko

ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)

070

COBISS.SI-ID 53709568

104.

    NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - Évf. 1, sz. 1 (1956)- . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti, 1956- . - 33 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X

ISSN 0352-6569 = Népújság (Lendava)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 16297218

105.

    NOUVELLES du Centre d'études francoprovençales. - Saint-Nicolas : Centre d'etudes francoprovençales Rene Willien, 1980-

Dvakrat letno

ISSN 1120-9143 = Nouvelles du Centre d'études francoprovençales René Willien

COBISS.SI-ID 4685

106.

    NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)- . - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996- . - 42 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Bodi človek! = ISSN 2039-8778. - Ima suplement ali prilogo: Cerkev v misijonih. - Ima suplement ali prilogo: Vsi smo misijonarji. - Nastalo z združitvijo: Katoliški glas = ISSN 1124-6537; in: Novi list = ISSN 1124-6618

ISSN 1124-6596 = Novi glas

070:323.15(450=163.6)
323.15:070(450=163.6)

COBISS.SI-ID 38622465

107.

    NOVI Matajur : tednik Slovencev videmske pokrajine. - Leto 1, št. 1 (1974)- . - Čedad : ZTT, 1974- . - 49 cm

Tednik. - Je nadaljevanje: Matajur

ISSN 1124-6626

070(450.365)

COBISS.SI-ID 29265409

108.

    NOVI odmev : glasilo Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom. - Številka 1, december 1996- . - Zagreb : Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom, 1996- . - 30 cm

Trikrat letno. - Popis po številki 44, julij 2011

ISSN 1331-548X

COBISS.SI-ID 5302861

109.

    NOVICE : slovenski tednik za Koroško / [izdajatelj Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem]. - Št. 1 (11.apr. 2003)- . - Celovec = Klagenfurt : Slomedia, 2003- . - 35 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Kultura. - Ima suplement ali prilogo: TAKe that

070(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 1000660

110.

    La NUOVA voce giuliana. - Ann. 1, n. 1 (16 gen. 2000)- . - Trieste : Associazione delle Comunità Istriane, 2000- . - 42 cm

Petnajstdnevnik. - Je nadaljevanje: Voce giuliana

323.13(450.36)

COBISS.SI-ID 6379825

111.

    ÖSTERREICH in Geschichte und Literatur mit Geographie. - Jg. 16, Hft. 1 (1972)- . - Wien : Institut für Österreichkunde, 1972- . - 24 cm

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Österreich in Geschichte und Literatur = ISSN 0029-8743

ISSN 1013-9966 = Östereich in Geschichte und Literatur mit Geographie

930.85(436)
830.09

COBISS.SI-ID 29474817

112.

    ÖSTERREICHISCHES Jahrbuch für Politik. - München : Oldenbourg ; Wien : Verlag für Geschichte u. Politik, 1978- . - 20 cm

Letnik. - Popis po (1993)

ISSN 0170-0847 = Ös, terreichisches Jahrbuch für Politik

323(436)

COBISS.SI-ID 27170304

113.

    PANNONISCHES Jahrbuch = Panonski ljetopis = Panonski letopis = Pannon évkönyv. - 1 (1994)- . - Güttenbach : Pannonisches Institut = Pinkovac : Panonski institut ; Wien : Literas, 1994- . - 24 cm

Ov. nasl. - Hrv. nasl. Panonska ljetna knjiga se leta 1998 spremeni v Panonski ljetopis. - Zaporedje nasl. in vzpor. nasl. se spreminja

908(082.1)(1-924.55)
94(082.1)(1-924.55)
082.1(436.1):908(1-924.55)

COBISS.SI-ID 4453197

114.

    PANORAMA : rivista quindicinale. - Anno 1, no. 1 (1952)- . - Fiume = Rijeka : Edit, 1952- . - 29 cm

Petnajstdnevnik. - Besedilo v italijanščini

ISSN 0475-6401 = Panorama (Rijeka)

050

COBISS.SI-ID 16384002

115.

    PATTERNS of prejudice. - Vol. 1, n.1 (1967)- . - Southampton : Parkes institute for the study of Jewish/non-Jewish relations ; Abingdon : Routledge - Taylor&Francis Group, 1967-

ISSN 0031-322X = Patterns of prejudice

COBISS.SI-ID 26103552

116.

    PLANIKA : glasilo Slovenskega kulturnega društva Triglav Split. - Split : Slovensko kulturno društvo Triglav, [199-]- . - 30 cm

četrtletno. - Popis po leto 19, št. 176 (2011)

COBISS.SI-ID 7455821

117.

    PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)- . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991- . - 35 cm

Štirinajstdnevnik. - Besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku. - Je nadaljevanje: Narodne novine = ISSN 0133-1469

ISSN 1218-7062 = Porabje

323.15(439=863)

COBISS.SI-ID 23908608

118.

    PORABSKI koledar ... : letopis Slovencev na Madžarskem. - 2010- . - [Szentgotthárd = Monošter] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010- . - 21 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Slovenski koledar = ISSN 0237-1480

ISSN 2061-4888 = Porabski koledar

323.15(=163.6)(439)

COBISS.SI-ID 250685952

119.

    PRIMORSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 58, št. 78 (27. sep. 2004)- . - Koper : Primorske novice, 2004- . - 42 cm

Dostopno tudi na: http://www.primorske.si. - Dnevnik (Od pon. do sob.). - Čelni nasl. - 25.09.2004 se izd. Koper in izd. Nova Gorica združita. - Ima spletno izd.: Primorske novice = ISSN 1580-4747. - Ima suplement ali prilogo: Bonbon (Maribor) = ISSN 1854-4452. - Ima suplement ali prilogo: Istra (Koper) = ISSN 1855-3788. - Nastalo z združitvijo: Primorske novice (Izd. Nova Gorica) = ISSN 1580-4739; in: Primorske novice (Izd. Koper) = ISSN 1580-4720

ISSN 1854-0570 = Primorske novice (2004)

070(497.4-15)

COBISS.SI-ID 216812032

120.

    PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)- . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945- . - 56 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Ima suplement ali prilogo: Jezikovne skupnosti v Videmski pokrajini. - Ima suplement ali prilogo: Klop. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik. - Arhivska kopija na mikrofilmu (NUK)

ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik

070:323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 7415808

121.

    PRIMORSKI rodoljub : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. - Letn. 1, št. 1 (1999)- . - Koper : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacij TIGR Primorske, 1999- . - 30 cm

Popis po letn. 11, št. 18 (2009)

061.23(497.4 Koper):94(497.4-15)"1918/1945"
94(497.4-15)"1918/1945":061.23(497.4 Postojna)

COBISS.SI-ID 103509760

122.

    PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions à l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Letn. 26, št. 1/2 (1986)- . - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 1986- . - 24 cm

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838

ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino

949.712

COBISS.SI-ID 7530754

123.

    PROBLEMI sjevernog Jadrana. - Sv. 1, 1963- . - Zagreb : HAZU ; Rijeka : Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci ; Pula : Područna zajednica u Puli, 1963- . - 24 cm

Občasno. - Sprememba impresuma, 7. zv.: Zagreb ; Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

ISSN 0351-8825 = Problemi Sjevernog Jadrana

008(082.1)(497.5 Istra)
94(497.5)
082.1(497.5):008

COBISS.SI-ID 6477570

124.

    PROFIL : das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs. - Wien : Profil, 1970- . - 28 cm

Tednik. - Popis po Jg. 22 (1991), no. 1. - Profil 1971-2001 hranimo na Cankarjevi (09.09.2002)

ISSN 1022-2111 = Profil (Wien. 1970)

070(436)
32

COBISS.SI-ID 28009984

125.

    QUADERNI / Centro di ricerche storiche Rovigno. - Vol. 1 (1971)- . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1971- . - 24 cm

Letnik

ISSN 0350-6746 = Quaderni - Centro di ricerche storiche Rovigno

908(497.13 Istra)

COBISS.SI-ID 8672514

126.

    QUALESTORIA : bollettino dell'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. - An. 6, [no.] 2 (1978)- . - Trieste : Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1978- . - 21 cm

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Qualestoria. - Nadaljuje se kot: Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia = ISSN 0393-6031

ISSN 0393-6082 = Qualestoria

908(497.13-3 Istra)(05)

COBISS.SI-ID 2486537

127.

    RAST : mladinska priloga Mladike. - 1982, 1- . - Trst : Mladika, 1982- . - 29 cm

Osemkrat letno. - Ov. nasl.

323.15-053.6(450.361=163.6)

COBISS.SI-ID 30306561

128.

    RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)- . - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1990- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.inv.si. - Trikrat letno. - Ima spletno izd.: Razprave in gradivo (Spletna izd.) = ISSN 1854-5181. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720

ISSN 0354-0286

323.15

COBISS.SI-ID 23045378

129.

    REPORTER : informativni tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (19. maj 2008)- . - Ljubljana : Prava smer, 2008- . - 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.revija-reporter.si/. - Tednik. - Ov. nasl.

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 239151104

130.

    La RICERCA : bollettino del Centro di ricerche storiche Rovigno. - Anno I, n. 1 (1991) - . - Rovigno : Unione italiana : Centro di ricerche storiche, 1991-

Četrletno

ISSN 1330-3503

908(479.12/.13 Istria)

COBISS.SI-ID 57421

131.

    RICERCHE sociali. - N. 1 (1989)- . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1989- . - 24 cm

Občasno

ISSN 0353-474X = Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

316
008(497.13)

COBISS.SI-ID 25079810

132.

    RIVISTA di studi politici internazionali. - Firenze : Monnier, 1934- . - 24 cm

Četrtletnik. - Popis po an. 62, n. 4 (1995)

ISSN 0035-6611 = Rivista di studi politici internazionali

327

COBISS.SI-ID 27140096

133.

    ROMANO glauso : glas Romov : časopis Romskega društva Čapla Vanča vas - Borejci. - Letn. 1, št. 1, december 2004- . - Vanča vas - Borejci : Romsko društvo Čapla, 2004- . - 30 cm

COBISS.SI-ID 9989709

134.

    ROMANO Kipo : Informations-Zeitung Kulturverein Österreichischer Roma / Rudolf Sarközi. - Nr. 1 (1996)- . - Wien : Kulturverein Österreichischer Roma, 1996-

Četrtletnik

COBISS.SI-ID 8056397

135.

    ROMANO nevijpe = Romske novice : časopis Romani Union - Zveze Romov občine Murska Sobota. - Leto 1, št. 1 (4.april 1992)- . - Murska Sobota : [Zveza Romov občine Murska Sobota], 1992- . - 35 cm

Občasno

397(497.4)

COBISS.SI-ID 29886208

136.

    ROMANO them = Romski svet. - Let. 1, št. 1 (junij 1996)- . - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 1996- . - 29 cm

Trikrat letno

ISSN 1318-9158 = Romano them

308(497.12=914.99)
397.4(497.12)

COBISS.SI-ID 60873728

137.

    SIGNAL : Jahresschrift des Pavel-Hauses = letni zbornik Pavlove hiše / Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko. - Laafeld : Pavelhaus = Potrna : Pavlova hiša, 1995- . - 30 cm

Letnik. - Podnasl. do l. 2003/2004: Zweisprachig ist besser = dvojezično je boljše. - Dvojezično

323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 60609792

138.

    SKUPNOST : glasilo Slovenske skupnosti. - 1974, jan.- . - Trst : Izvršni odbor SSk, 1974- . - 40 cm

Občasno. - Popis po letn. 1, št. 1 (1977). - V letih 1974 in 1975 izšle občasno tri št., ena od katerih kot priloga Novega lista. - Začetek rednega izhajanja: Let. 1 (1977), št. 1. - Prilogi: Poročevalec Slovenske skupnosti, Sekcije Devin-Nabrežina in Beseda in dejanje mladine Slovenske skupnosti. - Je nadaljevanje: Beseda Slovenske skupnosti

ISSN 1124-6693 = Skupnost

323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 29749249

139.

    SKUPNOST : informacijski list Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. - Št. 1 (november 2005)- . - Celovec : Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 2005- . - 30 cm

Občasno

323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 1338324

140.

    SLOVENE studies. - Vol. 1, no. 1 (1979)- . - Bloomington : Society for Slovene Studies, 1979- . - 23 cm

Polletnik. - Popis po: Vol. 18, no. 2 (1996). - Izdajatelj se spreminja. - Nastalo z združitvijo: Newsletter - Society for Slovene Studies = ISSN 0145-6830; in: Papers in Slovene studies = ISSN 0360-179X

ISSN 0193-1075 = Slovene studies

808.63
886.3
308(497.12)

COBISS.SI-ID 1149700

141.

    SLOVENIKA : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje. - [Štampano izd.]. - 2015, 1- . - Beograd : Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine = Nacionalni svet slovenske narodne manjšine, 2015- (Beograd : SGC). - 24 cm

Dostopno tudi na: http://slovenci.rs/slovenika/. - Letnik. - Besedila v srb. (lat. in cir.) in slov. - Ima spletno izd.: Slovenika (Online) = ISSN 2466-2852. - Druga izdaja na drugem mediju: Slovenika (Online) = ISSN 2466-2852

COBISS.SI-ID 228313612

142.

    SLOVIT : bollettino di informazioni = informacijski list Slovencev v Italiji. - Anno 1, no. 1 (1999) - . - Cividale del Friuli : Most, 1999- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dom.it/category/slovit/. - Mesečnik

ISSN 1826-6371 = Slovit (Cividale del Friuli)

323.15(450.36=163.3)

COBISS.SI-ID 100705024

143.

    SOCIOLINGUISTICA : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik = international yearbook of European sociolinguistics = annuaire international de la sociolinguistique Européenne. - Tübingen : Niemeyer, 1987- . - 24 cm

Letnik. - Popis po [Jg.] 9 (1995)

ISSN 0933-1883 = Sociolinguistica

801:316

COBISS.SI-ID 30503937

144.

    SOPOTJA : glasilo slovenske manjšine na Reki in v PGŽ. - Letn. 1, št. 1 (2012)- . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012- . - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Kažipot (Rijeka) = ISSN 1845-5034

COBISS.SI-ID 12152397

145.

    SOT la nape : riviste furlane di culture. - Udine : Società filologica friulana "G. I. Ascoli" = Societât filologjiche furlane "G. I. Ascoli", 1982-

Četrtletnik. - Opis po: An 58, n° 3/4 (2006). - Je nadaljevanje: Ce Fastu? Sot la nape = ISSN 0392-8128

ISSN 1120-8961 = Sot la nape (1982)

80

COBISS.SI-ID 42130176

146.

    SOUTHEASTERN Europe. - Vol. 1 (1974)- . - Leiden : Brill, 1974- . - 24 cm

Dvakrat letno

ISSN 0094-4467

COBISS.SI-ID 2857487

147.

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE Studiengesellschaft-Rundschau
    SWS-Rundschau. - Jg.1, No.1 (1960)- . - Wien : Verlag des Österreichischen Gewerkschafts Bundes, 1960-

Četrtletno. - Nastalo z združitvijo: Journal für Angewandte Sozialforschung = = ISSN 0025-8822; in: Journal für Sozialforschung = ISSN 0253-3995

ISSN 1013-1469 = SWS-Rundschau

COBISS.SI-ID 27634944

148.

    STATISTISCHES Handbuch des Landes Kärnten [Zahlen und Daten]. - Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 1955

ISSN 0411-0935 = Statistisches Handbuch des Landes Kärnten

COBISS.SI-ID 26449664

149.

    STATISTISCHES Jahrbuch Österreichs. - Neue Folge, Jg. 43 (1992)- . - Wien : Statistik Austria, 1992- . - 30 cm

Letnik. - Do leta 2000 je izhajal pod naslovom Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich. - Od leta 2001 je tiskani verziji priložen CD-rom. - Je nadaljevanje: Statistisches Handbuch für die Republik Österreich = ISSN 0081-5314. - Druga izdaja na drugem mediju: Statistisches Jahrbuch Österreichs = ISSN 1815-0713

ISSN 1811-6760

31(436)(058)

COBISS.SI-ID 1764429

150.

    STIMME : von und für Minderheiten. - Innsbruck : Bürgerinitiative Demokratisch Leben, 1991- . - 30 cm

Četrtletno

323.1(436)

COBISS.SI-ID 29603329

151.

    STORIA contemporanea in Friuli. - Udine : Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1973-

Letno. - Je nadaljevanje: Rassegna di storia contemporanea = ISSN 1127-0993

ISSN 1127-0977

COBISS.SI-ID 54093

152.

    STUDI Goriziani : rivista della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. - Vol. 1 (1923)- . - Gorizia : Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, 1923- . - 26 cm

Polletnik. - Med leti 1967-1974 revija ni izhajala

ISSN 0392-1735 = Studi Goriziani

930.25(450.367)

COBISS.SI-ID 26459648

153.

    STUDIES in ethnicity and nationalism. - London : Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, 2001- . - 24 cm

Polletnik. - Je nadaljevanje: ASEN bulletin = ISSN 1353-8004

ISSN 1473-8481 = Studies in ethnicity and nationalism

323.1(05)(410)
05(410):323.1

COBISS.SI-ID 20213549

154.

    SÜDOSTEUROPA : Zeitschrift für Gegenwartsforschung. - München : Südost-Institut : R. Oldenbourg Verlag, 1982- . - 24 cm

Četrtletnik. - Opis po: Jg. 54, H. 4 (2006). - Je nadaljevanje: Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa = ISSN 0043-695X

ISSN 0722-480X = Südosteuropa (München, Südostinstitut)

3(4)(05)(430)

COBISS.SI-ID 1087492

155.

    SVETA Marija iz Porčinja : versko-kulturni bilten = Santa Maria di Porzus : bollettino religioso-culturale. - Leto = anno 1, št. = n. 1 (2017)- . - Čedad = Cividale del Friuli : Most, 2017- . - 43 cm

Trikrat letno. - Suplement ali priloga k: Dom (Cividale) = ISSN 1124-6472

ISSN 0000-0000

070.48
323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 10476268

156.

    SVOBODNA beseda : revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2015)- . - Ljubljana : ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2015- . - 30 cm

Mesečnik

ISSN 2463-8218 = Svobodna beseda (Ljubljana)

93/93(100)
32(100)
330.34(100)

COBISS.SI-ID 282293248

157.

    ŠOLSKA kronika : revija za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : Journal of the history of schooling and education : Bulletin of the Slovenian school museum = Schulchronik : Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums. - [Vol.] 1[25] (1992)- . - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 1992- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. - Trikrat letno. - Popis po 2015, letn. 24 [48], št. 1-2. - 1992 nasl.: Zbornik za zgodovino šolstva - šolska kronika. - 1992 ovojni nasl.: Šolska kronika. - Deloma je nadaljevanje: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972

ISSN 1318-6728 = Šolska kronika

37(091)

COBISS.SI-ID 51623936

158.

    TEORIJA in praksa : družboslovna revija / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič. - Let. 1, št. 1 (1964)- . - Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1964- . - 24 cm

Dvomesečno

ISSN 0040-3598 = Teorija in praksa

32

COBISS.SI-ID 763652

159.

    TRADITIONES : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae. - 1972, št. 1- . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972- . - 24 cm

Letnik. - Prvotni podnasl. do št. 27: Zbornik za slovensko narodopisje = acta Instituti ethnographiae Slovenorum

ISSN 0352-0447 = Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

39

COBISS.SI-ID 16175874

160.

    TRINKOV koledar. - Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko, 1952- . - 21 cm

Letno. - Med leti 1985 in 1991 koledar ni izhajal.

ISSN 1124-6790

323.15(45=863)(059)

COBISS.SI-ID 28988160

161.

    UPORABNO jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije = Applied linguistics : journal of the Slovene Association of Applied Linguistics. - 1993, [št.] 1- . - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993- . - 23 cm

Občasno. - Naslov iz kolof. - Revija izhaja izmenoma s slov. in angl. naslovom na naslovni str. in izmenoma v slov. in angl. jez.

ISSN 1318-2838 = Uporabno jezikoslovje

808.63

COBISS.SI-ID 6745604

162.

    VEČER. - Let. 1, št. 1 (9. maja 1945)- . - Maribor : Večer, 1945- . - 46 cm

Dnevno (razen nedelje)

ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)

32+659(497.12)"52"

COBISS.SI-ID 15921154

163.

    VESTNIK. - Letn. 18, št. 1 (1966)- . - Murska Sobota : Podjetje za informiranje, 1966- . - 44 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Od št. 96 (2003) uvezana pril.: Pen (v zadnjo št. v mesecu). - Ima suplement ali prilogo: Pén (Murska Sobota) = ISSN 1318-6140. - Je nadaljevanje: Pomurski vestnik = ISSN 1318-6418

ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)

32+659(497.12)

COBISS.SI-ID 16017922

164.

    VIRI / Arhivsko društvo Slovenije. - 1980, št. 1- . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1980- . - 29 cm

Polletnik. - Od l983 do l989 ni izhajalo. - Posamezne št. so avtorske oz. tematske in so obdelane kot monografije

ISSN 0353-9849 = Viri - Arhivsko društvo Slovenije

930.25
949.712

COBISS.SI-ID 26675202

165.

    La VOCE del popolo. - Anno 1, No 1 (1945)- . - Fiume : Edit, 1945- . - 46 cm

Dnevno

ISSN 0350-5030 = La Voce del popolo

323.15+659(497.13)"52"

COBISS.SI-ID 15922178

166.

    ZBORNIK soboškega muzeja. - 1990, št. 1- . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1990- . - 24 cm

ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja

069(497.12)
908(497.12 Murska Sobota)

COBISS.SI-ID 22340866

167.

    ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)- . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947- . - 24 cm

Četrtletnik

ISSN 0350-5774

941/949
949.712

COBISS.SI-ID 4293634

168.

ZNANSTVENORAZISKOVALNI center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
    Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - 2004 (dec.)- . - Nova Gorica : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004- . - 30 cm

Letno. - Ov. nasl.

908(497.4)
94(497.4)

COBISS.SI-ID 23372077

169.

    ZORA Cankarjeva. - Sarajevo : Slovensko kulturno društvo "Cankar", 1993-

Občasno

ISSN 1512-5580 = Zora Cankarjeva

061

COBISS.SI-ID 51596800

170.

    ZVON : kulturno-družbena revija. - Let. 1, št.1 (maj 1998)- . - Ljubljana ; Celovec : Mohorjeva družba Celovec, 1998- . - 22 cm

Dvomesečno. - Je nadaljevanje: Celovški zvon = ISSN 1024-1469

ISSN 1408-645X = Zvon (Ljubljana)

821.163.6
821.163.6.09
008(497.4)

COBISS.SI-ID 12733586
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/INVLJ, 12. 2. 2019
NOVICE

16-10-2019
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani Vas vljudno vabita na predstavitev izbranih nagrajenih del XVII. Nagradnega natečaja za diplomska, magistrska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki bo potekal v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26, 2. nadstropje, v sredo, 23. 10. 2019 od 9.30 do 12. ure.

Več

15-10-2019
Izšla je 230. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 27. septembra 2019 do 3. oktobra 2019.

Več

8-10-2019
Vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Globoko v srcu jo čutimo (76 minut) in pogovor o filmu z dr. Anjo Moric, ki bo v petek, 18. oktobra 2019 ob 10. uri, v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26 (2. nadstropje). Pogovor bo vodil dr. Janez Pirc.

Več

30-9-2019
Vabljeni v petek, 4. oktobra 2019 ob 11. uri na predstavitev revije Razprave in gradivo, Revije za narodnostna vprašanja in na pogovor z prof. dr. Leošem Šatavo, s Filozofske fakultete Karlove Univerze v Pragi, avtorjem znamenite knjige Narodne manjšine v Evropi. Prof. Šatava bo na srečanju spregovoril o Vlahih, saj je njegov članek na to temo v reviji Razprave in gradivo požel izjemno mednarodno odmevnost.

Več