English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Serijske publikacije 2023


1

    ALL'OMBRA del Canin = Tau Cianynove sinze : bollettino parrocchiale di Resia. - Udine : Parrocchia di Resia, [196-]-    . - 38 cm

Četrtletnik. - Popis po Anno 66, No. 1 (1993). - Vzpor. nasl. se spreminja. - Večkrat spremeni štetje letnikov

323.15:2(450.365=163.6)
323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 3369522

2

    ANNALES : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. - Letn. 4, št. 5 = 1 (1994)-    . - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del Litorale : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-    . - 30 cm

Letnik. - V letu 1994 je podnasl.: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. - V letu 1994 je vzpor. podnasl.: Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine. - Vzpor. nadaljuje s številčenjem predhodnika Annales. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Založnik se spreminja. - Deloma je nadaljevanje: Annales (Koper) = ISSN 0353-8281

ISSN 1408-5348 = Annales. Series historia et sociologia

908(497.4 Slovensko primorje)(058)
930.85(497.4 Slovensko primorje)(058)

COBISS.SI-ID 71952128

3

    ARHIVI : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. - 1978, št. 1-    . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1978-    . - 29 cm

Vzpor. dod. k nasl. v kolofonu: Zeitschrift des Archivvereins und der Archive Sloweniens, Gazetta dell'Associazione archivistica e degli archivi in Slovenia, The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia

ISSN 0351-2835 = Arhivi

930.25

COBISS.SI-ID 8338690

4

    BAKH-Pot : glasilo Društva Kočevarjev staroselcev. - Dolenjske Toplice : Društvo Kočevarjev staroselcev = Gottscheer Altsiedler Verein, Krapflern, 1997-    . - 30 cm

050(497.4=112.2)
070

COBISS.SI-ID 6593591

5

    La BATTANA : rivista trimestrale di cultura. - Anno 1, no. 1 (1964)-    . - Fiume = Rijeka : Edit, 1964-    . - 21 cm

Četrtletnik. - Besedilo v italijanščini. - Popis po Anno 29, no. 106 (1992)

ISSN 0522-473X = La Battana

850

COBISS.SI-ID 7810306

6

    BESEDA : časopis za kulturo = časopis za kulturu / Društvo Srbska skupnost = Društvo Srpska zajednica. - God. 1, br. 1 (2000)-    . - Ljubljana : Društvo Srbska skupnost, 2001-    . - 21 cm

Občasno

ISSN 1580-6081 = Beseda (Ljubljana. 2000)

008(061.28)

COBISS.SI-ID 112145920

7

    BILTEN / Društvo Slovencev Sava v Beogradu = Društvo Slovenaca Sava u Beogradu. - Letn. 1, št. 1 (dec./jan. 2002/2003)-    . - Beograd : Društvo Slovencev Sava, 2003-    . - 28 cm

Občasno. - Ov. nasl.

061.23:323.15(497.11=163.6)

COBISS.SI-ID 129395200

8

    BOŠNJAK : list Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. - God. 1, br. 1 (maj 2000)-    . - Ljubljana : Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2000-    . - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

ISSN 1580-8270 = Bošnjak (Ljubljana)

050(497.4=163.4)(061.28)
061.23(497.4=163.4)

COBISS.SI-ID 108302336

9

    CARINTHIA I : Zeitschrift für geschichte Landeskunde von Kärnten. - Jg.1, Nr.1 (1891)-    . - Klagenfurt : Geschichtsverein für Kärnten, 1891-    

Letno

ISSN 0008-6606 = Carinthia I

902/904

COBISS.SI-ID 25196032

10

    CE fastu? : rivista della Società filologica Friulana. - An. 1, No. 1 (1925)-    . - Udine : Società Filologica Friulana "Graziadio I. Ascoli", 1925-    

Polletnik

930.85

COBISS.SI-ID 4427853

11

    COMPARATIVE Southeast European studies. - Volume 69, issue 1 (2021)-    . - Berlin ; Boston : de Gruyter Oldenbourg, 2021-    

CROSSREF. - Je nadaljevanje: Südosteuropa (München. Südostinstitut) = ISSN 0722-480X. - Druga izdaja na drugem mediju: Comparative Southeast European studies (Online) = ISSN 2701-8202

ISSN 2701-8199 = Comparative Southeast European studies (Print)

3(4)(05)(430)

COBISS.SI-ID 86111747

12

    ČASOPIS za kritiko znanosti. - Letn. 6, št. 27/28 (1978)-    . - Ljubljana : Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, 1978-    . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C4%8Casopis+za+kritiko+znanosti%27&pageSize=25 (Arhiv: 1979-). - Četrtletnik. - Od 2016, št. 263 izd.: Inštitut Časopis za kritiko znanosti. - Izdajatelj se spreminja. - Vsebuje tudi tematske številke. - Je nadaljevanje: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo = ISSN 1318-525X

ISSN 0351-4285 = Časopis za kritiko znanosti

3

COBISS.SI-ID 672783

13

    ČASOPIS za povijest zapadne Hrvatske. - God. 1, sv. 1 (2006)-    . - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2006-    . - 24 cm

Letnik

ISSN 1846-3223

94(497.5-15)(05)

COBISS.SI-ID 1417427

14

    ČASOPIS za suvremenu povijest = Journal of contemporary history = Revue d'histoire contemporaine = Žurnal sovremenoj istorii. - God. 1, br. 1/2 (1969)-    . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969-    . - 24 cm

Trikrat letno

ISSN 0590-9597 = Časopis za suvremenu povijest

93/99
949.71

COBISS.SI-ID 4056066

15

    DELA / Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani = Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-    . - 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/geo/publikacije/dela_index.html. - Polletnik. - Popis po 1990, št. 7. - Je nadaljevanje: Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani = ISSN 0352-7921

ISSN 0354-0596 = Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Tiskana izd.)

91(497.4)

COBISS.SI-ID 23805442

16

    DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)-    . - Ljubljana : Delo, 1959-    . - 58 cm

Dostopno tudi na: http://www.delo.si (dtp Dostop do polnega teksta prost). - Dnevnik. - Do št. 285 (1990) je podnaslov: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. - Do 1967 izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje; od 1986 dalje je 5 izdaj. - Številne priloge. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Ljudska pravica = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X

ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 3922434

17

    DIALOG. - Letn. 1, št. 1 (1981)-    . - Tinje = Tainach : Katoliški dom prosvete Sodalitas = Kath. Bildungsheim Sodalitas, 1981-    . - 30 cm

Občasno. - V letu 2003 so izšle številke 95,97 in 98. Številka 96 ni izšla.

061.7

COBISS.SI-ID 30647041

18

    DOM : kulturno verski list. - Cividale del Friuli ; Udine : Most piccola società cooperativa, 1965-    . - 47 cm

Petnajstdnevnik. - Večkrat začne z novim štetjem

ISSN 1124-6472

070.48
323.1

COBISS.SI-ID 30191873

19

    Der DONAURAUM : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa. - Jg. 1, Hft. 1 (1956)-    . - Wien : Fachverlag für Wirtschaft und Technik Ges. M. B. H. & Co. KG, 1956-    

Četrtletnik

ISSN 0012-5415 = Der Donauraum

(282.243.7)
93/94

COBISS.SI-ID 25347584

20

    DRUŽBOSLOVNE razprave. - Let. 1, št. 1 (1984)-    . - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo : Fakulteta za družbene vede, 1984-    . - 24 cm

Trikrat letno

ISSN 0352-3608 = Družboslovne razprave

3

COBISS.SI-ID 7530242

21

    DVE domovini : razprave o izseljenstvu = Two Homelands : migration studies. - 1990, št. 1-    . - Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-    . - 20 cm

Dvakrat letno. - Letnik do 2001. - Drugače povezano delo: Dve domovini (Online) = ISSN 1581-1212. - Drugače povezano delo: Two homelands (English online ed.) = ISSN 1581-1220

ISSN 0353-6777 = Dve domovini

314.7(082.1)(497.4)
082.1(497.4):314.7

COBISS.SI-ID 3025930

22

DVOJEZIČNA zvezna trgovska akademija (Celovec)
    Report / Zweisprachige Bundeshandelsakademie = Dvojezična zvezna trgovska akademija. - 1990/1991-    . - Klagenfurt : Leitung der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie = Celovec : Vodstvo Dvojezične zvezne trgovske akademije, [1991]-    . - 23 cm

Letnik

373.61(436.5 Celovec)

COBISS.SI-ID 27091200

23

    EMIGRANT : bollettino dell'Associazione emigranti sloveni Friuli-Venezia Giulia = glasilo Društva slovenskih izseljencev Beneške Slovenije. - Orbe : Cividade : [Zveza Slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske Krajine], 1969-    . - 29 cm

Občasno, nato dvomesečnik. - Od leta 1969 do 1974 izhajal v kraju Orbe (Švica), od l. 1981 izhaja v Čedadu (Italija). - Emigrant ni izhajal med leti 1975-1980. - Od l. 1982 se podnasl. spreminja. - Format se spreminja

ISSN 2039-876X = Emigrant (Orbe)

325.252(450.34)(=863)

COBISS.SI-ID 29808641

24

    ETHNICITY. - 1991, 1-    . - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1991-    . - 24 cm

Občasno. - Avtorski in tematski zvezki

ISSN 1408-998X

323.15
082.1

COBISS.SI-ID 99488000

25

    ETNOLOGIJA Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza. - 1 (1997)-    . - Budimpešta : Madžarsko etnološko društvo = Budapest : A Magyar Néprajzi Társaság, 1997-    . - 24 cm

Občasno. - Podnasl. v kolofonu: Publikacija Madžarskega etnološkega društva = A Magyar Néprajzi Társaság kiadványa

ISSN 1418-3382 = Etnologija Slovencev na Madžarskem

39(439=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 6520653

26

    EUROPA ethnica. - Jg.1, No.1 (1958)-    . - Wien : Wilhelm Braumüller, 1958-    

Četrtletno. - Je nadaljevanje: Nation und Staat = ISSN 0256-5641

ISSN 0014-2492 = Europa ethnica

341.012
323.1

COBISS.SI-ID 1561092

27

    EVIDENTIRANJE arhivskega gradiva v tujini. - Letn. 6, št. 1 (2010)-    . - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010-    . - 30 cm. - (Obvestila Arhiva Republike Slovenije, ISSN 1318-8534)

Letnik. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Obvestila Arhiva Republike Slovenije = ISSN 1318-8534

ISSN 1855-8852 = Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini

930.25

COBISS.SI-ID 250524160

28

    FORUM ZSO : informacijski list Zveze slovenskih organizacij = Informationsblatt des Zentralverbandes slowenischer Organisationen / [izdajatelj, Herausgeber Zveza slovenskih organizacij na Koroškem]. - Letn. 1, št. 1, sep. 2020-    . - Celovec : Zveza slovenskih organizacij na Koroškem. - 29 cm

Trikrat letno. - Besedilo slov. in/ali nem. - Suplement ali priloga k: Novice = Y504-7862

323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 29908739

29

    GEDENKSTÄTTEN Rundbrief. - Berlin : Stiftung Topographie des Terrors, 1983-    . - 24 cm

Četrtletnik. - Opis po: NR 182, 6 (2016)

94(100)"1939/1945"

COBISS.SI-ID 13131597

30

    GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede = bulletin of the Association of the Geographical Societies of Slovenia = bulletin de L'Association des Sociétés de géographiques de la Slovénie. - Letn. 1 (1924)-    . - Ljubljana : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924-    . - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Deloma jo povzema el. vir: Geografski vestnik. Povzetki = ISSN 1580-335X

ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik

91

COBISS.SI-ID 3590914

31

    Il GIORNALE di Resia : quadrimestrale di informazione dell'amministrazione comunale di Resia. - Anno 1, n.1(dec.) (1990)-    . - Prato di Resia : Amministrazione Comunale di Resia, 1990-    . - 32 cm

Trikrat letno. - Popis po Anno 24, n. 1, aprile 2013

070(450.36)

COBISS.SI-ID 30357760

32

GLASBENA šola na Koroškem
    Letno poročilo : šolsko leto ... / Glasbena šola na Koroškem = Kärntner Musikschule. - Celovec : Glasbena šola na Koroškem = Klagenfurt : Kärntner Musikschule, 1986-    . - 30 cm

Letnik. - Opis po št. 7 (1991/1992). - Ov. nasl.

377.3:78(436.5=163.6)(058)
323.15:377.3:78(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 28805377

33

    GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of the Slovene Ethnological Society. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1975-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dGlasnik+Slovenskega+etnolo%C5%A1kega+dru%C5%A1tva%27&pageSize=25 (Arhiv: 2005-). - Dostopno tudi na: https://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva. - Polletnik. - Format se spreminja. - Od leta 2019 izhaja dvakrat letno. - Prvotno izdajatelj Filozofska fakulteta. - Nadaljuje številčenje predhodnika. - Ima spletno izd.: Glasnik Slovenskega etnološkega društvo (Spletna izd.) = 2536-4324. - Je nadaljevanje: Glasnik (Slovensko etnografsko društvo) = ISSN 1854-2646

ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.)

39

COBISS.SI-ID 6725378

34

    GOTTSCHEER Zeitung : Heimatblatt der Gottscheer. - Klagenfurt : [s. n.], 1955-    

Mesečnik. - Od 1919-1941 izhajal v Kočevju. - Je nadaljevanje: Gottscheer Zeitung (Kočevje) = ISSN 1855-3117

93/99

COBISS.SI-ID 29490432

35

    GRADIVO in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1979-    

Občasno

ISSN 1318-3478

930.255(497.12 Ljubljana)

COBISS.SI-ID 725837

36

    HISTRIA : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review. - Br. 1 (2011)-    . - Pula : Istarsko povijesno društvo : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-    . - 25 cm

Letnik

ISSN 1848-1183 = Histria

94(497.4/.5Istra)

COBISS.SI-ID 32995629

37

    HRVATSKE novine : tajednik Gradišćanskih Hrvatov. - Željezno/Eisenstadt : Hrvatsko štamparsko društvo, 1922-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.hrvatskenovine.at/. - Tedensko

323.15
070

COBISS.SI-ID 10317

38

    ISOLA nostra : mensile di informazioni. - [Trieste] : [Comunità degli Isolani], 1965-    . - 44 cm

Mesečnik. - Popis po št. 38, 1968. - Od leta 2015 izhaja štirikrat letno kot priloga časopisa La nuova Voce Giuliana

908(497.4 Izola)

COBISS.SI-ID 6785329

39

    ISONZO : giornale di frontiera = Soča : časopis na meji. - Let. 1, št. 1 (1989)-    . - Gorizia = Gorica : [s.n.], 1989-    . - 33 cm

četrtletno. - Vzporedno besedilo v slov. in it.

ISSN 1124-6510

070

COBISS.SI-ID 33096704

40

    JADRO .... - Letn. 1, št. 1 (feb. 1988)-    . - Ronke : Društvo Jadro, 1988-    . - 30 cm

Letnik

323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 35507201

41

    Der KÄRNTNER : das patriotische Signal aus Kärnten : Mitteilungsblatt des Kärntner Heimatdienstes. - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 1987-    

Občasno. - Je nadaljevanje: Ruf der Heimat

323.1
329

COBISS.SI-ID 11597

42

    KEREK perec. - Évf. 1, sz. 1 (2011)-    . - Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti, 2011-    . - 30 cm

Letnik

ISSN 2232-5093 = Kerek perec

323.15

COBISS.SI-ID 259525120

43

    KOLEDAR : za leto ... / Goriška Mohorjeva družba. - 1925-    . - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1924-    . - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Za l. 1935-1937, 1941-1944 niso izšli

ISSN 1124-6561 = Koledar - Goriška mohorjeva družba

050.9:323.15(450=163.6)
323.15(450=163.6)(059)

COBISS.SI-ID 30829569

44

    KOLEDAR Mohorjeve družbe v Celovcu. - 1992-    . - Celovec : Mohorjeva družba, 1991-    . - 20 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Koledar Družbe sv. Mohorja

ISSN 1024-1493 = Koledar ... - Mohorjeve družbe v Celovcu

050.9(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 6733

45

    KOROŠKI koledar .... - 1962-    . - Celovec : Slovenska prosvetna zveza ; Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 1962-    . - 24 cm

Letnik. - Publikacija leta 1964, 1968 in 1969 ni izšla. - Je nadaljevanje: Koledar slovenske Koroške

ISSN 2738-3466 = Koroški koledar

059(436.5=163.6)
323.15(436.5=163.6):908
059(436.5=163.6)
930.85:323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 8089344

46

    KOROŠKI vestnik : glasilo Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora v Celovcu in klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. - Letn. 26, št. 1/2 (1992)-    . - Ljubljana : Klub koroških Slovencev v Ljubljani, 1992-    . - 21 cm

Občasno. - Popis po Letn. 43, št. 1/3 (2009). - Je nadaljevanje: Vestnik koroških partizanov = ISSN 0350-7130

ISSN 1318-1866 = Koroški vestnik (Ljubljana)

94(436.5=163.6)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 36282368

47

KRŠČANSKA kulturna zveza (Celovec)
    Krščanska kulturna zveza = Christlicher Kulturverband. - 1980-    . - Celovec = Klagenfurt : Krščanska kulturna zveza, 1980-    . - 30 cm

Občasno

06.042:323.15(436.5=863)
323.15(060.42)

COBISS.SI-ID 4867917

48

    KULTURAUSTAUSCH / Zeitschrift für internationale Perspektiven. - Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen, 2006-    . - 30 cm

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Zeitschrift für Kulturaustausch = ISSN 0044-2976

32

COBISS.SI-ID 10689613

49

    LADINIA : sföi culturâl dai ladins dles Dolomites. - Vol. 1 (1977)-    . - San Martin de Tor : s.n., 1977-    

Letno

ISSN 1124-1004

008
80
82
009

COBISS.SI-ID 28777472

50

    LAIBACHER Zeitung. - [Jg. 1, Nr. 1] (8. Juni 2017)-    . - Ljubljana : Kulturverein deutschsprachiger Jugend = Kulturno društvo nemško govoreče mladine, 2017-    . - 42 cm

Občasno. - Čelni nasl.

ISSN 2784-4234 = Laibacher Zeitung (Ljubljana, 2017)

070
323.15

COBISS.SI-ID 53216515

51

    LĚTOPIS : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow / Sorbisches Institut = Serbski institut. - 1, 1 (1992)-    . - Bautzen = Budyšin : Domowina-Verlag = Domowina, 1992-    . - 24 cm

Dvakrat letno. - Nastalo z združitvijo: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad D, Kultura a wuměłstwo = ISSN 0863-0585; Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad A, Rěčespyt = ISSN 0522-5078; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe C, Volkskunde = ISSN 0522-5086; in: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad D, Kultura a wuměłstwo = ISSN 0233-0970

ISSN 0943-2787

930.85(=871)
39(=871)
808.71(082)
887.1.09

COBISS.SI-ID 31408897

52

    LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava. - Letn. 1 = Eyf. 1 (2007)-    . - Lendava : Občina, 2007-    . - 27 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Izdajatelj se spreminja

ISSN 1854-7931 = Lindua

352

COBISS.SI-ID 231154176

53

    LOT und Waage : Zeitschrift des Alpenlandischen Kulturverbandes Südmark. - Vol.1, No.1 (1953)-    . - Graz : Alpenländischer Kulturverband Südmark, 1953-    

Četrtletno

323.1
050
009

COBISS.SI-ID 9549

54

    MIGRACIJSKE i etničke teme. - God. 17, br. 1/2 (2001)-    . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001-    . - 23 cm

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Migracijske teme = ISSN 0352-5600

ISSN 1333-2546

314:323.1
314.15

COBISS.SI-ID 113845504

55

    MIGRALEX : Zeitschrift für Fremden- und Minderheitenrecht. - 2003, [Nr.] 1-    . - Wien : Braumüller, 2003-    . - 30 cm

Trikrat letno

ISSN 1727-057X = Migralex

342.7

COBISS.SI-ID 1019604

56

    MLADI rod. - Leto 1, št. 1 (1952)-    . - Celovec = Klagenfurt : Društvo "Mladi rod", 1952-    . - 24 cm

Petkrat letno dvojna številka. - V začetku izhajanja je imela revija podnaslov Šolski list za koroško mladino

ISSN 0462-9671 = Mladi rod

05(02.053.5)

COBISS.SI-ID 29252097

57

    MLADIKA. - Leto 1, št. 1 (1957)-    . - Trst : Mladika, 1957-    . - 29 cm

Desetkrat letno. - Ima suplement ali prilogo: Rast. - Ima suplement ali prilogo: Draga

ISSN 1124-657X = Mladika (Trst)

323.15:821.163.6(450=163.6)
821.163.6

COBISS.SI-ID 28732673

58

    MLADINA. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (1. jan. 1943)-    . - Ljubljana : Mladina, 1943-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Tednik. - Ov. nasl. - Ponatis: Mlada Slovenija [in] Mladina 1941-1943. - Ljubljana, 1946. - Izhajala v več izdajah med 1943 in 1944 (centralna, gorenjska, primorska, štajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Ima suplement ali prilogo: Mlada pota (1963) = ISSN 2232-3457. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895

ISSN 0350-9346 = Mladina (Tiskana izd.)

050

COBISS.SI-ID 16178432

59

    MONITOR ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften / Institutum Studiorum Humanitatis. - [Tiskana izd.]. - Vol. 3, no. 1/2 (2001)-    . - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-    . - 24 cm

Polletnik. - Ima elektronsko izd.: Monitor ISH = ISSN 1580-7118. - Od 2004 podnasl.: Revija za humanistične in družbene vede = Journal for the humanities and social sciences. - Je nadaljevanje: Monitor - ISH = ISSN 1580-0156. - Drugače povezano delo: Monitor ISH (Spletna izd.) = ISSN 1580-7118

ISSN 1580-688X = Monitor ISH

168.522
3

COBISS.SI-ID 114155776

60

    MOSTOVI : srpske novine : glasilo Saveza srbskih društava Slovenije. - Solkan : Savez srpskih društava Slovenije, [2004]-    . - 30 cm

Občasno. - Popis po god. 4, br. 15 (2007)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 55159297

61

    MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat = revija za literaturo, umetnost, družboslovje in kritiko. - 1988, 1. sz.-    . - Lendava = Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1988-    . - 24 cm

Polletno. - Prvotno izd.: A Szlovéniai Magyar Irócsoport. - V letu 2013 je namesto revije izšel jubilejni zbornik "Lángot adok, ápold, add tovább --- "

ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)

894.511

COBISS.SI-ID 16563458

62

    NAPTÁR ... : a szlovéniai magyarok szemléje. - 1972-    . - Murska Sobota : Pomurska založba, 1971-    . - 20 cm

Letnik. - Od leta 1992 kraj izida: Lendava. - Založnik se spreminja. - Dodatek k nasl. se spreminja

ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)

059(497.12=945.11)

COBISS.SI-ID 18797570

63

    NÄŠ glas = La nostra voce : periodico del Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum". - Anno 5 [i. e. 1], no. 1 (dic. 2005)-    . - Prato di Resia : Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum", 2005-    . - 30 cm

Trikrat letno. - Besedilo v rezijanščini in it.

908(450.365)
39(450.365=163.6)
811.163.6'282(450.365)

COBISS.SI-ID 231738112

64

    NEDELJA : cerkveni list krške škofije. - Letn. 1, št. 1 (1926)-    . - Celovec : Ordinariat krške škofije, Slovenski dušnopastirski urad, 1926-    . - 32 cm

Tednik. - Ima priloge: Misijonski list; Misijonska obzorja; Let. 64 (1994) od št. 36 dalje Otroška stran - nadaljevanje Naše mavrice ; Štirinajst dni. - Ima suplement ali prilogo: Štirinajst dni

ISSN 1024-1485 = Nedelja (Celovec)

23/28:070(436.5=163.6)
23/28

COBISS.SI-ID 24321280

65

    NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Let. 1, št. 1 (17. sept. 1995)-    . - Ljubljana : [Delo], 1995-    . - 59 cm

Tedensko. - Drugače povezano delo: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521

ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)

070

COBISS.SI-ID 53709568

66

    NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - Évf. 1, sz. 1 (1956)-    . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti, 1956-    . - 33 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X

ISSN 0352-6569 = Népújság (Lendava)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 16297218

67

    NOUVELLES du Centre d'études francoprovençales. - Saint-Nicolas : Centre d'etudes francoprovençales Rene Willien, 1980-    

Dvakrat letno

ISSN 1120-9143 = Nouvelles du Centre d'études francoprovençales René Willien

39
908
323.1

COBISS.SI-ID 4685

68

    NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)-    . - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996-    . - 42 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Bodi človek! = ISSN 2039-8778. - Ima suplement ali prilogo: Cerkev v misijonih. - Ima suplement ali prilogo: Vsi smo misijonarji. - Nastalo z združitvijo: Katoliški glas = ISSN 1124-6537; in: Katoliški glas = ISSN 1124-6618

ISSN 1124-6596 = Novi glas

070:323.15(450=163.6)
323.15:070(450=163.6)

COBISS.SI-ID 38622465

69

    NOVI Matajur : tednik Slovencev videmske pokrajine. - Leto 1, št. 1 (1974)-    . - Čedad : ZTT, 1974-    . - 49 cm

Tednik. - Je nadaljevanje: Matajur

ISSN 1124-6626

070(450.365)

COBISS.SI-ID 29265409

70

    NOVI odmev : glasilo Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom. - Številka 1, december 1996-    . - Zagreb : Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom, 1996-    . - 30 cm

Trikrat letno. - Popis po številki 44, julij 2011

ISSN 1331-548X

323.15

COBISS.SI-ID 5302861

71

    NOVICE : slovenski tednik za Koroško / [izdajatelj Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem]. - Št. 1 (11.apr. 2003)-    . - Celovec = Klagenfurt : Slomedia, 2003-    . - 35 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Kultura. - Ima suplement ali prilogo: TAKe that

070(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 1000660

72

    La NUOVA voce giuliana. - Ann. 1, n. 1 (16 gen. 2000)-    . - Trieste : Associazione delle Comunità Istriane, 2000-    . - 42 cm

Petnajstdnevnik. - Je nadaljevanje: Voce giuliana

323.13(450.36)

COBISS.SI-ID 6379825

73

    PANORAMA : rivista quindicinale. - Anno 1, no. 1 (1952)-    . - Fiume = Rijeka : Edit, 1952-    . - 29 cm

Petnajstdnevnik. - Besedilo v italijanščini

ISSN 0475-6401 = Panorama (Rijeka)

050

COBISS.SI-ID 16384002

74

    PLANIKA : glasilo Slovenskega kulturnega društva Triglav Split. - Split : Slovensko kulturno društvo Triglav, [199-]-    . - 30 cm

četrtletno. - Popis po leto 19, št. 176 (2011)

314.151.3(=163.6)

COBISS.SI-ID 7455821

75

    PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)-    . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991-    . - 35 cm

Štirinajstdnevnik. - Besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku. - Je nadaljevanje: Narodne novine = ISSN 0133-1469

ISSN 1218-7062 = Porabje

323.15(439=863)

COBISS.SI-ID 23908608

76

    PORABSKI koledar ... : letopis Slovencev na Madžarskem. - 2010-    . - [Szentgotthárd = Monošter] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010-    . - 21 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Slovenski koledar = ISSN 0237-1480

ISSN 2061-4888 = Porabski koledar

323.15(=163.6)(439)

COBISS.SI-ID 250685952

77

    PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)-    . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945-    . - 56 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Ima suplement ali prilogo: Jezikovne skupnosti v Videmski pokrajini. - Ima suplement ali prilogo: Klop. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik. - Arhivska kopija na mikrofilmu (NUK)

ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik

070:323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 7415808

78

    PRIMORSKI rodoljub : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. - Letn. 1, št. 1 (1999)-    . - Koper : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacij TIGR Primorske, 1999-    . - 30 cm

Popis po letn. 11, št. 18 (2009)

061.23(497.4 Koper):94(497.4-15)"1918/1945"
94(497.4-15)"1918/1945":061.23(497.4 Postojna)

COBISS.SI-ID 103509760

79

    PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions à l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Letn. 26, št. 1/2 (1986)-    . - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 1986-    . - 24 cm

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838

ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino

949.712

COBISS.SI-ID 7530754

80

    PROBLEMI sjevernog Jadrana. - Sv. 1, 1963-    . - Zagreb : HAZU ; Rijeka : Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci ; Pula : Područna zajednica u Puli, 1963-    . - 24 cm

Občasno. - Sprememba impresuma, 7. zv.: Zagreb ; Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

ISSN 0351-8825 = Problemi Sjevernog Jadrana

008(082.1)(497.5 Istra)
94(497.5)
082.1(497.5):008

COBISS.SI-ID 6477570

81

    QUADERNI / Centro di ricerche storiche Rovigno. - Vol. 1 (1971)-    . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1971-    . - 24 cm

Letnik

ISSN 0350-6746 = Quaderni - Centro di ricerche storiche Rovigno

908(497.13 Istra)

COBISS.SI-ID 8672514

82

    QUALESTORIA : bollettino dell'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. - An. 6, [no.] 2 (1978)-    . - Trieste : Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1978-    . - 21 cm

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Qualestoria. - Nadaljuje se kot: Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia = ISSN 0393-6031

ISSN 0393-6082 = Qualestoria

908(497.13-3 Istra)(05)

COBISS.SI-ID 2486537

83

    RAST : mladinska priloga Mladike. - 1982, št. 1-    . - Trst : Mladika, 1982-    . - 29 cm

Občasno. - Čelni nasl. - Suplement ali priloga k: Mladika (Trst) = ISSN 1124-657X

ISSN 2039-9316 = Rast (Trst)

323.15-053.6(450.361=163.6)

COBISS.SI-ID 30306561

84

    RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)-    . - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1990-    . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.inv.si. - Trikrat letno. - Ima spletno izd.: Razprave in gradivo (Spletna izd.) = ISSN 1854-5181. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720

ISSN 0354-0286

323.15

COBISS.SI-ID 23045378

85

    La RICERCA : bollettino del Centro di ricerche storiche Rovigno. - Anno I, n. 1 (1991) -    . - Rovigno : Unione italiana : Centro di ricerche storiche, 1991-    

Četrletno

ISSN 1330-3503

908(479.12/.13 Istria)

COBISS.SI-ID 57421

86

    RICERCHE sociali. - N. 1 (1989)-    . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1989-    . - 24 cm

Občasno

ISSN 0353-474X = Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

316
008(497.13)

COBISS.SI-ID 25079810

87

    VII : das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark : [Jahresschrift des Pavelhauses] : revija Slovenk in Slovencev na avstrijskem Štajerskem : [letni zbornik Pavlove hiše]. - 2017/2018-    . - Bad Radkersburg : Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark-Pavelhaus = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko-Pavlova hiša, 2017-    . - 27 cm

Letnik. - Besedilo vzporedno v slov. in nem. - Nasl. v kolofonu: 7. - Je nadaljevanje: Signal = Y501-9427

323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 42920237

88

    SKUPNOST : glasilo Slovenske skupnosti. - 1974, jan.-    . - Trst : Izvršni odbor SSk, 1974-    . - 40 cm

Občasno. - Popis po letn. 1, št. 1 (1977). - V letih 1974 in 1975 izšle občasno tri št., ena od katerih kot priloga Novega lista. - Začetek rednega izhajanja: Let. 1 (1977), št. 1. - Prilogi: Poročevalec Slovenske skupnosti, Sekcije Devin-Nabrežina in Beseda in dejanje mladine Slovenske skupnosti. - Je nadaljevanje: Beseda Slovenske skupnosti

ISSN 1124-6693 = Skupnost

323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 29749249

89

    SKUPNOST : informacijski list Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk =Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. - Celovec : Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 2005-    . - 30 cm

Občasno. - Popis po 2012, št. 1 (38)

323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 1338324

90

    SLOVENE studies. - Vol. 1, no. 1 (1979)-    . - Bloomington : Society for Slovene Studies, 1979-    . - 23 cm

Polletnik. - Popis po: Vol. 18, no. 2 (1996). - Izdajatelj se spreminja. - Nastalo z združitvijo: Newsletter - Society for Slovene Studies = ISSN 0145-6830; in: Newsletter - Society for Slovene Studies = ISSN 0360-179X

ISSN 0193-1075 = Slovene studies

808.63
886.3
308(497.12)

COBISS.SI-ID 1149700

91

SLOVENIJA. Zagovornik načela enakosti
    Redno letno poročilo : za leto ... / Republika Slovenija, Zagovornik načela enakosti. - [Slovenska tiskana izd.]. - 2017-    . - Ljubljana : Republika Slovenija, Zagovornik načela enakosti, 2018-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.zagovornik.si/letno-porocilo-2/. - Letnik. - Nasl. v kolofonu: Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti. - Ima spletno izd.: Redno letno poročilo (Zagovornik načela enakosti, Slovenska izd., Online) = ISSN 2630-1954. - Ima angl. izd.: Annual report (Advocate of the Principle of Equality, English print ed.) = ISSN 2670-708X

ISSN 2630-1946 = Redno letno poročilo ((Zagovornik načela enakosti, Slovenska tiskana izd.))

342.722(497.4)(058)

COBISS.SI-ID 295286016

92

    SLOVIT : bollettino di informazioni = informacijski list Slovencev v Italiji. - Anno 1, no. 1 (1999) -    . - Cividale del Friuli : Most, 1999-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dom.it/category/slovit/. - Mesečnik

ISSN 1826-6371 = Slo, vit (Cividale del Friuli)

323.15(450.36=163.3)

COBISS.SI-ID 100705024

93

    SOPOTJA : glasilo slovenske manjšine na Reki in v PGŽ. - Letn. 1, št. 1 (2012)-    . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012-    . - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Kažipot (Rijeka) = ISSN 1845-5034

323.15

COBISS.SI-ID 12152397

94

    SOT la nape : riviste furlane di culture. - Udine : Società filologica friulana "G. I. Ascoli" = Societât filologjiche furlane "G. I. Ascoli", 1982-    

Četrtletnik. - Opis po: An 58, n° 3/4 (2006). - Je nadaljevanje: Ce Fastu? Sot la nape = ISSN 0392-8128

ISSN 1120-8961 = Sot la nape (1982)

80
39

COBISS.SI-ID 42130176

95

    SOUTHEASTERN Europe. - Vol. 1 (1974)-    . - Leiden : Brill, 1974-    . - 24 cm

Dvakrat letno

ISSN 0094-4467

323.1

COBISS.SI-ID 2857487

96

    STATI inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 1996-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.hippocampus.si/issn/2590-9754/ (Prosto dostopno od št. 13/14 (2011) dalje). - Letnik. - Polletnik (2017-). - Od 2015 dalje soizdajatelj Založba Univerze na Primorskem. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Opis po: Št. 1/2 (2005). - Ima spletno izd.: Stati inu obstati (Online) = ISSN 2590-9754. - Je nadaljevanje: Letopis - Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar = ISSN 1408-8355

ISSN 1408-8363 = Stati inu obstati (Tiskana izd.)

27
274

COBISS.SI-ID 79236608

97

    STIMME : von und für Minderheiten. - Innsbruck : Bürgerinitiative Demokratisch Leben, 1991-    . - 30 cm

Četrtletno

323.1(436)

COBISS.SI-ID 29603329

98

    STORIA contemporanea in Friuli. - Udine : Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1973-    

Letno. - Je nadaljevanje: Rassegna di storia contemporanea = ISSN 1127-0993

ISSN 1127-0977

93/94

COBISS.SI-ID 54093

99

    STUDI Goriziani : rivista della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. - Vol. 1 (1923)-    . - Gorizia : Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, 1923-    . - 26 cm

Polletnik. - Med leti 1967-1974 revija ni izhajala

ISSN 0392-1735 = Studi Goriziani

930.25(450.367)
001
02
93/94

COBISS.SI-ID 26459648

100

    STUDIES in ethnicity and nationalism. - London : Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, 2001-    . - 24 cm

Polletnik. - Je nadaljevanje: ASEN bulletin = ISSN 1353-8004

ISSN 1473-8481 = Studies in ethnicity and nationalism

323.1(05)(410)
05(410):323.1

COBISS.SI-ID 20213549

101

    SVETA Marija iz Porčinja : versko-kulturni bilten = Santa Maria di Porzus : bollettino religioso-culturale. - Leto = anno 1, št. = n. 1 (2017)-    . - Čedad = Cividale del Friuli : Most, 2017-    . - 43 cm

Trikrat letno. - Suplement ali priloga k: Dom (Cividale) = ISSN 1124-6472

ISSN 0000-0000

070.48
323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 10476268

102

    SVOBODNA beseda : revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2015)-    . - Ljubljana : ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2015-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.svobodnabeseda.si/. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Svobodna beseda (Online) = ISSN 2670-7748. - Je nadaljevanje: Svobodna misel (Ljubljana) = ISSN 1318-0266

ISSN 2463-8218 = Svobodna beseda (Ljubljana, Tiskana izd.)

93/93(100)
32(100)
330.34(100)

COBISS.SI-ID 282293248

103

    ŠOLSKA kronika : revija za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : Journal of the history of schooling and education : Bulletin of the Slovenian school museum = Schulchronik : Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums. - [Vol.] 1[25] (1992)-    . - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 1992-    . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. - Trikrat letno. - Popis po 2015, letn. 24 [48], št. 1-2. - 1992 nasl.: Zbornik za zgodovino šolstva - šolska kronika. - 1992 ovojni nasl.: Šolska kronika. - Deloma je nadaljevanje: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972

ISSN 1318-6728 = Šolska kronika

37(091)

COBISS.SI-ID 51623936

104

    ŠTIRINAJST dni : priloga Nedelje. - 2007 (sep.)-    . - Celovec : Ordinariat krške škofije, 2007-    . - 30 cm

Mesečnik. - Pogostnost izhajanja se spreminja (2017-). - Od l. 2017 izhaja priloga kot priloga N; v kolofonu še vedno nasl. Štirinajst dni

27:323.15(436.5=163.6)
323.15
070(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 1541332

105

    TEORIJA in praksa : družboslovna revija / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič. - Let. 1, št. 1 (1964)-    . - Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1964-    . - 24 cm

Dvomesečno

ISSN 0040-3598 = Teorija in praksa

32

COBISS.SI-ID 763652

106

    TRADITIONES : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae. - 1972, št. 1-    . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972-    . - 24 cm

Letnik. - Prvotni podnasl. do št. 27: Zbornik za slovensko narodopisje = acta Instituti ethnographiae Slovenorum

ISSN 0352-0447 = Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

39

COBISS.SI-ID 16175874

107

    TRINKOV koledar za Beneške Slovence za leto .... - 1953-    . - [S. l.] : samozal., [1952]-    . - 15 cm

Letnik. - Nasl. se spreminja: za leta 1968-1985: Trinkov koledar za navadno (ali prestopno) leto ...; za leta 1993-1998: Trinkov koledar za leto ...; za leto 1999 in dalje: Trinkov koledar ... - Založniki se spreminjajo: za leta 1954-1960: Rev[erendo] Val[entin] Reven in delavci Beneške Slovenije v Belgiji; za leta 1968-1981: samozal.; za leta 1982-1985: Kulturno društvo Ivan Trinko, Čedad; za leta 1992-1999: Zadruga Lipa, Špeter; za leto 2000 in dalje: Kulturno društvo Ivan Trinko, Čedad. - Format se spreminja: za leta 1953-1985: 15 cm; za leto 1992 in dalje: 21 cm. - Koledar za leta 1986-1991 ni izšel

ISSN 1124-6790 = Trinkov koledar

323.15(45=863)(059)

COBISS.SI-ID 28988160

108

    VIRI / Arhivsko društvo Slovenije. - 1980, št. 1-    . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1980-    . - 29 cm

Polletnik. - Od l983 do l989 ni izhajalo. - Posamezne št. so avtorske oz. tematske in so obdelane kot monografije

ISSN 0353-9849 = Viri - Arhivsko društvo Slovenije

930.25
949.712

COBISS.SI-ID 26675202

109

    ZBORNIK soboškega muzeja. - 1990, št. 1-    . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 1990-    . - 24 cm

Letnik. - Od 2011 dalje ime izdajatelja Pomurski muzej

ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja

069(497.12)
908(497.12 Murska Sobota)

COBISS.SI-ID 22340866

110

    ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)-    . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-    . - 24 cm

Četrtletnik

ISSN 0350-5774

941/949
949.712

COBISS.SI-ID 4293634

111

    IZVESTJE Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - [Tiskana izd.]. - 2004 (dec.)-    . - Nova Gorica : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004-    . - 30 cm

Dostopno tudi na: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/R14. - Dostopno tudi na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-APV0LCKE (Arhiv: 2012-). - Letnik. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (Online) = 2630-4295

ISSN 2630-4287 = Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (Tiskana izd.)

908(497.4)
94(497.4)

COBISS.SI-ID 23372077

112

    ZORA Cankarjeva. - Sarajevo : Slovensko kulturno društvo "Cankar", 1993-    

Občasno

ISSN 1512-5580 = Zora Cankarjeva

061

COBISS.SI-ID 51596800

113

ZVEZNA gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence (Celovec)
    Letno poročilo Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu : šolsko leto ... = Jahresbericht des Bundesgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt : Schuljahr ... - Leto 15 (1971/1972)-leto 32 (1988/1989). - V Celovcu : Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence, 1972-1989. - 24 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Letno poročilo Državne gimnazije za Slovence = Y509-3635. - Nadaljuje se kot: Letno poročilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu = Y500-2869

373.5.014.77

COBISS.SI-ID 32425729


 

NOVICE

29-5-2024
Dne, 29.5.2024 smo objavili JAVNO POVABILO za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo z naslovom PREPREČEVANJE IZGOREVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA NJIHOVE ŠIRŠE DOBROBITI. Rok za prijavo: 28.6.2024

Več

22-5-2024
Veseli smo, da nas je v sklopu sodelovanja z dr. Lara Sorgo na raznih projektih in konferencah, v torek, 21.5.2024, obiskal Craig W., raziskovalec z European Centre for Minority Issues (ECMI) iz Flensburga.

Več

16-5-2024
Vabimo vas na dogodek v okviru Interreg projekta CULREM - Vključujoča kultura spominjanja in čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in uprizoritvene umetnosti.

Več

24-4-2024
V petek, dne 19. aprila sta Enoto INV v Lendavi obiskala dr. Andor Mészáros, profesor Oddelka za Srednjeevropske študije na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Loránd iz Budimpešte (ELTE) in mladi raziskovalec, doktorski študent oddelka Kristóf Kovács.

Več