English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Serijske publikacije 2018

1.
        ACTA Histriae .... - 1993, [št.] 1-        . - Koper = Capodistria ; Milje = Muggia : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Società storica del Litorale, 1993-
ISSN 1318-0185 = Acta Histriae
K P B 411
COBISS.SI-ID 34491648

2.
        ALL'OMBRA del Canin = Tau Cianynove sinze : bollettino parrocchiale di Resia . - Udine : Parrocchia di Resia, [196-]-
COBISS.SI-ID 3369522

3.
        ALMANAH slovenskega športa v Avstriji za leto ... = Almanach des slowenischen Sports in Österreich. - 2007-        . - Celovec : Slovenska športna zveza = Klagenfurt : Slowenischer Sportverband, 2007-. - Je nadaljevanje: Športni bilten
K P C 370
COBISS.SI-ID 11815501

4.
        ALTERNATIVA : revistë e SH.K.SH. "Migjeni" për kulturë dhe shkencë. - Št. 1 (1989) -        . - Ljubljana : SHKSH Migjeni, 1989-
ISSN 0353-7110 = Alternativa
K P B 504
COBISS.SI-ID 8532736

5.
        ANNALES : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. - Letn. 4, št. 5 = 1 (1994)-        . - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del Litorale : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. - Deloma je nadaljevanje: Annales (Koper) = ISSN 0353-8281
ISSN 1408-5348 = Annales. Series historia et sociologia
K P C 355
COBISS.SI-ID 71952128

6.
        ARCOBALENO : mensile per ragazzi . - Rijeka = Fiume : OLGE EDIT, 1990-. - Je nadaljevanje: Il Pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590
ISSN 1330-1470
K P B 400
COBISS.SI-ID 55117

7.
        ARHIVI : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. - 1978, št. 1-        . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1978-
ISSN 0351-2835 = Arhivi
K P C 371
COBISS.SI-ID 8338690

8.
        ATTI . - Trieste : Università popolare ; Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana, 1970-
ISSN 0392-9493 = Atti - Centro di ricerche storiche. Rovigno
K P B 391
COBISS.SI-ID 29749248

9.
        Die AULA : das freiheitliche Magazin. - Jg. 1, 1 (1950)-        . - Graz : Aula-Verlag, 1950
K P C 115
COBISS.SI-ID 30455297

10.
        AUSTRIACA : cahiers universitaires d'information sur l'Autriche. - Numéro 1, premiere année (1975) -        . - Mont-Saint-Aignan : Centre d'études et de recherches autrichiennes, 1975-
ISSN 0396-4590 = Austriaca
K P B 283
COBISS.SI-ID 25044224

11.
        AUSTRIAN history yearbook . - Houston, Tex. : Rice University
ISSN 0067-2378 = Austrian history yearbook
K B 1101
COBISS.SI-ID 25044480

12.
        BAKH-Pot : glasilo Društva Kočevarjev staroselcev . - Dolenjske Toplice : Društvo Kočevarjev staroselcev = Gottscheer Altsiedler Verein, Krapflern, 1997-
K P C 393
COBISS.SI-ID 6593591

13.
        La BATTANA : rivista trimestrale di cultura. - Anno 1, no. 1 (1964)-        . - Fiume = Rijeka : Edit, 1964-
ISSN 0522-473X = La Battana
K P B 153
COBISS.SI-ID 7810306

14.
        BESEDA : časopis za kulturo = časopis za kulturu. - God. 1, br. 1 (2000)-        . - Ljubljana : Društvo Srbska skupnost, 2001-
ISSN 1580-6081 = Beseda (Ljubljana. 2000)
K P B 461
COBISS.SI-ID 112145920

15.
        BILTEN. - Letn. 1, št. 1 (dec./jan. 2002/2003)-        . - Beograd : Društvo Slovencev Sava, 2003-
K P C 399
COBISS.SI-ID 129395200

16.
        BOŠNJAK : list Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. - God. 1, br. 1 (maj 2000)-        . - Ljubljana : Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2000-
ISSN 1580-8270 = Bošnjak (Ljubljana)
K P C 381
COBISS.SI-ID 108302336

17.
        CANADIAN journal of political science = Revue canadienne de science politique . - Ottawa : Canadian political science association : Société québécoise de science politique, 1968-. - Deloma je nadaljevanje: Canadian journal of economics and political science = ISSN 0315-4890
ISSN 0008-4239 = Canadian journal of political science
K P B 405
COBISS.SI-ID 25187584

18.
        CANADIAN-American Slavic studies = Revue Canadienne-Américaine d´études Slaves. - Vol. 6 (1972)-        . - Leiden : Brill ; Idyllwild (California) : Schlacks, 1972-. - Je nadaljevanje: Canadian Slavic studies = ISSN 0008-4999
ISSN 0090-8290
K P B 385
COBISS.SI-ID 2858255

19.
        [Carinthia ein]
        CARINTHIA I : Zeitschrift für geschichte Landeskunde von Kärnten. - Jg.1, Nr.1 (1891)- . - Klagenfurt : Geschichtsverein für Kärnten, 1891-
ISSN 0008-6606 = Carinthia I
K P B 9
COBISS.SI-ID 25196032

20.
        CE fastu? : rivista della Società filologica Friulana. - An. 1, No. 1 (1925)- . - Udine : Società Filologica Friulana "Graziadio I. Ascoli", 1925-
K P B 5
COBISS.SI-ID 4427853

21.
        CROATA : glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru. - God. 10, br. 26 (2010) - . - Maribor : Hrvatsko kulturno društvo, 2010-. - Je nadaljevanje: Glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru
K P C 380
COBISS.SI-ID 12115021

22.
        CURRENT issues in language planning . - Clevedon : Multilingual Matters Ltd., 2001-. - Je nadaljevanje: Current issues in language & society = ISSN 1352-0520
ISSN 1466-4208
K P B 480
COBISS.SI-ID 8052813

23.
        ČASOPIS za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. - Let. 1, št. 1 (1973)- . - Ljubljana : Študentska založba, 1973-. - Je nadaljevanje: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo = ISSN 1318-525X
ISSN 0351-4285 = Časopis za kritiko znanosti
K B 5202
COBISS.SI-ID 672783

24.
        ČASOPIS za povijest zapadne Hrvatske. - God. 1, sv. 1 (2006)-        . - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2006-
ISSN 1846-3223
K P B 523
COBISS.SI-ID 1417427

25.
        ČASOPIS za suvremenu povijest = Journal of contemporary history = Revue d'histoire contemporaine = Žurnal sovremenoj istorii. - God. 1, br. 1/2 (1969)-        . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969-
ISSN 0590-9597 = Časopis za suvremenu povijest
K P B 235
COBISS.SI-ID 4056066

26.
        DELA. - [Tiskana izd.] . - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-. - Je nadaljevanje: Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani = ISSN 0352-7921
ISSN 0354-0596 = Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Tiskana izd.)
K P B 349 a
COBISS.SI-ID 23805442

27.
        DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana : Delo, 1959-. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 3922434

28.
        DIALOG. - Letn. 1, št. 1 (1981)-        . - Tinje = Tainach : Katoliški dom prosvete Sodalitas = Kath. Bildungsheim Sodalitas, 1981-
K P C 288
COBISS.SI-ID 30647041

29.
        DOCUMENTI. - No. 1(1972) -        . - Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana ; Trieste : Università popolare, 1972-
ISSN 0352-9312 = Documenti - Centro di ricerche storiche Rovigno
K B 3010
COBISS.SI-ID 16334082

30.
        DOM : kulturno verski list . - Cividale del Friuli ; Udine : Most piccola società cooperativa, 1965-
ISSN 1124-6472
K P C 280
COBISS.SI-ID 30191873

31.
        Der DONAURAUM : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa. - Jg. 1, Hft. 1 (1956)-        . - Wien : Fachverlag für Wirtschaft und Technik Ges. M. B. H. & Co. KG, 1956-
ISSN 0012-5415 = Der Donauraum
K P B 49
COBISS.SI-ID 25347584

32.
        DRUŠTVENA istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues. - God. 1, br.1 (rujan/listopad 1992)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992-
ISSN 1330-0288 = Društvena istraživanja (Zagreb)
K P B 410
COBISS.SI-ID 4174601

33.
        DRUŽBOSLOVNE razprave. - Let. 1, št. 1 (1984)-        . - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo : Fakulteta za družbene vede, 1984-
ISSN 0352-3608 = Družboslovne razprave
K P B 380
COBISS.SI-ID 7530242

34.
        DRUŽINA : slovenski katoliški tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1952)-        . - Ljubljana : Slovenske rimskokatoliške škofije, 1952-
ISSN 0416-3885 = Družina
COBISS.SI-ID 16377858

35.
        DVE domovini : razprave o izseljenstvu = Two Homelands : migration studies. - 1990, št. 1-        . - Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. - Drugače povezano delo: Dve domovini (Online) = ISSN 1581-1212. - Drugače povezano delo: Two homelands (English online ed.) = ISSN 1581-1220
ISSN 0353-6777 = Dve domovini
K P B 414
COBISS.SI-ID 3025930

36.
DVOJEZIČNA zvezna trgovska akademija (Celovec)
        Report. - 1990/1991-        . - Klagenfurt : Leitung der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie = Celovec : Vodstvo Dvojezične zvezne trgovske akademije, [1991]-
K P B 413
COBISS.SI-ID 27091200

37.
        Der ECKART : so weit die deutsche Sprache reicht. - Jg. 50 (Mai 2002)-        . - Wien : Österreichische Landsmannschaft, 2002-. - Je nadaljevanje: Eckartbote (ISSN Y500-1188)
K P C 88
COBISS.SI-ID 8296269

38.
        EMIGRANT : bollettino dell'Associazione emigranti sloveni Friuli-Venezia Giulia = glasilo Društva slovenskih izseljencev Beneške Slovenije . - Orbe : Cividade : [Zveza Slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske Krajine], 1969-
ISSN 2039-876X = Emigrant (Orbe)
K P C 245
COBISS.SI-ID 29808641

39.
        ETHNIC and racial studies . - Abingdon : Taylor&Francis, 1978-
ISSN 0141-9870 = Ethnic and racial studies
K P B 321
COBISS.SI-ID 25418496

40.
        ETNOLOGIJA Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza. - 1 (1997)- . - Budimpešta : Madžarsko etnološko društvo = Budapest : A Magyar Néprajzi Társaság, 1997-
ISSN 1418-3382 = Etnologija Slovencev na Madžarskem
K P B 454
COBISS.SI-ID 6520653

41.
        EUROPA ethnica. - Jg.1, No.1 (1958)-        . - Wien : Wilhelm Braumüller, 1958-. - Je nadaljevanje: Nation und Staat = ISSN 0256-5641
ISSN 0014-2492 = Europa ethnica
K P B 69
COBISS.SI-ID 1561092

42.
        GALEB : mladinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1954/1955)-        . - Čedad : Zadruga Novi Matajur, 1954-
ISSN 1124-6480
K P B 45
COBISS.SI-ID 29761793

43.
        GEDENKSTÄTTENRUNDBRIEF . - Berlin : Stiftung Topographie des Terrors, 1983-
K P B 521
COBISS.SI-ID 13131597

44.
        GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede = bulletin of the Association of the Geographical Societies of Slovenia = bulletin de L'Association des Sociétés de géographiques de la Slovénie. - Letn. 1 (1924)-        . - Ljubljana : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924-
ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik
K P B 8
COBISS.SI-ID 3590914

45.
        Il GIORNALE di Resia : quadrimestrale di informazione dell'amministrazione comunale di Resia. - Anno 1, n.1(dec.) (1990)-        . - Prato di Resia : Amministrazione Comunale di Resia, 1990-
COBISS.SI-ID 30357760

46.
        GLASNIK Slovenske matice. - Let. 1, št. 1 (1954/1955)-        . - Ljubljana : Slovenska matica, 1954-
ISSN 0351-0298 = Glasnik Slovenske matice
K P B 287
COBISS.SI-ID 15962114

47.
        GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society. - Let. 1, št. 1 (1961)-        . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1961-
ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva
K P C 287
COBISS.SI-ID 6725378

48.
        GLASNIK UP ZRS. - Letn. 16, št. 1/2 (2011)- . - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper : Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria : University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, 2011-. - Je nadaljevanje: Glasnik ZRS Koper = ISSN 1318-9131
ISSN 2232-349X = Glasnik UP ZRS
K P B 446
COBISS.SI-ID 256251392

49.
        GORIŠKI letnik : zbornik Goriškega muzeja . - Nova Gorica : Goriški muzej, 1974-
ISSN 0350-2929 = Goriški letnik
K P B 364
COBISS.SI-ID 7123970

50.
        GOTTSCHEER Zeitung : Heimatblatt der Gottscheer . - Klagenfurt : [s. n.], 1955-. - Je nadaljevanje: Gottscheer Zeitung (Kočevje) = ISSN 1855-3117
COBISS.SI-ID 29490432

51.
        GRADIVO in razprave . - Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1979-
ISSN 1318-3478
K B 3493
COBISS.SI-ID 725837

52.
        HISTRIA : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review. - Br. 1 (2011)-        . - Pula : Istarsko povijesno društvo : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011-
ISSN 1848-1183 = Histria
K P B 522
COBISS.SI-ID 32995629

53.
        HRVATSKE novine : tajednik Gradišćanskih Hrvatov. - Let.1, št.1 (1909)-        . - Željezno : Hrvatsko štamparsko društvo, 1909-
COBISS.SI-ID 10317

54.
        [Immigrants and minorities]
        IMMIGRANTS & minorities . - London : Frank Cass & Co. Ltd
ISSN 0261-9288 = Immigrants & minorities
K P B 376
COBISS.SI-ID 27672832

55.
        INTERCULTURAL education . - Abingdon : Taylor&Francis, 2000-. - Je nadaljevanje: European journal of intercultural studies = ISSN 0952-391X
ISSN 1467-5986
K P B 477
COBISS.SI-ID 7429453

56.
        INTERNATIONAL journal of bilingual education and bilingualism. - Vol.1, n.1, (1998) -        . - Abingdon : Taylor&Francis, 1998-
ISSN 1367-0050
K P B 455
COBISS.SI-ID 5565773

57.
        INTERNATIONAL journal of intercultural relations . - New Brunswick(N.J) : Transaction Periodicals Consortium, 1977-
ISSN 0147-1767 = International journal of intercultural relations
K P B 389
COBISS.SI-ID 26808576

58.
        INTERNATIONAL journal of the sociology of language . - Berlin ; New York ; The Hague : Mouton de Gruyter, 1974-
ISSN 0165-2516 = International journal of the sociology of language
K P B 311
COBISS.SI-ID 4992522

59.
        The INTERNATIONAL journal on minority and group rights . - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff publishers, 1993-
ISSN 1385-4879
K P B 471
COBISS.SI-ID 5822285

60.
        ISOLA nostra : mensile di informazioni . - [Trieste] : [Comunità degli Isolani], 1965-
COBISS.SI-ID 6785329

61.
        ISONZO : giornale di frontiera = Soča : časopis na meji. - Let. 1, št. 1 (1989)-        . - Gorizia = Gorica : [s.n.], 1989-
ISSN 1124-6510
K P C 331
COBISS.SI-ID 33096704

62.
        JADRO .... - Letn. 1, št. 1 (feb. 1988)- . - Ronke : Društvo Jadro, 1988-
K P C 367
COBISS.SI-ID 35507201

63.
        JAHRBUCH der Diözese Gurk = Zbornik Krške škofije . - Celovec : Bischöfliches Gurker Ordinariat, 1978-
K B 2990
COBISS.SI-ID 11853

64.
        JAHRBÜCHER für Geschichte und Kultur Südosteuropas = History and culture of South Eastern Europe. - Bd. 1 (1999)-        . - München : Slavica Verlagsbuchhandel, 2000-. - Je nadaljevanje: Münchner Zeitschrift für Balkankunde = ISSN 0170-8929
ISSN 1617-5581 = Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas
K P B 499
COBISS.SI-ID 45387521

65.
        JOURNAL of ethnic and migration studies. - Volume 24, number 1, 1998-        . - Abingdon, Oxfordshire : Taylor&Francis, 1998-. - Je nadaljevanje: New community = ISSN 0047-9586
ISSN 1369-183X
K P B 457
COBISS.SI-ID 6388045

66.
        JOURNAL of language and social psychology . - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Periodicals Press, 1982-
ISSN 0261-927X = Journal of language and social psychology
K P B 384
COBISS.SI-ID 27671552

67.
        JOURNAL of multilingual and multicultural development . - Clevedon : Tieto Ltd, 1980-
ISSN 0143-4632 = Journal of multilingual and multicultural development
K P B 340
COBISS.SI-ID 1556996

68.
        Der KÄRNTNER : Mitteilungsblatt des Kärntner Heimatdienstes . - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 19??-. - Je nadaljevanje: Ruf der Heimat
COBISS.SI-ID 11597

69.
        KÄRNTNER Jahrbuch für Politik. - 1994-        . - Klagenfurt : Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft, 1994-
K P B 443
COBISS.SI-ID 4495181

70.
        KNJIŽNICA : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library : journal for library and information science. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1957)-        . - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. - Ima spletno izd.: Knjižnica = ISSN 1581-7903
ISSN 0023-2424 = Knjižnica (Tiskana izd.)
K P B 22
COBISS.SI-ID 331277

71.
        KOLEDAR : za leto ... - 1925-        . - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1924-
ISSN 1124-6561 = Koledar - Goriška mohorjeva družba
K B 927
COBISS.SI-ID 30829569

72.
        KOLEDAR Mohorjeve družbe v Celovcu. - 1992- . - Celovec : Mohorjeva družba, 1991-. - Je nadaljevanje: Koledar Družbe sv. Mohorja
ISSN 1024-1493 = Koledar ... - Mohorjeve družbe v Celovcu
K B 310
COBISS.SI-ID 6733

73.
        KORIJENI : list Saveza hrvatskih društava u Sloveniji. - 2008, št. 1 -        . - Ljubljana : Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2008-
K P C 395
COBISS.SI-ID 11126093

74.
        KOROŠKI etnološki zapisi : glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. - Letn. 1, 1 (1999)-        . - Klagenfurt = Celovec : Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jernik, 1999-
K P B 338
COBISS.SI-ID 412884

75.
        KOROŠKI koledar .... - 1963-        . - Celovec : Založba Drava, 1963-. - Je nadaljevanje: Koledar slovenske Koroške
K B 200
COBISS.SI-ID 8089344

76.
        KOROŠKI vestnik : glasilo Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora v Celovcu in klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. - Letn. 26, št. 1/2 (1992)-        . - Ljubljana : Klub koroških Slovencev v Ljubljani, 1992-. - Je nadaljevanje: Vestnik koroških partizanov = ISSN 0350-7130
ISSN 1318-1866 = Koroški vestnik (Ljubljana)
K P B 208
COBISS.SI-ID 36282368

77.
        KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)-        . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)
K P C 30
COBISS.SI-ID 8221696

78.
KRŠČANSKA kulturna zveza (Celovec)
        Krščanska kulturna zveza = Christlicher Kulturverband. - 1980-        . - Celovec = Klagenfurt : Krščanska kulturna zveza, 1980-
K P C 345
COBISS.SI-ID 4867917

79.
        KULTURAUSTAUSCH . - Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen, 2006-. - Je nadaljevanje: Zeitschrift für Kulturaustausch = ISSN 0044-2976
K P C 44a
COBISS.SI-ID 10689613

80.
        KULTURLANDMENSCHEN : Beiträge zu Volkskunde, Geschichte, Gesellschaft und Naturkunde : Zeitschrift der Kärntner Landsmannschaft. - Heft 1 (2010) -        . - Klagenfurt : Kärntner Landsmannschaft, 2010-. - Je nadaljevanje: Die Kärntner Landsmannschaft
K P C 87
COBISS.SI-ID 11538509

81.
        LADINIA : sföi culturâl dai ladins dles Dolomites. - Vol. 1 (1977)-        . - San Martin de Tor : s.n., 1977-
ISSN 1124-1004
K B 2972
COBISS.SI-ID 28777472

82.
        LAIBACHER Zeitung. - 1784, Nr. 1 (1. Jan.)-Jg. 137, Nr. 248 (28. Okt. 1918). - Laibach = Ljubljana : Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr, 1784-1918. - Ima suplement ali prilogo: Blätter aus Krain = ISSN 1580-8653. - Ima suplement ali prilogo: Laibacher Wochenblatt = ISSN 1580-8688. - Ima suplement ali prilogo: Illyrisches Blatt = ISSN 1580-8696. - Ima suplement ali prilogo: Illustriertes Unterhaltungsblatt. - Je nadaljevanje: Wöchentlicher Auszug von Zeitungen = ISSN 1580-8637
ISSN 1580-8645 = Laibacher Zeitung
K P C 410
COBISS.SI-ID 8641074

83.
        LANGUAGE and education : an international journal . - Clevedon : Multilingual Matters, 1987-
ISSN 0950-0782 = Language and education
K P B 374
COBISS.SI-ID 27669248

84.
        LANGUAGE, culture and curriculum . - Abingdon : Taylor & Francis
ISSN 0790-8318 = Language culture and curriculum
K P B 368
COBISS.SI-ID 26731520

85.
        LETNO poročilo : šolsko leto ... . - Celovec : Glasbena šola na Koroškem = Klagengurt : Kärntner Musikschule, 1985-
K C 849
COBISS.SI-ID 28805377

86.
        LETNO poročilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu = Jahresbericht des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt. - Let.1.,št. 1 (1957/1958)-        . - Celovec : Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence, 1957/1958-
K B 783
COBISS.SI-ID 32425729

87.
        LĚTOPIS : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow. - 1, 1 (1992)-        . - Bautzen = Budyšin : Domowina-Verlag = Domowina, 1992-. - Nastalo z združitvijo: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad A, Rěčespyt = ISSN 0863-0585; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe B, Geschichte = ISSN 0522-5078; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe C, Volkskunde = ISSN 0522-5086; in: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad D, Kultura a wuměłstwo = ISSN 0233-0970
ISSN 0943-2787
K P B 516
COBISS.SI-ID 31408897

88.
        LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava. - Letn. 1 = Eyf. 1 (2007)-        . - Lendava : Občina, 2007-
ISSN 1854-7931 = Lindua
K P C 404
COBISS.SI-ID 231154176

89.
        LOT und Waage : Zeitschrift des Alpenlandischen Kulturverbandes Südmark. - Vol.1, No.1 (1953)-        . - Graz : Alpenländischer Kulturverband Südmark, 1953-
K P B 79
COBISS.SI-ID 9549

90.
        MIGRACIJSKE i etničke teme. - God. 17, br. 1/2 (2001)-        . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001-. - Je nadaljevanje: Migracijske teme = ISSN 0352-5600
ISSN 1333-2546
K P B 344
COBISS.SI-ID 113845504

91.
        MIGRALEX : Zeitschrift für Fremden- und Minderheitenrecht. - 2003, [Nr.] 1-        . - Wien : Braumüller, 2003-
ISSN 1727-057X = Migralex
K P C 388
COBISS.SI-ID 1019604

92.
MIROVNI inštitut (Ljubljana). Skupina za spremljanje nestrpnosti
        Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti. - 2001, št. 1-        . - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2001-
ISSN 1580-7371 = Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti
K P B 486
COBISS.SI-ID 115035392

93.
        MLADI rod. - Leto 1, št. 1 (1952)-        . - Celovec = Klagenfurt : Društvo "Mladi rod", 1952-
ISSN 0462-9671 = Mladi rod
K P B 37
COBISS.SI-ID 29252097

94.
        MLADIKA. - Leto 1, št. 1 (1957)-        . - Trst : Mladika, 1957-. - Ima suplement ali prilogo: Rast. - Ima suplement ali prilogo: Draga
ISSN 1124-657X = Mladika (Trst)
K P C 92
COBISS.SI-ID 28732673

95.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1943)-        . - Ljubljana : Mladina d.d., 1943-
ISSN 0350-9346
COBISS.SI-ID 16178432

96.
        MOHORJEV koledar .... - 1966-        . - Celje : Mohorjeva družba, 1965-. - Je nadaljevanje: Koledar Mohorjeve družbe
ISSN 1318-5462
K B 468
COBISS.SI-ID 14980352

97.
        MONITOR ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften. - [Tiskana izd.]. - Vol. 3, no. 1/2 (2001)-        . - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-. - Je nadaljevanje: Monitor - ISH = ISSN 1580-0156. - Drugače povezano delo: Monitor ISH (Spletna izd.) = ISSN 1580-7118
ISSN 1580-688X = Monitor ISH
K P B 487
COBISS.SI-ID 114155776

98.
        MOSTOVI : srpske novine : glasilo Saveza srbskih društava Slovenije . - Solkan : Savez srpskih društava Slovenije, [2004]-
K P C 391
COBISS.SI-ID 55159297

99.
        MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat = revija za literaturo, umetnost, družboslovje in kritiko. - 1988, 1. sz.-        . - Lendava = Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1988-
ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)
K P B 396
COBISS.SI-ID 16563458

100.
        NAPTÁR... : a szlovéniai magyarok évkönyve . - Lendva = [Lendava] : A Szlovéniai Magyar írócsoport, 1971-
ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)
K B 1285
COBISS.SI-ID 18797570

101.
        NÄŠ glas = La nostra voce : periodico del Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum". - Anno 5 [i. e. 1], no. 1 (dic. 2005)-        . - Prato di Resia : Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum", 2005-
K P C 408
COBISS.SI-ID 231738112

102.
        NATIONAL identities . - Basingstoke : Taylor & Francis, 1999-
ISSN 1460-8944 = National identities (Print)
K P B 481
COBISS.SI-ID 7837517

103.
        NATIONALISM and ethnic politics. - Vol.1, No.1 (1995)-        . - London : Routledge, Taylor & Francis Group, 1995-
ISSN 1353-7113
K P B 438
COBISS.SI-ID 1368141

104.
        NATIONALITIES papers : the journal of nationalism and ethnicity . - Abingdon : Taylor&Francis : Association for the study of nationalities, 1972-
ISSN 0090-5992 = Nationalities papers
K P B 332
COBISS.SI-ID 25998848

105.
        NATIONS and nationalism : journal of the association for the study of ethnicity and nationalism. - vol. 1, no. 1 (1995)-        . - Oxford : Blackwell Publishing, 1995-
ISSN 1354-5078
K P B 447
COBISS.SI-ID 2223

106.
        NEDELJA : cerkveni list krške škofije. - Letn. 1, št. 1 (1926)-        . - Celovec : Ordinariat krške škofije, Slovenski dušnopastirski urad, 1926-. - Ima suplement ali prilogo: Štirinajst dni
ISSN 1024-1485 = Nedelja (Celovec)
K P C 36
COBISS.SI-ID 24321280

107.
        NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Let. 1, št. 1 (17. sept. 1995)-        . - Ljubljana : [Delo], 1995-. - Drugače povezano delo: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 53709568

108.
        NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - Évf. 1, sz. 1 (1956)-        . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti, 1956-. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X
ISSN 0352-6569 = Népújság (Lendava)
COBISS.SI-ID 16297218

109.
        NOUVELLES du Centre d'études francoprovençales . - Saint-Nicolas : Centre d'etudes francoprovençales Rene Willien, 1980-
ISSN 1120-9143 = Nouvelles du Centre d'études francoprovençales René Willien
K P B 358
COBISS.SI-ID 4685

110.
        NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)- . - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996-. - Ima suplement ali prilogo: Bodi človek! = ISSN 2039-8778. - Ima suplement ali prilogo: Cerkev v misijonih. - Ima suplement ali prilogo: Vsi smo misijonarji. - Nastalo z združitvijo: Katoliški glas = ISSN 1124-6537; in: Novi list = ISSN 1124-6618
ISSN 1124-6596 = Novi glas
COBISS.SI-ID 38622465

111.
        NOVI Matajur : tednik Slovencev videmske pokrajine. - Leto 1, št. 1 (1974)-        . - Čedad : ZTT, 1974-. - Je nadaljevanje: Matajur
ISSN 1124-6626
COBISS.SI-ID 29265409

112.
        NOVI odmev : glasilo Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom. - Številka 1, december 1996-        . - Zagreb : Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom, 1996-
ISSN 1331-548X
K P C 351
COBISS.SI-ID 5302861

113.
        NOVICE : slovenski tednik za Koroško. - Št. 1 (11.apr. 2003)-        . - Celovec = Klagenfurt : Slomedia, 2003-. - Ima suplement ali prilogo: Kultura. - Ima suplement ali prilogo: TAKe that
COBISS.SI-ID 1000660

114.
        La NUOVA voce giuliana. - Ann. 1, n. 1 (16 gen. 2000)-        . - Trieste : Associazione delle Comunità Istriane, 2000-. - Je nadaljevanje: Voce giuliana
COBISS.SI-ID 6379825

115.
        ÖSTERREICH in Geschichte und Literatur mit Geographie. - Jg. 16, Hft. 1 (1972)-        . - Wien : Institut für Österreichkunde, 1972-. - Je nadaljevanje: Österreich in Geschichte und Literatur = ISSN 0029-8743
ISSN 1013-9966 = Östereich in Geschichte und Literatur mit Geographie
K P B 184
COBISS.SI-ID 29474817

116.
        ÖSTERREICHISCHES Jahrbuch für Politik . - München : Oldenbourg ; Wien : Verlag für Geschichte u. Politik, 1978-
ISSN 0170-0847 = Österreichisches Jahrbuch für Politik
K B 3065
COBISS.SI-ID 27170304

117.
        PANNONISCHES Jahrbuch = Panonski ljetopis = Panonski letopis = Pannon évkönyv. - 1 (1994)- . - Güttenbach : Pannonisches Institut = Pinkovac : Panonski institut ; Wien : Literas, 1994-
K P B 427
COBISS.SI-ID 4453197

118.
        PANORAMA : rivista quindicinale. - Anno 1, no. 1 (1952)-        . - Fiume = Rijeka : Edit, 1952-
ISSN 0475-6401 = Panorama (Rijeka)
K P C 81
COBISS.SI-ID 16384002

119.
        PATTERNS of prejudice. - Vol. 1, n.1 (1967)-        . - Southampton : Parkes institute for the study of Jewish/non-Jewish relations ; Abingdon : Routledge - Taylor&Francis Group, 1967-
ISSN 0031-322X = Patterns of prejudice
K P B 327
COBISS.SI-ID 26103552

120.
        PLANIKA : glasilo Slovenskega kulturnega društva Triglav Split . - Split : Slovensko kulturno društvo Triglav, [199-]-
K P C 376
COBISS.SI-ID 7455821

121.
        PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)-        . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991-. - Je nadaljevanje: Narodne novine = ISSN 0133-1469
ISSN 1218-7062 = Porabje
COBISS.SI-ID 23908608

122.
        PORABSKI koledar ... : letopis Slovencev na Madžarskem. - 2010-        . - [Szentgotthárd] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010-. - Je nadaljevanje: Slovenski koledar = ISSN 0237-1480
ISSN 2061-4888 = Porabski koledar
K P B 520
COBISS.SI-ID 250685952

123.
        PRILOZI = Contributions . - Sarajevo : Institut za istoriju, 1973-. - Je nadaljevanje: Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta = ISSN 0581-7404
ISSN 0350-1159 = Prilozi - Institut za istoriju (Sarajevo)
K P B 475
COBISS.SI-ID 102167

124.
        PRIMORSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 58, št. 78 (27. sep. 2004)-        . - Koper : Primorske novice, 2004-. - Ima spletno izd.: Primorske novice = ISSN 1580-4747. - Ima suplement ali prilogo: Bonbon = ISSN 1854-4452. - Ima suplement ali prilogo: Istra (Koper) = ISSN 1855-3788. - Nastalo z združitvijo: Primorske novice (Izd. Nova Gorica) = ISSN 1580-4739; in: Primorske novice (Izd. Koper) = ISSN 1580-4720
ISSN 1854-0570 = Primorske novice (2004)
COBISS.SI-ID 216812032

125.
        PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)-        . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945-. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Ima suplement ali prilogo: Jezikovne skupnosti v Videmski pokrajini. - Ima suplement ali prilogo: Klop. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik
ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik
COBISS.SI-ID 7415808

126.
        PRIMORSKI rodoljub : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. - Letn. 1, št. 1 (1999)-        . - Koper : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacij TIGR Primorske, 1999-
K P C 364
COBISS.SI-ID 103509760

127.
        PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions à l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Letn. 26, št. 1/2 (1986)-        . - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 1986-. - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838
ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino
K P B 360
COBISS.SI-ID 7530754

128.
        PROBLEMI sjevernog Jadrana. - Sv. 1, 1963- . - Zagreb : HAZU ; Rijeka : Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci ; Pula : Područna zajednica u Puli, 1963-
ISSN 0351-8825 = Problemi Sjevernog Jadrana
K B 801
COBISS.SI-ID 6477570

129.
        PROFIL : das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs . - Wien : Profil, 1970-
ISSN 1022-2111 = Profil (Wien. 1970)
K P C 182
COBISS.SI-ID 28009984

130.
        QUADERNI. - Vol. 1 (1971)-        . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1971-
ISSN 0350-6746 = Quaderni - Centro di ricerche storiche Rovigno
K P B 392
COBISS.SI-ID 8672514

131.
        QUALESTORIA : bollettino dell'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. - An. 6, [no.] 2 (1978)-        . - Trieste : Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1978-. - Je nadaljevanje: Qualestoria. - Nadaljuje se kot: Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia = ISSN 0393-6031
ISSN 0393-6082 = Qualestoria
, , K P B 323
COBISS.SI-ID 2486537

132.
        RAST : mladinska priloga Mladike. - 1982, 1-        . - Trst : Mladika, 1982-
COBISS.SI-ID 30306561

133.
        RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)-        . - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1990-. - Ima spletno izd.: Razprave in gradivo (Spletna izd.) = ISSN 1854-5181. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720
ISSN 0354-0286
K P B 54
COBISS.SI-ID 23045378

134.
        REPORTER : informativni tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (19. maj 2008)-        . - Ljubljana : Prava smer, 2008-
ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)
COBISS.SI-ID 239151104

135.
        La RICERCA : bollettino del Centro di ricerche storiche Rovigno. - Anno I, n. 1 (1991) -        . - Rovigno : Unione italiana : Centro di ricerche storiche, 1991-
ISSN 1330-3503
K P C 318
COBISS.SI-ID 57421

136.
        RICERCHE sociali. - N. 1 (1989)-        . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1989-
ISSN 0353-474X = Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno
K P B 407
COBISS.SI-ID 25079810

137.
        RIVISTA di studi politici internazionali . - Firenze : Monnier, 1934-
ISSN 0035-6611 = Rivista di studi politici internazionali
K P B 30
COBISS.SI-ID 27140096

138.
        ROMANO glauso : glas Romov : časopis Romskega društva Čapla Vanča vas - Borejci. - Letn. 1, št. 1, december 2004-        . - Vanča vas - Borejci : Romsko društvo Čapla, 2004-
K P C 292
COBISS.SI-ID 9989709

139.
        ROMANO Kipo : Informations-Zeitung Kulturverein Österreichischer Roma. - Nr. 1 (1996)-        . - Wien : Kulturverein Österreichischer Roma, 1996-
K P C 374
COBISS.SI-ID 8056397

140.
        ROMANO nevijpe = Romske novice : časopis Romani Union - Zveze Romov občine Murska Sobota. - Leto 1, št. 1 (4.april 1992)-        . - Murska Sobota : [Zveza Romov občine Murska Sobota], 1992-
K P C 341
COBISS.SI-ID 29886208

141.
        ROMANO them = Romski svet. - Let. 1, št. 1 (junij 1996)-        . - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 1996-
ISSN 1318-9158 = Romano them
K P C 369
COBISS.SI-ID 60873728

142.
        SIGNAL : Jahresschrift des Pavel-Hauses = letni zbornik Pavlove hiše . - Laafeld : Pavelhaus = Potrna : Pavlova hiša, 1995-
K P C 347
COBISS.SI-ID 60609792

143.
        SKUPNOST : glasilo Slovenske skupnosti. - 1974, jan.-        . - Trst : Izvršni odbor SSk, 1974-. - Je nadaljevanje: Beseda Slovenske skupnosti
ISSN 1124-6693 = Skupnost
COBISS.SI-ID 29749249

144.
        SKUPNOST : informacijski list Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. - Št. 1 (november 2005)-        . - Celovec : Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 2005-
COBISS.SI-ID 1338324

145.
        SLOVENE studies : journal of the Society for Slovene studies. - Vol. 1, no. 1 (1979)- . - Bloomington : Society for Slovene studies, 1979-. - Nastalo z združitvijo: Newsletter - Society for Slovene Studies = ISSN 0145-6830; in: Papers in Slovene studies = ISSN 0360-179X
ISSN 0193-1075 = Slovene studies
K P B 388
COBISS.SI-ID 1149700

146.
        SLOVIT : bollettino di informazioni = informacijski list Slovencev v Italiji. - Anno 1, no. 1 (1999) -        . - Cividale del Friuli : Most, 1999-
ISSN 1826-6371 = Slovit (Cividale del Friuli)
K P D 12
COBISS.SI-ID 100705024

147.
        SOCIOLINGUISTICA : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik = international yearbook of European sociolinguistics = annuaire international de la sociolinguistique Européenne . - Tübingen : Niemeyer, 1987-
ISSN 0933-1883 = Sociolinguistica
K P B 428
COBISS.SI-ID 30503937

148.
        SOPOTJA : glasilo slovenske manjšine na Reki in v PGŽ. - Letn. 1, št. 1 (2012)-        . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012-. - Je nadaljevanje: Kažipot (Rijeka) = ISSN 1845-5034
K P C 405
COBISS.SI-ID 12152397

149.
        SOT la nape : riviste furlane di culture . - Udine : Società filologica friulana "G. I. Ascoli" = Societât filologjiche furlane "G. I. Ascoli", 1982-. - Je nadaljevanje: Ce Fastu? Sot la nape = ISSN 0392-8128
ISSN 1120-8961 = Sot la nape (1982)
K P B 139
COBISS.SI-ID 42130176

150.
        SOUTHEASTERN Europe. - Vol. 1 (1974)-        . - Leiden : Brill, 1974-
ISSN 0094-4467
K P B 517
COBISS.SI-ID 2857487

151.
        [Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft-Rundschau]
        SWS-Rundschau. - Jg.1, No.1 (1960)-        . - Wien : Verlag des Österreichischen Gewerkschafts Bundes, 1960-. - Nastalo z združitvijo: Journal für Angewandte Sozialforschung = = ISSN 0025-8822; in: Journal für Sozialforschung = ISSN 0253-3995
ISSN 1013-1469 = SWS-Rundschau
K P B 378
COBISS.SI-ID 27634944

152.
        STATISTISCHES Handbuch des Landes Kärnten . - Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 1955
ISSN 0411-0935 = Statistisches Handbuch des Landes Kärnten
K C 81
COBISS.SI-ID 26449664

153.
        STATISTISCHES Jahrbuch Österreichs. - Neue Folge, Jg. 43 (1992)-        . - Wien : Statistik Austria, 1992-. - Je nadaljevanje: Statistisches Handbuch für die Republik Österreich = ISSN 0081-5314. - Druga izdaja na drugem mediju: Statistisches Jahrbuch Österreichs = ISSN 1815-0713
ISSN 1811-6760
K B 451
COBISS.SI-ID 1764429

154.
        STIMME : von und für Minderheiten . - Innsbruck : Bürgerinitiative Demokratisch Leben, 1991-
K P C 343
COBISS.SI-ID 29603329

155.
        STORIA contemporanea in Friuli . - Udine : Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1973-. - Je nadaljevanje: Rassegna di storia contemporanea = ISSN 1127-0993
ISSN 1127-0977
K P B 297
COBISS.SI-ID 54093

156.
        STUDI Goriziani : rivista della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. - Vol. 1 (1923)- . - Gorizia : Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, 1923-
ISSN 0392-1735 = Studi Goriziani
K P B 11
COBISS.SI-ID 26459648

157.
        STUDIES in ethnicity and nationalism . - London : Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, 2001-. - Je nadaljevanje: ASEN bulletin = ISSN 1353-8004
ISSN 1473-8481 = Studies in ethnicity and nationalism
K P B 515
COBISS.SI-ID 20213549

158.
        SÜDOSTEUROPA : Zeitschrift für Gegenwartsforschung . - München : Südost-Institut : R. Oldenbourg Verlag, 1982-. - Je nadaljevanje: Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa = ISSN 0043-695X
ISSN 0722-480X = Südosteuropa (München, Südostinstitut)
K P C 6
COBISS.SI-ID 1087492

159.
        SVOBODNA beseda : revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2015)- . - Ljubljana : ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2015-
ISSN 2463-8218 = Svobodna beseda (Ljubljana)
K P D 11
COBISS.SI-ID 282293248

160.
        ŠOLSKA kronika : revija za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : Journal of the history of schooling and education : Bulletin of the Slovenian school museum = Schulchronik : Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums. - [Vol.] 1[25] (1992)-        . - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 1992-. - Deloma je nadaljevanje: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972
ISSN 1318-6728 = Šolska kronika
K B 988
COBISS.SI-ID 51623936

161.
        TEORIJA in praksa : družboslovna revija. - Let. 1, št. 1 (1964)-        . - Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1964-
ISSN 0040-3598 = Teorija in praksa
K P B 165
COBISS.SI-ID 763652

162.
        TRADITIONES : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta = acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum. - 1972, št. 1-        . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972-
ISSN 0352-0447 = Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
K P B 390
COBISS.SI-ID 16175874

163.
        TRINKOV koledar . - Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko, 1952-
ISSN 1124-6790
K P A 111
COBISS.SI-ID 28988160

164.
        UPORABNO jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije = Applied linguistics : journal of the Slovene Association of Applied Linguistics. - 1993, [št.] 1-        . - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-
ISSN 1318-2838 = Uporabno jezikoslovje
K P B 426
COBISS.SI-ID 6745604

165.
        VEČER. - Let. 1, št. 1 (9. maja 1945)-        . - Maribor : Večer, 1945-
ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)
COBISS.SI-ID 15921154

166.
        VESTNIK. - Letn. 18, št. 1 (1966)-        . - Murska Sobota : Podjetje za informiranje, 1966-. - Ima suplement ali prilogo: Pén (Murska Sobota) = ISSN 1318-6140. - Je nadaljevanje: Pomurski vestnik = ISSN 1318-6418
ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)
COBISS.SI-ID 16017922

167.
        VIRI. - 1980, št. 1-        . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1980-
ISSN 0353-9849 = Viri - Arhivsko društvo Slovenije
K C 656
COBISS.SI-ID 26675202

168.
        La VOCE del popolo. - Anno 1, No 1 (1945)-        . - Fiume : Edit, 1945-
ISSN 0350-5030 = La Voce del popolo
COBISS.SI-ID 15922178

169.
        ZBORNIK soboškega muzeja. - 1990, št. 1- . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1990-
ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja
K P B 440
COBISS.SI-ID 22340866

170.
        ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)-        . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-
ISSN 0350-5774
K P B 14
COBISS.SI-ID 4293634

171.
        [Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti]
        IZVESTJE Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - 2004 (dec.)-        . - Nova Gorica : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004-
K P C 390
COBISS.SI-ID 23372077

172.
        ZORA Cankarjeva . - Sarajevo : Slovensko kulturno društvo "Cankar", 1993-
ISSN 1512-5580 = Zora Cankarjeva
K P C 348
COBISS.SI-ID 51596800

173.
        ZVON : kulturno-družbena revija. - Let. 1, št.1 (maj 1998)-        . - Ljubljana ; Celovec : Mohorjeva družba Celovec, 1998-. - Je nadaljevanje: Celovški zvon = ISSN 1024-1469
ISSN 1408-645X = Zvon (Ljubljana)
K P B 470
COBISS.SI-ID 12733586

 

NOVICE

21-1-2019
Izšla je 184. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 9. novembra do 15. novembra 2018.

Več

16-1-2019
Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Shodom za znanost vabi na okroglo mizo z naslovom ZA ZNANOST * ZA SONARAVNI RAZVOJ * ZA NOVE PRILOŽNOSTI, s pričetkom v sredo, 16. januarja 2019, ob 11.00. uri v Pretorski palači na Titovem trgu v Kopru. Okrogle mize se bo s prispevkom udeležila tudi direktorica INV, dr. Sonja Novak Lukanović.

Več

14-1-2019
Izšla je 183. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 2. novembra do 8. novembra 2018.

Več

8-1-2019
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabita na predstavitev rezultatov projekta EDUKA 2 Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki bo v petek, 18. januarja 2019 ob 10.30 uri v predavalnici 2 (pritličje) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Več