English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Serijske publikacije 20201.

    ACTA Histriae .... - 1993, [št.] 1- . - Koper = Capodistria ; Milje = Muggia : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Società storica del Litorale, 1993- . - 24 cm

Občasno

ISSN 1318-0185 = Acta Histriae

949.712

COBISS.SI-ID 34491648

2.

    ALL'OMBRA del Canin = Tau Cianynove sinze : bollettino parrocchiale di Resia. - Udine : Parrocchia di Resia, [196-]- . - 38 cm

Četrtletnik. - Popis po Anno 66, No. 1 (1993). - Vzpor. nasl. se spreminja. - Večkrat spremeni štetje letnikov

323.15:2(450.365=163.6)

COBISS.SI-ID 3369522

3.

    ALTERNATIVA : revistë e SH.K.SH. "Migjeni" për kulturë dhe shkencë. - Št. 1 (1989) - . - Ljubljana : SHKSH Migjeni, 1989- . - 21 cm

Revija ni izhajala med leti 1991-2004.

ISSN 0353-7110 = Alternativa

061.23(497.4=919.83)

COBISS.SI-ID 8532736

4.

    ANNALES : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia. - Letn. 4, št. 5 = 1 (1994)- . - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria : Societá storica del Litorale : Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper : Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994- . - 30 cm

Letnik. - V letu 1994 je podnasl.: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. - V letu 1994 je vzpor. podnasl.: Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine. - Vzpor. nadaljuje s številčenjem predhodnika Annales. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Založnik se spreminja. - Deloma je nadaljevanje: Annales (Koper) = ISSN 0353-8281

ISSN 1408-5348 = Annales. Series historia et sociologia

908(497.4 Slovensko primorje)(058)
930.85(497.4 Slovensko primorje)(058)

COBISS.SI-ID 71952128

5.

    ARCOBALENO : mensile per ragazzi. - Rijeka = Fiume : OLGE EDIT, 1990- . - 24 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Il Pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590

ISSN 1330-1470

82(02.053.2)

COBISS.SI-ID 55117

6.

    ARHIVI : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. - 1978, št. 1- . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1978- . - 29 cm

Vzpor. dod. k nasl. v kolofonu: Zeitschrift des Archivvereins und der Archive Sloweniens, Gazetta dell'Associazione archivistica e degli archivi in Slovenia, The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia

ISSN 0351-2835 = Arhivi

930.25

COBISS.SI-ID 8338690

7.

    ATTI. - Trieste : Università popolare ; Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana, 1970- . - 24 cm

Letnik. - Popis po vol. 21 (1991)

ISSN 0392-9493 = Atti - Centro di ricerche storiche. Rovigno

949.713(497.13 Istra)
908(497.13 Istra)

COBISS.SI-ID 29749248

8.

    AUSTRIACA : cahiers universitaires d'information sur l'Autriche. - Numéro 1, premiere année (1975) - . - Mont-Saint-Aignan : Centre d'études et de recherches autrichiennes, 1975- . - 24 cm

ISSN 0396-4590 = Austriaca

92
830
99

COBISS.SI-ID 25044224

9.

    AUSTRIAN history yearbook. - Houston, Tex. : Rice University

ISSN 0067-2378 = Austrian history yearbook

COBISS.SI-ID 25044480

10.

    BAKH-Pot : glasilo Društva Kočevarjev staroselcev. - Dolenjske Toplice : Društvo Kočevarjev staroselcev = Gottscheer Altsiedler Verein, Krapflern, 1997- . - 30 cm

050(497.4=112.2)
070

COBISS.SI-ID 6593591

11.

    La BATTANA : rivista trimestrale di cultura. - Anno 1, no. 1 (1964)- . - Fiume = Rijeka : Edit, 1964- . - 21 cm

Četrtletnik. - Besedilo v italijanščini. - Popis po Anno 29, no. 106 (1992)

ISSN 0522-473X = La Battana

850

COBISS.SI-ID 7810306

12.

    BESEDA : časopis za kulturo = časopis za kulturu / Društvo Srbska skupnost = Društvo Srpska zajednica. - God. 1, br. 1 (2000)- . - Ljubljana : Društvo Srbska skupnost, 2001- . - 21 cm

Občasno

ISSN 1580-6081 = Beseda (Ljubljana. 2000)

008(061.28)

COBISS.SI-ID 112145920

13.

    BILTEN / Društvo Slovencev Sava v Beogradu = Društvo Slovenaca Sava u Beogradu. - Letn. 1, št. 1 (dec./jan. 2002/2003)- . - Beograd : Društvo Slovencev Sava, 2003- . - 28 cm

Občasno. - Ov. nasl.

061.23:323.15(497.11=163.6)

COBISS.SI-ID 129395200

14.

    BOŠNJAK : list Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. - God. 1, br. 1 (maj 2000)- . - Ljubljana : Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2000- . - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

ISSN 1580-8270 = Bošnjak (Ljubljana)

050(497.4=163.4)(061.28)
061.23(497.4=163.4)

COBISS.SI-ID 108302336

15.

    CANADIAN journal of political science = Revue canadienne de science politique. - Ottawa : Canadian political science association : Société québécoise de science politique, 1968-

Četrtletno. - Popis po 35:2, june 2002. - Deloma je nadaljevanje: Canadian journal of economics and political science = ISSN 0315-4890

ISSN 0008-4239 = Canadian journal of political science

COBISS.SI-ID 25187584

16.

    CANADIAN-American Slavic studies = Revue Canadienne-Américaine dʹétudes Slaves. - Vol. 6 (1972)- . - Leiden : Brill ; Idyllwild (California) : Schlacks, 1972- . - 24 cm

Četrtletnik. - Popis po Vol. 47, no. 1, 2013. - Je nadaljevanje: Canadian Slavic studies = ISSN 0008-4999

ISSN 0090-8290

808
308(4-12+47)
323.1(1-924.64)
008(4-12+47)

COBISS.SI-ID 2858255

17.

CARINTHIA ein
    Carinthia I : Zeitschrift für geschichte Landeskunde von Kärnten. - Jg.1, Nr.1 (1891)- . - Klagenfurt : Geschichtsverein für Kärnten, 1891-

Letno

ISSN 0008-6606 = Carinthia I

COBISS.SI-ID 25196032

18.

    CE fastu? : rivista della Società filologica Friulana. - An. 1, No. 1 (1925)- . - Udine : Società Filologica Friulana "Graziadio I. Ascoli", 1925-

Polletnik

COBISS.SI-ID 4427853

19.

    CROATA : glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru. - God. 10, br. 26 (2010) - . - Maribor : Hrvatsko kulturno društvo, 2010- . - 30 cm

Občasno. - Popis po god. 10, br. 27 (2010). - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Glasilo hrvatskog kulturnog društva u Mariboru

061.23:323.15(497.4 Maribor=163.42)(055)

COBISS.SI-ID 12115021

20.

    CURRENT issues in language planning. - Clevedon : Multilingual Matters Ltd., 2001-

Četrtletno. - Je nadaljevanje: Current issues in language & society = ISSN 1352-0520

ISSN 1466-4208

81'27

COBISS.SI-ID 8052813

21.

    ČASOPIS za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. - Let. 1, št. 1 (1973)- . - Ljubljana : Študentska založba, 1973- . - 24 cm

Občasno. - Je nadaljevanje: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo = ISSN 1318-525X

ISSN 0351-4285 = Časopis za kritiko znanosti

3

COBISS.SI-ID 672783

22.

    ČASOPIS za povijest zapadne Hrvatske. - God. 1, sv. 1 (2006)- . - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2006- . - 24 cm

Letnik

ISSN 1846-3223

94(497.5-15)(05)

COBISS.SI-ID 1417427

23.

    ČASOPIS za suvremenu povijest = Journal of contemporary history = Revue d'histoire contemporaine = Žurnal sovremenoj istorii. - God. 1, br. 1/2 (1969)- . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969- . - 24 cm

Trikrat letno

ISSN 0590-9597 = Časopis za suvremenu povijest

93/99
949.71

COBISS.SI-ID 4056066

24.

    DELA / Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani = Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990- . - 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/geo/publikacije/dela_index.html. - Polletnik. - Popis po 1990, št. 7. - Je nadaljevanje: Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani = ISSN 0352-7921

ISSN 0354-0596 = Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Tiskana izd.)

91(497.4)

COBISS.SI-ID 23805442

25.

    DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana : Delo, 1959- . - 58 cm

Dostopno tudi na: http://www.delo.si (dtp Dostop do polnega teksta prost). - Dnevnik. - Do št. 285 (1990) je podnaslov: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. - Do 1967 izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje; od 1986 dalje je 5 izdaj. - Številne priloge. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946

ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 3922434

26.

    DIALOG. - Letn. 1, št. 1 (1981)- . - Tinje = Tainach : Katoliški dom prosvete Sodalitas = Kath. Bildungsheim Sodalitas, 1981- . - 30 cm

Občasno. - V letu 2003 so izšle številke 95,97 in 98. Številka 96 ni izšla.

061.7

COBISS.SI-ID 30647041

27.

    DOCUMENTI. - No. 1(1972) - . - Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Fiume : Unione Italiana ; Trieste : Università popolare, 1972-

Revija med leti 1989 do 2009 ni izhajala.

ISSN 0352-9312 = Documenti - Centro di ricerche storiche Rovigno

323.15
949.713

COBISS.SI-ID 16334082

28.

    DOM : kulturno verski list. - Cividale del Friuli ; Udine : Most piccola società cooperativa, 1965- . - 47 cm

Petnajstdnevnik. - Večkrat začne z novim štetjem

ISSN 1124-6472

070.48

COBISS.SI-ID 30191873

29.

    Der DONAURAUM : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa. - Jg. 1, Hft. 1 (1956)- . - Wien : Fachverlag für Wirtschaft und Technik Ges. M. B. H. & Co. KG, 1956-

Četrtletnik

ISSN 0012-5415 = Der Donauraum

(282.243.7)

COBISS.SI-ID 25347584

30.

    DRUŽBOSLOVNE razprave. - Let. 1, št. 1 (1984)- . - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo : Fakulteta za družbene vede, 1984- . - 24 cm

Trikrat letno

ISSN 0352-3608 = Družboslovne razprave

3

COBISS.SI-ID 7530242

31.

    DRUŽINA : slovenski katoliški tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1952)- . - Ljubljana : Slovenske rimskokatoliške škofije, 1952- . - 47 cm

Dostopno tudi na: http://druzina.si/. - Tednik. - Čelni nasl. - Ima spletno izd.: Družina = ISSN 1580-3686

ISSN 0416-3885 = Družina

282(497.4)

COBISS.SI-ID 16377858

32.

    DVE domovini : razprave o izseljenstvu = Two Homelands : migration studies. - 1990, št. 1- . - Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research, 1990- . - 20 cm

Dvakrat letno. - Letnik do 2001

ISSN 0353-6777 = Dve domovini

314.7(082.1)(497.4)
082.1(497.4):314.7

COBISS.SI-ID 3025930

33.

DVOJEZIČNA zvezna trgovska akademija (Celovec)
    Report / Zweisprachige Bundeshandelsakademie = Dvojezična zvezna trgovska akademija. - 1990/1991- . - Klagenfurt : Leitung der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie = Celovec : Vodstvo Dvojezične zvezne trgovske akademije, [1991]- . - 23 cm

Letnik

373.61(436.5 Celovec)

COBISS.SI-ID 27091200

34.

    Der ECKART : so weit die deutsche Sprache reicht. - Jg. 50 (Mai 2002)- . - Wien : Österreichische Landsmannschaft, 2002- . - 30 cm

Mesečnik. - Nadaljevanje publikacije Eckartbote: So weit die deutsche Sprache reicht, ki je izhajala do Jg. 50, No. 4 (2002). - Je nadaljevanje: Eckartbote (ISSN Y500-1188)

COBISS.SI-ID 8296269

35.

    EMIGRANT : bollettino dell'Associazione emigranti sloveni Friuli-Venezia Giulia = glasilo Društva slovenskih izseljencev Beneške Slovenije. - Orbe : Cividade : [Zveza Slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske Krajine], 1969- . - 29 cm

Občasno, nato dvomesečnik. - Od leta 1969 do 1974 izhajal v kraju Orbe (Švica), od l. 1981 izhaja v Čedadu (Italija). - Emigrant ni izhajal med leti 1975-1980. - Od l. 1982 se podnasl. spreminja. - Format se spreminja

ISSN 2039-876X = Emigrant (Orbe)

325.252(450.34)(=863)

COBISS.SI-ID 29808641

36.

    ETHNIC and racial studies. - Abingdon : Taylor&Francis, 1978- . - 24 cm

Osemkrat letno. - Popis po vol. 32, no. 8 (2009)

ISSN 0141-9870 = Ethnic and racial studies

316.347(100)
323.1(100)

COBISS.SI-ID 25418496

37.

    ETNOLOGIJA Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza. - 1 (1997)- . - Budimpešta : Madžarsko etnološko društvo = Budapest : A Magyar Néprajzi Társaság, 1997- . - 24 cm

Občasno. - Podnasl. v kolofonu: Publikacija Madžarskega etnološkega društva = A Magyar Néprajzi Társaság kiadványa

ISSN 1418-3382 = Etnologija Slovencev na Madžarskem

39(439=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 6520653

38.

    EUROPA ethnica. - Jg.1, No.1 (1958)- . - Wien : Wilhelm Braumüller, 1958-

Četrtletno. - Je nadaljevanje: Nation und Staat = ISSN 0256-5641

ISSN 0014-2492 = Europa ethnica

341.012

COBISS.SI-ID 1561092

39.

    GALEB : mladinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1954/1955)- . - Čedad : Zadruga Novi Matajur, 1954- . - 24 cm

Mesečnik (10 št. letno)

ISSN 1124-6480

050-053.6

COBISS.SI-ID 29761793

40.

    GEDENKSTÄTTEN Rundbrief. - Berlin : Stiftung Topographie des Terrors, 1983- . - 24 cm

Četrtletnik. - Opis po: NR 182, 6 (2016)

COBISS.SI-ID 13131597

41.

    GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede = bulletin of the Association of the Geographical Societies of Slovenia = bulletin de L'Association des Sociétés de géographiques de la Slovénie. - Letn. 1 (1924)- . - Ljubljana : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924- . - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Deloma jo povzema el. vir: Geografski vestnik. Povzetki = ISSN 1580-335X

ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik

91

COBISS.SI-ID 3590914

42.

    Il GIORNALE di Resia : quadrimestrale di informazione dell'amministrazione comunale di Resia. - Anno 1, n.1(dec.) (1990)- . - Prato di Resia : Amministrazione Comunale di Resia, 1990- . - 32 cm

Trikrat letno. - Popis po Anno 24, n. 1, aprile 2013

070(450.36)

COBISS.SI-ID 30357760

43.

    GLASNIK Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society. - Let. 1, št. 1 (1961)- . - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 1961- . - 24 cm

Četrtletno

ISSN 0351-2908 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva

39

COBISS.SI-ID 6725378

44.

    GLASNIK UP ZRS. - Letn. 16, št. 1/2 (2011)- . - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper : Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria : University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, 2011- . - 24 cm

Dvomesečnik. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Glasnik ZRS Koper = ISSN 1318-9131

ISSN 2232-349X = Glasnik UP ZRS

001.891(497.4Koper)

COBISS.SI-ID 256251392

45.

    GORIŠKI letnik : zbornik Goriškega muzeja. - Nova Gorica : Goriški muzej, 1974- . - 24 cm

Letno

ISSN 0350-2929 = Goriški letnik

069(497.12)
949.712-15

COBISS.SI-ID 7123970

46.

    GOTTSCHEER Zeitung : Heimatblatt der Gottscheer. - Klagenfurt : [s. n.], 1955-

Mesečnik. - Od 1919-1941 izhajal v Kočevju. - Je nadaljevanje: Gottscheer Zeitung (Kočevje) = ISSN 1855-3117

93/99

COBISS.SI-ID 29490432

47.

    GRADIVO in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1979-

Občasno

ISSN 1318-3478

930.255(497.12 Ljubljana)

COBISS.SI-ID 725837

48.

    HISTRIA : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review. - Br. 1 (2011)- . - Pula : Istarsko povijesno društvo : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011- . - 25 cm

Letnik

ISSN 1848-1183 = Histria

94(497.4/.5Istra)

COBISS.SI-ID 32995629

49.

    HRVATSKE novine : tajednik Gradišćanskih Hrvatov. - Let.1, št.1 (1909)- . - Željezno : Hrvatsko štamparsko društvo, 1909- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.hrvatskenovine.at/. - Tedensko

COBISS.SI-ID 10317

50.

IMMIGRANTS and minorities
    Immigrants & minorities. - London : Frank Cass & Co. Ltd

ISSN 0261-9288 = Immigrants & minorities

COBISS.SI-ID 27672832

51.

    INTERCULTURAL education. - Abingdon : Taylor&Francis, 2000-

Dvomesečno. - Je nadaljevanje: European journal of intercultural studies = ISSN 0952-391X

ISSN 1467-5986

COBISS.SI-ID 7429453

52.

    INTERNATIONAL journal of bilingual education and bilingualism. - Vol.1, n.1, (1998) - . - Abingdon : Taylor&Francis, 1998-

Dvomesečno

ISSN 1367-0050

COBISS.SI-ID 5565773

53.

    INTERNATIONAL journal of intercultural relations. - New Brunswick(N.J) : Transaction Periodicals Consortium, 1977-

Dvomesečno

ISSN 0147-1767 = International journal of intercultural relations

COBISS.SI-ID 26808576

54.

    INTERNATIONAL journal of the sociology of language. - Berlin ; New York ; The Hague : Mouton de Gruyter, 1974-

Dvomesečno

ISSN 0165-2516 = International journal of the sociology of language

800/801
316

COBISS.SI-ID 4992522

55.

    The INTERNATIONAL journal on minority and group rights. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff publishers, 1993- . - 24 cm

Četrtletno

ISSN 1385-4879

COBISS.SI-ID 5822285

56.

    ISOLA nostra : mensile di informazioni. - [Trieste] : [Comunità degli Isolani], 1965- . - 44 cm

Mesečnik. - Popis po št. 38, 1968. - Od leta 2015 izhaja štirikrat letno kot priloga časopisa La nuova Voce Giuliana

908(497.4 Izola)

COBISS.SI-ID 6785329

57.

    ISONZO : giornale di frontiera = Soča : časopis na meji. - Let. 1, št. 1 (1989)- . - Gorizia = Gorica : [s.n.], 1989- . - 33 cm

četrtletno. - Vzporedno besedilo v slov. in it.

ISSN 1124-6510

070

COBISS.SI-ID 33096704

58.

    JADRO .... - Letn. 1, št. 1 (feb. 1988)- . - Ronke : Društvo Jadro, 1988- . - 30 cm

Letnik

323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 35507201

59.

    JAHRBUCH der Diözese Gurk = Zbornik Krške škofije. - Celovec : Bischöfliches Gurker Ordinariat, 1978- . - 20 cm

Letnik

262.3(436.5)(059)
323.15(436.5=863)(059)

COBISS.SI-ID 11853

60.

    JAHRBÜCHER für Geschichte und Kultur Südosteuropas = History and culture of South Eastern Europe. - Bd. 1 (1999)- . - München : Slavica Verlagsbuchhandel, 2000- . - 24 cm

Letnik. - Prvotno naziv izd.: Slavica Verlag, A. Kovač. - Je nadaljevanje: Münchner Zeitschrift für Balkankunde = ISSN 0170-8929

ISSN 1617-5581 = Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas

94(4-12)(082)
008(4-12)(082)
082.1(430):94+008(4-12)

COBISS.SI-ID 45387521

61.

    JOURNAL of ethnic and migration studies. - Volume 24, number 1, 1998- . - Abingdon, Oxfordshire : Taylor&Francis, 1998- . - 23 cm

Štirinajstkrat letno. - Je nadaljevanje: New community = ISSN 0047-9586

ISSN 1369-183X

COBISS.SI-ID 6388045

62.

    JOURNAL of language and social psychology. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Periodicals Press, 1982- . - 23 cm

Četrtletnik. - Popis po vol. 13, no. 1(1994)

ISSN 0261-927X = Journal of language and social psychology

316.47
80

COBISS.SI-ID 27671552

63.

    JOURNAL of multilingual and multicultural development. - Clevedon : Tieto Ltd, 1980-

Dvomesečno

ISSN 0143-4632 = Journal of multilingual and multicultural development

COBISS.SI-ID 1556996

64.

    Der KÄRNTNER : Mitteilungsblatt des Kärntner Heimatdienstes. - Klagenfurt : Kärntner Heimatdienst, 19??-

Občasno. - Je nadaljevanje: Ruf der Heimat

COBISS.SI-ID 11597

65.

    KÄRNTNER Jahrbuch für Politik = Koroški politični zbornik. - 1994- . - Klagenfurt : Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft, 1994- . - 24 cm

Letnik

32(436.5)

COBISS.SI-ID 4495181

66.

    KEREK perec. - Évf. 1, sz. 1 (2011)- . - Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti, 2011- . - 30 cm

Letnik

ISSN 2232-5093 = Kerek perec

323.15

COBISS.SI-ID 259525120

67.

    KNJIŽNICA : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library : journal for library and information science. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1957)- . - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957- . - 20 cm

Dostopno tudi na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si. - Četrtletnik. - LISA = ISSN 0024-2179. - Občasno izhajajo tematske številke. - Ima spletno izd.: Knjižnica = ISSN 1581-7903

ISSN 0023-2424 = Knjižnica (Tiskana izd.)

02(05)(497.4)

COBISS.SI-ID 331277

68.

    KNJIŽNIČARSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1991)- . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991- . - 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice (Dostop z geslom) (Arhiv: 2004-). - Mesečnik. - Letn. 1, št. 1 (1991) izšlo 27.dec. 1990. - Ima spletno izd.: Knjižničarske novice (Spletna izd.) = ISSN 1580-4070. - Je nadaljevanje: Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani = ISSN 0350-3577

ISSN 0353-9237 = Knjižničarske novice

02(497.4)

COBISS.SI-ID 650248

69.

    KOLEDAR : za leto ... / Goriška Mohorjeva družba. - 1925- . - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1924- . - 24 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Za l. 1935-1937, 1941-1944 niso izšli

ISSN 1124-6561 = Koledar - Goriška mohorjeva družba

050.9:323.15(450=163.6)
323.15(450=163.6)(059)

COBISS.SI-ID 30829569

70.

    KOLEDAR Mohorjeve družbe v Celovcu. - 1992- . - Celovec : Mohorjeva družba, 1991- . - 20 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Koledar Družbe sv. Mohorja

ISSN 1024-1493 = Koledar ... - Mohorjeve družbe v Celovcu

050.9(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 6733

71.

    KORIJENI : list Saveza hrvatskih društava u Sloveniji. - 2008, št. 1 - . - Ljubljana : Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2008- . - 29 cm

COBISS.SI-ID 11126093

72.

    KOROŠKI koledar ... / Slovenska prosvetna zveza Celovec. - 1963- . - Celovec : Založba Drava, 1963- . - 24 cm

Letnik. - Leta 1964, 1968 in 1969 ni izšel!. - Je nadaljevanje: Koledar slovenske Koroške

059(436.5=163.6)
323.15(436.5=163.6):908
059(436.5=163.6)
930.85:323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 8089344

73.

    KOROŠKI vestnik : glasilo Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora v Celovcu in klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. - Letn. 26, št. 1/2 (1992)- . - Ljubljana : Klub koroških Slovencev v Ljubljani, 1992- . - 21 cm

Občasno. - Popis po Letn. 43, št. 1/3 (2009). - Je nadaljevanje: Vestnik koroških partizanov = ISSN 0350-7130

ISSN 1318-1866 = Koroški vestnik (Ljubljana)

94(436.5=163.6)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 36282368

74.

    KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)- . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953- . - 30 cm

Trikrat letno. - Let. 56, št.2, 2008: Iz zgodovine Koroške

ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)

908
931/999

COBISS.SI-ID 8221696

75.

KRŠČANSKA kulturna zveza (Celovec)
    Krščanska kulturna zveza = Christlicher Kulturverband. - 1980- . - Celovec = Klagenfurt : Krščanska kulturna zveza, 1980- . - 30 cm

Občasno

06.042:323.15(436.5=863)
323.15(060.42)

COBISS.SI-ID 4867917

76.

    KULTURAUSTAUSCH / Zeitschrift für internationale Perspektiven. - Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen, 2006- . - 30 cm

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Zeitschrift für Kulturaustausch = ISSN 0044-2976

COBISS.SI-ID 10689613

77.

    KULTURLANDMENSCHEN : Beiträge zu Volkskunde, Geschichte, Gesellschaft und Naturkunde : Zeitschrift der Kärntner Landsmannschaft. - Heft 1 (2010) - . - Klagenfurt : Kärntner Landsmannschaft, 2010- . - 30 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Die Kärntner Landsmannschaft

COBISS.SI-ID 11538509

78.

    LADINIA : sföi culturâl dai ladins dles Dolomites. - Vol. 1 (1977)- . - San Martin de Tor : s.n., 1977-

Letno

ISSN 1124-1004

008
80
82

COBISS.SI-ID 28777472

79.

    LAIBACHER Zeitung. - 1784, Nr. 1 (1. Jan.)-Jg. 137, Nr. 248 (28. Okt. 1918). - Laibach = Ljubljana : Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr, 1784-1918. - 42 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Od 1811-1813 (okt.) ni izhajalo. - Pogostost izhajanja se spreminja: najprej tednik, nato dvakrat tedensko, nato dnevnik. - Format se spreminja. - Got. - Konkurenčne izd.: Merkische Laibacher Zeitung (1788-1797), Degotardische Laibacher Zeitung (1799-1800), Leopold Egerische Laibacher Zeitung (1800-1807). - Ima suplement ali prilogo: Blätter aus Krain = ISSN 1580-8653. - Ima suplement ali prilogo: Laibacher Wochenblatt = ISSN 1580-8688. - Ima suplement ali prilogo: Illyrisches Blatt = ISSN 1580-8696. - Ima suplement ali prilogo: Illustriertes Unterhaltungsblatt. - Je nadaljevanje: Wöchentlicher Auszug von Zeitungen = ISSN 1580-8637

ISSN 1580-8645 = Laibacher Zeitung

070(497.4Ljubljana)"17/19"

COBISS.SI-ID 8641074

80.

    LANGUAGE and education : an international journal. - Clevedon : Multilingual Matters, 1987-

Četrtletno

ISSN 0950-0782 = Language and education

COBISS.SI-ID 27669248

81.

    LANGUAGE, culture and curriculum. - Abingdon : Taylor & Francis

ISSN 0790-8318 = Language culture and curriculum

COBISS.SI-ID 26731520

82.

    LETNO poročilo : šolsko leto ... / Glasbena šola na Koroškem = Kärntner Musikschule. - Celovec : Glasbena šola na Koroškem = Klagengurt : Kärntner Musikschule, 1985- . - 21 cm

Letnik. - Popis po letnem poročilo za šol.leto 2004/05. - Ov. nasl.

377.3:78(436.5=163.6)(058)
323.15:377.3:78(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 28805377

83.

    LETNO poročilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu = Jahresbericht des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt. - Let.1.,št. 1 (1957/1958)- . - Celovec : Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence, 1957/1958- . - 25 cm

Letno

373.5.014.77

COBISS.SI-ID 32425729

84.

    LĚTOPIS : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow / Sorbisches Institut = Serbski institut. - 1, 1 (1992)- . - Bautzen = Budyšin : Domowina-Verlag = Domowina, 1992- . - 24 cm

Dvakrat letno. - Nastalo z združitvijo: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad A, Rěčespyt = ISSN 0863-0585; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe B, Geschichte = ISSN 0522-5078; Lětopis - Institut für Sorbische Volksforschung, Bautzen. Reihe C, Volkskunde = ISSN 0522-5086; in: Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad D, Kultura a wuměłstwo = ISSN 0233-0970

ISSN 0943-2787

930.85(=871)
39(=871)
808.71(082)
887.1.09

COBISS.SI-ID 31408897

85.

    LINDUA : multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava. - Letn. 1 = Eyf. 1 (2007)- . - Lendava : Občina, 2007- . - 27 cm

Občasno. - Ov. nasl. - Izdajatelj se spreminja

ISSN 1854-7931 = Lindua

352

COBISS.SI-ID 231154176

86.

    LOT und Waage : Zeitschrift des Alpenlandischen Kulturverbandes Südmark. - Vol.1, No.1 (1953)- . - Graz : Alpenländischer Kulturverband Südmark, 1953-

Četrtletno

COBISS.SI-ID 9549

87.

    MIGRACIJSKE i etničke teme. - God. 17, br. 1/2 (2001)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001- . - 23 cm

Trikrat letno. - Je nadaljevanje: Migracijske teme = ISSN 0352-5600

ISSN 1333-2546

314:323.1

COBISS.SI-ID 113845504

88.

    MIGRALEX : Zeitschrift für Fremden- und Minderheitenrecht. - 2003, [Nr.] 1- . - Wien : Braumüller, 2003- . - 30 cm

Trikrat letno

ISSN 1727-057X = Migralex

COBISS.SI-ID 1019604

89.

    MLADI rod. - Leto 1, št. 1 (1952)- . - Celovec = Klagenfurt : Društvo "Mladi rod", 1952- . - 24 cm

Petkrat letno dvojna številka. - V začetku izhajanja je imela revija podnaslov Šolski list za koroško mladino

ISSN 0462-9671 = Mladi rod

05(02.053.5)

COBISS.SI-ID 29252097

90.

    MLADIKA. - Leto 1, št. 1 (1957)- . - Trst : Mladika, 1957- . - 29 cm

Desetkrat letno. - Ima suplement ali prilogo: Rast. - Ima suplement ali prilogo: Draga

ISSN 1124-657X = Mladika (Trst)

323.15:821.163.6(450=163.6)

COBISS.SI-ID 28732673

91.

    MLADINA. - Leto 1, št.1 (1943)- . - Ljubljana : Mladina d.d., 1943-

Tedensko

ISSN 0350-9346

COBISS.SI-ID 16178432

92.

    MOHORJEV koledar .... - 1966- . - Celje : Mohorjeva družba, 1965- . - 24 cm

Letno. - Je nadaljevanje: Koledar Mohorjeve družbe

ISSN 1318-5462

050.9(497.12)

COBISS.SI-ID 14980352

93.

    MONITOR ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften / Institutum Studiorum Humanitatis. - [Tiskana izd.]. - Vol. 3, no. 1/2 (2001)- . - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001- . - 24 cm

Polletnik. - Ima elektronsko izd.: Monitor ISH = ISSN 1580-7118. - Od 2004 podnasl.: Revija za humanistične in družbene vede = Journal for the humanities and social sciences. - Je nadaljevanje: Monitor - ISH = ISSN 1580-0156

ISSN 1580-688X = Monitor ISH

168.522
3

COBISS.SI-ID 114155776

94.

    MOSTOVI : srpske novine : glasilo Saveza srbskih društava Slovenije. - Solkan : Savez srpskih društava Slovenije, [2004]- . - 30 cm

Občasno. - Popis po god. 4, br. 15 (2007)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 55159297

95.

    MURATÁJ : irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat = revija za literaturo, umetnost, družboslovje in kritiko. - 1988, 1. sz.- . - Lendava = Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1988- . - 24 cm

Polletno. - Prvotno izd.: A Szlovéniai Magyar Irócsoport. - V letu 2013 je namesto revije izšel jubilejni zbornik "Lángot adok, ápold, add tovább --- "

ISSN 0353-5584 = Muratáj (Lendava)

894.511

COBISS.SI-ID 16563458

96.

    NAPTÁR... : a szlovéniai magyarok évkönyve. - Lendva = [Lendava] : A Szlovéniai Magyar írócsoport, 1971- . - 20 cm

Letnik

ISSN 1318-0290 = Naptár (Lendava)

059(497.12=945.11)

COBISS.SI-ID 18797570

97.

    NÄŠ glas = La nostra voce : periodico del Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum". - Anno 5 [i. e. 1], no. 1 (dic. 2005)- . - Prato di Resia : Circolo culturale Resiano "Rozajanski dum", 2005- . - 30 cm

Trikrat letno. - Besedilo v rezijanščini in it.

908(450.365)
39(450.365=163.6)
811.163.6'282(450.365)

COBISS.SI-ID 231738112

98.

    NATIONAL identities. - Basingstoke : Taylor & Francis, 1999-

Trikrat letno

ISSN 1460-8944 = National identities (Print)

COBISS.SI-ID 7837517

99.

    NATIONALISM and ethnic politics. - Vol.1, No.1 (1995)- . - London : Routledge, Taylor & Francis Group, 1995- . - 23 cm

Četrtletno

ISSN 1353-7113

COBISS.SI-ID 1368141

100.

    NATIONALITIES papers : the journal of nationalism and ethnicity. - Abingdon : Taylor&Francis : Association for the study of nationalities, 1972- . - 25 cm

Dvomesečnik. - Popis po vol. 37, n. 5 (2009)

ISSN 0090-5992 = Nationalities papers

323.1(1-924.64)

COBISS.SI-ID 25998848

101.

    NATIONS and nationalism : journal of the association for the study of ethnicity and nationalism. - vol. 1, no. 1 (1995)- . - Oxford : Blackwell Publishing, 1995-

Dostopno tudi na: http://www.blackwell-synergy.com/info/ (Dostop do člankov za Univerzo v Ljubljani)

ISSN 1354-5078

323.15

COBISS.SI-ID 2223

102.

    NEDELJA : cerkveni list krške škofije. - Letn. 1, št. 1 (1926)- . - Celovec : Ordinariat krške škofije, Slovenski dušnopastirski urad, 1926- . - 32 cm

Tednik. - Ima priloge: Misijonski list; Misijonska obzorja; Let. 64 (1994) od št. 36 dalje Otroška stran - nadaljevanje Naše mavrice ; Štirinajst dni. - Ima suplement ali prilogo: Štirinajst dni

ISSN 1024-1485 = Nedelja (Celovec)

23/28:070(436.5=163.6)
23/28

COBISS.SI-ID 24321280

103.

    NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Let. 1, št. 1 (17. sept. 1995)- . - Ljubljana : [Delo], 1995- . - 59 cm

Tedensko

ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)

070

COBISS.SI-ID 53709568

104.

    NÉPÚJSÁG : a szlovéniai magyarok hetilapja. - Évf. 1, sz. 1 (1956)- . - Lendava : Zavod za informiranje madžarske narodnosti, 1956- . - 33 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Ifi (Murska Sobota) = ISSN 1580-254X

ISSN 0352-6569 = Népújság (Lendava)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 16297218

105.

    NOUVELLES du Centre d'études francoprovençales. - Saint-Nicolas : Centre d'etudes francoprovençales Rene Willien, 1980-

Dvakrat letno

ISSN 1120-9143 = Nouvelles du Centre d'études francoprovençales René Willien

COBISS.SI-ID 4685

106.

    NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)- . - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996- . - 42 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Bodi človek! = ISSN 2039-8778. - Ima suplement ali prilogo: Cerkev v misijonih. - Ima suplement ali prilogo: Vsi smo misijonarji. - Nastalo z združitvijo: Katoliški glas = ISSN 1124-6537; in: Novi list = ISSN 1124-6618

ISSN 1124-6596 = Novi glas

070:323.15(450=163.6)
323.15:070(450=163.6)

COBISS.SI-ID 38622465

107.

    NOVI Matajur : tednik Slovencev videmske pokrajine. - Leto 1, št. 1 (1974)- . - Čedad : ZTT, 1974- . - 49 cm

Tednik. - Je nadaljevanje: Matajur

ISSN 1124-6626

070(450.365)

COBISS.SI-ID 29265409

108.

    NOVI odmev : glasilo Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom. - Številka 1, december 1996- . - Zagreb : Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom, 1996- . - 30 cm

Trikrat letno. - Popis po številki 44, julij 2011

ISSN 1331-548X

COBISS.SI-ID 5302861

109.

    NOVICE : slovenski tednik za Koroško / [izdajatelj Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij na Koroškem]. - Št. 1 (11.apr. 2003)- . - Celovec = Klagenfurt : Slomedia, 2003- . - 35 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Kultura. - Ima suplement ali prilogo: TAKe that

070(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 1000660

110.

    La NUOVA voce giuliana. - Ann. 1, n. 1 (16 gen. 2000)- . - Trieste : Associazione delle Comunità Istriane, 2000- . - 42 cm

Petnajstdnevnik. - Je nadaljevanje: Voce giuliana

323.13(450.36)

COBISS.SI-ID 6379825

111.

    ÖSTERREICH in Geschichte und Literatur mit Geographie. - Jg. 16, Hft. 1 (1972)- . - Wien : Institut für Österreichkunde, 1972- . - 24 cm

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Österreich in Geschichte und Literatur = ISSN 0029-8743

ISSN 1013-9966 = Östereich in Geschichte und Literatur mit Geographie

930.85(436)
830.09

COBISS.SI-ID 29474817

112.

    ÖSTERREICHISCHES Jahrbuch für Politik. - München : Oldenbourg ; Wien : Verlag für Geschichte u. Politik, 1978- . - 20 cm

Letnik. - Popis po (1993)

ISSN 0170-0847 = Österreichisches Jahrbuch für Politik

323(436)

COBISS.SI-ID 27170304

113.

    PANORAMA : rivista quindicinale. - Anno 1, no. 1 (1952)- . - Fiume = Rijeka : Edit, 1952- . - 29 cm

Petnajstdnevnik. - Besedilo v italijanščini

ISSN 0475-6401 = Panorama (Rijeka)

050

COBISS.SI-ID 16384002

114.

    PATTERNS of prejudice. - Vol. 1, n.1 (1967)- . - Southampton : Parkes institute for the study of Jewish/non-Jewish relations ; Abingdon : Routledge - Taylor&Francis Group, 1967-

ISSN 0031-322X = Patterns of prejudice

COBISS.SI-ID 26103552

115.

    PLANIKA : glasilo Slovenskega kulturnega društva Triglav Split. - Split : Slovensko kulturno društvo Triglav, [199-]- . - 30 cm

četrtletno. - Popis po leto 19, št. 176 (2011)

COBISS.SI-ID 7455821

116.

    PORABJE : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. - Leto 1, št. 1 (14. februar 1991)- . - Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 1991- . - 35 cm

Štirinajstdnevnik. - Besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku. - Je nadaljevanje: Narodne novine = ISSN 0133-1469

ISSN 1218-7062 = Porabje

323.15(439=863)

COBISS.SI-ID 23908608

117.

    PORABSKI koledar ... : letopis Slovencev na Madžarskem. - 2010- . - [Szentgotthárd = Monošter] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010- . - 21 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Slovenski koledar = ISSN 0237-1480

ISSN 2061-4888 = Porabski koledar

323.15(=163.6)(439)

COBISS.SI-ID 250685952

118.

    PRIMORSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 58, št. 78 (27. sep. 2004)- . - Koper : Primorske novice, 2004- . - 42 cm

Dostopno tudi na: http://www.primorske.si. - Dnevnik (Od pon. do sob.). - Čelni nasl. - 25.09.2004 se izd. Koper in izd. Nova Gorica združita. - Ima spletno izd.: Primorske novice = ISSN 1580-4747. - Ima suplement ali prilogo: Bonbon (Maribor) = ISSN 1854-4452. - Ima suplement ali prilogo: Istra (Koper) = ISSN 1855-3788. - Nastalo z združitvijo: Primorske novice (Izd. Nova Gorica) = ISSN 1580-4739; in: Primorske novice (Izd. Koper) = ISSN 1580-4720

ISSN 1854-0570 = Primorske novice (2004)

070(497.4-15)

COBISS.SI-ID 216812032

119.

    PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)- . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945- . - 56 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Ima suplement ali prilogo: Jezikovne skupnosti v Videmski pokrajini. - Ima suplement ali prilogo: Klop. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik. - Arhivska kopija na mikrofilmu (NUK)

ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik

070:323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 7415808

120.

    PRIMORSKI rodoljub : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske. - Letn. 1, št. 1 (1999)- . - Koper : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacij TIGR Primorske, 1999- . - 30 cm

Popis po letn. 11, št. 18 (2009)

061.23(497.4 Koper):94(497.4-15)"1918/1945"
94(497.4-15)"1918/1945":061.23(497.4 Postojna)

COBISS.SI-ID 103509760

121.

    PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions à l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Letn. 26, št. 1/2 (1986)- . - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 1986- . - 24 cm

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838

ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino

949.712

COBISS.SI-ID 7530754

122.

    PROBLEMI sjevernog Jadrana. - Sv. 1, 1963- . - Zagreb : HAZU ; Rijeka : Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci ; Pula : Područna zajednica u Puli, 1963- . - 24 cm

Občasno. - Sprememba impresuma, 7. zv.: Zagreb ; Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

ISSN 0351-8825 = Problemi Sjevernog Jadrana

008(082.1)(497.5 Istra)
94(497.5)
082.1(497.5):008

COBISS.SI-ID 6477570

123.

    PROFIL : das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs. - Wien : Profil, 1970- . - 28 cm

Tednik. - Popis po Jg. 22 (1991), no. 1. - Profil 1971-2001 hranimo na Cankarjevi (09.09.2002)

ISSN 1022-2111 = Profil (Wien. 1970)

070(436)
32

COBISS.SI-ID 28009984

124.

    QUADERNI / Centro di ricerche storiche Rovigno. - Vol. 1 (1971)- . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1971- . - 24 cm

Letnik

ISSN 0350-6746 = Quaderni - Centro di ricerche storiche Rovigno

908(497.13 Istra)

COBISS.SI-ID 8672514

125.

    QUALESTORIA : bollettino dell'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. - An. 6, [no.] 2 (1978)- . - Trieste : Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1978- . - 21 cm

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Qualestoria. - Nadaljuje se kot: Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia = ISSN 0393-6031

ISSN 0393-6082 = Qualestoria

908(497.13-3 Istra)(05)

COBISS.SI-ID 2486537

126.

    RAST : mladinska priloga Mladike. - 1982, 1- . - Trst : Mladika, 1982- . - 29 cm

Osemkrat letno. - Ov. nasl.

323.15-053.6(450.361=163.6)

COBISS.SI-ID 30306561

127.

    RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)- . - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1990- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.inv.si. - Trikrat letno. - Ima spletno izd.: Razprave in gradivo (Spletna izd.) = ISSN 1854-5181. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720

ISSN 0354-0286

323.15

COBISS.SI-ID 23045378

128.

    REPORTER : informativni tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (19. maj 2008)- . - Ljubljana : Prava smer, 2008- . - 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.revija-reporter.si/. - Tednik. - Ov. nasl.

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 239151104

129.

    La RICERCA : bollettino del Centro di ricerche storiche Rovigno. - Anno I, n. 1 (1991) - . - Rovigno : Unione italiana : Centro di ricerche storiche, 1991-

Četrletno

ISSN 1330-3503

908(479.12/.13 Istria)

COBISS.SI-ID 57421

130.

    RICERCHE sociali. - N. 1 (1989)- . - Rovigno = Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1989- . - 24 cm

Občasno

ISSN 0353-474X = Ricerche sociali - Centro di ricerche storiche Rovigno

316
008(497.13)

COBISS.SI-ID 25079810

131.

    RIVISTA di studi politici internazionali. - Firenze : Monnier, 1934- . - 24 cm

Četrtletnik. - Popis po an. 62, n. 4 (1995)

ISSN 0035-6611 = Rivista di studi politici internazionali

327

COBISS.SI-ID 27140096

132.

    ROMANO glauso : glas Romov : časopis Romskega društva Čapla Vanča vas - Borejci. - Letn. 1, št. 1, december 2004- . - Vanča vas - Borejci : Romsko društvo Čapla, 2004- . - 30 cm

COBISS.SI-ID 9989709

133.

    ROMANO Kipo : Informations-Zeitung Kulturverein Österreichischer Roma / Rudolf Sarközi. - Nr. 1 (1996)- . - Wien : Kulturverein Österreichischer Roma, 1996-

Četrtletnik

COBISS.SI-ID 8056397

134.

    ROMANO nevijpe = Romske novice : časopis Romani Union - Zveze Romov občine Murska Sobota. - Leto 1, št. 1 (4.april 1992)- . - Murska Sobota : [Zveza Romov občine Murska Sobota], 1992- . - 35 cm

Občasno

397(497.4)

COBISS.SI-ID 29886208

135.

    ROMANO them = Romski svet. - Let. 1, št. 1 (junij 1996)- . - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 1996- . - 29 cm

Trikrat letno

ISSN 1318-9158 = Romano them

308(497.12=914.99)
397.4(497.12)

COBISS.SI-ID 60873728

136.

    SIGNAL : Jahresschrift des Pavel-Hauses = letni zbornik Pavlove hiše / Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko. - Laafeld : Pavelhaus = Potrna : Pavlova hiša, 1995- . - 30 cm

Letnik. - Podnasl. do l. 2003/2004: Zweisprachig ist besser = dvojezično je boljše. - Dvojezično

323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 60609792

137.

    SKUPNOST : glasilo Slovenske skupnosti. - 1974, jan.- . - Trst : Izvršni odbor SSk, 1974- . - 40 cm

Občasno. - Popis po letn. 1, št. 1 (1977). - V letih 1974 in 1975 izšle občasno tri št., ena od katerih kot priloga Novega lista. - Začetek rednega izhajanja: Let. 1 (1977), št. 1. - Prilogi: Poročevalec Slovenske skupnosti, Sekcije Devin-Nabrežina in Beseda in dejanje mladine Slovenske skupnosti. - Je nadaljevanje: Beseda Slovenske skupnosti

ISSN 1124-6693 = Skupnost

323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 29749249

138.

    SKUPNOST : informacijski list Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. - Št. 1 (november 2005)- . - Celovec : Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 2005- . - 30 cm

Občasno

323.15(436.5=163.6)

COBISS.SI-ID 1338324

139.

    SLOVENE studies. - Vol. 1, no. 1 (1979)- . - Bloomington : Society for Slovene Studies, 1979- . - 23 cm

Polletnik. - Popis po: Vol. 18, no. 2 (1996). - Izdajatelj se spreminja. - Nastalo z združitvijo: Newsletter - Society for Slovene Studies = ISSN 0145-6830; in: Papers in Slovene studies = ISSN 0360-179X

ISSN 0193-1075 = Slovene studies

808.63
886.3
308(497.12)

COBISS.SI-ID 1149700

140.

    SLOVENIKA : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje = časopis za kulturo, znanost in izobraževanje. - [Štampano izd.]. - 2015, 1- . - Beograd : Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine = Nacionalni svet slovenske narodne manjšine, 2015- (Beograd : SGC). - 24 cm

Dostopno tudi na: http://slovenci.rs/slovenika/. - Letnik. - Besedila v srb. (lat. in cir.) in slov. - Ima spletno izd.: Slovenika (Online) = ISSN 2466-2852. - Druga izdaja na drugem mediju: Slovenika (Online) = ISSN 2466-2852

COBISS.SI-ID 228313612

141.

    SLOVIT : bollettino di informazioni = informacijski list Slovencev v Italiji. - Anno 1, no. 1 (1999) - . - Cividale del Friuli : Most, 1999- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dom.it/category/slovit/. - Mesečnik

ISSN 1826-6371 = Slovit (Cividale del Friuli)

323.15(450.36=163.3)

COBISS.SI-ID 100705024

142.

    SOCIOLINGUISTICA : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik = international yearbook of European sociolinguistics = annuaire international de la sociolinguistique Européenne. - Tübingen : Niemeyer, 1987- . - 24 cm

Letnik. - Popis po [Jg.] 9 (1995)

ISSN 0933-1883 = Sociolinguistica

801:316

COBISS.SI-ID 30503937

143.

    SOPOTJA : glasilo slovenske manjšine na Reki in v PGŽ. - Letn. 1, št. 1 (2012)- . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012- . - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Kažipot (Rijeka) = ISSN 1845-5034

COBISS.SI-ID 12152397

144.

    SOT la nape : riviste furlane di culture. - Udine : Società filologica friulana "G. I. Ascoli" = Societât filologjiche furlane "G. I. Ascoli", 1982-

Četrtletnik. - Opis po: An 58, n° 3/4 (2006). - Je nadaljevanje: Ce Fastu? Sot la nape = ISSN 0392-8128

ISSN 1120-8961 = Sot la nape (1982)

80

COBISS.SI-ID 42130176

145.

    SOUTHEASTERN Europe. - Vol. 1 (1974)- . - Leiden : Brill, 1974- . - 24 cm

Dvakrat letno

ISSN 0094-4467

COBISS.SI-ID 2857487

146.

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE Studiengesellschaft-Rundschau
    SWS-Rundschau. - Heft 1 (1961)- . - Wien : Mandelbaum Verlag, 1961-

Nastalo z združitvijo: Journal für Angewandte Sozialforschung = ISSN 0025-8822; in: Journal für Sozialforschung = ISSN 0253-3995

ISSN 1013-1469 = SWS-Rundschau

COBISS.SI-ID 27634944

147.

    SREČNO, sosed! = Servus, Nachbar! : [bilten Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva]. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, [200-]- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dsap.si/prispevki-clanov.php. - Letnik. - Čelni nasl. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Opis po: 2013

COBISS.SI-ID 9960269

148.

    STATI inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 1996- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.hippocampus.si/issn/2590-9754/ (Prosto dostopno od št. 13/14 (2011) dalje). - Letnik. - Polletnik (2017-). - Od 2015 dalje soizdajatelj Založba Univerze na Primorskem. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Opis po: Št. 1/2 (2005). - Ima spletno izd.: Stati inu obstati (Online) = ISSN 2590-9754. - Je nadaljevanje: Letopis - Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar = ISSN 1408-8355

ISSN 1408-8363 = Stati inu obstati (Tiskana izd.)

27
274

COBISS.SI-ID 79236608

149.

    STATISTISCHES Handbuch des Landes Kärnten [Zahlen und Daten]. - Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 1955

ISSN 0411-0935 = Statistisches Handbuch des Landes Kärnten

COBISS.SI-ID 26449664

150.

    STATISTISCHES Jahrbuch Österreichs. - Neue Folge, Jg. 43 (1992)- . - Wien : Statistik Austria, 1992- . - 30 cm

Letnik. - Do leta 2000 je izhajal pod naslovom Statistisches Jahrbuch für die Republik Österreich. - Od leta 2001 je tiskani verziji priložen CD-rom. - Je nadaljevanje: Statistisches Handbuch für die Republik Österreich = ISSN 0081-5314. - Druga izdaja na drugem mediju: Statistisches Jahrbuch Österreichs = ISSN 1815-0713

ISSN 1811-6760

31(436)(058)

COBISS.SI-ID 1764429

151.

    STIMME : von und für Minderheiten. - Innsbruck : Bürgerinitiative Demokratisch Leben, 1991- . - 30 cm

Četrtletno

323.1(436)

COBISS.SI-ID 29603329

152.

    STORIA contemporanea in Friuli. - Udine : Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1973-

Letno. - Je nadaljevanje: Rassegna di storia contemporanea = ISSN 1127-0993

ISSN 1127-0977

COBISS.SI-ID 54093

153.

    STUDI Goriziani : rivista della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. - Vol. 1 (1923)- . - Gorizia : Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, 1923- . - 26 cm

Polletnik. - Med leti 1967-1974 revija ni izhajala

ISSN 0392-1735 = Studi Goriziani

930.25(450.367)

COBISS.SI-ID 26459648

154.

    STUDIES in ethnicity and nationalism. - London : Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, 2001- . - 24 cm

Polletnik. - Je nadaljevanje: ASEN bulletin = ISSN 1353-8004

ISSN 1473-8481 = Studies in ethnicity and nationalism

323.1(05)(410)
05(410):323.1

COBISS.SI-ID 20213549

155.

    SÜDOSTEUROPA : Zeitschrift für Gegenwartsforschung. - München : Südost-Institut : R. Oldenbourg Verlag, 1982- . - 24 cm

Četrtletnik. - Opis po: Jg. 54, H. 4 (2006). - Je nadaljevanje: Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa = ISSN 0043-695X

ISSN 0722-480X = Südosteuropa (München, Südostinstitut)

3(4)(05)(430)

COBISS.SI-ID 1087492

156.

    SVETA Marija iz Porčinja : versko-kulturni bilten = Santa Maria di Porzus : bollettino religioso-culturale. - Leto = anno 1, št. = n. 1 (2017)- . - Čedad = Cividale del Friuli : Most, 2017- . - 43 cm

Trikrat letno. - Suplement ali priloga k: Dom (Cividale) = ISSN 1124-6472

ISSN 0000-0000

070.48
323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 10476268

157.

    SVOBODNA beseda : revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2015)- . - Ljubljana : ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2015- . - 30 cm

Mesečnik

ISSN 2463-8218 = Svobodna beseda (Ljubljana)

93/93(100)
32(100)
330.34(100)

COBISS.SI-ID 282293248

158.

    ŠOLSKA kronika : revija za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : Journal of the history of schooling and education : Bulletin of the Slovenian school museum = Schulchronik : Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums. - [Vol.] 1[25] (1992)- . - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 1992- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. - Trikrat letno. - Popis po 2015, letn. 24 [48], št. 1-2. - 1992 nasl.: Zbornik za zgodovino šolstva - šolska kronika. - 1992 ovojni nasl.: Šolska kronika. - Deloma je nadaljevanje: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972

ISSN 1318-6728 = Šolska kronika

37(091)

COBISS.SI-ID 51623936

159.

    TEORIJA in praksa : družboslovna revija / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič. - Let. 1, št. 1 (1964)- . - Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1964- . - 24 cm

Dvomesečno

ISSN 0040-3598 = Teorija in praksa

32

COBISS.SI-ID 763652

160.

    TRADITIONES : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae. - 1972, št. 1- . - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972- . - 24 cm

Letnik. - Prvotni podnasl. do št. 27: Zbornik za slovensko narodopisje = acta Instituti ethnographiae Slovenorum

ISSN 0352-0447 = Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

39

COBISS.SI-ID 16175874

161.

    TRINKOV koledar. - Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko, 1952- . - 21 cm

Letno. - Med leti 1985 in 1991 koledar ni izhajal.

ISSN 1124-6790

323.15(45=863)(059)

COBISS.SI-ID 28988160

162.

    UPORABNO jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije = Applied linguistics : journal of the Slovene Association of Applied Linguistics. - 1993, [št.] 1- . - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993- . - 23 cm

Občasno. - Naslov iz kolof. - Revija izhaja izmenoma s slov. in angl. naslovom na naslovni str. in izmenoma v slov. in angl. jez.

ISSN 1318-2838 = Uporabno jezikoslovje

808.63

COBISS.SI-ID 6745604

163.

    VEČER. - Let. 1, št. 1 (9. maja 1945)- . - Maribor : Večer, 1945- . - 46 cm

Dnevno (razen nedelje)

ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)

32+659(497.12)"52"

COBISS.SI-ID 15921154

164.

    VESTNIK. - Letn. 18, št. 1 (1966)- . - Murska Sobota : Podjetje za informiranje, 1966- . - 44 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Od št. 96 (2003) uvezana pril.: Pen (v zadnjo št. v mesecu). - Ima suplement ali prilogo: Pén (Murska Sobota) = ISSN 1318-6140. - Je nadaljevanje: Pomurski vestnik = ISSN 1318-6418

ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)

32+659(497.12)

COBISS.SI-ID 16017922

165.

    VIRI / Arhivsko društvo Slovenije. - 1980, št. 1- . - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1980- . - 29 cm

Polletnik. - Od l983 do l989 ni izhajalo. - Posamezne št. so avtorske oz. tematske in so obdelane kot monografije

ISSN 0353-9849 = Viri - Arhivsko društvo Slovenije

930.25
949.712

COBISS.SI-ID 26675202

166.

    La VOCE del popolo. - Anno 1, No 1 (1945)- . - Fiume : Edit, 1945- . - 46 cm

Dnevno

ISSN 0350-5030 = La Voce del popolo

323.15+659(497.13)"52"

COBISS.SI-ID 15922178

167.

    ZBORNIK soboškega muzeja. - 1990, št. 1- . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 1990- . - 24 cm

Letnik. - Od 2011 dalje ime izdajatelja Pomurski muzej

ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja

069(497.12)
908(497.12 Murska Sobota)

COBISS.SI-ID 22340866

168.

    ZGODOVINSKI časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)- . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947- . - 24 cm

Četrtletnik

ISSN 0350-5774

941/949
949.712

COBISS.SI-ID 4293634

169.

ZNANSTVENORAZISKOVALNI center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
    Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - 2004 (dec.)- . - Nova Gorica : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004- . - 30 cm

Letno. - Ov. nasl.

908(497.4)
94(497.4)

COBISS.SI-ID 23372077

170.

    ZORA Cankarjeva. - Sarajevo : Slovensko kulturno društvo "Cankar", 1993-

Občasno

ISSN 1512-5580 = Zora Cankarjeva

061

COBISS.SI-ID 51596800

171.

    ZVON : kulturno-družbena revija. - Let. 1, št.1 (maj 1998)- . - Ljubljana ; Celovec : Mohorjeva družba Celovec, 1998- . - 22 cm

Dvomesečno. - Je nadaljevanje: Celovški zvon = ISSN 1024-1469

ISSN 1408-645X = Zvon (Ljubljana)

821.163.6
821.163.6.09
008(497.4)

COBISS.SI-ID 12733586

NOVICE

14-9-2021
15. septembra 2021 bo v Novem mestu, v Kulturnem centru Janeza Trdine (Novi trg 5) organizirana okrogla miza in znanstveni posvet »Hrvati v Sloveniji«. Povod za organizacijo je praznovanje 30. obletnice samostojnosti Republike Hrvaške in Republike Slovenije in 25. letnice znanstvenega posveta Hrvati v Sloveniji, ki je potekal v Zagrebu.

Več

9-8-2021
O israživanju pograničnog prostora SLO – HR je naslov predavanja dr. Barbare Riman, ki bo 17. 8. 2021 ob 18. uri v Palčavi šiši, Plešce.

Več

25-6-2021
V okviru festivala Lent v Mariboru bo v ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 18. uri v GT22 (Glavnem trgu 22) otvoritev razstave publikacij »Slovenskega narodopisnega Instituta Urban Jarnik«. Na razstavi bodo predstavljene tudi štiri monografije, ki so nastale pri projektu Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, katerega nosilec je bil Inštitut za narodnostna vprašanja.

Več

24-6-2021
Izšla je 86. številka revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo.

Več