English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

MANAGING THE MIX THEREAFTER:
COMPARATIVE RESEARCH INTO MIXED COMMUNITIES IN THREE INDEPENDENT SUCCESSOR STATES


Research Team Leader

Albina Nećak Lük, Institute for Ethnic Studies, Slovenia

Researchers

Sonja Novak Lukanović, Institute for Ethnic Studies, Slovenia
Boris Jesih, Institute for Ethnic Studies, Slovenia
Katalin Munda Hirnök, Institute for Ethnic Studies, Slovenia
Renata Mejak, Institute for Ethnic Studies, Slovenia
Mojca Medvešek, Institute for Ethnic Studies, Slovenia
Attilla Kovács, Institute for Ethnic Studies, Slovenia
Mart Rannut, Estonian Language Institute, Estonia
Anna Uibo, Estonian Language Institute, Estonia
Tatiana Joukova, Independent Researcher, Ukraine
Oksana Chmouliar, Independent Researcher, Ukraine
Vasyl Bedzir, Independent Researcher, Ukraine
George Muskens, Doca Bureau, Netherlands

Edited by

Albina Nećak Lük, George Muskens, Sonja Novak Lukanović.
Institute for Ethnic Studies
Ljubljana, 2000

Text design

Mojca Medvešek

Cover design

Peter Babič

Published and Edited by

Institute for Ethnic Studies, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, SI,
Phone 386 1 200 18 70, Fax 386 1 251 09 64
http://www.inv.si 


CIP – Kataložni zapis v publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

323.1(4)
316.347 (4)

MANAGING the mix thereafter : comparative research into mixed communities in three independent successor states / Eds. by Albina Nećak Lük, George Muskens, Sonja Novak - Lukanović ; Research team leader Albina Nećak Lük ; Researchers: Sonja Novak - Lukanović, Boris Jesih, Katalin Munda Hirnök, Renata Mejak, Mojca Medvešek, Attilla Kovács …et.al. – Ljubljana : Institute for Ethnic Studies, 2000

ISBN 961-6159-16-X

1. Nećak Lük, Albina [urednik]
2. Muskens, George [urednik]
3. Novak - Lukanović, Sonja
105711616

This work was supported by the Research Support Scheme of the OSI/HESP, grant No.: 663/1997 and the Ministry for Science and Technology, Republic of Slovenia, Grant No: J-7782-0507-97/99
 

Nazaj na prejšnjo stran