English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Mag. Stane Baluh, direktor
Urad Vlade RS za narodnosti
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana
 
Datum: 09. 05. 2008
 
Zadeva: Zaključno poročilo o projektu z delovnim naslovom »Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom na življenju madžarske skupnosti in sodelovanju z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami na Madžarskem (mreže in oblike sodelovanja  kot podlaga za skupne projekte)«.  
 
V okviru projekta »Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom na življenju madžarske skupnosti in sodelovanju z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami na Madžarskem (mreže in oblike sodelovanja kot podlaga za skupne projekte – številka pogodbe 1516-06-007355)« je bilo raziskovalno delo usmerjeno zlasti na zgodovino dvojezične, madžarsko-slovenske vasi Dobrovnik – Dobronak v 20. stoletju. Poleg tega je projekt obravnaval tudi oblike sodelovanja z raziskovalnimi, znanstvenimi in visokošolskimi ustanovami na Madžarskem, posebno pozornost pa je projekt namenjal dostopu madžarske narodne skupnosti v Sloveniji do novih medijev, kot so internet, kabelska TV, radio itd.
 
1. Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom na življenju madžarske manjšine
 
V sklopu prvega dela projekta smo raziskovali zgodovino največje dvojezične vasi na narodnostno mešanem območju Prekmurja, Dobrovnika - Dobronak, s posebnim poudarkom na življenju madžarske skupnosti v 20. stoletju. Glavni cilj projekta je bil ta, da se pripravi rokopis o zgodovini naselja, ki bi predvsem s pomočjo slikovnega materiala (fotografij in razglednic) prikazal zgodovino in vsakdanje življenje v dvojezičnem naselju Dobrovnik - Dobronak v 20. stoletju.
 
Delo je temeljilo v prvi vrsti na zbiranju fotografij in razglednic o naselju. Tako smo predvsem od vaščanov, pa tudi od zasebnikov iz drugih krajev – ki pa so bili večinoma po rodu iz Dobrovnika - zbrali več kot 700 fotografij in razglednic o Dobrovniku oz. o prebivalcih naselja. Po selekciji slikovnega materiala smo izbrali 177 fotografij in razglednic, ki tvorijo podlago za rokopis. Teh 177 fotografij in razglednic smo nato s pomočjo podatkov, ki smo jih dobili od lastnikov fotografij ter s pomočjo arhivskih virov, literature in periodike, analizirali in opisali.
Sam rokopis, ki je sicer napisan v madžarskem jeziku, bo služil kot podlaga za knjigo o zgodovini naselja Dobrovnik, ki bo popolnoma dvojezična. Za ta namen je Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik v letošnjem proračunu (za leto 2008) namenila 3.857,03.-EUR, kar bo po naši oceni zadostovalo za prevod ter za strokovno in jezikovno lektoriranje. Sredstva za tisk knjige pa smo že zaprosili pri Občini Dobrovnik. Če bo vse po naših predvidevanjih, bo knjiga objavljena proti koncu leta 2008, najkasneje v začetku naslednjega leta.  
 
Poleg zbiranja slikovnega materiala o naselju Dobrovnik smo v sklopu terenskega dela opravljali delo v različnih arhivih (Arhiv Maribor, Županijski arhiv v Zalaegerszegu - Zala Megyei Levéltár in arhiv Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota) ter v knjižnicah, kjer smo pregledovali lokalno periodiko (Népújság, Novine, Pomurski Vestnik, Alsólendva és Vidéke).
Pri slednjem bi izpostavili, da smo poleg člankov, ki obravnavajo naselje Dobrovnik, izpisali še članke, ki se posvečajo naselju Žitkovci. Razlog za to je v tem, da Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik namerava letos v tem kraju urediti lokalni muzej, ki bi med ostalimi predstavil zgodovino vasice. Članke, ki obravnavajo naselje Žitkovci in njene prebivalce, bomo lahko s pridom uporabili pri ureditvi razstave.
 
Poleg rokopisa, ki smo ga pripravili v sklopu projekta, je vodja in izvajalec projekta, doc. dr. Attila Kovács, leta 2007 ob 60-obletnici Nogometnega kluba Dobrovnik pripravil razstavo o zgodovini NK Dobrovnik – LK Dobronak. Razstava je bila na ogled v zgradbi Dvojezične osnovne šole v Dobrovniku od 24. 06. 2007 do 08. 07. 2007. Del razstavljenega gradiva (besedilo ter nekaj fotografij) pa je dostopen na spletni starani http://nkdobrovnik.mindenkilapja.hu.
 
Omenili bi še en »stranski« uspeh projekta, to pa je informacija o letnici ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva Dobrovnik. Vse do lanskega leta je veljalo, da je bilo gasilsko društvo v Dobrovniku ustanovljeno leta 1924. Pri delu v Županijskem arhivu v Zalaegerszegu pa je vodja in izvajalec projekta, doc. dr. Attila Kovács, odkril dokument, kjer se kot letnica ustanovitve omenja leto 1892. Na podlagi te nove informacije se Gasilsko društvo Dobrovnik uvršča med najstarejša gasilska društva v Prekmurju.
 
V sklopu projekta zbrano vedenje o naselju Dobrovnik – Dobronak je vodja in izvajalec projekta s pridom uporabil tudi pri pripravi dokumentarne oddaje o naselju Dobrovnik, ki so jo letos februarja predvajali na TV SLO1 in SLO2 v okviru programa Mostovi-Hidak. Za oddajo je vodja projekta dal izjavo o zgodovini naselja, kakor tudi o cerkveni zgodovini dobrovniške župnije.
 
 
2. Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami na Madžarskem
 
Projekt je predvideval poleg zgodovine Dobrovnika v 20. stoletju še oblike sodelovanja z raziskovalnimi, znanstvenimi in visokošolskimi ustanovami na Madžarskem. V sklopu tega se je Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) povezal s sorodno znanstveno-raziskovalno ustanovo na Madžarskem, z Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTAKI (Research Institute of Ethnic and National Minorities, Hungarian Academy of Sciences). Z ustanovo MTAKI je INV podpisal sporazum o sodelovanju že novembra leta 2006, v letu 2007 pa je INV pri prijavi projekta v sklopu 7. evropskega okvirnega programa med ostalimi za partnerja zaprosil MTAKI. Poleg MTAKI se je INV povezal tudi z oddelkom za etnologijo na Univerzi v Szegedu z namenom, da se skupaj prijavita na bilateralni, slovensko-madžarski razpis. Žal se skupna prijava ni posrečila iz objektivnih razlogov. Pogoji za prijavo v slovenski in madžarski verziji razpisa se razlikujeta, kar nam je onemogočilo skupno prijavo. Na to nedoslednost smo že opozorili Agencijo za raziskovalno dejavnost RS.
 
 
3. Dostop madžarske manjšine do novih medijev
 
V sklopu projekta smo posebno pozornost namenili dostopu madžarske narodne skupnosti in njihovih pripadnikov do novih medijev, kot so internet, kabelska TV, radio itd. Vodja in izvajalec projekta, doc. dr. Attila Kovács, je za Urad za narodnosti RS v prvi polovici leta 2007 pripravil poročilo o omenjeni tematiki, kjer je podrobno predstavil možnost dostopa pripadnikov madžarske manjšine v Sloveniji do različnih oblik novih medijev.
 
Ob koncu poročila bi se še enkrat zahvalili Uradu Vlade RS za narodnosti za finančno podporo pri pripravi projekta v upanju, da bo naše delo, opravljeno v okviru projekta, zadovoljilo naročnika.
 
Lep pozdrav!
 
 
 
doc. dr. Cirila Toplak,                                                                        doc. dr. Attila Kovács,
     direktorica INV                                                                             vodja in izvajalec projekta
 
 
 
Priloge:
-        rokopis o zgodovini Dobrovnika v 20. stoletju
-        gradivo razstave o zgodovini nogometa v Dobrovniku
-        DVD s posnetkom oddaje o naselju Dobrovnik – Dobronak
-        fotokopija sporazuma o sodelovanju med INV in MTAKI
-        poročilo o dostopu madžarske narodne skupnosti in njihovih pripadnikov do novih medijev
-        CD s kompletnim gradivom projekta


 
NOVICE

16-5-2024
Vabimo vas na dogodek v okviru Interreg projekta CULREM - Vključujoča kultura spominjanja in čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in uprizoritvene umetnosti.

Več

24-4-2024
V petek, dne 19. aprila sta Enoto INV v Lendavi obiskala dr. Andor Mészáros, profesor Oddelka za Srednjeevropske študije na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Loránd iz Budimpešte (ELTE) in mladi raziskovalec, doktorski študent oddelka Kristóf Kovács.

Več

23-4-2024
V soboto, dne 13. aprila se je sodelavec INV, dr. Attila Kovács udeležil srečanja slovenskih pravnikov v Narodnem domu v Trstu.

Več

19-4-2024
Vabimo vas na predstavitev znanstvene monografije INV z naslovom "Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani pogledi III", ki bo v sredo, 24.4.2024, ob 11. uri v sejni sobi INV.

Več