English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo


SLOMEDIA.IT:

Klub tržaških Slovencev v Ljubljani praznuje 10 let delovanja

Osnovni cilj je povezovanje med Slovenci v zamejstvu in širšim slovenskim kulturnim prostorom

Ideja o ustanovitvi društva, ki bi povezovala tržaške Slovence živeče v Ljubljani, se je dolgo rojevala. Končno je 20. marca 2003 napočil zgodovinski dan, ko so se v pivnici Kratochwill v Ljubljani srečali: Tatjana Dolhar, Boris Gombač, Boris Kobal, Peter Malalan, Ana Martelanc in Stelio Rakar. Udeleženci tega sestanka so postali tudi ustanovni člani kluba.
Sledili sta še dve srečanji, prvo je bilo v gostilni na Eipprovi, kjer se nam je pridružil še Igor Škamperle, drugo v gostilni Pri Mraku, kjer se nam je pridružila še Tjaša Pavletič- Lacko in kjer smo se dokončno odločili, da ustanovimo klub.
Osnovni cilj delovanja kluba naj bi bilo povezovanje kluba med Slovenci v zamejstvu s širšim slovenskim kulturnim prostorom. Naš cilj smo utemeljili z dejstvom, da je žal matica premalo informirana o življenju in delovanju Slovencev na Tržaškem in tudi premalo zainteresirana, da bi ga bolje poznala.
V šali je Boris Kobal dodal še en motiv, in sicer da bi morali slovenski politiki, ki bi obiskali Italijo, vsakokrat prositi naš klub za mnenje.
Čez en mesec, to je 19.3. 2003, smo že izvedli prvi (ustanovni) občni zbor na katerem smo izvolili tudi organe kluba. Prvi občni zbor smo organizirali v gostilni Pri Mraku.
Prvo večje srečanje bodočih članov in prijateljev smo organizirali v maju 2004 v gostišču Na livadi. Na srečanju sta nastopila Boris Kobal in Miran Košuta.
Na začetku delovanja smo bili popolnoma brez denarja. Pisarniški material smo si »sposodili« v naših službah ali prinesli od doma. Za stroške pri notarju smo prispevali iz naših žepov. Šele pozneje nas je sofinanciral Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Sledili so prvi sestanki, prav tako v raznih gostilnah(da bi ohranili slovensko tradicijo), in sicer Pri Mraku in kasneje Pod lipo.

Danes ima klub 66 članov, čeprav živi v Ljubljani precej več tržaških Slovencev, ki bi lahko bili potencialni člani kluba.

Za prvega predsednika kluba je bil izvoljen Igor Škamperle, po dveh mandatih je zaradi preobremenjenosti z delom na Filozofski fakulteti v Ljubljani, predal funkcijo Sergiju Stepančiču. Po njegovi smrti je bil izvoljen za predsednika Stelio Rakar.
Naše prevladujoče aktivnosti so bile predstavitev knjig in njihovih avtorjev s Tržaškega, večeri poezije, pogovori o aktualnih problemih v zamejstvu, organizacija strokovnih ekskurzij in organizacija obiskov predstav v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu.

Rada bi navedla le nekaj pomembnejših dogodkov:
- »Moja tržaška leta«, to je bil večer posvečen snemalcu in fotografu Ediju Šelhausu in pogovor z zgodovinarjem dr. Jožetom Pirjevcem ter razstava fotografij Egona Krausa. Predvajali smo tudi izseke iz filma Jurija Grudna »Bil sem zraven« (december 2008).
- »Okusi Krass – Kulinarična dediščina in kulturna identiteta Krasa«. Prireditev smo organizirali v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta. Nastopil je tudi moški pevski zbor Kraški dom, iz Repentabra, pod vodstvom Vesne Guštin(november 2009).
- Po zboru članov, ki ga je vodil pokojni predsednik Sergij Stepančič, je sledilo srečanje na katerem je nastopila ženska pevska skupina »Stu ledi« iz Trsta (april 2010).
- »Ko študent v Ljubljano gre« Ta dogodek je bil zastavljen kot sproščeno srečanje z bivšimi študenti Ljubljanske univerze s tržaškega in goriškega in obujanje spominov na študentska leta in na Ljubljano tedanjega časa (maj 2011).
- »110 okusnih let«.V Atriju ZRC-SAZU, smo organizirali predstavo Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta, ki sodi v okvir praznovanja 110 letnice delovanja tega gledališča.

V zamejstvu smo sodelovali z Zvezo slovenskih kulturnih društev, Slovenskim raziskovalnim inštitutom (Slori), Narodno in študijsko knjižnico, Založništvom tržaškega tiska, Založbo Mladiko, Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, Slovenskim stalnim gledališčem, ter obema krovnima organizacijama, Slovensko gospodarsko kulturno zvezo in Svetom slovenskih organizacij. V Sloveniji pa sodelujemo največ s Klubom koroških Slovencev in ZRC SAZU.
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani nam je ponudil gostoljubnost, kjer je tudi uradni sedež kluba in kjer imamo tudi sestanke upravnega odbora.
Menimo, da je klub s svojim delovanjem upravičil svoj obstoj. Vendar s krčenjem finančnih sredstev s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, upada tudi klubsko delovanje.
Pri organizaciji raznih prireditev sodelujejo člani upravnega odbora, želeli bi pa večjo angažiranost tudi ostalih, predvsem mlajših članov.
Ana Martelanc
 
REDNI OBČNI ZBOR ČLANOV KLUBA TRŽAŠKIH SLOVENCEV V LJUBLJANI
V četrtek 11. aprila 2013 ob 19 uri v Prešernovi dvorani
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4-pritličje
Ker letos naš klub praznuje tudi 10 –letnico delovanja, bomo po zboru (predvidoma ob 20 uri) nadaljevali s srečanjem članov in prijateljev kluba, ki ga bo popestril s svojim nastopom član Boris Kobal.
Predlog dnevnega reda:
1. Pozdrav predsednika kluba dr. Stelia Rakarja
2. Izvolitev delovnih teles zbora in ugotovitev sklepčnosti
3. Poročilo o delovanju kluba med dvema zboroma
4 .Poročilo blagajničarke
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Razprava o poročilih in njihova potrditev
7. Program dela kluba in finančni načrt za leto 2013
8. Razrešitev dosedanjih organov kluba in izvolitev novih organov
9. Razprava in predlogi članov
10. Razno


***

KLUB TRŽAŠKIH SLOVENCEV
V LJUBLJANI
 
Informacija o delovanju Kluba tržaških Slovencev v Ljubljani.
 

Na spontano pobudo nekaterih posameznikov smo v letu 2003 ustanovili Klub tržaških Slovencev v Ljubljani. Namen ustanovitve kluba je bil okrepiti povezovanje tržaške in širše zamejske kulture in družbene problematike z osrednjim slovenskim prostorom.
 
Osnovna dejavnost kluba je organizacija predavanj, okroglih miz, prestavitev knjig in publikacij,  ki zadevajo skupni slovenski prostor ter pretresanje mnenj o aktualnih problemih s poudarkom na povezovanju celovitega slovenskega kulturnega prostora z zamejstvom.
 
Trenutno šteje naš klub 67 članov, ki so rojeni v Trstu ali njegovi okolici in ki danes stalno prebivajo in delajo v Sloveniji. Člani kluba se kot Tržačani in hkrati zavzeti ljubljanski prebivalci čutimo poklicane, da po svojih močeh prispevamo k bolj živahnemu pretoku misli in idej med obema mestoma, ki sta bili za slovensko družbo in razvoj vedno odločilnega pomena. Zlasti še zato, ker je širša javnost v Sloveniji zelo slabo seznanjena s problematiko zamejskih Slovencev, ki živijo v Italiji. Ali celo kot z obžalovanjem ugotavlja tržaški pisatelj Boris Pahor, da zamejski Slovenci niso dovolj prisotni v zavesti matične domovine in zaradi tega tudi  v Sloveniji ni pravega zanimanja za to problematiko.
 
Pri organizaciji naše dejavnosti v Sloveniji sodelujemo s Slovensko matico s Klubom koroških Slovencev v Ljubljani, z Znanstvenim in raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V zamejstvu pa sodelujemo s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI), z Narodno in študijsko knjižnico –oddelek za zgodovino ter z Zvezo kulturnih društev v Trstu.
 
O svojem delovanju redno obveščamo obe krovni organizaciji v Trstu in sicer  Slovensko in kulturno gospodarsko zvezo in Svet slovenskih organizacij. Žal klub nima lastnih prostorov za druženje in za organizacijo raznih aktivnosti, njegov uradni sedež pa je pri Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani.
                                                                                   
 
Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2010 in načrti za leto 2011
 
Dejavnost Kluba tržaških Slovencev v Ljubljani v minulem letu ni bila vsebinsko tako bogata, kot smo načrtovali in želeli. Na obseg aktivnosti kluba v letu 2010 je pomembno vplivala smrt predsednika Sergija Stepančiča. Zaradi institucionalnih obveznosti so se odborniki in člani nujno morali spopasti z reorganizacijo upravnega odbora in vodstva ter drugim administrativnim delom.
 
Organizirali smo kar dva zbora članov. Prvi, redni zbor, smo izvedli že v aprilu. Poleg običajnega dnevnega reda smo v drugem delu srečanja gostili žensko pevsko skupino »Stu ledi« iz Trsta. Drugi, izredni zbor, smo izvedli v novembru na zahtevo Upravne enote Ljubljana. Na tem zboru smo imenovali v upravni odbor dva nova člana.
 
Na oktobrski seji upravnega odbora pa smo izvolili novega predsednika kluba dr. Stelia Rakarja.
 
Zaradi poplav v Sloveniji smo morali v septembru, žal dan pred izvedbo, odpovedati skrbno načrtovani in vsebinsko bogat izlet v Benečijo.
 
Od dogodkov, ki smo jih organizirali v tem letu, bi izpostavili tudi ogled predstave »Nekropola« v gledališču Verdi v Trstu, kjer smo doživeli nepozaben večer. Predstavo je po romanu Borisa Pahorja priredil in režiral naš član Boris Kobal.
 
Naši člani so se udeleževali raznih predstavitev knjig in drugih dogodkov, ki so jih v Ljubljani organizirali Slovenci živeči v Trstu. Pomagali smo pri promociji srečanja z Borisom Pahorjem v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani z naslovom »Meja kot usoda«.
 
In katere dogodke načrtujemo za letošnje leto?
 
Najprej bi izpostavili izvedbo projekta »Ko študent v Ljubljano gre« ali Ljubljana v očeh treh generacij študentov iz Italije in avstrijske Koroške.
 
Projekt, ki ga bomo izvedli kot srečanje z bivšimi študenti ljubljanske Univerze, ki so v letih študija, od leta 1950 pa do konca 20. stoletja, doživeli in spremljali kulturni, politični in družbeni razvoj Ljubljane. Večer bo potekal kot debatno, izpovedno in sproščeno srečanje.

To bodo zanimiva in pomembna pričevanja tako ljudi, ki so v teh desetletjih zavzeli pomembna mesta v kulturnem in družbenem življenju, kot tudi tistih, ki živijo vsakdanje, a osebno bogato življenje.
 
V maju bomo ponovno organizirali izlet v Benečijo.
 
Poleg že tradicionalnih aktivnosti, kot so predstavitve del zamejskih avtorjev v Ljubljani, ter obisk predstav Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, načrtujemo za letošnje leto še nekaj zanimivih dogodkov, vendar o teh vas bomo podrobneje obveščali, ko bo aktualna njihova izvedba.

 
Kontaktne osebe Kluba tržaških Slovencev:

 
predsednik:       
dr. Stelio Rakar
   
tajnica:
Ana Martelanc tel. 051 457 026
    e-pošta:
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVICE

16-5-2024
Vabimo vas na dogodek v okviru Interreg projekta CULREM - Vključujoča kultura spominjanja in čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in uprizoritvene umetnosti.

Več

24-4-2024
V petek, dne 19. aprila sta Enoto INV v Lendavi obiskala dr. Andor Mészáros, profesor Oddelka za Srednjeevropske študije na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Loránd iz Budimpešte (ELTE) in mladi raziskovalec, doktorski študent oddelka Kristóf Kovács.

Več

23-4-2024
V soboto, dne 13. aprila se je sodelavec INV, dr. Attila Kovács udeležil srečanja slovenskih pravnikov v Narodnem domu v Trstu.

Več

19-4-2024
Vabimo vas na predstavitev znanstvene monografije INV z naslovom "Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani pogledi III", ki bo v sredo, 24.4.2024, ob 11. uri v sejni sobi INV.

Več