English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo


Porabski Slovenci v »Madžarskem Gulagu«

Nosilka projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
Sodelavci: doc. dr. Attila Kovacs (INV), doc. dr. Naško Križnar (ISN ZRC SAZU)
Obdobje trajanja projekta: maj 2009 – april 2012
Šifra projekta: J6-2012-0507 (B)
Financer: ARRS

Težišče raziskovalnega projekta bo obdobje Rákošijevega režima na Madžarskem, zlasti obdobje po Resoluciji Informbiroja, ko so v letih 1950–1953 deportirali okoli 10.000 nedolžnih ljudi v zaprta taborišča v pokrajini Hortobágy. Med deportiranci je bilo tudi nekaj deset slovenskih družin iz Porabja. Preučevanje in raziskovanje deportacij in deportiranih na Madžarskem je zaradi posebnosti in občutljivosti teme še zmeraj otežkočeno. Arhivski dokumenti z oznako »strogo tajno« so bili do l. 1995 nedosegljivi za javnost in za raziskovalce. Še živeči udeleženci »Madžarskega Gulaga« pa so zaradi zastraševanja še dolga desetletja po ukinitvi taborišč molčali. Namen deportacij je bilo zastraševanje in discipliniranje celotne družbe. Kljub temu, da madžarski raziskovalci po letu 2000 pospešeno preučujejo problematiko polpretekle madžarske zgodovine, v dosedanjih obravnavah ni bila posebej izpostavljena usoda porabskih Slovencev. Ti so bili skupaj z ostalimi, za režim »nezanesljivimi oziroma nevarnimi« pripadniki južnoslovanskih narodov iz obmejnega pasu izseljeni.
Izhodišče projekta bo etnološko preučevanje okoliščin njihove deportacije, življenja v taborišču in po vrnitvi iz njega kot tudi preučevanje posledic te individualne in družinske izkušnje za slovensko etnično skupnost v Porabju.
Zaradi redkih živih prič bo urgentnost posebna razsežnost raziskovalne metodologije. Znanstveno raziskovalno delo bo izhajalo iz literature, arhivskih virov in pričevanj še živečih protagonistov in njihovih svojcev (ugotavljanje generacijske razlike) ter sovaščanov in drugih (njihov pogled na deportacije in deportiranih). Ves čas raziskave bo nastajala avdiovizualna dokumentacija in ob koncu raziskave znanstveno-raziskovalni film o pretresljivem obdobju za porabske Slovence, ki ni samo usodno zaznamovalo življenja posameznikov in družin, temveč je verjetno vplivalo tudi na hitrejšo asimilacijo slovenske etnične skupnosti v Porabju.
 

***

Dr. Katalin Munda Hirnök je med 11. oktobrom in 11. novembrom 2010 koristila štipendijo DOMUS HUNGARICA SCIENTARIUM ET ARTIUM, ki sta jo razpisala Ministrstvo za šolstvo R Madžarske in Madžarska akademija znanosti. V okviru štipendije je za potrebe TRP Porabski Slovenci v »Madžarskem Gulagu« raziskovala v arhivih v Budimpešti.
 

Zgodovinski arhiv službe državne varnosti / Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára v Budimpešti:


 


 Nazaj na prejšnjo stran
NOVICE

22-6-2018
Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod pripravlja v ponedeljek 2. julija 2018, s pričetkom ob 11. uri mednarodno znanstveno srečanje z naslovom Pot iz političnega obrobja romske narodne manjšine. Srečanje bo v dvorani Knjižnice Murska Sobota.

Več

21-6-2018
Izšla je 80. številka revije Treatises and Documents / Razprave in gradivo.

Več

20-6-2018
Vabljeni na pogovor z Évo Schwetter, lektorico madžarskega jezika na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in profesorico madžarskega jezika v Madžarskem kulturnem centru – Balassijevem inštitutu v Ljubljani o UČENJU MADŽARSKEGA JEZIKA V LJUBLJANI, ki bo v petek, 22. junija 2018, ob 11. uri na Inštitutu za narodnostna vprašanja v sejni sobi (2. nadstropje). Z gostjo se bo pogovarjala prof. dr. Sonja Novak Lukanović.

Več

18-6-2018
Janez Stergar, profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, prejme 12. Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Slovesna podelitev nagrade bo v torek, 19. junija, ob 19. uri v šolski avli Slovenske gimnazije v Celovcu.

Več