English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA





RAZPRAVE IN GRADIVO




NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE








KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY




PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV







 


DRUGE OBJAVE












Obnova hiše
INV je končana.














DOGODKI OB 85-LETNICI INV




Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Publikacije INV v letu 2016


Kam gremo, prijatelj? V svet! Slovenija in madžasrki begunci v letih 1956 in 1957 / Hova megyünk, bajtársak? - Világnak! : Szlovénia és az '56-os magyar menekültek. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja
Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani 
pogledi. 
 
urednika: Danijel Grafenauer in Katalin Munda Hirnök 
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Cena: 20,00 EUR

Kazalo
  Zoltán Boros
Kühár Flóris : bencés szerzetes életútja / Življenjska pot benediktinskega meniha Flórisa Kühárja
Prosenjakovci: Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice;
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.