English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Publikacije INV v letu 2016


Kam gremo, prijatelj? V svet! Slovenija in madžasrki begunci v letih 1956 in 1957 / Hova megyünk, bajtársak? - Világnak! : Szlovénia és az '56-os magyar menekültek. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja
Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani 
pogledi. 
 
urednika: Danijel Grafenauer in Katalin Munda Hirnök 
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Cena: 20,00 EUR

Kazalo
  Zoltán Boros
Kühár Flóris : bencés szerzetes életútja / Življenjska pot benediktinskega meniha Flórisa Kühárja
Prosenjakovci: Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice;
Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.