English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV


 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
 
Leto 2018

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:  


 
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.
Vodja projekta: dr. Jurij Fikfak, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
Sodelavka iz INV:
dr. Katalin Munda Hirnok
Financer: ARRS
Šifra projekta: J6-8254 
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020


Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015
Vodja projekta: dr. Janja Žitnik Serafin
Nosilec: ZRC SAZU
Šifra projekta: J5-8246
Sodelujoči iz INV: dr. Damir Josipovič
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020 
 

CRP


Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih: dejavniki spodbud in ovir, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v izobraževalnem sistemu v Sloveniji po končani osnovni šoli
Nosilec projekta: dr. Janez Pirc
Sodelavci:  dr. Romana Bešter, dr. Miran Komac
Šifra projekta: V5-1703
Financer: ARRS, MIZŠ 
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2020 

Vloga dvojezičnega šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti na narodno mešanem območju v Prekmurju
Nosilka projekta: dr. Mojca Medvešek
Sodelavci:  dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Anna Kolláth (UM FF), dr. Jutka Rudaš (UM FF)
Šifra projekta: V5-1704
Financer: ARRS, MIZŠ
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2020 

Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji
Šifra projekta: V5 - 1709
Nosilec: dr. Milan Bufon, ZRS Koper
Sodelujoča organizacija INV: dr. Barbara Riman, dr. Danijel Grafenauer
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 30. 9. 2019

 

Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru
Vodilni partner projekta: Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI
Partnerji projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane - Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Univerza na Primorskem - Pedagoška Fakulteta.
Pridruženi partnerji projekta: Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine,  Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.
Sodelujoči iz INV: dr. Sara Brezigar, dr. Sofija Zver, dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019 

 
Drugo 

Interreg program SI-AT: 321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru
Partnerji: jOPERA jennersdorf, Pomurski muzej Murska Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2019


Interreg program SI-HU: projekt E-Documenta Pannonica.
Vodilni partner: Pomurski muzej Murska Sobota
Partnerji: Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mestni muzej Savaria Szombathely, Arhiv Železne županije
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Financer: Interreg program SI-HU.Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj
Obdobje trajanja: projekta: 11. 1. 2017 - 30. 4. 2019


Institucionalna in (samo)evalvacija Inštituta za družbene vede (Inštitut društvenih nauka/Institute of social sciences)
Projekt “PERFORM – Performing and Responsible Social Sciences”
Financer: švicarska agencija za razvoj in sodelovanje izvajata pa ga HELVETAS Swiss Inter cooperation in univerza iz Fribuourga (University of Fribourg)
Izvajalec/nosilec: dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: september 2017 – junij/september 2018


Razpis EqUIP, Environmental justice and Sustainable development under differing Legal, Administrative and Cultural context
Koordinator projekta: dr. Eurig Scandrett, Queen Margaret University, 2017
Sodelujoči iz INV: dr. Damir Josipovič
Obdobje trajanja projekta: november 2018 - maj 2019

Analiza stanja in razvojne perspektive slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem
Nosilec projekta: dr. Danijel Grafenauer
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Analiza položaja pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem danes
Nosilka projekta: dr. Barbara Riman
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Analiza stanja porabskih Slovencev in perspektive njihovega razvoja
Nosilka projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Strokovno-razvojna naloga: Posvet - podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na  Hrvaškem
Koordinator: dr. Barbara Riman
Sodelavci: dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Mojca Medvešek, dr. Katalin Munda Hirnök
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja: 2018 
 


 

NOVICE

24-5-2018
Inštitut za narodnostna vprašanja vas vabi na predstavitev knjige prof. dr. Milana Bufona MEJE IN OBMEJNE SKUPNOSTI NA SLOVENSKEM (Založba: Annales, Koper). Ob predstavitvi knjige bosta poleg avtorja prof. dr. Milana Bufona spregovorila tudi prof. dr. Sonja Novak Lukanović in prof. dr. Jernej Zupančič. Predstavitev bo potekala. na Inštitutu za narodnostna vprašanja (Erjavčeva 26, Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje) v torek, 29. maja 2018 ob 11.00 uri.

Več

24-5-2018
Slovenska kulturno-gospodarska zveza je v sredo, 23. maja 2018, ob 10.30 (Tržaško knjižno središče TS 360 v Trstu, Oberdanov trg 7) organizirala predstavitev zaključkov delovne skupine in razprave o bodočih pobudah, začenši s pripravo manifestacije na tromeji z naslovom Alpe-Jadran: regija miru. Srečanja sta se udeležila tudi Danijel Grafenauer in Mitja Žagar.

Več

23-5-2018
Na posvetu o prihodnosti in izzivih uresničevanja kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki ga je organiziral poslanec in poslanski kandidat Stranke modernega centra dr. Dragan Matić v sredo, 23. maja 2018, ob 18. uri v Gostišču Portal v Ljubljani je sodelovala tudi dr. Vera Kržišnik –Bukić.

Več

23-5-2018
V okviru 9. sejma akademske knjige Liber.ac, ki poteka v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto je bilo mogoče v sredo 23. maja 2018, ob 12. uri prisluhniti pogovoru s predstavniki najbolj večjezične in večkulturne šole v Sloveniji – Osnovne šola Livada v Ljubljani. Pogovarjala sta se direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, dr. Sonja Novak Lukanović in ravnatelj Osnovne šole Livada, Goran Popovič, glavne zvezde pa so bili seveda – otroci!

Več