English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
 
Leto 2018

Temeljni raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:  


 
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.
Vodja projekta: dr. Jurij Fikfak, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
Sodelavka iz INV:
dr. Katalin Munda Hirnok
Financer: ARRS
Šifra projekta: J6-8254 
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020


Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015
Vodja projekta: dr. Janja Žitnik Serafin
Nosilec: ZRC SAZU
Šifra projekta: J5-8246
Sodelujoči iz INV: dr. Damir Josipovič
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020 
 

CRP


Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih: dejavniki spodbud in ovir, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v izobraževalnem sistemu v Sloveniji po končani osnovni šoli
Nosilec projekta: dr. Janez Pirc
Sodelavci:  dr. Romana Bešter, dr. Miran Komac
Šifra projekta: V5-1703
Financer: ARRS, MIZŠ 
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2020 

Vloga dvojezičnega šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti na narodno mešanem območju v Prekmurju
Nosilka projekta: dr. Mojca Medvešek
Sodelavci:  dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Attila Kovács, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Anna Kolláth (UM FF), dr. Jutka Rudaš (UM FF)
Šifra projekta: V5-1704
Financer: ARRS, MIZŠ
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2020 

Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji
Šifra projekta: V5 - 1709
Nosilec: dr. Milan Bufon, ZRS Koper
Sodelujoča organizacija INV: dr. Barbara Riman, dr. Danijel Grafenauer
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 30. 9. 2019

 

Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru
Vodilni partner projekta: Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI
Partnerji projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane - Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Univerza na Primorskem - Pedagoška Fakulteta.
Pridruženi partnerji projekta: Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine,  Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.
Sodelujoči iz INV: dr. Sara Brezigar, dr. Sofija Zver, dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: 1. september 2017 - 28. februar 2019 

 
Drugo 

Interreg program SI-AT: 321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru
Partnerji: jOPERA jennersdorf, Pomurski muzej Murska Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj
Obdobje trajanja projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2019


Interreg program SI-HU: projekt E-Documenta Pannonica.
Vodilni partner: Pomurski muzej Murska Sobota
Partnerji: Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mestni muzej Savaria Szombathely, Arhiv Železne županije
Sodelavec iz INV: dr. Attila Kovács
Financer: Interreg program SI-HU.Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj
Obdobje trajanja: projekta: 11. 1. 2017 - 30. 4. 2019


Institucionalna in (samo)evalvacija Inštituta za družbene vede (Inštitut društvenih nauka/Institute of social sciences)
Projekt “PERFORM – Performing and Responsible Social Sciences”
Financer: švicarska agencija za razvoj in sodelovanje izvajata pa ga HELVETAS Swiss Inter cooperation in univerza iz Fribuourga (University of Fribourg)
Izvajalec/nosilec: dr. Mitja Žagar
Obdobje trajanja projekta: september 2017 – junij/september 2018


Razpis EqUIP, Environmental justice and Sustainable development under differing Legal, Administrative and Cultural context
Koordinator projekta: dr. Eurig Scandrett, Queen Margaret University, 2017
Sodelujoči iz INV: dr. Damir Josipovič
Obdobje trajanja projekta: november 2018 - maj 2019

Analiza stanja in razvojne perspektive slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem
Nosilec projekta: dr. Danijel Grafenauer
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Analiza položaja pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem danes
Nosilka projekta: dr. Barbara Riman
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Analiza stanja porabskih Slovencev in perspektive njihovega razvoja
Nosilka projekta: dr. Katalin Munda Hirnök
financer: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018

Strokovno-razvojna naloga: Posvet - podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na  Hrvaškem
Koordinator: dr. Barbara Riman
Sodelavci: dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Mojca Medvešek, dr. Katalin Munda Hirnök
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja: 2018 
 


 

NOVICE

20-6-2018
Vabljeni na pogovor z Évo Schwetter, lektorico madžarskega jezika na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in profesorico madžarskega jezika v Madžarskem kulturnem centru – Balassijevem inštitutu v Ljubljani o UČENJU MADŽARSKEGA JEZIKA V LJUBLJANI, ki bo v petek, 22. junija 2018, ob 11. uri na Inštitutu za narodnostna vprašanja v sejni sobi (2. nadstropje). Z gostjo se bo pogovarjala prof. dr. Sonja Novak Lukanović.

Več

18-6-2018
Janez Stergar, profesor zgodovine in strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, prejme 12. Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Slovesna podelitev nagrade bo v torek, 19. junija, ob 19. uri v šolski avli Slovenske gimnazije v Celovcu.

Več

15-6-2018
Izšla je 162. številka biltena INV, ki prinaša pregled člankov iz časopisja za obdobje od 8. junija do 14. junija 2018.

Več

14-6-2018
Vabimo vas na okroglo mizo na temo REZULTATI DRŽAVNOZBORSKIH VOLITEV 2018: POGLEDI IZVOLJENIH LIST NA ZNANOST IN RAZISKOVANJE V SLOVENIJI, ki bo v ponedeljek, 18. junija 2018 ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Erjavčeva 26, 2. nadstropje.

Več