English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavoIzzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji

Vodja projekta:
dr. Mojca Medvešek
Sodelavci: dr. Romana Bešter, dr. Miran Komac, dr. Janez Pirc, dr. Mitja Žagar, Sabina Zorčič
Financer: ARRS
Obdobje trajanja projekta: julij 2018 - junij 2021


Namen projekta je proučiti proces in trenutno stanje integracije priseljencev in njihovih potomcev v Sloveniji. Zanimalo nas bo, kakšno vlogo v procesu integracije igrajo priseljenci (in njihovi potomci) in kakšno vlogo igra večinska družba s svojimi stališči, politikami ter pravno in institucionalno ureditvijo. Pri tem bomo upoštevali različne dimenzije integracijskega procesa: pravno-politično, socio-ekonomsko in kulturno-religijsko.

Temeljni cilji projekta so:
 1. Raziskati, kako potekajo procesi integracije priseljencev v Sloveniji.
 2. Identificirati potrebe in percepcije priseljencev in potomcev priseljencev glede njihove vključenosti oz. vključevanja v slovensko družbo.
 3. Proučiti odnos pripadnikov (in institucij) večinske družbe do priseljencev.
 Raziskovalna vprašanja:
 
 1. Kako se na podlagi objektivnih kazalnikov na področju zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske oskrbe, socialnih transferjev, medijske in kulturne produkcije itd. odraža integracija priseljencev in potomcev priseljencev v Sloveniji?
 2. Kako priseljenci in njihovi potomci v Sloveniji zaznavajo svojo integracijo v slovensko družbo?
 3. Na katerih področjih priseljenci in njihovi potomci v Sloveniji zaznavajo potrebo po aktivni sistemski pomoči na državni in lokalni ravni in ali zaznavajo možnost, da tudi sami sodelujejo pri oblikovanju integracijske politike v Sloveniji?
 4. Katere vire pomoči uporabljajo priseljenci pri integraciji v slovensko družbo (neformalne, formalne, znotraj lastne etnične skupnosti)?
 5. Kakšne razlike na področju integracije se kažejo med različnimi kategorijami priseljencev (glede na državo izvora, izobrazbo, spol, starost, pravni status, etnično pripadnost)?
 6. Kakšen je odnos pripadnikov večinske družbe do (integracije) priseljencev in njihovih potomcev?
 7. Kako pripadniki večinske družbe zaznavajo svojo vlogo v procesu integracije?
 8. Ali in na kakšen način obstoječa slovenska integracijska politika naslavlja področja, ki se v praksi kažejo kot relevantna za spodbujanje procesa integracije?
Integracijski proces bomo proučevali s pomočjo hevrističnega modela (slika 1) ki predpostavlja razčlenjen pristop k proučevanju integracije in razlikuje: tri dimenzije (pravno-politično, socio-ekonomsko in kulturno-religijsko), dva deležnika (priseljence in družbo sprejema), in tri ravni proučevanja (posameznik, organizacije/društva, institucije).
 
Omenjene tri dimenzije med seboj niso neodvisne. Pravno-politična dimenzija lahko opredeljuje socio-ekonomsko in kulturno-religijsko dimenzijo. Na ravni posameznika-priseljenca to pomeni, da njegov pravni status opredeljuje možnosti, ki jih ima na področju zaposlovanja (socio-ekonomska dimenzija). Kulturno-religijska dimenzija lahko vpliva na socio-ekonomsko dimenzijo; na primer, ko se posameznik-priseljenec ne more vključiti na trg dela zaradi predsodkov in stereotipov na strani delodajalcev.

 
 


Proučevanje integracijske politike pa bo temeljilo na:
1. proučevanju okvira politike. Iskali bomo odgovor na vprašanja: Kako različni politični in družbeni akterji zaznavajo integracijo priseljencev? Na kakšne načine (oziroma ali sploh) politike vključujejo tematiko integracije priseljencev? Koga naslavlja integracijska politika? Najpomembnejši elementi, ki jih je treba proučiti usmeritve in predpostavke o tem, kaj so vzroki problema, kateri osnovni koncepti so uporabljeni (ali izrecno zavrnjeni); kateri so splošni cilji politike, katere dimenzije integracije so upoštevane in katere so glavne ciljne skupine. Politični okvir lahko rekonstruiramo na podlagi političnih dokumentov in političnega diskurza.
 
2. na analizi vsebine politike in konkretnih političnih ukrepov. Preverjali bomo v katerih dimenzijah integracijskega procesa (pravno-politični, socio-ekonomski in kulturno-religijski) so sprejeti politični ukrepi, kakšni so cilji teh ukrepov in koga naslavljajo. Pri tem se ne bomo omejili samo na analizo politike, ki je konkretno namenjena integraciji priseljencev, temveč bomo proučevali tudi različne druge politike, ki ne naslavljajo izključno priseljencev, vseeno pa vplivajo na njihovo vključevanje v družbo (npr. politike in zakonodaja na področju zdravstva, izobraževanja, trga dela, sociale itd.);
 
3. analizi upravljanja. Zanimalo nas bo, kako so integracijske politike organizirane (centralizirano / decentralizirano) in na kakšen način se uresničujejo. Proučevali bomo vertikalne (nacionalna / lokalna raven) in horizontalne (vključenost različnih deležnikov) vidike organiziranjater samega izvajanja politik (Garcés-Mascareñas in Penninx 2016).

Študije

Delovni sklop 4

Vprašalniki

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, vprašalnik "priseljenci": albanski jezik. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 25 f., tab. [COBISS.SI-ID 14085709]

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, vprašalnik "priseljenci": angleški jezik. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 24 f., tab. [COBISS.SI-ID 14085453

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, vprašalnik "priseljenci": bosanski jezik. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 23 f., tab. [COBISS.SI-ID 14085197

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, vprašalnik "priseljenci": hrvaški jezik. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 24 f., tab. [COBISS.SI-ID 14084941

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, vprašalnik "priseljenci": slovenski jezik. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 25 f., tab. [COBISS.SI-ID 14084429

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, vprašalnik "priseljenci": srbski jezik. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 24 f., tab. [COBISS.SI-ID 14084685

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, vprašalnik: "potomci priseljencev" - slovenski jezik. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 17 f., tabele. [COBISS.SI-ID 14022147]


Zbirnik

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, zbirnik: "potomci priseljencev". Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 50 str., tabele. [COBISS.SI-ID 14087171]

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS4: identifikacija percepcij priseljencev o integraciji, zbirnik: "priseljenci". Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 107 str., tabele. [COBISS.SI-ID 14088195


Delovni sklop 5  

Vprašalnik
 

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji,  DS 5: odnos večinskega prebivalstva do (integracije) priseljencev in njihovih potomcev: vprašalnik za prebivalce Slovenije. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2020. 13 str., tab. [COBISS.SI-ID 19031555]
financer: ARRS, Temeljni projekti, J5-9351, SI, Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji; Obdobje trajanja projekta: julij 2018-junij 2021; izvajalec: Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Zbirnik

MEDVEŠEK, Mojca (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, DS 5: odnos večinskega prebivalstva do (integracije) priseljencev in njihovih potomcev: zbirnik. [Ljubljana], Inštitut za narodnostna vprašanja, 2020. 167 str., tab. [COBISS.SI-ID 33916931]
financer: ARRS, Temeljni projekti, J5-9351, SI, Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji; Obdobje trajanja projekta: julij 2018-junij 2021; izvajalec: Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 
 

Objave:

Medvešek, Mojca, Bešter, Romana, Pirc, Janez. Razvoj integracijskih programov za priseljence v Sloveniji. V: Medvešek, Mojca (ur.), Novak-Lukanovič, Sonja (ur.). Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani pogledi II. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja. 2020, str. 169–195, [COBISS.SI-ID 45532931]
 
Pirc, Janez, Bešter, Romana, Medvešek, Mojca. Stanovanjsko področje v Sloveniji za priseljence in njihove potomce: pravna ureditev in izbrani kazalniki v praksi. V: Medvešek, Mojca (ur.), Novak-Lukanovič, Sonja (ur.). Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani pogledi II. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 2020, str. 197–230, [COBISS.SI-ID 45659651]
 
Bešter, Romana, Medvešek, Mojca, Pirc, Janez. Položaj priseljencev na področju zdravja in zdravstvenega varstva v Sloveniji. V: Medvešek, Mojca (ur.), Novak-Lukanovič, Sonja (ur.). Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani pogledi II. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 2020, str. 231–260, [COBISS.SI-ID 45671427]
 
Žagar, Mitja. Odprt vključujoč javni dialog : pristop, orodje, ideologija in cilj. V: Medvešek, Mojca (ur.), Novak-Lukanovič, Sonja (ur.). Raznolikost v raziskovanju etničnosti: izbrani pogledi II. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 2020, str. 11–39. [COBISS.SI-ID 45309187]

Žagar, Mitja. Impacts of the SARS-CoV-2 virus and covid-19 pandemic on societies, sciences and minorities. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, ISSN 0354-0286. dec. 2020, no. 85, str. 5-32. https://rig-td.si/wp-content/uploads/2020/12/Rig-85-Zagar.pdf, doi: 10.36144/RiG85.dec20.5-32. [COBISS.SI-ID 46256387]

Konference

MEDVEŠEK, Mojca, BEŠTER, Romana, PIRC, Janez. Socio-ekonomske značilnosti Hrvatov v Sloveniji: predavanje na tribuni in znanstvenem posvetu Hrvati v Sloveniji, Kulturni center Janeza Trdine, Novo Mesto, 15. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 76604675] financer: ARRS, Temeljni projekti, J5-9351, SI, Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji
 
KOMAC, Miran. Hrvaška narodna manjšina v (znotraj) modela/ureditve varstva narodnih manjšin v Sloveniji: predavanje na tribuni in znanstvenem posvetu "Hrvati v Sloveniji", Kulturni center Janeza Trdine, Novo Mesto, 15. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 76601347] financer: ARRS, Temeljni projekti, J5-9351, SI, Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji


Infografika

   
   
   
   
   


 

 


 


 
 
NOVICE

14-12-2021
Vabljeni na okroglo mizo, ki bo 20. 12. 2021, ob 13. uri v Državnem arhiv (Pazin), na kateri bodo predstavljani publikaciji Leopolda Jurce. Sodelovali bodo: Barbara Riman, Ilija Jakovljević, Ivan Sironić – Miškulin in Mirela Mrak Kliman.

Več

1-12-2021
Vabljeni na okroglo mizo z naslovom Nemško govoreča etnična skupina prebivalcev v Republiki Sloveniji, ki bo sredo, 8. 12. 2021, ob 12. uri v Prešernovi dvorani (Dunajska cesta 104) v Ljubljani. Na okrogli mizi bodo sodelovali Christian Lautischer, Tit Turnšek, Vera Kržišnik-Bukić, Anja Moric, Miran Komac in Danijel Grafenauer, ki bo diskusijo povezoval.

Več

30-11-2021
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru organizirata 1. in 2. decembra 2021 znanstveni simpozij Osamosvojitev Slovenije – 30 let kasneje. Na simpoziju bosta sodelovala dva raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja: dr. Danijel Grafenauer in dr. László Göncz.

Več

17-11-2021
V torek, 16. 11. 2021 smo se raziskovalci Inštituta za narodnostna vprašanja v sklopu promocija zdravja na delovnem mestu udeležili predavanja, ki ga je izvedla doc. dr. Darija Šćepanović, višja fizioterapevtka.

Več